ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 14

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ คน 144,000 คน และ การเก็บเกี่ยวของพระเยซู และของทูตสวรรค์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 14:1-20 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่เขาได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับสัตว์ร้าย 2 ตัวแล้ว
เขาก็เห็นพระเยซู ทรง​ยืน​อยู่​บน​ภูเขา​ศิ​โยน และพร้อมกับคน 144,000 คน​
คนเหล่านั้น​มี​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​และ​​ของ​พระ​บิดา​ ​เขียน​ไว้​บน​หน้า​ผาก

มี​เสียง​จาก​สวรรค์ เหมือน​​เสียง​น้ำ​มาก​หลาย และ​เหมือน​​เสียง​ฟ้า​ร้อง​ดัง​สนั่น และ​​เหมือน​เสียง​​ดีด​พิณ
เป็นเสียง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ของคน 144,000 คน หน้า​พระ​ที่​นั่งของพระเจ้า
ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​เรียนรู้​เพลง​บท​นั้น ​นอก​จาก​พวกเขา

คน 144,000 คน นี้
– ​ได้​รับ​การ​ไถ่​แล้ว​จาก​แผ่น​ดิน​โลก
– เป็น​พรหม​จารี ไม่​มี​มล​ทิน​กับ​ผู้​หญิง
– ติด​ตาม​พระเยซูไม่​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​ที่​ไหน
– ​ได้​รับ​การ​ไถ่​แล้ว​จาก​มวล​มนุษย์​เพื่อ​เป็น​ผล​แรก​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
– ​ปาก​ของ​พวก​เขา​ไม่​พบ​ความ​เท็จ
– ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ

แล้ว​มี​ทูต​สวรรค์​ องค์​ที่ 1
​เหาะ​ไป​ใน​ท้อง​ฟ้า เพื่อ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นิรันดร์​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​โลก ว่า
“จง​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า และ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์
เพราะ​ถึง​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​แล้ว
จง​นมัส​การ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ แผ่น​ดิน​โลก ทะเล และ​บ่อ​น้ำพุ​ทั้ง​หลาย”

แล้วทูต​สวรรค์ ​องค์​ที่​ 2
​ตาม​ไป​ประ​กาศ​ว่า
“บา​บิ​โลน​มหา​นคร​นั้น​พัง​ทลาย​แล้ว พัง​ทลาย​แล้ว
นคร​ที่​ให้​ทุก​ประ​ชา​ชาติ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ราคะ​ใน​การ​ล่วง​ประ​เวณี​ของ​นาง”

แล้วทูต​สวรรค์ ​องค์​ที่​ 3
ก็​ตาม​ไป​ประ​กาศ​​ว่า
“ถ้า​ใคร​บูชา​สัตว์​ร้าย​และ​รูป​ของ​มัน
และ​รับ​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​ไว้​ที่​หน้า​ผาก​หรือ​ที่​มือ​ของ​เขา
คน​นั้น​จะ​ต้อง​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​กริ้ว​ของ​พระ​เจ้า​
ที่​เท​ลง​ใน​ถ้วย​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์​โดย​ไม่​เจือ​ปน​สิ่ง​ใด
และ​เขา​จะ​ถูก​ทร​มาน​ด้วย​ไฟ​และ​กำ​มะ​ถัน
ต่อ​หน้า​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์​บริ​สุทธิ์​และ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เมษ​โป​ดก
และ​ควัน​แห่ง​การ​ทร​มาน​ของ​เขา​จะ​พลุ่ง​ขึ้น​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์
พวก​ที่​บูชา​สัตว์​ร้าย​และ​รูป​ของ​มัน
และ​ใคร​ที่​รับ​เครื่อง​หมาย​ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​มัน
จะ​ไม่​ได้​หยุด​พัก​เลย​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน”

ดังนั้น ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้ว คนชั่วร้ายจะได้รับการลงโทษอย่างสาสม
แต่ในเวลานี้ ในณะที่ธรรมิกชนกำลังรอคอยวันนั้น พวกเขาต้องมีความ​ทรหด​อด​ทน​​ที่จะ​ถือ​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า และ​จง​รัก​ภักดี​ต่อ​พระ​เยซู เอาไว้ให้มั่น

แล้วมี​เสียง​จาก​สวรรค์​กล่าว​ว่า
“จง​เขียน​ไว้​เถิด​ว่า ตั้ง​แต่​นี้​ไป คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ก็​เป็น​สุข”

และ​พระ​วิญ​ญาณ​ตรัส​ว่า
“จริง​อย่าง​นั้น พวก​เขา​จะได้​หยุด​พัก​จาก​การ​ตราก​ตรำ​ของ​เขา
เพราะ​การ​งาน​ที่​พวก​เขา​ได้​ทำ​นั้น​จะ​ติด​ตาม​เขา​ไป”

แล้วยอห์นก็เห็น พระเยซูประ​ทับ​อยู่​บน​เมฆสีขาว
– มี​มง​กุฎ​ทอง​คำ ​อยู่​บน​พระ​เศียร
– ​มี​เคียว​อัน​คม​กริบ​ อยู่​ใน​พระ​หัตถ์

แล้วมี​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​วิหาร
ร้อง​ทูล​พระ​เยซู​ด้วย​เสียง​ดัง​ว่า
“จง​ใช้​เคียว​ของ​พระ​องค์​เก็บ​เกี่ยว​เถิด เพราะ​ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว
เพราะ​ว่า​ผล​ที่​ต้อง​เก็บ​เกี่ยว​บน​แผ่น​ดิน​โลก​สุก​งอม​แล้ว”
แล้ว​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตวัด​เคียว​ไป​บน​แผ่น​ดิน​โลก
และ​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ถูก​เก็บ​เกี่ยว

แล้วมีทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ออก​มา​จาก​พระ​วิหาร
​ท่าน​ก็​มี​เคียว​อัน​คม​กริบ​เช่น​กัน
แล้ว​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ผู้​มี​ฤทธิ์​เหนือ​ไฟ​ก็​ออก​มา​จาก​แท่น​บูชา
และ​ร้อง​เสียง​ดัง​บอก​ทูต​สวรรค์​นั้นว่า
“จง​ใช้​เคียว​คม​กริบ​ของ​ท่าน​เก็บ​รวบ​รวม​พวง​องุ่น​จาก​เถา​องุ่น​ของ​แผ่น​ดิน​โลก
เพราะ​ผล​องุ่น​นั้น​สุก​แล้ว”
ทูต​สวรรค์​นั้น​ก็​ตวัด​เคียว​ไป​บน​แผ่น​ดิน​โลก
และ​เก็บ​รวบ​รวม​เถา​องุ่น​ของ​แผ่น​ดิน​โลก
และ​เท​ลง​ไป​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ใหญ่​แห่ง​ความ​กริ้ว​ของ​พระ​เจ้า
วว. 14:20 บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ก็​ถูก​ย่ำภาย​นอก​เมือง
และ​โล​หิต​ไหล​ออก​จาก​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​นั้น
สูง​ถึง​บัง​เหียน​ม้า​และ​ไหล​ไป​ไกล​ประ​มาณ​สาม​ร้อย​กิโล​เมตร

1.@ เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง
คนชอบธรรมผู้เชื่อวางใจในพระเยซู จะได้รับการเก็บเกี่ยวเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า
คนอธรรม ผู้ไม่มีความชอบธรรมของพระเยซู จะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่ความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีวันหยุดพักเลย

เราไม่สามารถสร้างความชอบธรรมได้ด้วยตนเอง แต่พระเยซูพร้อมที่จะประทานให้
อย่ารอช้ารีบบอกกับคนที่ยังไม่ได้รับความชอบธรรม ที่จะช่วยเขาพ้นการพิพากษา
ให้เขารีบเข้ามาหาพระเยซู เชื่อวางใจในพระองค์

คำคม

“ การเก็บเกี่ยวจะมาถึง เพื่อแยกผู้จะได้รับพระพร และ ผู้จะได้รับพระพิโรธ ออกจากกัน ”