ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 15

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับ ทูตสวรรค์ทั้ง 7 ผู้ถือภัยพิบัติรอบสุดท้าย ที่กำลังจะเทลงบนโลก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 15:1-8 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

หลังจากที่เขาเห็นนิมิตเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวมนุษย์บนแผ่นดินโลกแล้ว (บทที่ 14)
ก็มีปรากฏการณ์ ใหญ่​ยิ่ง​และ​น่า​ประหลาด เกิดขึ้นในสวรรค์ คือ​

ทะเล​แก้ว​ปน​ไฟ ปรากฏขึ้น และ​บรรดา​คน​ที่​มี​ชัย​ต่อ​สัตว์​ร้าย และ​รูป​ของ​มัน และ​เลข​ประจำ​ชื่อ​ของ​มัน ยืน​อยู่​ริม​ทะเล​แก้ว​นั้น
พวก​เขา​ถือ​พิณ​ของ​พระ​เจ้า​ และ​ร้อง​เพลง​ของ​โมเสส และ​เพลง​ของ​พระ​เยซู ว่า
“ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธานุภาพ​สูงสุด ​
พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​และ​มหัศจรรย์​นัก
ข้า​แต่​องค์​พระ​มหา​กษัตริย์​แห่ง​ประชาชาติ​ทั้ง​ปวง
วิธีการ​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​องค์​ยุติธรรม​และ​เที่ยงตรง
ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า มี​ผู้​ใดบ้าง​ที่​จะ​ไม่​ยำเกรง​พระ​องค์
และ​ไม่​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​เดียว​ทรง​เป็น​ผู้​บริสุทธิ์
ประชาชาติ​ทั้ง​ปวง​จะ​มา​นมัสการ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​การ​พิพากษา​ของ​พระ​องค์​เริ่ม​ขึ้น​แล้ว”

แล้ว​พระ​วิหาร​ใน​สวรรค์​เปิด​ออก​
​ทูตสวรรค์​ 7 ​องค์ ถือ​ภัย​พิบัติ​ทั้ง7 ได้​ออกมา​จาก​พระ​วิหาร​นั้น
– นุ่ง​ห่ม​ผ้า​ป่าน​สะอาด​สุกใส
– คาด​รัดประคด​ทองคำ​

แล้ว​สัตว์​ตัว​หนึ่ง​ใน 4 ​ตัว​นั้น (วว. 4:6​) ได้​เอา​ขัน​ทองคำ​ 7 ใบ ที่เต็ม​ด้วย​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า ส่ง​ให้แก่​ทูตสวรรค์​ทั้ง 7 ​องค์​นั้น​

แล้วพระ​วิหาร​ก็​เต็ม​ไป​ด้วย​ควันซึ่ง​มา​จาก ​พระ​สิริ​และ​​ฤทธานุภาพ​ของ​พระ​เจ้า
และ​ไม่​มี​ผู้ใด​สามารถ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น​ได้
จนกว่า​ภัย​พิบัติ​ทั้ง​ 7 ​ของ​ทูตสวรรค์​ 7 ​องค์​นั้น​จะ​ได้​สิ้นสุด​ลง​
ซึ่ง​ภัย​พิบัติ​ครั้ง​สุดท้าย
เพราะ​ว่า​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​สิ้นสุด​ลง​ด้วย​ภัย​พิบัติ​เหล่า​นั้น

1.@ พระพิโรธของพระเจ้า ต่อความบาปชั่วของมนุษย์บนโลกนี้ จะมีวันสิ้นสุดลง
แล้วจะเข้าสู่การพิพากษา อันเป็นการรับโทษของจิตวิญญาณ ชั่วนิรันดร์

แม้เราไม่สามารถเข้าใจภาพนิมิตที่ยอห์นเห็นได้ทั้งหมด
แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่า มันน่าสะพรึงกลัวจริงๆในการเผชิญหน้ากับพระพิโรธของพระเจ้า

ซึ่งภัยพิบัติต่างๆในวิวรณ์นี้ ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า แล้วในบึงไฟนรก มันจะยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากกว่านี้มากมายเหลือคณานับสักเพียงใด

อย่าปล่อยให้คนที่เรารัก ต้องไปที่นั่น
นำข่าวแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ไปบอกให้พวกเขารู้ ก่อนจะสายเกินไป

คำคม

“ พระเจ้าทรงเที่ยงตรงและยุติธรรม
ใครเล่าจะกล้าไม่ยำเกรงพระองค์ เมื่อเขาได้พบพระองค์ ต่อหน้า”