สรุป 1ยอห์น 2

ภาพรวม

 • 1ยอห์น บทที่ 2 คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ จะประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ และมีความรักต่อพี่น้อง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ยอห์น บทที่ 2

​ถ้า​ใคร​ทำ​บาป เรา​ก็​มี​พระเยซูคริสต์ ช่วย​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​เพื่อ​เรา
​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป​ของ​เรา

ผู้ที่​รู้​จัก​พระ​องค์ และอยู่ในพระองค์ ก็จะ​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
และความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​บริ​บูรณ์​อยู่​ใน​ผู้​นั้น ​อย่าง​แท้​จริง

คนที่​อยู่​ใน​พระเยซู ก็จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​เหมือน​พระเยซู

สิ่งที่ยอห์นเขียนถึงพวกเขานั้น เป็น​บัญ​ญัติ​เก่า​ ที่มี​อยู่​ตั้ง​แต่​เริ่ม​แรก
แต่ก็เป็น​บัญ​ญัติ​ใหม่​ด้วย เพราะ​ว่า​ความ​มืด​นั้น​กำ​ลัง​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป และ​ความ​สว่าง​แท้​กำ​ลัง​ส่อง​อยู่​แล้ว

คนที่อยู่​ใน​ความ​สว่าง ย่อมรักพี่​น้อง​
คนที่เกลียดพี่น้อง ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​มืด ​และ​ไม่​รู้​ว่า​ตน​กำ​ลัง​ไป​ไหน

ผู้ที่มีพระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ดำ​รง​อยู่​ในเขา ผู้​นั้นจะ​ชนะ​มาร​ร้าย​ได้

อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง​ของ​ใน​โลก
ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ​รัก​ของ​พระ​บิดา​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น
เพราะ​ ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ ​ตัณ​หา​ของ​ตา และ​ความ​ทะนง​ใน​ลาภ​ยศ​ ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​บิดา
แต่​มา​จาก​โลก และ​สิ่งเหล่านี้กำ​ลัง​ผ่าน​พ้น​ไป
แต่​คน​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ จะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์

บัด​นี้​เป็น​วาระ​สุด​ท้าย​แล้ว ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์​จำ​นวน​มาก​ก็​มา​แล้ว
แต่​เราผู้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ก็​มี​ความ​รู้ สามารถแยกแยะ​คำ​มุสา​ ออกจาก​ความ​จริงได้

คน​ที่​ปฏิ​เสธ​ว่า​พระ​เยซู​ไม่​ใช่​พระ​คริสต์ เป็น​ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์
จง​ยึดมั่นในข่าวประเสริฐที่​ได้​ยิน​มาตั้งแต่ต้น

​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​กับ​เรา คือ ​ชีวิต​นิรันดร์

จง​อยู่​ใน​พระ​องค์ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ
เรา​จะ​ได้​มี​ความ​มั่น​ใจ และ​ไม่​ต้อง​หลบ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ ด้วย​ความ​ละอาย

1. ยิ่งเรารู้​จัก​พระเยซู และสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู
คนนั้นจะยิ่งมีความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ ​บริ​บูรณ์ในชีวิต ​อย่าง​แท้​จริง
ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็น การที่เขาจะ​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระเยซู
คือ มีความรักต่อพี่น้องอย่างจริงใจ

วันนี้ เรามีความรักต่อพี่น้องในพระคริสต์มากเพียงใด นั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า
เรารู้จักกับพระเยซูมากเพียงใด

2. คนที่สอนในสิ่งที่ปฏิเสธหรือขัดแย้ง ข่าวประเสริฐ เป็นผู้สอนเทียมเท็จ
ข่าวประเสริฐ คือ เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
และเมื่อเราเชื่อแล้ว เราจะละทิ้งบาป หันมาดำเนินชีวิตตามอย่างพระเยซู

3. การประยุกต์ใช้ 1ยอห์น 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/32K0el2

คำคม

“ จง​ยึดความเชื่อ ในข่าวประเสริฐ เอาไว้ให้มั่น ”

สรุป 1ยอห์น 1

ภาพรวม

 • พระธรรม 1ยอห์น เขียนเพื่อสอนและหนุนใจผู้เชื่อที่​กำลัง​เผชิญ​กับ​คำ​สอน​เท็จ ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดในข่าวประเสริฐ และมีความรักต่อกันและกัน
 • 1ยอห์น บทที่ 1 ยอห์นบอกว่า คำพยานของเขาเรื่องพระเยซูคริสต์นั้น เขาพบมาด้วยตนเอง และพบว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่าง ทุกคนที่ผูกพันกับพระองค์จะดำเนินชีวิตในความสว่าง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ยอห์น บทที่ 1

ยอห์นได้มีประสบการณ์กับพระเยซู ได้​ยิน ได้​เห็น​ และได้​จับ​ต้อง​ด้วย​มือ​
ยอห์นจึงประ​กาศ​ ข่าวประเสริฐเรื่องชีวิต​นิรันดร์​นี้​กับ​คนทั้งหลาย
เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​มี​สา​มัคคี​ธรรม​กับ​พระ​บิดา และ​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​สว่าง และ​ความ​มืด​ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​เลย
เรา​มี​สา​มัคคี​ธรรม​กับ​พระ​องค์ เราย่อม​เดิน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง
และ​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ก็​ชำระ​เรา​ให้​ปราศ​จาก​บาป​ทั้ง​สิ้น

ถ้า​เรา​กล่าว​ว่า ​เรา​ไม่​มี​บาป เรา​ก็​หลอก​ตัว​เอง
แต่ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระเจ้าก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​
และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

1. เนื้อหาของข่าวประเสริฐ คือ พระเยซูทรงทำให้เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้
ด้วยการชำระบาปของเรา และประทานความชอบธรรมให้แก่เรา
ดังนั้นบาปจึงไม่สามารถขวางกั้นเรากับพระเจ้าได้อีกต่อไป

วันนี้เราสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้ว
ยิ่งเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ โดยการอธิษฐาน
เราก็จะยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกทีๆ

2. คนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ อย่างแท้จริง
ย่อมดำเนินชีวิตในเส้นทางเดียวกับพระองค์
คือ เดินไปในทางชอบธรรม ไม่เดินในทางบาป

อย่างไรก็ดี เราเป็นมนุษย์ผู้เป็นคนบาป
ก็มักหลงผิดพลาดไปในการบาปอยู่เสมอ
แต่ถ้าเราดำเนินตามพระเยซูคริสต์ เมื่อเราผิกพลาดพลั้งบาป
เราย่อมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกลับใจใหม่ และสารภาพบาปเพื่อรับการอภัยจากพระองค์

วันนี้ เราเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ ที่แท้จริงแล้วหรือยัง?

3. การประยุกต์ใช้ 1ยอห์น 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2TrdCWS

คำคม

“ ผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้า ผู้เป็นความสว่าง ย่อมไม่ต้องหลงทางในความมืดมิด ”

สรุป 2เปโตร 3

ภาพรวม

 • 2เปโตร บทที่ 3 เหตุที่พระเยซูยังไม่เสด็จกลับมา เพราะพระองค์ทรงประสงค์อยากให้มีคนได้รับความรอดเพิ่มขึ้นอีก แต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา วันนั้นจะเป็นวันแห่งการพิพากษา โลกและทุกอย่างในโลกจะถูกเผาไหม้ไปสิ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2เปโตร บทที่ 3

จงระลึก​ถึง ​ถ้อย​คำ​ของ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ผ่าน​ทาง​บรร​ดา​อัคร​ทูต​

ใน​วาระ​สุด​ท้าย​ พวก​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย ​จะ​มา​เยาะ​เย้ย และ​ทำ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​ตน​เอง
และ​จะ​ถาม​ว่า “ทำไมพระเยซู ไม่เสด็จกลับมาเสียที?”

​พวก​เขา​จง​ใจ​ลืม​ข้อ​นี้​เสีย คือ​
โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ฟ้า​ได้​อุบัติ​ขึ้น​
และ​แผ่น​ดิน​ได้​เกิด​ออก​มา​จาก​น้ำ​
และ​โดย​น้ำ​นั้น​เอง โลก​ก็​ได้​ถูก​ทำ​ลาย​ไป​ด้วย​น้ำ​ท่วม

​โดย​พระ​วจนะ​เดียว​กัน​นั้น​เอง ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน​ใน​ปัจ​จุบัน
จะถูกทำลายด้วย​ไฟ ในวัน​พิพาก​ษา​

​วัน​เดียว​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​เหมือน​กับ​พัน​ปี
พระเจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญ​ญา
แต่​ทรง​อด​ทน เพราะไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่

แต่​วัน​ของ​พระเจ้านั้น จะ​มา​ถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย
ฟ้า​จะ​หาย​ลับ​ไป​ด้วย​เสียง​ดัง​กึก​ก้อง และ​โลก​ธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ

ดังนั้นเราควร​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่ ​บริ​สุทธิ์​ และ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
​เฝ้า​รอวัน​ของ​พระ​เจ้า​ ​คอย​ท้อง​ฟ้า​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่

จง​​ใจ​สงบ ปราศ​จาก​มล​ทิน​และ​ข้อ​ตำ​หนิ
​ความ​อด​ทน​ของ​พระเจ้า เป็น​โอ​กาส​ให้​คน​รอด

จง​ระวัง​ให้​ดี ไม่​ให้​หลง​ไป​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว และ​สูญ​เสีย​ความ​มั่น​คง​ของ​ตน

ขอ​พวก​ท่าน​จง​เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​

1. ​พวก​ผู้สอนเท็จ จง​ใจ​ลืม หรือแกล้งลืม ความจริงในพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อเขาจะได้สอนได้ตามใจปรารถนาของเขา

เขาจะพูดถึงแค่บางข้อที่สนับสนุนสิ่งที่เขาอยากบอก
โดยแกล้งลืม หรือไม่พูดถึงความจริงในพระวจนะของพระเจ้าตอนอื่นๆ
ที่สอนความจริงในเรื่องเดียวกัน ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้น
และขัดแย้งกับสิ่งที่เขา อยากบอก

เราสามารถใช้ความจริงในพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อตรวจสอบดูได้ว่า คำสอนใดเป็นคำสอนเท็จ ที่บิดเบือนไปจากความจริงในพระคัมภีร์

2. เรารู้ว่าแผ่นดินโลกกำลังจะถูกเผาไหม้ไปสิ้น
เราควรดำเนินชีวิตในโลกนี้ ด้วยความบริ​สุทธิ์​ และความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
เพื่อเราจะไม่ต้องเสียใจ ในวันที่ยืนต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ 2 เปโตร 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/32E6xX8

คำคม

“ จง​เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ ”

สรุป 2เปโตร 2

ภาพรวม

 • 2เปโตร บทที่ 2 ผู้สอนเท็จ ที่สอนคนให้หันออกจากความชอบธรรม ไปประพฤติลามก และใช้ชีวิตในบาป คนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าอย่างสาสม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2เปโตร บทที่ 2

มี​ผู้​สอน​เท็จ​เกิด​ขึ้น​ ได้​ลอบ​เอา​ลัทธิ​นอก​รีต และนิยาย​ที่​แต่ง​ขึ้น​โดย​ใจ​โลภ ​เข้า​มา​เสี้ยม​สอน
จน​ถึง​กับ​ปฏิ​เสธ​พระเยซู ผู้​ได้​ทรง​ไถ่​พวก​เขา​ไว้
จะ​มี​คน​จำ​นวน​มาก​ประ​พฤติ​ลา​มก​ ตาม​อย่าง​พวก​เขา

การ​ลง​โทษ​พวกสอนเท็จ​นั้น​ ได้​ประ​กาศ​ไว้​นาน​มา​แล้ว
เหมือนที่พระเจ้าทรงลงโทษ
– พวก​ทูต​สวรรค์​ที่​ได้​ทำ​บาป​
– คนในสมัย​โน​อาห์​
– ​เมือง​โส​โดม​และ​เมือง​โก​โม​ราห์

​เมื่อ​คน​ชอบ​ธรรม​อยู่​ใน​หมู่​คน​ชั่ว​ทุกๆ​วัน
ความ​ประ​พฤติ​ของ​คน​ชั่ว​ ที่​เขา​ได้​เห็น​และ​ได้​ยิน
ทำ​ให้​จิต​ใจ​ชอบ​ธรรม​ของ​เขา​ระทม​ทุกข์

พระเจ้า​ทรง​ทราบ​ว่า​ จะ​ช่วย​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า​ พ้น​จาก​การ​ทด​ลอง​ได้​อย่าง​ไร
และ​ทรง​ทราบว่า จะ​กัก​ขัง​คน​ชั่ว​ ​ที่​ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​กิเลส​ตัณ​หา ไว้​ให้​รับ​โทษ​ เมื่อ​ถึง​วัน​พิพาก​ษาได้​อย่าง​ไร

​ผู้​สอน​เท็จ​เหล่านั้น เป็น​เหมือน​สัตว์​ที่​ไร้​ความ​คิด ซึ่งต้อง​ถูก​จับ​และ​ถูก​ฆ่า แล้ว​รับ​ทุกข์​เป็น​โทษ​แห่ง​การ​อธรรม ​พวก​เขา ​มี​แวว​ที่​เปี่ยม​ด้วย​ความ​ใคร่ ​ใน​การ​ล่วง​ประ​เวณี
พวกเขา ไม่​สิ้น​ความ​กระ​หาย​ใน​บาป ความโลภ
พวกเขา​ ล่อ​ลวง​คน​ที่​ใจ​ไม่​มั่น​คง โดยให้สัญญาลมๆแล้งๆ
พวก​เขา ​ละ​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง

พระเจ้า​ทรง​เตรียม​ที่​มืด​มิด ​สำ​หรับ​คน​เหล่า​นั้น​แล้ว

คนเหล่านั้นที่​หลีก​หนี​จาก​มล​ทิน​ของ​โลก​แล้ว โดย​การ​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์
แต่​พวก​เขา​กลับ​เกี่ยว​ข้อง​และ​พ่าย​แพ้ ​แก่​มล​ทิน​ชั่ว​เหล่า​นั้น​อีก
บั้น​ปลาย​ของ​พวก​เขา​ ก็​กลับ​เลว​ร้าย​ยิ่ง​กว่า​ตอน​ต้น

1. ลักษณะของ​คน​ชอบ​ธรรม​ คือ เมื่อได้​เห็น​ หรือ ได้​ยิน ความ​ประ​พฤติ​ของ​คน​ชั่ว​
จิต​ใจ​ชอบ​ธรรม​ของ​เขา จะไม่สบายใจ จะ​ระทม​ทุกข์

วันนี้ เมื่อเราเห็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอย่างดาดดื่น เรารู้สึกอย่างไร?
ความรู้สึกนั้น มากพอที่จะผลักดัน ให้เราต้องทำอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยพวกเขาให้มารู้จักกับพระเจ้า หรือไม่?

2. ลักษณะของ​ผู้​สอน​เท็จ​ จะโลภ ส่งเสริมให้ทำบาป ส่งเสริม​ความ​ใคร่ ​และ​การ​ล่วง​ประ​เวณี
ชักนำคนให้หันออกจาก​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง ในพระวจนะของพระเจ้า

หากคำสอนใด ที่อาจจะฟังแล้วสบายใจ เนื้อหนังไม่เดือดร้อนนัก
ไม่ต้องกลับใจ ไม่ต้องละทิ้งบาปก็ได้ แค่อยู่กับมันอย่างมีความสุขก็พอ
คำสอนเหล่านั้น ขัดแย้งกับความจริงแห่งข่าวประเสริฐ
ให้พระเยซูทรงช่วยคนบาปให้เป็นคนชอบธรรม เพื่อพวกเขาจะไม่ดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป

3. การประยุกต์ใช้ 2 เปโตร 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/3cgciPi

คำคม

“ เราหลีก​หนี​จาก​มล​ทิน​ของ​โลก​ได้ โดย​การ​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์ ”

สรุป 2เปโตร 1

ภาพรวม

 • พระธรรม 2 เปโตร เขียนขึ้นเพื่อให้พี่น้องคริสเตียน ดำเนินชีวิตอย่างเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ และระมัดระวังผู้เผยพระวจนะเท็จและผู้สอนเท็จ ที่เข้ามาในคริสตจักร
 • 2เปโตร บทที่ 1 เตือนให้ยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น และใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้นั้นเสริมความเชื่อนั้นให้มั่นคงตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2เปโตร บทที่ 1

​เป​โตร เขียนจดหมาย​ถึง ผู้​​เชื่อ​ทั้งหลาย ว่า
​พระ​คุณ​และ​สันติ​สุข​ เพิ่ม​พูน​ขึ้นได้ โดย​การ​รู้​จักพระ​เยซู

พระ​เจ้า​ได้​ให้​ทุกสิ่ง​ที่​จำ​เป็น แก่เรา สำหรับ​การ​ดำ​เนินชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราได้รับมาโดย​การ​รู้​จัก​พระเยซู

พระเจ้าทรงให้​สิ่ง​เหล่า​นี้แก่เรา
เพื่อเราจะ​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​ และ​จะ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า

ความเชื่อที่ทรงประทานแก่เรานั้น ให้เราใช้เพื่อทำสิ่งที่ดี ยิ่งใช้ความ​เชื่อของเรา ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

ในการทำสิ่งที่ดีนั้น ใช้เราทำบนความรู้ในพระคำของพระเจ้า ยิ่งมีความรู้ การทำสิ่งดี ก็จะยิ่งพัฒนาขึ้น

ในความรู้ที่มีนั้น หากอยากที่จะเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้การ​ควบ​คุม​ตัว​เอง ในการแสวงหาความรู้ แล้ว​ความ​รู้ก็จะเพิ่มขึ้น

ถ้าจะพัฒนาการควบคุมตนเอง ต้องใช้​ความ​ทร​หด​อด​ทน แล้วจะควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้น

และหากจะเพิ่มความ​ทร​หด​อด​ทน ก็จง​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า ให้มากขึ้น อดทนแบบยำเกรงพระเจ้า แล้วความทรหดอดทนก็จะ​เพิ่ม​ขึ้น

ส่วนการพัฒนา​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า นั้น ทำได้โดยใช้​ความ​รักที่มี​ต่อพี่​น้อง เพื่อเห็นแก่พี่น้อง ก็จะพยายามยำเกรงพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีก

และสามารถ​เพิ่ม​ความ​รักที่มีต่อ​พี่​น้องได่ โดยใช้ความรักที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา ให้สามารถรักทุกคนได้ ขนาดคนที่ไม่ใช่พี่น้องเราก็ยังรักขนาดนี้ ดังนั้น เราก็จะรักพี่น้องมากยิ่งขึ้นอีก

เมื่อ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เพิ่ม​พูน​ขึ้น​เรื่อยๆ ก็​จะ​ทำ​ให้​เราเป็น​คน​​ไม่​ไร้​ผล​ใน​การ​รู้จัก​พระ​เยซู​คริสต์​

ส่วนคน​ที่​ขาด​คุณ​ลักษณะ​เหล่า​นี้​ ก็​เป็น​คน​ตา​บอด​หรือ​ตา​สั้น
และ​ลืม​ไป​ว่า​ ตน​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​สะ​อาด​จาก​บาป​แล้ว

จง​พยา​ยาม​มาก​ขึ้น ​ที่​จะ​ยืน​ยัน​การ​ ทรง​เรียก​และ​ ​ทรง​เลือก​ ​นั้น
แล้วเรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ล้ม​ลง
​โดย​วิธี​นี้ เราก็จะ​เข้า​อา​ณา​จักร​นิรันดร์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ที่ถูก​เตรียม​ไว้พร้อมแล้ว สำหรับเรา

ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ ที่เปโตรได้ประกาศนั้น
เปโตรได้ยินและได้พบด้วยตนเอง ว่า
มี​พระ​สุร​เสียง​จาก​พระ​สิริ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ได้ ​มา​ถึง​พระเยซูว่า
“ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตรของ​เรา​และ​เป็น​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​พอ​ใจ​ท่าน​ผู้​นี้​มาก”

และ​เรา​มี​คำ​เผย​พระ​วจนะ​ที่​แน่​นอน​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก
คือ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา
ความจริงนี้ จะเป็นตะเกียง​ที่​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​มืดแก่เรา จน​กว่า​แสง​อรุณ​จะ​ขึ้น

ใครจะ​ตี​ความ​หมาย​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ใน​พระ​คัม​ภีร์​เอา​เอง​ไม่​ได้
แค่ต้องพึ่งพาดล​ใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

1. พระ​เจ้า​ทรง​ให้​ทุกสิ่ง​ที่​จำ​เป็น สำหรับ​การ​ดำ​เนินชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า ของเรา ไว้เรียบร้อยแล้ว
สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตัวเราแล้ว โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตในเรา
เพียงแต่เราเริ่มใช้ สิ่งเหล่านั้น (ความ​เชื่อ​ , การทำสิ่งดี , ความรู้ในเรื่องของพระเจ้า , การควบคุมตนเอง , ความทรหดอดทน , ความยำเกรงพระเจ้า , ความรักพี่น้อง และ ความรักต่อผู้อื่น)
ชีวิตของเรา ก็จะเดินในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคง และถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2. ความจริงในข่าวประเสริฐ จะเป็นตะเกียง​ที่​ส่อง​สว่าง ให้แก่เรา
​ในท่ามกลางสังคมและสถานการณ์​ที่​มืดมิด
ให้เรายึดมั่นในข่าวประเสริฐไว้ จน​กว่า​พระเยซู​จะ​เสด็จมา

วันนี้ ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหน ก็ให้เรายังคงไว้วางใจในพระเจ้าต่อไป

3. การประยุกต์ใช้ 2 เปโตร 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/3ccbsTB

คำคม

“ เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ล้ม​ลง หากเรายังคงยึดพระเจ้าไว้มั่น ”

สรุป 1เปโตร 5

ภาพรวม

 • 1เปโตร บทที่ 5 ให้เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าอย่างดีที่สุด และถ่อมใจลงยอมฟังกันและกัน และระมัดระวังการล่อลวงหรือการโจมตีของมาร อยู่เสมอ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1เปโตร บทที่ 5

บรร​ดา​ผู้​อาวุ​โส​ จง​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ของ​พระ​เจ้า​ โดย​เอา​ใจ​ใส่​ดู​แล และด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
และ​ให้​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​ฝูง​แกะ​นั้น

ผู้ที่​อ่อน​อาวุ​โส ​จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​พวก​ผู้​อาวุ​โส ด้วย​ความ​ถ่อมใจ
เมื่อจง​ถ่อม​ตัว​ลง​ ภาย​ใต้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​เจ้า
​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​​ขึ้น ​เมื่อ​ถึง​เวลา​อัน​ควร

จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ ไว้​กับพระเจ้า
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย
จง​ระวังการโจมตีของมาร จง​ต่อ​ต้าน​มัน​ด้วย​ใจ​มั่น​คง​ใน​ความ​เชื่อ
และ​หลัง​จากที่เรา​ทน​ทุกข์​ชั่ว​เวลา​หนึ่ง​แล้ว
พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ฟื้น​ฟู จะ​ทรง​ค้ำ​จุนเรา ​ให้​มั่น​คง

จง​ตั้ง​มั่น​คง​อยู่​ใน​พระ​คุณ​ของพระเจ้า

1. คนที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ ควรเอาใจใส่และทุ่มเท
ในการทำให้ผู้ที่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ ได้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

การเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรานั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อเราคนเดียว
แต่เพื่อเราจะเสริมสร้างผู้อื่น ให้เจริญขึ้นด้วยกันกับเรา

2. มารซาตาน คอยวนเวียนอยู่รอบๆ เพื่อหาโอกาสที่จะโจมตีผู้เชื่อ
ดึงผู้เชื่ออกไปจากทางของพระเจ้า
ซึ่งเราสามารถยืนหยัดต่อต้านการโจมตีนี้ได้ โดยยึดมั่นในความเชื่อเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

บางครั้งมารนำปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบาก เข้ามาในชีวิตของเรา
แล้วมันก็ล่อหลอกให้เราสงสัยพระเจ้า

อย่าหลงกลของมัน
ให้เรายังคงยึดมั่นความเชื่อเอาไว้
“ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉัน ฉันก็ยังจะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า ตลอดไป”

3. การประยุกต์ใช้ 1เปโตร 5 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2Vktkpn

คำคม

“ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราเสมอ ”

สรุป 1เปโตร 4

ภาพรวม

 • 1เปโตร บทที่ 4 เราควรเลิกทำตามอย่างคนไม่เชื่อ แต่หันมาทำตามอย่างพระคริสต์ ในการทนทุกข์ เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพราะจะนำบำเหน็จยิ่งใหญ่มาสู่เราในวันพิพากษา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1เปโตร บทที่ 4

ให้เราติด​อา​วุธ​ตัว​เอง ​โดย​มี​ความ​คิด​เดียว​กัน​กับ​พระเยซูคริสต์
เพื่อ​จะ​ไม่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่​เหลือ​อยู่​ใน​โลก​ ตาม​ตัณ​หา​ของ​มนุษย์
แต่​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า

จง​ให้​เวลา​ที่​ผ่าน​ไป เพียง​พอ​สำ​หรับ​ การ​ทำ​สิ่ง​ที่​คน​ต่าง​ชาติ​ชอบ​กระ​ทำ
ซึ่งพวกเขา​จะ​ต้อง​ให้​การ​ต่อ​พระเจ้า ในวันพิพาก​ษา​

อว​สาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​มา​ใกล้​แล้ว
ดังนั้น ​จง​มี​สติ​สัม​ปชัญญะ และ​จง​รู้​จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​การ​อธิษ​ฐาน
จง​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ความ​รัก​ให้​อภัย​บาป​มาก​มาย​ได้
จง​ใช้​ของ​ประ​ทาน​ ​ปรน​นิบัติ​กัน​และ​กัน

อย่า​แปลก​ใจ​กับ​ความ​ทุกข์​ยาก​แสน​สา​หัส ​ที่​กำ​ลัง​เกิด​ขึ้น​กับ​เรา
เพื่อ​ทด​สอบ​เรา
แต่​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เสมอ ที่​ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​พระ​คริสต์
และ​ทำ​ดี​ต่อ​ไป

ถ้า​ทน​ทุกข์​เพราะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​คริสต​ชน ก็​อย่า​​ละอาย​เลย
แต่​ให้​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า ​เพราะ​ชื่อ​นั้น

​การ​พิพาก​ษา​จะ​เริ่ม​ต้น​ที่​ครอบ​ครัว​ของ​พระ​เจ้า
ถ้า​คน​ชอบ​ธรรม​จะ​รอด​ได้​อย่าง​ยาก​เย็น​แล้ว คน​อธรรม​และ​คน​บาป​จะ​ไป​อยู่​ที่​ไหน?

1. จง​ให้​เวลา​ที่​ผ่าน​ไป เพียง​พอ​แล้ว สำหรับการทำตามอย่างคนในโลกนี้
พวกเขาไม่มีพระเจ้า จึงไม่ได้สนใจที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
แต่เรามีพระเจ้า เป็นเจ้านายในชีวิต
เราสมควรดำเนินชีวิต ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ด้วยการเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระองค์

2. ​การ​พิพาก​ษา​จะ​เริ่ม​ต้น​ที่​ครอบ​ครัว​ของ​พระ​เจ้า
คือ ในโลกนี้ คริสตจักรได้รับการพิสูจน์ให้เห็นความชอบธรรม
ด้วยผ่านความทุกข์ยากลำบาก และยังคงยึดมั่นในพระเจ้า

แล้วต่อมาการพิพากษา จะมาถึงคนแห่งโลกนี้ ในวันพิพากษา
พวกเขาจะได้รับการพิสูจน์ ให้เห็นความชั่วร้ายของพวกเขา
ผ่านการกระทำทั้งหลายที่เขาได้ทำในโลกนี้

3. การประยุกต์ใช้ 1เปโตร 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2PpgUc1

คำคม

“ จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เสมอ ที่​ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​พระ​คริสต์ ”

สรุป 1เปโตร 3

ภาพรวม

 • 1เปโตร บทที่ 3 เราควรยืนหยัดในการทำสิ่งดีและยำเกรงพระเจ้าเสมอ ไม่ว่าอยู่ที่ใด และไม่ว่าคนรอบข้างของเรานั้นจะเป็นเช่นไร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1เปโตร บทที่ 3

​ภรร​ยา​ จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี ​แม้​เขายัง​​ไม่​เชื่อ​พระคำของพระเจ้าก็ตาม
แต่​ความ​ประ​พฤติ​ของ​ภรร​ยา​ ก็​อาจ​จะ​จูง​ใจ​พวก​เขา​ให้​เชื่อ​ได้

สตรีควรประ​ดับ​ด้วย​บุค​ลิก​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ใจ คือ ​จิต​ใจ​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​สงบ
ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ล้ำ​ค่า​ยิ่ง​นัก​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า

สามี จง​อยู่​กิน​กับ​ภรร​ยา​ด้วย​ความ​เข้า​ใจและให้เกียรติเธอ
เพื่อ​คำ​อธิษ​ฐาน​จะ​ไม่ถูก​ขัด​ขวาง

จง​​มีความ​คิด​เห็น​พ้อง​ต้องกัน เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง

อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว แต่​จง​อวย​พร
ให้ยับ​ยั้ง​ลิ้น​ของ​ตน​ไม่​พูด​ชั่ว หรือ​พูด​ล่อ​ลวง

ให้​​ละ​ความ​ชั่ว​และ​ทำ​ความ​ดี ใฝ่​หา​สันติ​สุข​และ​ดำ​เนิน​ตาม

ถ้าเรา​ต้อง​ทน​ทุกข์ เพราะ​ทำ​สิ่ง​ถูก​ต้อง ก็อย่า​วิตก​ไป​เลย
หาก​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า ให้เรา​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ดี
แสดงว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมพระพรไว้สำหรับเราแล้ว

จง​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์ ​ว่า​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

จง​เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​เรื่อง​ความ​หวัง​ของเรา กับ​ทุก​คน​

จง​มี​มโน​ธรรม​ที่​บริ​สุทธิ์
พระเยซูคริสต์ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์ และทรง​คืน​พระ​ชนม์
​เพื่อ​เราจะ​มี​มโน​ธรรม​ที่​ดี ที่ได้รับการชำระแล้ว
โดยทาง​พระ​เยซู​คริสต์

1. ในท่ามกลางชุมชนของพระเจ้า เราควรพยายามรักษาความ​คิด​ที่เห็น​พ้อง​ต้องกัน
ความเห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน และความรักที่มีต่อ​กัน​​ ให้คงอยู่เสมอ
เพราะสิ่งนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นการประกาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า
เพราะว่าในสังคมปัจจุบัน ท่าทีที่งดงามเช่นนี้ ช่างหายากยิ่ง

2. พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ เพื่อนำเรากลับไปหาพระเจ้า
โดยชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ และทำให้เราเป็นคนชอบธรรม
ดังนั้นเราผู้อยู่ในพระคริสต์ จึงปราศจากการฟ้องผิดในจิตใจ
และมีบุคลิกนิสัยที่อยากทำสิ่งชอบธรรม อยู่เสมอ

หากใครก็ตามที่เชื่อวางใจในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จริงๆ
ลักษณะเช่นนี้ ย่อมเกิดขึ้นกับเขาอย่างแท้จริง

3. การประยุกต์ใช้ 1เปโตร 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2PgOUqQ

คำคม

“ อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว ใครจะทำชั่วก็ช่างเขา ให้เราดำเนินในสันติสุขต่อไป ”

สรุป 1เปโตร 2

ภาพรวม

 • 1เปโตร บทที่ 2 พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้า ไม่ควรดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้อีกต่อไป แต่ดำเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1เปโตร บทที่ 2

จง​ละ​ทิ้ง​ความ​ชั่ว และ​การ​ล่อ​ลวง ทุก​รูป​แบบ

จง​ปรารถ​นา​น้ำ​นม​ฝ่าย​วิญ​ญาณ​ เพื่อ​​จะ​เติบ​โต​ขึ้น​สู่​ความ​รอด

จง​มา​หา​พระเยซู พระ​ศิลา​ที่​มี​ชีวิต
และ​​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​เป็น​พระ​นิเวศ​ฝ่าย​วิญ​ญาณ อัน​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​

พระเยซูคริสต์ทรง​มี​ค่า​มหา​ศาล​สำ​หรับ​เราที่​เชื่อ
แต่​สำ​หรับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​นั้น พระเยซูเป็นศิลา​ที่​ช่าง​ก่อ​สร้าง​ปฏิ​เสธ​ ไม่​เอา​แล้ว

เรา​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร
เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง
เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ ของ​พระ​เจ้า
เพื่อ​ให้เรา​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์

เรา​เป็น​คน​แปลก​ถิ่น​และ​คน​ต่าง​ด้าว ในโลกนี้
ให้เรา​เว้น​จาก​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง ซึ่ง​ต่อ​สู้​กับ​วิญ​ญาณ​จิต
และ​รัก​ษา​ความ​ประ​พฤติ​อัน​ดีเอา​ไว้

​จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​มี​สิทธิ​อำ​นาจ เพราะ​เห็น​แก่พระเจ้า
จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​มี​เสรี​ภาพ แต่​อย่า​ใช้​เสรี​ภาพ​นั้น​เป็น​ข้อ​อ้าง​ เพื่อ​ทำ​ความ​ชั่ว
จง​ให้​เกียรติ​ทุก​คน ด้วยความยำ​เกรง​พระ​เจ้า

จง​ยอม​อยู่​ใต้​บัง​คับ​นาย​ของตน ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​ ไม่ว่าจะเป็นนายที่​ใจ​ดี​ หรือ​นาย​ที่​ร้าย​
เพราะ​สิ่ง​นี้​เป็น​ที่​พอ​พระทัย ​เมื่อ​เรา​ยอม​แบก​รับ​ความ​เจ็บ​ปวด​ต่างๆ ด้วย​เห็น​แก่​พระ​เจ้า​

พระเยซู​ทรง​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​เรา
เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​​พระ​องค์
พระองค์อดทนต่อการ​ทน​ทุกข์
และ​ทรง​มอบ​พระ​องค์​เอง​ไว้​แก่​พระ​เจ้า ​ผู้​ทรง​พิพาก​ษา​อย่าง​ยุติ​ธรรม

1. เมื่อก่อนเราเคยดำเนินชีวิตในความชั่วมากมาย หลากหลายรูปแบบ
บัดนี้ เราควรละทิ้งความชั่วเหล่านั้นเสีย
แล้วหันมาฝึกฝนดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม
ตามพระคำของพระเจ้า และตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างเอาไว้

2. ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพแล้ว
เราพ้นจากการลงโทษของธรรมบัญญัติแล้ว
เราได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ดังนั้น เราจึงควรดำเนินชีวิต ให้สมกับเป็น คนที่มีเสรีภาพจากบาป และเป็นคนชอบธรรมแล้ว
เราไม่ควร เอาเสรีภาพที่งดงามที่พระเยซูประทานให้แก่เรา มาเป็นช่องทางในการทำบาปแบบสบายใจ

เราไม่มีบาปแล้ว เราก็ไม่ควรวิ่งไปหาบาปอีก
แต่ควรดำเนินชีวิตอย่างคนที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว

3. การประยุกต์ใช้ 1เปโตร 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/32iehOe

คำคม

“ เมื่อเรายอมอดทน ต่อความทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์ เรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ”

สรุป 1เปโตร 1

ภาพรวม

 • พระธรรม 1เปโตร หนุนใจคริสเตียนทั้งหลายให้อดทน แม้ถูก​ข่มเหง และให้ยึดมั่นในความเชื่อและ​ความ​หวัง​ใน​พระเยซูคริสต์เอาไว้ให้ถึงที่สุด
 • 1เปโตร 1 พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่เรา ให้เราได้บังเกิดใหม่แล้วเข้ารับมรดของพระองค์ เราจึงควรดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับพระคุณยิ่งใหญ่นี้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1เปโตร บทที่ 1

เป​โตร ได้เขียนจดหมายถึงคริสเตียน ที่​ได้​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​อยู่​ใน​เอเชียไมเนอร์ ว่า

โดย​พระ​เมต​ตา​ล้น​เหลือ​ของ​พระเจ้า ทรง​โปรด​ให้​เรา
– ​บัง​เกิด​ใหม่
– เข้า​ใน​ความ​หวัง​ที่​ยั่ง​ยืน โดย​​พระ​เยซู​คริสต์
– ​เข้า​ใน​มร​ดก ซึ่ง​ไม่​เสื่อม​สลาย​และ​ไร้​มล​ทิน ​ใน​สวรรค์​
– ​ได้​รับ​การ​คุ้ม​ครอง ​โดย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า ​ทาง​ความ​เชื่อ​ ให้​เข้า​ใน​ความ​รอด

​สิ่งเหล่า​นี้ทำให้พวกเขาชื่น​ชม​ยินดี แม้​ว่า​ต้อง​ทน​ทุกข์​ใน​การ​ทด​ลอง​ต่างๆ ​ชั่ว​ระยะ​หนึ่ง

การ​ทด​สอบ​ความ​เชื่อ​นี้ จะ​นำ​ไป​สู่​การ​สรร​เสริญ ศักดิ์​ศรี และ​เกียรติ
ใน​เวลา​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา

แม้​พวกเขาไม่​เคย​เห็นพระเยซู แต่​ยัง​รักและเชื่อ ใน​พระ​องค์​อยู่

พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ได้​พยา​กรณ์​ถึง พระ​คุณ​ซึ่ง​จะ​เกิด​แก่​พวกเขา ​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ความ​รอด​นี้
แล้วสิ่งที่บอกไว้นั้น ก็​ถูก​ประ​กาศ​แก่​พวกเขา ​ทาง​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ

ดังนั้น จง​เตรียม​ตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระ​เยซู​คริสต์​
อย่า​ประ​พฤติ​ตาม​กิเลส​ตัณ​หา แบบ​ใน​อดีต
แต่​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์​ใน​ชีวิต​ทุก​ด้าน​
เพราะ​ได้​รับ​การ​ไถ่​ออก​จาก​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่​ไร้​สาระ ​ด้วย​พระ​โลหิต​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​คริสต์

ในเมื่อพวกเขาได้​ชำระ​จิต​ใจ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว ​ด้วย​การ​เชื่อ​ฟัง​ความ​จริง
จน​มี​ใจ​รัก​พี่​น้อง​อย่าง​จริง​ใจ
ก็​จง​รัก​กัน​ให้​มาก​ ด้วย​น้ำ​ใส​ใจ​จริง

พวกเขาได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว
จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต ​และ​ดำ​รง​อยู่
คือ​ข่าว​ประ​เสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์

1. เราจะสามารถชื่นชมยินดีและอดทน ต่อความทุกข์ลำบากได้ มากยิ่งๆขึ้น
เมื่อเราคิด ใคร่ครวญ และตระหนักถึงพระเมตตา อันเหลือล้น ที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่เราแล้ว
เพราะนั่นทำให้เรารู้และมั่นใจว่า
พระองค์จะทรงช่วยเรา ให้ผ่านพ้นความทุกข์เหล่านี้ไป อย่างมีชัยชนะ เป็นแน่

2. จิตใจของเราได้​รับการชำระ​จิต​ใจ​ให้​บริ​สุทธิ์​ ​ด้วย​การ​เชื่อ​ฟัง​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐ
ยิ่งเราเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐ
ชีวิตของเรา ยิ่งอยากดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์
และเราจะยิ่ง​รัก​พี่​น้อง ​อย่าง​จริง​ใจ มากขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ เราเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐมากเพียงใด
สังเกตได้จากการดำเนินชีวิต และความรักที่มีต่อพี่น้อง

3. การประยุกต์ใช้ 1เปโตร 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2vUJlHW

คำคม

“ ข่าวประเสริฐ ทำให้เกิดการบังเกิดใหม่ที่แท้จริง ”

สรุป ยากอบ 5

ภาพรวม

 • ยากอบ บทที่ 5 วันพิพากษาใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นจงอดทน รอคอยพระเยซูเสด็จมา เฝ้าอธิษฐานเผื่อกันและกัน และช่วยคนหลงหายให้กลับใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 5

คน​มั่งมี จงระลึกว่า ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ท่าน​ จะ​ผุ​พังไป
ทอง​และ​เงิน​ของ​​ท่าน​ก็​ขึ้น​สนิม และ​สนิม​นั้น​ก็​จะ​เป็น​พยาน​ปรัก​ปรำ​ท่าน​ ในวาระ​สุด​ท้าย

คนที่​ฉ้อ​โกง​ พระเจ้าทรงทราบและ​เสียง​ร้อง​ทุกข์​ของ​คน​ที่ถูกโกง ​ก็​ดัง​ไป​ถึงพระเจ้าแล้ว

คนที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​โลก​อย่าง​ฟุ่ม​เฟือย​และ​ปล่อย​ตัว และข่มเหง​คน​ชอบ​ธรรม
วันแห่งการลงโทษกำลังรอเขาอยู่

จง​อด​ทน​จน​กว่า​พระเยซูจะ​เสด็จ​มา ซึ่งใกล้​เข้า​มา​แล้ว

อย่า​บ่น​ว่า​กัน​และ​กัน เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​ถูก​พิพาก​ษา

จง​เอา​อย่าง​การ​ทน​ทุกข์​และ​การ​อด​ทน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​
​ใน​บั้น​ปลาย ก็จะพบว่า พระเจ้าทรง​มี​ความ​สง​สาร​และ​ความ​เมต​ตา​กรุณา มากมาย​เพียง​ไร

อย่า​สา​บาน ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่
เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​ถูก​พิพาก​ษา

ผู้​ทน​ทุกข์​ จง​​อธิษ​ฐาน
ผู้​ร่า​เริง​ยินดี​ จง​​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ
ผู้เจ็บ​ป่วย​ จง​ให้​คน​นั้น​เชิญ​บรร​ดา​ผู้นำมาอธิษ​ฐาน​เผื่อ​เขา

การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค
และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย

จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน
จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน
คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น ​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล

ถ้า​ใคร​​ถูก​หลอก​ให้​หลง​ผิด​ไป​ จาก​ความ​จริง​ และ​มี​คน​นำ​เขา​กลับ​มา
​คน​นั้นได้​ช่วย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​คน​บาป​นั้น​ ให้​รอด​จาก​ความ​ตาย
และ​จะ​ทำ​ให้​บาป​มาก​มาย​ได้​รับ​การ​อภัย

1. ทรัพย์สินเงินทอง ของเรา ที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นพรแก่ผู้อื่น หรือไม่ได้ใช้เพื่อช่วยคนยากจน
ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น จะ​เป็น​พยาน​ปรัก​ปรำ​เรา​ ในวันพิพากษา
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น จะสะท้อนให้เห็น ความไม่ซื่อสัตย์ในการเป็นผู้อารักขา สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา

2. ยามทุกข์ จงพูดกับพระเจ้า ด้วยคำอธิษฐานร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
ยามสุข จงพูดกับพระเจ้า ด้วยบทเพลงสรรเสริญ แห่งการโมทนาขอบพระคุณ

ไม่ว่ายามทุกข์ หรือ ยามสุข ก็อย่าลืมพระองค์

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 5 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2Pb4S60

คำคม

“ จง​อด​ทน​ต่อไปอีกสักหน่อย เพราะ​พระเยซูใกล้จะ​เสด็จกลับ​มารับเราแล้ว ”

สรุป ยากอบ 4

ภาพรวม

 • ยากอบ บทที่ 4 เราผู้อยู่ฝ่ายพระเจ้า ไม่ควรทำตามอย่างค่านิยมของโลกนี้ และด้วยการถ่อมใจลงต่อพระเจ้า จะช่วยให้เรามีชียเหนือการทดลอง และการโจมตีของมาร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 4

สา​เหตุ​ของ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว ​ภาย​ใน​ตัว​
เมื่อ​อยาก​ได้​ ความ​โลภ ทำให้​ทะเลาะกัน​และ​ทำ​สง​คราม​กัน

ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ
​ท่าน​ขอ​และ​ไม่​ได้​รับ​เพราะ​ขอ​ผิด
หวัง​จะ​เอา​ไป​สนอง​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตน​เอง

​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​ ​คือ ​การ​เป็น​ศัตรูกับ​พระ​เจ้า​
พระ​เจ้า​ผู้สถิต​กับ​เรา​นั้น ​ทรง​หวง​แหน​เราอย่าง​ยิ่ง

​จง​นอบ​น้อม​ต่อ​พระ​เจ้า
จง​ต่อ​สู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป

​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​ท่าน
จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด จง​ชำระ​ใจ​ให้​บริ​สุทธิ์

​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​ท่าน

อย่ากล่าว​ร้าย​ ​หรือ​ตัด​สิน ​พี่​น้อง​ของ​ตน
ผู้​ที่​ตัด​สิน​มี​แต่​เพียง​องค์​เดียว

ท่าน​​ที่​พูด​ว่า “วัน​นี้​หรือ​พรุ่ง​นี้​เรา​จะทำนั่น ทำนี่”
แต่​ท่าน​ไม่​รู้​เรื่อง​ของ​วัน​พรุ่ง​นี้ ว่าชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​เป็นอย่างไร

การ​อวด​อ้าง​ทุก​อย่าง​นั้น​ล้วน​เป็น​ความ​ชั่ว
ดังนั้น คน​ที่​รู้​ว่า​อะไร​เป็น​ความ​ดี​ที่​ต้อง​ทำ แต่​ไม่​ได้​ทำ คน​นั้น​จึง​มี​บาป

1. หากความปรารถนาของเรา ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่เราทูลขอต่อพระเจ้า เราจะได้รับอย่างแน่นอน

เราสามารถมีความปรารถนา ตรงกับพระทัยของพระเจ้าได้
โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น
ให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ ในการกระทำของชีวิต

2. การ​อวด​อ้าง​ สิ่งที่ตนเป็น สิ่งที่ตนมี ทุก​อย่าง​นั้น​ล้วน​เป็น​ความ​ชั่ว
เราควรถ่อมใจลงต่อพระเจ้า และตระหนักว่า ทุกสิ่งที่เราเป็น หรือมีนั้น
ล้วนแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานแก่เราทั้งสิ้น
แทนที่จะโอ้อวด จงขอบพระคุณ

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2PponIb

คำคม

“ ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้า มารซาตานยิ่งพ่ายแพ้ต่อเรา ”

สรุป ยากอบ 3

ภาพรวม

 • ยากอบ บทที่ 3 เราควรระมัดวังคำพูดและท่าทีในใจของเราอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นไปตามทางชั่วร้ายของโลกนี้ แต่เป็นตามทางชอบธรรมของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 3

อย่า​เป็น​อา​จารย์​กัน​มาก​นัก เพราะ​​คน​สอน​นั้น จะ​ต้อง​ถูก​พิ​พาก​ษา​ที่​เข้ม​งวด​ยิ่ง​ขึ้นกว่าคนอื่น

การ​ทำ​ผิด​ทาง​คำ​พูด เกิดขึ้นง่ายที่สุด
ลิ้น​ก็​เช่น​เดียว​กัน เป็น​อวัยวะ​เล็กๆ แต่​คุย​อวด​ใน​เรื่อง​ใหญ่​โต
จนทำ​ให้​ทั้ง​กาย​เป็น​มล​ทิน และ​ชีวิตเกิดปัญหา และ​​ถูก​เผา​ผลาญ​โดย​ไฟ​นรกได้

​ลิ้น​นั้น ​มนุษย์ไม่​สามา​รถ​ทำ​ให้​เชื่อง​ได้
มักส่ง​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ออกมา และ​เต็ม​ไป​ด้วย​พิษ​ร้าย​ถึง​ตาย

เรา​สรร​เสริญพระเจ้า ​ด้วย​ลิ้น​นั้น
และ​เรา​ก็​แช่ง​ด่า​มนุษย์​ ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​ ด้วย​ลิ้น​นั้น

คนที่​มี​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ ให้​แสดง​ออก​มา​ด้วย​ความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน​
แต่​ถ้า​หาก​ใน​ใจ​ มี​ความ​ขม​ขื่น​เพราะ​ริษยา​และ​มี​ความ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง
ก็​อย่า​โอ้​อวด​ แต่ยอมรับ​ความ​จริง​

ปัญญาที่แฝงด้วย ​ความริษยา​และ​​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง ​เป็น​ปัญ​ญา​ฝ่าย​โลก ฝ่าย​เนื้อ​หนัง​และ​ฝ่าย​ผี​ปีศาจ

แต่​ปัญ​ญา​จาก​เบื้อง​บน​นั้น
​บริ​สุทธิ์​ ​สงบ​สุข ​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา ​ยอม​รับ​ฟัง ​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​ความ​เมต​ตา​และ​ผล​ดี​ต่างๆ
ไม่​​ลำ​เอียง ไม่หน้า​ซื่อ​ใจ​คด
และ​จะ​ได้​รับ​ผล​คือ​ความ​ชอบ​ธรรม

1. คำพูดเพียงนิดเดียว ก็สามารถสร้างความเสียหายมากมาย ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นได้
เป็นเหมือนไม้ขีดไฟ ก้านเล็กๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้
ดังนั้นเราควรระมัดระวังคำพูด เหมือนตอนนี้ ควรระวังเมื่อปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟ

2. คน​มี​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ จะ​แสดง​ออก​มา เป็นความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน​
แต่หากใจของเรา เต็มไปด้วย​ความริษยา ​และ​​ความ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง
การ​แสดง​ออก​มา เป็นความ​ประ​พฤติ​ที่​ดี​งาม สุภาพ​อ่อน​โยน นั้น
ก็เป็นเพียงการแสดงละคร โกหกตนเอง และโกหกคนอื่นเท่านั้น

เราควรยอมรับ​ความ​จริง​ ถ่อมใจลง
เข้ามาหาพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา เสียใหม่
เพื่อเราจะสามารถสำแดงความดี และความสุภาพอ่อนโยน ออกมาได้อย่างจริงใจ

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2HDsM60

คำคม

“ คนที่ระวังคำพูด ก็ช่วยให้ตนเอง หลีกเลี่ยงปัญหามากมายได้ ”

สรุป ยากอบ 2

ภาพรวม

 • ยากอบ บทที่ 2 ผู้ที่มีความเชื่อ ควรสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำ โดยไม่ลำเอียง และมีเมตตาต่อผู้อื่นโดยเฉพาะต่อพี่น้องที่ยากจน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 2

​อย่า​ลำ​เอียง ต้อนรับคนร่ำรวยอย่างดี และ​ต้อนรับ​คน​จนอย่างดูถูก
เพราะการทำเช่นนั้น เป็นการ​ตัด​สิน​ด้วย​ความ​คิด​ที่​ชั่ว​ร้าย

พระเจ้า​ทรง​เลือก​คน​ยาก​จน​ใน​โลก​นี้ ​ให้​เป็น​คน​มั่งมี​ใน​ความ​เชื่อ​
และ​เป็น​ผู้​รับ​มร​ดก​ใน​อาณา​จักร​ของ​พระ​องค์​

มักจะเป็นพวก​คน​มั่งมี​ ด้วยซ้ำ ​ที่​กด​ขี่​ข่ม​เหง​ท่าน และ​ที่​หมิ่น​ประ​มาท​พระ​นาม​พระเยซู
การ​ลำ​เอียง เป็นการทำ​บาป และ​ละ​เมิด​ ​ธรรม​บัญ​ญัติ

ใครทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​อยู่​ข้อ​เดียว คน​นั้น​ก็​ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด
ดังนั้นพวก​ท่าน​ จง​พูด​และ​ทำ​ เหมือน​ ​คน​ที่​จะ​ถูก​พิ​พาก​ษา​ด้วย​หลัก​เกณฑ์​แห่ง​เสรี​ภาพ
คือแสดง​ความ​เมต​ตาต่อผู้อื่น
ความ​เมต​ตา​ย่อม​มี​ชัย​ เหนือ​การ​พิพาก​ษา

ความ​เชื่อ แต่​ไม่​ได้​ประ​พฤติ​ตาม​ จะ​ไร้​ประ​โยชน์​ และ​เป็น​สิ่ง​ที่​ตาย​แล้ว

ท่าน​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​มี​เพียง​องค์​เดียว นั่น​ก็​ดี
แม้​พวก​ผี​ก็​เชื่อ​และ​กลัว​จน​ตัว​สั่น

อับ​ราฮัม​ มีความเชื่อ จึงสำแดงออกมาเป็น การถวาย​อิส​อัค​บน​แท่น​บู​ชา
ความ​เชื่อ​นั้น​ทำ​งาน​ควบ​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​
และ​ความ​เชื่อ​ก็​สม​บูรณ์ ​โดย​การ​ประ​พฤติ​นั้น

ราหับ​หญิง​โส​เภณี มีความเชื่อ นางจึง​ได้​ต้อน​รับ​พวก​ผู้​สอด​แนมไว้

กาย​ที่​ปราศ​จาก​จิต​วิญ​ญาณ​นั้น ​ตาย​แล้ว​อย่าง​ไร
ความ​เชื่อ​ที่​ปราศ​จาก​การ​ประ​พฤติ​ ก็​ตาย​แล้ว​อย่าง​นั้น

1. คนที่ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ แค่​ข้อ​เดียว ​ก็​ทำ​ผิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด
ดังนั้นถ้าอยู่ใต้กฏของธรรมบัญญัติ จะไม่มีใครรอดพ้นการลงโทษได้

โดยพระคุณ​ของพระเจ้า เราไม่ได้ถูก​พิ​พาก​ษา​ด้วยกฏของธรรมบัญญัติ
แต่โดย​หลัก​เกณฑ์​แห่ง​เสรี​ภาพ

ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิต สมกับผู้อยู่ใต้กฏแห่ง​เสรี​ภาพ เป็นผู้ได้รับพระเมตตา
คือ แสดง​ความ​เมต​ตาต่อผู้อื่น

2. ความเชื่อสมบูรณ์ได้ ด้วยการประพฤติตามความเชื่อนั้น
คนที่มีความเชื่อ แต่ทำตัวไม่เหมือนกับคนที่เชื่อเช่นนั้น
คนแบบนี้ เขายังไม่ได้มีความเชื่อที่แท้จริง

วันนี้ เราเชื่อไหมว่า พระเยซูทรงรักเราจริง และทรงฤทธิ์ช่วยเหลือเรา ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้?
ถ้าเชื่อ จงทำให้ความเชื่อสมบูรณ์ ด้วยการทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อนั้นเถิด

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2wtzLvR

คำคม

“ ไม่ว่าจะจนแค่ไหน ก็สามารถเป็นคนมั่งมีในความเชื่อได้ ”

สรุป ยากอบ 1

ภาพรวม

 • พระธรรมยากอบ เขียนถึงคริสเตียนที่กระจายอยู่ทั่วไป ให้อดทนต่อการข่มเหง และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสอดคล้องความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
 • ยากอบ บทที่ 1 ให้เราอดทนต่อการทดลองใจต่างๆ โดยพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้า และประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยากอบ บทที่ 1

ยา​กอบ เขียนจดหมาย ถึง​ประชากรของพระเจ้า ที่​กระ​จัด​กระ​จาย​อยู่​ ว่า

เมื่อพวกเขา​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง
เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำ​ให้​เกิด​ความ​ทรหด​อดทน
ซึ่งจะทำให้พวกเขา​เป็น​คน​ที่​สม​บูรณ์​และ​ดี​พร้อม

แต่​ถ้า​ใคร​ขาด​สติ​ปัญ​ญา ไม่รู้จะเผชิญกับการทดลองได้อย่างไร
ก็ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ​สติปัญญาจาก​พระ​เจ้า ด้วยความเชื่อ
แล้ว​เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ตาม​ที่​ทูล​ขอ

ไม่ว่าจะ​ต่ำ​ต้อย​ หรือ​มั่งมี ​ก็ให้​ขอบคุณพระเจ้า

คน​ที่​สู้​ทน​ จนผ่าน​การ​ทด​ลอง​ใจ​
​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​

คน​ที่​ถูก​ล่อ​ลวง​ ไม่ใช่พระ​เจ้า​ทรง​ล่อ​ลวงเขา
แต่เขา​ถูก​​ตัณ​หา​ของ​ตัว​เอง ล่อ​ลวง​และ​ชัก​นำ

ของ​ประ​ทาน​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง​นั้น​ มา​จากพระเจ้า
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​
สิ่ง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรงทำ​ให้​บัง​เกิดขึ้น​เสมอ

ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ

จง​ขจัด​ความ​โส​มม​ ​และ​ความ​ชั่ว​ เสีย
​จง​น้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​ด้วย​ใจ​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน
พระวจนะนั้น​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณ ​ให้​รอด​ได้

จง​เป็น​ผู้​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​วจนะ ไม่​ใช่​เป็น​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น
ผู้​ที่​พินิจ​พิจาร​ณา​ พระ​วจนะ และประ​พฤติ​ตาม
ผู้​นั้น​จะ​ได้​รับ​ความ​สุข​ใน​การ​ประ​พฤติ​ของ​ตน

คน​มี​ธรรมะ ย่อม​ควบ​คุม​ลิ้น​ของ​ตน

ธรรมะ​ที่​บริ​สุทธิ์​ไร้​มล​ทิน คือ​
การ​ช่วย​เหลือ​เด็ก​กำ​พร้า​และ​หญิง​ม่าย ​ที่​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน
และ​การ​รัก​ษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​ราคี​ของ​โลก

1. เมื่อพระเจ้า ทรง​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ทำให้​บัง​เกิด​เสมอ
พระเจ้าประสงค์ประทานสิ่ง​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุก​อย่าง แก่เรา
ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​การ​แปร​ปรวน​ พระองค์ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ดังนั้น สิ่งดีเลิศทุกอย่าง จะเกิดขึ้นกับเรา ผู้เชื่อวางใจในพระองค์อย่างแน่นอน

2. ​การน้อม​ใจ​รับ​พระ​วจนะ​ ​สา​มารถ​ช่วย​จิต​วิญ​ญาณของเรา ให้มั่นคงในความเชื่อได้ตลอดรอดฝั่ง
การน้อมใจรับนี้ หมายถึง การเต็มใจนำพระวจนะของพระเจ้า มาใช้ปฏิบัติในชีวิต แต่ละวัน

นั่นคือ การทำตามพระคำ จะป้องกันการหลงหายได้เป็นอย่างดี

3. การประยุกต์ใช้ ยากอบ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2P1m9hY

คำคม

“ ​จงไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ ”

สรุป ฮีบรู 13

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 13 เราควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการยอมรับเชื่อพระเยซู และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 13

จง​ให้​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​ มี​อยู่​ต่อ​กัน​เสมอ​ไป
อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ต้อน​รับ​แขก​แปลก​หน้า
จง​ระ​ลึก​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​คุม​ขัง​อยู่
จง​ให้​การ​สม​รส ​เป็น​ที่​นับ​ถือ​ และ​​ปราศ​จาก​มลทิน
อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน
จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย

จง​ระลึก​ถึง​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​พวก​ท่าน
จง​พิจาร​ณา​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา แล้ว​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เหมือน​เดิม​ ทั้ง​วาน​นี้ และ​วัน​นี้ และ​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

อย่า​หลง​ไป​ตาม​คำ​สอน​แปลกๆ
เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ให้​ใจ​เข้ม​แข็ง​โดย​พระ​คุณ ไม่​ใช่​โดย​กฎ​เกณฑ์​เรื่อง​อา​หาร

พระ​เยซู​ ​ได้​ทรง​ทนทุกข์​ภาย​นอก​ประตู​นคร
เพื่อ​ทรง​ชำระ​ประ​ชา​ชน​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์

ดังนั้น ให้​เรา​ออก​ไป​หา​พระ​องค์​ภาย​นอก​ค่าย​นั้น
โดย​แบก​รับ​คำ​ดู​หมิ่น​เหยียด​หยาม ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทน
เพราะเรา​แสวง​หา​นคร​ที่​จะ​มา​ใน​ภาย​หน้า

ให้​เรา​ถวาย​คำ​สรร​เสริญ ​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​เจ้า คือ
​ยอม​รับ​เชื่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

อย่า​ละ​เลย​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี และ​แบ่ง​ปัน​ข้าว​ของ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน
เพราะ​เครื่อง​บูชา​อย่าง​นั้น​ เป็น​ที่​พอ​พระทัย​พระ​เจ้า

จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บรรดา​ผู้นำ​ ผู้​ดู​แล​รักษา​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​อยู่​
จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​ผู้รับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าทรง​ให้​ท่าน​เพียบ​พร้อม​ด้วย​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง
เพื่อ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระทัย​ของ​พระ​องค์​ ให้​เกิด​ผล​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัยพระเจ้า

1. เพราะพระเจ้าจะ​ไม่​ละ​หรือ​ทอด​ทิ้ง​เรา​เลย
ดังนั้น ให้เรา​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​พระเจ้าประทานให้เรา​มี​อยู่ในวันนี้
สิ่งที่ยังขาดอยู่นั้น พระเจ้าจะประทานให้อย่างเพียงพอแน่นอน

2. เราควรระลึกถึง อธิษฐานเผื่อ ​บรร​ดา​ผู้นำ ผู้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​กับ​เรา
และควร​พิจาร​ณา ​ดู​ผล​บั้น​ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก​เขา
ไม่ใช่ ดูแค่ผิวเผิน ภายนอก ไม่กี่วัน
แล้วคนใดที่ เราเห็นว่า ผลชีวิตของเขา น่าจะเลียนแบบ
ก็​จง​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 13 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2vA1rPc

คำคม

“ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรา ทำตามน้ำพระทัยและเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ”

สรุป ฮีบรู 12

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 12 ให้เรายึดพระเยซู เป็นแบบอย่างในการเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะนำประโยชน์และพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 12

​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น
​ให้​เรา​ยังคง​วิ่ง​แข่ง ​ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน
โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​สม​บูรณ์

พระเยซู​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน เพื่อ​ความ​ยินดี​
ทรง​ถือ​ว่า​ความ​อับ​อาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำ​คัญ
ในที่สุด​พระ​องค์​ ทรงประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า

ให้เราคิด​ถึง สิ่งที่​พระ​องค์​ทรงกระทำ
เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​อ่อน​ล้า​และ​ไม่​ท้อ​ใจ

ใน​การ​ต่อ​สู้​กับ​บาป​นั้น เรา​ยัง​ไม่​ได้​สู้​จน​ถึง​กับ​ต้อง​หลั่ง​เลือด​เลย

อย่า​ละเลย และ​อย่า​ท้อใจ ​ต่อ​การตี​สอน​ของพระเจ้า
พระองค์​ทรง​ตี​สอน บุตรที่​พระ​องค์​ทรง​รัก

จง​สู้​ทน​ต่อการตีสอนเถอะ
บิดา​ที่​เป็น​มนุษย์​ ตี​สอน​เรา​ เพียง​ชั่ว​เวลา​เล็ก​น้อย ​ตาม​ความ​เห็น​ชอบ​ของตน
แต่​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน เพื่อ​เรา​จะมี​ส่วน​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์

การ​ตี​สอน​ทุก​อย่าง น่า​เศร้า​ใจ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม
แก่​​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น

ดัง​นั้น​จง​เสริม​กำ​ลัง​มือ​ที่​อ่อน​แรง และ​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า
และ​จง​ทำ​หน​ทาง​ให้​ตรง เพื่อ​​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ

จง​มุ่ง​มั่น​ ที่​จะ​ได้​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน​ และ​ที่​จะ​ได้​ความ​บริ​สุทธิ์
อย่า​ให้​ใคร​ ขาด​จาก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า
​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น งอก​ขึ้น​มา ก่อ​ความ​ยุ่ง​ยาก​ให้​ และ​ทำ​ให้​หลาย​คน​เป็น​มล​ทิน
อย่าเป็น​คน​ที่​ประ​พฤติ​ผิด​ทาง​เพศ หรือ​เป็น​คน​ไม่​นับ​ถือ​พระ​เจ้า

เรา​ไม่​ได้​มา​ถึง​ภูเขา​ซีนาย ที่พระเจ้าสำแดงพระองค์ ​น่า​กลัว​จริงๆ
จน​โม​เสส​เอง​ก็​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​กลัว​จน​ตัว​สั่น” 

แต่เรา​มา​ถึง​ภูเขา​ศิโยน ​
และมา​ถึง ​ที่​ชุม​นุม​รื่นเริง​ของ​ทูต​สวรรค์​ มาก​มาย​
และ​มา​ถึง​ คริสต​จักร​ของ​บรร​ดา​บุตร​ ​ผู้​มี​ชื่อ​จา​รึก​ไว้​ใน​สวรรค์​แล้ว
และ​มา​ถึง​ พระ​เจ้า​ ผู้​ทรง​พิพาก​ษา​ทุก​คน
และ​มา​ถึง​ จิต​วิญ​ญาณ​ของ​คน​ชอบ​ธรรม ​ซึ่ง​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​แล้ว
และ​มา​ถึง ​พระ​เยซู​ คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่
และ​มา​ถึง​ พระ​โลหิต​ ประ​พรม​

อย่า​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์ ​ผู้​ตรัส​อยู่​นั้น
เพราะ​ถ้าคน​เหล่า​นั้น​ ไม่​พ้น​โทษ ​เพราะ​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์ ​ผู้​ทรง​เตือน​บน​โลก
พวก​เรา​ผู้​เมิน​หน้า​จาก​พระ​องค์​ ผู้​ทรง​เตือน​จาก​สวรรค์ ก็​จะ​ไม่​พ้น​โทษ​มาก​กว่า​นั้น​อีก

​เมื่อ​เรา​ได้​รับ​อาณา​จักร​ที่​ไม่​สั่น​สะ​เทือน​แล้ว ก็​ให้​เรา​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณ
​นมัส​การ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า
ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง

1. การดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ต้องมีความทรหดอดทน
ความยากลำบากนั้นอาจเกิดจากการข่มเหงของผู้ต่อต้าน
หรือจากการตีสอนของพระเจ้า
ไม่ว่าเกิดจากอะไร หากเราสู้ทนถึงที่สุด จะกลายเป็นผลดีต่อเราเสมอ

ดังนั้นในวันนี้ ให้เราช่วยๆกัน
ไม่ว่าพี่น้องของเรากำลังทุกข์ยากเพราะสาเหตุใดก็ตาม
ให้หนุนใจกัน เสริมกำลังกัน ให้ทุกคนสามารถขืนหยัดฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปให้ได้
เพื่อจะได้รับพระพรที่เตรียมเอาไว้ข้างหน้า

2. วันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้มาถึง
พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นคนกลางของเราแล้ว
และได้รับการประพรมโดยพระโลหิตของพระองค์แล้ว
ได้กลายเป็นผู้ชอบธรรม เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว

​ให้​เรา ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า ด้วย​ความ​รัก เคารพ​และ​ ความ​ยำ​เกรง พระองค์เถิด

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 12 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2u40kHa

คำคม

“ อย่า​ปฏิ​เสธพระเจ้า ​ผู้​กำลังตรัส​กับคุณอยู่​นั้น ”

สรุป ฮีบรู 11

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 11 ความเชื่อ มั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น ผู้มีความเชื่อในพระสัญญา แม้ว่าวันนี้จะมองไม่เห็นสิ่งนั้น แต่ก็ยังมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 11

ความ​เชื่อ​ คือ​ ความ​มั่น​ใจ​ ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้
ความเชื่อ เป็น ​ความ​แน่​ใจ ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น

โดย​ความ​เชื่อ​
– ​คน​สมัย​ก่อน​ จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้า
– เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
>> ​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น ​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก ​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น

– อาเบล​ จึง​นำ​เครื่อง​บูชา​ที่​ดี​กว่า​ของ​คา​อิน​มา​ถวาย​
– อาเบล ได้​รับ​การ​รับ​รอง​ว่า​ เป็น​คน​ชอบ​ธรรม
– อาเบล ​ยัง​พูด​อยู่ แม้​ว่า​ตาย​ไป​แล้ว

– เอ​โนค​ ​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​ ​ว่า​เป็น​ที่​พอ​พระทัย​ของ​พระ​เจ้า จึง​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป ​เพื่อ​ไม่​ให้​พบ​กับ​ความ​ตาย
>> ซึ่งจะเป็น​ที่​พอ​พระทัยได้ ต้องมีความ​เชื่อ​

– ​โน​อาห์ ​ได้​ยำเกรง ต่อ​คำ​เตือน ถึงสิ่ง​ที่​ยัง​มอง​ไม่​เห็น จึงได้ต่อ​เรือ​ใหญ่ เพื่อ​ช่วย​ครอบ​ครัว​ของ​ตน​ให้​ปลอด​ภัย
– โนอาห์ จึง​กล่าว​โทษ​ชาว​โลก ผู้ไม่มีความเชื่อ
– โนอาห์ กลาย​เป็น​ทา​ยาท​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม​

– ​อับ​รา​ฮัม ​ได้​เชื่อฟัง​การ​ทรง​เรียก​ และ​เดิน​ทาง​ออก​ไป รับมรดก ​โดย​ไม่​รู้​ว่า​จะ​ไป​ที่​ไหน
– ​อับ​รา​ฮัม ได้​อาศัย​ใน​แผ่น​ดิน​แห่ง​พระ​สัญ​ญา​เหมือน​เป็น​คน​ต่าง​ด้าว ​เฝ้า​คอย​นคร​ที่​​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​สร้าง
– อับ​รา​ฮัม ​ได้​รับ​พลัง​ที่​จะ​มี​บุตร แม้​ท่าน​ชรา​มาก​แล้ว และ​ภรรยา​ก็​เป็น​หมัน จนเขา​มี​ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย​เกิด​มา​มาก​มาย​

คน​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด​ตาย ​ใน​ขณะ​ที่​ยัง​มี​ความ​เชื่อ​อยู่
และ​ยัง​ไม่​ได้​รับ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้
แต่​พวก​เขา ​ก็​สัง​เกต​เห็น​แต่​ไกล​ และ​รอ​รับ​ด้วย​ใจ​ยินดี
และ​ยอม​รับ​ว่า​ พวก​เขา​เป็น​คน​แปลก​ถิ่น​ที่​ท่อง​เที่ยว​ไป​ใน​โลก
พวก​เขา​ปรารถ​นา​ บ้าน​เมือง​ที่​ประ​เสริฐ​ กว่า​นั้น ​คือ​ เมือง​สวรรค์
ดังนั้น พระ​เจ้า​จึง ​เรียก​พระองค์ว่า ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา

โดย​ความ​เชื่อ
– อับ​รา​ฮัม​ ได้​ถวาย​อิส​อัค​เป็น​เครื่อง​บูชา เพราะเชื่อ​ว่า​ พระ​เจ้า​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ให้​คน​ตาย​เป็น​ขึ้น​มา​ได้

– อิส​อัค​ จึง​อวย​พร​ยา​โคบ​และ​เอซาว สำ​หรับ​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​ภาย​หน้า

– ยา​โคบ​ ใกล้​จะ​ตาย จึง​อวย​พร​บุตร​แต่​ละ​คน​ของ​โย​เซฟ

– ​โยเซฟ​กำ​ลัง​จะ​ตาย จึง​กล่าว​ถึง ​การ​อพยพ​ของ​คน​อิส​รา​เอล และ​สั่ง​เสีย​เรื่อง​กระ​ดูก​ของเขา

– บิดา​มารดา​ของโม​เสส​ ​จึง​ไม่​ได้​กลัว​คำ​สั่ง​ของ​กษัตริย์​เลย แต่ได้ซ่อน​โมเสส​ไว้​ถึง​สาม​เดือน

– ​โม​เสส​ ​ไม่​ยอม​ให้​ใคร​เรียก​เขา​ว่า เป็น​บุตร​ของ​ธิดา​กษัตริย์​ฟาโรห์
– โมเสส ​เลือก​การ​ร่วม​ทุกข์​กับ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า ​แทน​การ​เริง​สำ​ราญ​ชั่ว​คราว​ใน​บาป
– โมเสส ​จึง​ออก​จาก​อียิปต์ โดย​ไม่​ได้​เกรง​กลัว​ความ​กริ้ว​ของ​กษัตริย์
– โมเสส ถือ​ปัส​กา​และ​พิธี​ประ​พรม​เลือด เพื่อ​ช่วย​บุตร​หัวปี​ของ​คน​อิส​รา​เอล

– พวก​อิส​รา​เอล​ จึง​เดิน​ข้าม​ทะเล​แดง​เหมือน​ ​เดิน​บน​ดิน​แห้ง

– กำ​แพง​เมือง​เยรี​โค​พัง​ลง เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล ​เดิน​รอบ​กำ​แพง​ครบ​ 7 ​วัน

– ราหับ​หญิง​โส​เภ​ณี​ จึง​ไม่​ได้​พินาศ​ไป​พร้อม​กับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อฟัง

ผู้นำและ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ทั้ง​หลาย ได้อาศัยความ​เชื่อ​ ทำสิ่งต่างๆมากมาย
และบางคนก็พบกับความทุกข์ยากมากมาย
แต่ก็ไม่ยอมละทิ้งความเขื่อ

แม้​คน​เหล่า​นี้​ทุก​คน ​ได้​รับ​การ​รับรอง​ เพราะ​ความ​เชื่อ
แต่​พวก​เขา​ก็​ยัง​ไม่​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้
เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​สิ่ง​ที่​ประ​เสริฐ​ยิ่ง​กว่า​นั้น​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เรา

1. ความเชื่อแท้ จะสะท้อนออกมาเป็นความมั่นใจ อย่างไม่ขึ้นกับสถานการณ์แวดล้อม
และโดยความมั่นใจแท้นั้น จะทำไปสู่การกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

และทุกคนที่มีความเชื่อแท้ในพระสัญญาของพระเจ้า
จะได้รับตามพระสัญญาอย่างแน่นอน

2. คนที่มีความเชื่อ จะมองเห็นโลกนี้ ในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น
พวกเขาจะเห็นได้ว่า สารพัดในโลก ล้วนแต่เป็นสิ่งชั่วคราว
สิ่งเหล่านั้น ไม่คู่ควรให้พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อไขว่คว้ามัน
แต่พวกเขาสมควร ทุ่มเทหมดทั้งชีวิต เพื่อสิ่งถาวรในสวรรค์
ซึ่งพวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจน ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 11 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2uN9B6F

คำคม

“ ความเชื่อ ทำให้เรารอรับสิ่งที่กำลังจะได้รับ ด้วยใจยินดี ”

สรุป ฮีบรู 10

ภาพรวม

 • ฮีบรู บทที่ 10 พระเยซูถวายชีวิตของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา เพียงครั้งเดียว ก็มีผลทำให้เราได้รับการไถ่พ้นบาปชั่วนิรันดร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 10

​ธรรม​บัญ​ญัติ​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ประ​เสริฐ​
จึง​ไม่​สา​มารถ​ทำ​ให้การถวายเครื่องบูชา ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ได้
พวกเขาจึงยังคง​​รู้สึก​ว่า​มี​บาป อยู่

เมื่อ​พระ​คริสต์​เสด็จ​เข้า​มา​ใน​โลก
พระ​องค์​ตรัส​ว่า
“​พระ​องค์​ทรง​จัด​เตรียม​กาย​สำ​หรับ​ข้า​พระ​องค์  
เป็นเครื่อง​เผา​บูชา​และ​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป​นั้น
ข้า​พระ​องค์​มา​แล้ว เพื่อ​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์’ 

พระเยซูทรง​ยกเลิก​ระบบ​เดิม​นั้น​เสีย​ เพื่อ​จะ​ทรง​ตั้ง​ระบบ​ใหม่
เรา​จึง​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์ โดย​การ​ถวาย ​พระ​กาย​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ ซึ่งทำให้เรา​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ตลอด​ไป

และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ทรง​เป็น​พยาน​แก่​เรา​ด้วย คือ
พระองค์ทรง​บรร​จุ​ธรรม​บัญ​ญัติ ไว้​ใน​ใจของ​เรา
เป็นสิ่งยืนยันว่า
พระเจ้า​จะ​ไม่​จด​จำ บาป​ และการ​อธรรม​ของ​เรา​อีก​ต่อไป

ดังนั้นให้​เรา​มี​ใจ​กล้า​ ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์ ​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู
ตาม​ทาง​ใหม่​และ​เป็น​ทาง​ที่​มี​ชีวิต
ซึ่งพระเยซูทรง​เปิด​ให้​เรา ​ผ่าน​เข้า​ไป​ ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์

พระเยซูทรง​ปุโร​หิต​​ของเรา​แล้ว
ให้​เรา ​เข้า​ไป​ใกล้​
– ด้วย​ใจ​จริง
– ด้วย​ความ​ไว้​ใจ​เต็ม​ที่
– ด้วยใจ​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​พรม ​ให้​พ้น​จาก​มโน​ธรรม​ที่​ไม่​ดี
– ด้วย​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ ด้วย​น้ำ​สะอาด

​ให้​เรา ​ยัง​คง​ยึดมั่น​ ใน​ความ​หวัง​​นั้น ​โดย​ไม่​หวั่นไหว
พระเจ้า ผู้​ประ​ทาน​พระ​สัญ​ญา​นั้น​ ทรง​ซื่อ​สัตย์

ให้​เรา​ พิจาร​ณา​ดู​เพื่อ​จะ​ปลุก​ใจ​กัน​และ​กัน​ ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดี
ให้เรา ​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น
เพราะ​พวก​ท่าน​ก็​รู้​อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว

เพราะ​ถ้า​เรา​ยัง​จง​ใจ​ทำ​บาป​อยู่​เรื่อยๆ หลัง​จาก​ได้​รับ​​รู้​เรื่อง​ความ​จริง​แล้ว
ก็​จะ​ไม่มี​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป​เหลือ​อยู่​เลย
​จะ​มีแต่​ความ​หวาดกลัว​ ใน​การ​รอ​คอย​การ​พิพาก​ษา ​และ​ไฟ​อัน​ร้ายแรง

​คน​ที่​เหยียบ​ย่ำ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า
และ​ถือ​ว่า​พระ​โลหิต​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา ​เป็น​มล​ทิน
และ​ดู​หมิ่น​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​คุณ
สม​ควร​จะ​ถูก​ลง​โทษ​หนัก สัก​เท่า​ใด

การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า ​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น
​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัว

​จง​ระลึก เมื่อท่าน​ได้​รับ​ความ​สว่าง​แล้ว
ได้​สู้​ทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ อย่าง​ใหญ่​หลวง
ถูก​ประ​จาน​ให้​อับ​อาย​ขาย​หน้า​ ​ถูก​ข่ม​เหง และถูก​คน​ปล้น​ชิง​เอา​ทรัพย์​สิ่ง​ของ​ไป
ท่าน​ก็​ยอมด้วย​ใจ​ยินดี

อย่า​ละ​ทิ้ง​ความ​ไว้​วางใจ​ของ​ท่าน อัน​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่
ท่าน​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน เพื่อ​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ได้
แล้ว​ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​นั้น

​อีก​ เพียง​ไม่​นาน พระเยซูคริสต์ก็​จะ​เสด็จ​มา ​และ​จะ​ไม่​ทรง​ชัก​ช้า

แต่​คน​ชอบ​ธรรม​​นั้น​ จะ​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ
ถ้า​เขา​หัน​กลับ พระองค์จะ​ไม่​มี​ความ​พอ​ใจ​ใน​คน​นั้น​เลย

1. พระเยซูทรง​ยกเลิก​ระบบ​เดิม การถวายเครื่องบูชาไถ่บาปแบบเดิม
แล้ว​ทรง​ตั้ง​ระบบ​ใหม่ คือ การได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์ โดย​การ​ถวายชีวิตของพระองค์ ครั้ง​เดียว​
แล้วทำให้ผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ​ถึง​ความ​สม​บูรณ์​ตลอด​ไป

ซึ่งคนที่ได้รับการไถ่แล้วนั้น จะมีหลักฐานคือ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะจารึกพระธรรมไว้ในใจของเขา
เขาจะรู้และแยกแยะได้ว่า พระเจ้าปรารถนาให้เขาทำอะไร
และเขา