แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:6) { ได้ปลาจำนวนมาก }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกที่อยู่ในเรือ บอกกับพระเยซูผู้อยู่บนฝั่งว่า ยังจับปลาไม่ได้เลย ขณะนั้นเขายังไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู

– พระองค์จึงบอกให้พวกเขา​ทอด​อวน​ลง​ทาง​ด้าน​ขวาเรือ แล้วพวกเขาก็ทำตาม ปรากฏว่า พวกเขาก็จับปลาได้เป็นจำนวนมาก จนลากอวนขึ้นไม่ไหว

– เหตุการณ์เช่นนี้ เปโตร แอนดรูว์ ยอห์น และยากอบ เคยประสบมาก่อน ใน ลก. 5:4-6 เมื่อพระเยซูทรงเรียกพวกเขาให้เป็นสาวกติดตามพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– การเชื่อฟังพระเจ้า ผลดีที่ได้รับจะเกินกว่าที่เราคาดหมาย แต่ไม่เกินกว่าที่เราจะรับได้

– จากประสบการณ์ในอดีตอย่างหนึ่งที่เราพบเจอ พระเจ้าสามารถใช้เพื่อบอกหรือสอนเราในปัจจุบันได้

โฆษณา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:5) { ได้ปลาบ้างไหม? }

แนวคิด :

– คำว่า “ลูกเอ๋ย” เป็นสำนวนในเวลานั้นที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ด้วยความรักและอ่อนโยน

– เมื่อพระเยซูเรียกพวกสาวกทั้ง 7 คน ที่อยู่ในเรือหาปลา พวกเขายังคง จำพระเยซูไม่ได้

– พระองค์ถาม ชาวประมงผู้กำลังหาปลา ว่ามีปลาบ้างไหม? เป็นการตอกย้ำให้พวกเขาตระหนักว่า การพยายามของพวกเขากำลังไร้ประโยชน์ ไม่ว่าพวกเขาจะชำนาญขนาดไหน หรือ ใช้ความพยายามมากเพียงใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งพระเจ้าจงใจ ปล่อยให้เราใช้ความพยายามของตนเอง เพื่อทำตามวิธีการของตนเอง เพื่อเราจะเรียนรู้ว่า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์

พระเยซูถามพวกสาวก ว่าได้ปลาบ้างไหม? เพื่อให้เขาตระหนักถึงการไร้ประโยชน์จากความพยายามของตน วันนี้พระเจ้าอาจกำลังถามเราเพื่อให้เราทบทวนสิ่งที่เราทำด้วยกำลังของตนเองว่า ได้ผลบ้างหรือไม่? เพื่อให้เรารู้ตัวแล้วหันกลับมาพึ่งพาพระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:4) { ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู }

แนวคิด :

– พวกสาวก 7 คน จับปลาคืนยันรุ่งก็ยังจับปลาไม่ได้เลยสักตัว พอรุ่งเช้า พระเยซูก็มาปรากฏแก่พวกเขา

– พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่ง แต่พวกเขายังคงอยู่ในเรือที่ลอยอยู่ในทะเลสาบ

– แต่พวกสาวกไม่รู้ว่า นั่นคือพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– การปรากฏตัวของพระเยซู ไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับพวกสาวกเลย ถึงแม้ว่าพระเยซูจะอยู่ที่นั่น ก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นพระเยซู

– วันนี้พระเยซูทรงสถิตอยู่กับเรา แต่ท่าทีของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะยังคงเหมือนเดิมก็เป็นได้ หากเราไม่ตระหนักว่าพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:3) { ​จับ​ปลา​ไม่​ได้​เลย }

แนวคิด :

– เมื่อทราบว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกจึงพากันมาที่กาลิลีตามคำสั่งของพระเยซู หลังจากมาถึงสักพัก พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสัญญาณจากพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะทรงใช้ให้เขาทำอะไรเลย

– เปโตร ซึ่งเป็นอดีตชาวประมง ผู้ชำนาญในการจับปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับปลาในทะเลสาบกาลิลี จึงชวนเพื่อนๆสาวกที่อยู่ด้วยกัน ให้ทำธุรกิจบางอย่าง คือ ไปจับปลามาขาย

– พวกเพื่อนๆเห็นดีด้วย จึงไปจับปลาที่ทะเลสาบกาลิลีด้วยกัน

– ปรากฏว่า แม้พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว พวกเขาจับปลาโต้รุ่งก็ยังจับปลาไม่ได้เลยสักตัว

– ซึ่งสิ่งนี้เป็นแผนการของพระเจ้า เพื่อเตรียมพวกเขาให้พบการอัศจรรย์ในอีกไม่กี่ชม.ต่อมา

การประยุกต์ใช้ :

– ท่ามกลางอัครสาวก 11 คน พระเยซูปรากฏพระองค์ครั้งที่ 3 นี้ แก่ สาวก 7 คน ที่พยายามทำอะไรบางอย่าง ตามกำลังเท่าที่เขาจะพอทำได้ แล้วจากนั้นพระองค์จะเริ่มสอนเขาว่าเขาควรทำอะไร

– วันนี้ เราอาจจะไม่รู้แน่ชัดว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทำอะไร แต่อาจจะมีบางอย่างที่เราพอทำได้ เราสามารถเริ่มทำบางอย่างนั้น แล้วในการกระทำนั้นๆ พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เรา เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น

– คล้ายกับว่า เหมือนพระองค์จะไม่สำแดงแก่สาวกที่นั่งๆนอนๆไม่ทำอะไร แต่สำแดงแก่คนที่ทำบางอย่าง สังเกตจากการบันทึกการเรียกสาวก สาวกทุกคนที่พระองค์ทรงเรียก พวกเขาล้วนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ทั้งสิ้น

– เหตุที่พวกสาวกจับปลาไม่ได้เลยแม้พยายามเต็มที่แล้วก็ตามเพราะพระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่ที่จะสำเดงแก่พวกเขา หากวันนี้เราทำอย่างเต็มที่แล้วยังไม่เห็นได้ผลอะไรเลย เป็นไปได้ว่า พระเจ้ากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่พิเศษสำหรับเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:2) { กำ​ลัง​อยู่​ด้วย​กัน }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกที่แคว้นกาลิลี ตามที่พระองค์บอกเอาไว้ ซึ่งครั้งนี้พระองค์เลือกปรากฏแก่สาวก 7 คน ได้แก่

– ซีโมนเปโตร ผู้ปฏิเสธพระองค์ ถึง 3 ครั้ง ครั้งนี้พระองค์มาเพื่อให้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ และต่อมาเขาจะกลายเป็นหัวหน้าของบรรดาสาวกทั้งหลาย

– โธมัส ผู้ช่างสงสัย ครั้งนี้ความเชื่อของเขาถูกตอกย้ำให้มั่นคงขึ้นไปอีก

– นาธานาเอล ผู้จริงใจ พระยซูเคยตรัสเกี่ยวกับตัวเขาไว้ใน ยน. 1:47 ว่า “นี่​แหละ ชาว​อิส​รา​เอล​แท้ ใน​ตัว​เขา​ไม่​มี​อุบาย” ครั้งพระองค์ทรงเลือกผู้ที่จริงใจคนนี้ให้ได้พบกับพระองค์ด้วย

– ยอห์น สาวกที่พระองค์ทรงรัก ผู้จะเขียนพระธรรมยอห์น , จดหมายฝาก 1 2 3 ยอห์น และพระธรรมวิวรณ์ และจะเป็นสาวกที่มีชีวิตอยู่นานที่สุด

– ยากอบ ผู้ที่อีกไม่นานจะเป็นคนแรกที่จะถูกตัดคอ เพราะความเชื่อวางใจในพระเยซู สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะพบกับพระเยซูอีกครั้งในครั้งนี้

– และสาวกอีก 2 คน ซึ่งพระคัมภีร์จงใจไม่บอกชื่อ แปลว่า เราไม่ต้องรู้ก็ได้ 555 แต่ถ้าจะให้เดา ก็น่าจะเป็น ฟิลิปและอันดรูว์ เพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้น  ใน ยน. 1:44 บอกว่า “ฟีลิป​มา​จาก​เบธ​ไซ​ดา​เมือง​ของ​อัน​ดรูว์​และ​เป​โตร” และ อันดรูว์เป็นน้องชายของเปโตร ฟีลิปก็สนิทกับนาธานาเอล แต่ช่างเถอะพระคัมภีร์ไม่อยากให้รู้ ไม่รู้ก็ได้ ^_^

– พวกเขากำลังอยู่ด้วยกัน ไม่ได้แยกย้ายกันไปตามทางของตน สาเหตุน่าจะเพราะว่า พวกเขากำลังรอคอยที่จะพบพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตาย ว่าพระองค์จะสั่งให้ทำอะไรต่อไป คำสั่งล่าสุดคือให้มาที่กาลิลีนี้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเยซูเลือกปรากฏกับใคร หรือเลือกทำอะไร พระองค์มีพระประสงค์ของพระองค์เอง ซึ่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้ เพียงแค่เชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สั่งก็พอ

– เนื่องจากพวกสาวก เชื่อฟังพระเยซูมาที่กาลิลี และอยู่ร่วมกัน รอคอยการทรงนำขั้นต่อไปจากพระองค์ พวกเขาจึงได้พบกับพระเยซูและรับการสำแดงจากพระองค์

– เมื่อเราเริ่มเชื่อฟังขั้นตอนที่เรารู้แล้วนั้น พระเจ้าจะเริ่มเปิดเผยขั้นตอนต่อไปให้เราได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:1) { นัดหมายแห่งสวรรค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทรงปรากฏแก่สาวกหลายครั้ง แต่ยอห์นเลือกบันทึกการปรากฏครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ครั้งนี้เป็นการปรากฏตัวต่อพวกสาวกเป็นครั้งที่3 (ยน.21:14)

– ครั้งนี้พระเยซูปรากฏแก่เหล่าสาวกที่​ทะเล​ทิเบ​เรียส หรือ ทะเลสาบกาลิลี

– การปรากฏครั้งนี้ เป็นไปตามที่พระเยซูได้ ฝากพวกผู้หญิงที่พระเยซูปรากฏแก่พวกนางแล้วใช้พวกนางไปบอกพวกสาวก ใน มธ. 28:10 ว่า “… จง​ไป​บอก​พี่​น้อง​ของ​เรา​ให้​ไป​ยัง​กา​ลิ​ลี จะ​ได้​พบ​เรา​ที่​นั่น”

การประยุกต์ใช้ :

– การปรากฏของพระเยซูต่อพวกสาวก 2 ครั้งแรก เนื่องจากพวกเขายังไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว จึงยังคงอยู่ในเยรูซาเล็ม เก็บตัวอยู่ในห้อง

– แต่ครั้งนี้ พวกเขาออกมาจากเยรูซาเล็ม แคว้นยูเดีย กลับมาที่แคว้นกาลิลี ตามที่พระเยซูได้บอกเอาไว้ แล้วพวกเขาก็ได้พบพระเยซูที่นั่นจริงๆ

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า เราจะพบกับนัดหมายแห่งสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้แก่เราไว้