ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 20

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับยุคพันปีและการพิพากษา​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ใหญ่​สีขาว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 20:1-15 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ไว้ดังนี้

เมื่อ​สัตว์​ร้าย​​กับ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​ ถูก​โยน​ลง​ไป​ทั้ง​เป็น​ใน​บึง​ไฟ​ที่​ลุก​ไหม้​ด้วย​กำ​มะ​ถันแล้ว

ก็มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์
– ​ถือ​ลูก​กุญ​แจ​ของ​บา​ดาล​ลึก
– ​ถือ​โซ่​เส้น​ใหญ่​ใน​มือ​
– ​จับ​มาร​ซา​ตาน แล้ว​มัด​มัน​ไว้ แล้ว​โยน​มัน​ลง​ไป​ใน​บา​ดาล​ลึก
– ใส่​กุญ​แจ​บาดาลลึกและ​ประ​ทับ​ตรา​ไว้
– เมื่อ​ครบ​ 1,000 ​ปี จะ​ต้อง​ปล่อย​มัน​ออก​มา​ชั่ว​ระยะ​เว​ลา​หนึ่ง

จากนั้นยอห์น​เห็น​บัล​ลังก์​หลาย​บัล​ลังก์ (วว. 3:21 คน​ที่​ชนะ ​จะ​ให้​เขา​นั่ง​กับ​พระเยซู​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระอค์…)และ​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​นั้น​ได้​รับ​มอบ​อำ​นาจ​ใน​การ​พิพาก​ษา

มี​ดวง​วิญ​ญาณ​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ถูก​ตัด​ศีรษะ
– เพราะ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​เยซู
– เพราะ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า
– พวก​เขา​ไม่​ได้​บูชา​สัตว์​ร้าย​หรือ​รูป​ของ​มัน
– พวกเขา​ไม่​ได้​รับ​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​ไว้​ที่​หน้า​ผาก​หรือ​ที่​มือ​ของ​เขา
เขา​ทั้ง​หลาย​กลับ​มี​ชีวิต​ขึ้น​อีก​และ​ครอบ​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์​เป็น​เวลา​ 1,000 ​ปี

การเป็นขึ้นมานี้ คือ​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ครั้ง​แรก
ใคร​ที่​มี​ส่วน​ใน​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ครั้ง​แรกนี้
– จะได้รับพระพร
– จะรับการชำระให้บริสุทธิ์
– ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​ 2 ​จะ​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​เขา​เลย
– จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​คริสต์
– ​จะ​ครอบ​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ 1,000 ​ปี
ส่วน​คน​อื่นๆ ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ (น่าจะหมายถึง คนชั่วร้ายที่ตาย แต่ไม่ได้หมายถึงธรรมิกชนที่ตายไปก่อนหน้านี้ เพราะ 1ธส. 4:16-17 กล่าวว่า “… ​ทุก​คน​ที่​ตาย​แล้ว​ใน​พระ​คริสต์​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ก่อน หลัง​จาก​นั้น​พระเจ้า​จะ​ทรง​รับ​พวก​เรา​ซึ่ง​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ขึ้น​ไป​ใน​เมฆ​พร้อม​กับ​คน​เหล่า​นั้น …” จึงดูเหมือนว่าธรรมิกชนจะเป็นขึ้นมาพร้อมกัน ในวันเดียวกัน)

คนอื่นๆเหล่านั้นไม่​ได้​กลับ​มี​ชีวิต​ขึ้น​อีก​จน​กว่า​จะ​ครบ​ 1,000 ​ปี

เมื่อ​ครบ​ 1,000 ​ปีแล้ว
– ซา​ตาน​จะ​ถูก​ปล่อย​ออก​จาก​คุก​ที่​ขัง​มัน
– ซาตาน​จะ​ออก​ไป​ล่อ​ลวง​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ
>>>>> จำนวนมากอย่าง​เม็ด​ทราย​ที่​ทะเล
>>>>> มาจากทั้ง​ 4 ​ทิศ​ของ​แผ่น​ดิน​โลก คือ​โกก​และ​มา​โกก
>>>>> มา​ชุม​นุม​กัน​เพื่อ​เข้า​สู่​สง​คราม
>>>>> มาล้อม​กอง​ทัพ​ของ​พวก​ธรร​มิก​ชน
>>>>> มาล้อมเยรูซาเล็ม​ไว้
แต่​ไฟ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เผา​ผลาญ​คน​เหล่า​นั้น

ส่วน​มาร​ที่​ล่อ​ลวง​คนเหล่านั้น ​ก็​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ​และ​กำ​มะ​ถัน
ที่​ซึ่ง​สัตว์​ร้าย​และ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​อยู่​นั้น (วว. 19:20)
และ​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทร​มาน​ ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

แล้ว​ยอห์นก็เห็น​พระเจ้าประทับบนพระ​ที่​นั่ง​ใหญ่​สีขาว
แผ่น​ดิน​โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​ก็​หาย​ไป​ จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ และ​ไม่​มี​ใคร​พบ​เห็น​​พวก​มัน​อีก​เลย
​บรร​ดา​คน​ตาย ทั้ง​คน​ใหญ่​โต​และ​คน​เล็ก​น้อย ​ยืน​อยู่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​นั้น
ทะเล​ ก็​ส่ง​คืน​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​ทะเล
ความ​ตาย​และ​แดน​คนตาย​ ก็​ส่ง​คืน​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​นั้น

แล้ว​หนัง​สือ​ต่างๆ ก็​ถูก​เปิด​ออก
แต่​ละ​คน​ก็​ถูก​พิพาก​ษา​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​ตน ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​เหล่า​นั้น

แล้ว​ความ​ตาย​และ​แดน​คนตาย​ ก็​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ
บึง​ไฟ​นี่​แหละ​คือ​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง

และ​หนัง​สือ​อีก​เล่ม​หนึ่ง​ก็​ถูก​เปิด​ออก​ด้วย คือ​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต
และ​ถ้า​พบ​ว่า​ใคร​ไม่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต
เขา​ก็​จะ​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ

1.@ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู จะเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก เพื่อเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกับพระองค์
คนที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซู จะฟื้นจากความตายในเวลาต่อมา แล้วเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำของตน
และใครที่เคยทำบาป จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรก เป็นความตายครั้งที่ 2 ตายชั่วนิรันดร์

คำคม

“ บึงไฟนรก แท้จริงไม่ได้เตรียมไว้สำหรับมนุษย์ แต่สำหรับซาตาน และพรรคพวกของมัน
อย่าไปสมัครเป็นพวกของมัน ”