สรุป กันดารวิถี 3

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสแยกคนเลวีออกมาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นตัวแทนของคนอิสราเอลทั้งหมดในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers03-81815

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 3 เมื่อพระเจ้าทรงสั่งคนอิสราเอลเรื่องการตั้งค่ายแล้ว พระองค์ทรงสั่งเกี่ยวกับเรื่องของคนเลวี ดังนี้

คนเลวีที่เป็นเชื้อสายของ​อาโรน ให้ทำหน้าที่เป็นปุโรหิต
– ​อาโรนมีบุตรชาย 4 คน ​คือ นา​ดับ อา​บีฮู เอ​เล​อา​ซาร์ และ​อิธา​มาร์
– แต่​นา​ดับ​และ​อา​บีฮู​ ตายเพราะนำ​ไฟ​ที่​ต้อง​ห้าม​มา​ถวาย​พระเจ้า
– ดัง​นั้น​จึงเหลือแต่ เอ​เล​อา​ซาร์​และ​อิธา​มาร์ ​​ทำ​หน้า​ที่​ปุ​โร​หิต​ ใน​ความ​ดูแล​ของ​อาโรน

คนเลวีคนอื่นๆ
– ให้​เป็น​ผู้​ช่วย​อาโรน และบุตรของอาโรน
– ​​ทำงาน​รับ​ใช้​ที่​พลับ​พลา
– ดู​แล​เครื่อง​ใช้​ทุก​อย่าง​ของพลับพลา

​คน​เลวีถูกเลือกจาก​ท่าม​กลาง​คน​อิส​รา​เอล เพื่อ​แทน​บรรดา​บุตร​หัว​ปี​ของ​คน​อิส​รา​เอลทั้งหมด
คน​เลวี​จึง​เป็น​ของ​พระเจ้า

พระเจ้าสั่งให้นับ​พงศ์​พันธุ์​เลวี​ ​ทุก​คน​ที่เป็นผู้​ชาย ​อายุ​ตั้ง​แต่​ 1 ​เดือน​ขึ้น​ไป ได้ผลออกมาดังนี้
เลวี มีบุตรชาย 3 คน คือ เกอร์​โชน โค​ฮาท และ​เม​รา​รี
– บุตรของ​เกอร์​โชน​​ คือ ลิบนี และ​ชิ​เม​อี
– บุตรของ​โค​ฮาท​ คือ อัม​ราม อิส​ฮาร์ เฮ​โบรน และ​อุส​ซี​เอล
– บุตรของ​เม​รา​รี​ ​คือ มาลี และ​มูชี

คนใน​ตระ​กูล​เกอร์​โชน
– นับได้ 7,500 คน
– ให้​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​​ ด้าน​ตะวัน​ตกของพลับ​พลา ​
– ผู้นำ คือ ​เอ​ลี​ยา​สาฟ
– งาน​ได้แก่ งาน​พลับ​พลา , งาน​เต็นท์ , เครื่อง​คลุม​เต็นท์ และ​ม่าน​ต่างๆโดยรอบ รวม​ทั้ง​งาน​รับ​ใช้​ทุก​อย่าง​ที่​เกี่ยว​กับ​ส่วน​นี้

คนใน​ตระ​กูลโค​ฮาท​
– นับได้ 8,600 คน
– ให้​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​ ด้าน​ใต้​ของ​พลับ​พลา
– ผู้นำ คือ เอลี​ซา​ฟาน​
– งานได้แก่ ​ดูแล​หีบ​พระ​บัญ​ญัติ และสิ่งของต่างๆในสถานนมัสการ รวม​ทั้ง​งาน​รับ​ใช้​ทุก​อย่าง​ที่​เกี่ยว​กับ​ส่วน​นี้
– ให้เอ​เล​อา​ซาร์​บุตร​ของ​อาโรน ​เป็น​ผู้​นำ​สูง​สุด​อยู่​เหนือ​
​คน​เลวี​และ​เป็น​ผู้​กำกับ​การ​ปฏิ​บัติ​งาน​ใน​สถาน​นมัส​การ

คนใน​ตระ​กูล​เม​รา​รี​
– นับได้ 6,200 คน
– ให้​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​ ด้านเหนือ​ของ​พลับ​พลา
– ผู้นำ คือ ​ศุ​รี​เอล​
– งานได้แก่ งาน​ดู​แล​ไม้​และฐานต่างๆ​ของ​พลับ​พลา รวม​ทั้ง​งาน​รับ​ใช้​ทุก​อย่าง​ที่​เกี่ยว​กับ​ส่วน​นี้

โมเสส​ และ​ อาโรน​กับ​​บุตร​หลาน​ของ​อาโรน
– ให้​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​หน้า​พลับ​พลา​ ด้าน​ตะวัน​ออก​
– งานได้แก่ การปฏิ​บัติงาน​ภาย​ใน​สถาน​นมัส​การ​ ส่วน​คน​อื่น​ที่​เข้า​มา​ใกล้​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​ถึง​ตาย

รวมผู้​ชาย​ทั้ง​หมดที่ถูกนับเป็นคนเลวี ​ที่​มี​อายุ​ตั้ง​แต่​ 1 เดือน​ขึ้น​ไป​มี 22,000 คน

เมื่อ​โมเสส​​นับ​บุตร​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ของ​คน​อิส​รา​เอล ตั้ง​แต่​ 1 ​เดือน​ขึ้น​ไป ได้ 22,273 คน
​พระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
ให้​เอา​คน​เลวี​แทน​บุตร​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ของ​คน​อิส​รา​เอล
และ​เอา​สัตว์​ของ​คน​เลวี​แทนสัตว์​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ของ​คน​อิส​รา​เอล
ส่วนคน​เลวี​จะ​เป็น​ของพระเจ้า

​ค่า​ไถ่​บุตร​หัวปี​ของ​คน​อิส​รา​เอล​จำนวน 273 คน ที่​เกิน​จาก​จำนวน​ผู้​ชาย​คน​เลวี​นั้น
ให้​เก็บ​เงิน​คน​ละ​ 5 ​เชเขล แล้ว​มอบให้​แก่​อาโรน​และ​ลูกๆ ของ​เขา
โมเสส​จึง​เก็บ​เงิน​ค่า​ไถ่​จาก​คน​เหล่า​นั้น​ได้เป็น​เงิน 1,365 เชเขล
แล้ว​มอบเงินนั้น​แก่​อาโรน​และ​บุตร​ของ​เขา

1. พระเจ้าทรงให้การถวายตัวรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของคนเลวี เป็นตัวแทนของการถวายบุตรหัวปีของคนอิสราเอลทั้งหมด
นั่นคือ คนเลวีรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา แทนบุตรหัวปีของคนเผ่าอื่นๆ
ดังนั้น คนเผ่าอื่นๆ สมควรอย่างยิ่งที่จะดูแลเอาใจใส่ คนเลวีเหล่านั้น

เมื่อเราไม่สามารถทำงานรับใช้บางอย่างได้ แต่ก็ปรารถนาอยากจะรับใช้ในด้านนั้น
เราสามารถทำได้ โดยการสนับสนุนคนเหล่านั้นที่กำลังรับใช้พระเจ้าในด้านนั้นๆ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น การถวาย , การอธิษฐานเผื่อ หรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ

ในเมื่อเราไม่อาจไปเป็นมิชชันนารีได้ในเวลานี้ เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะสนับสนุนการรับใช้ของมิชชันนารีเหล่านั้น ในฐานะที่พวกเขาเป็นตัวแทนของเรา นำข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มที่เราเองไม่อาจเข้าถึงได้

2. จำนวนคนเลวี จากตระกูลเกอร์​โชน +โค​ฮาท + ​เม​รา​รี ที่นับได้ = 7,500+8,600+6,200 = 22,300 คน
แต่พระคัมภีร์บอกว่า คนที่ถูกนับเป็นคนเลวี ที่เป็นตัวแทนของคนอิสราเอลทั้งหมดนั้นมี 22,000 คน
น่าจะเป็นเพราะว่า ไม่นับบุตรหัวปีของคนเลวีเอง 300 คน
เพราะเลวีเอง ก็ต้องถวายบุตรหัวปีแด่พระเจ้าด้วยเช่นกัน
การนับจำนวนตัวแทนบุตรหัวปี จึงไม่นับบุตรหัวปีของคนเลวีเอง

แม้ว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าก็ตาม นั่นก็ไม่สามารถใช้มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้องทำตามกฏกติกาที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับประชากรของพระองค์ได้ เพราะเราเองก็เป้นประชากรของพระองค์เหมือนกัน

คนที่ถือว่าตนเองได้รับใช้พระเจ้า ทำโน่นทำนี่ มากมาย
แล้วคิดว่าตนเองมีสิทธิพิเศษ ไม่จำเป็นต้องทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้าได้นั้น
เขากำลังเข้าใจผิดอย่างยิ่ง

3. บุตรหัวปีของคนอิสราเอลมี 22,273 คน และคนเลวีที่จะเป็นตัวแทนบุตรหัวปี มีแค่ 22,000 คน
ช่างเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากจริงๆ
(ความจริงถ้านับรวมบุตรหัวปีของคนเลวีด้วย จำนวนคนเลวีคือ 22,300 คน ซึ่งต่างจากบุตรหัวปีของคนอิสราเอลทั้งหมดแค่ 27 คน เท่านั้นเอง)
พระเจ้าทรงกำหนดทุกสิ่ง อย่างลงตัว ในแผนการของพระองค์
คนอิสราเอลทั้ง 3 ล้านกว่าคน มีบุตรชายหัวปีรวมกัน พอๆกับ บุตรชายของคนเลวี พอดี

การเกิด เวลาเกิด เพศที่เกิด และทุกอย่าง สำหรับชีวิตของเรา อยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา
วันนี้ ไม่ว่าเราเกิดมาเป็นเช่นไร อย่างไร พระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศเตรียมไว้สำหรับเรา

4. คนเลวีที่เป็นตัวแทนของคนอิสราเอล ขาดไปแค่ 273 คน จาก 22,273 คน คิดเป็นเพียง 1.23 % เท่านั้นเอง
ซึ่งเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าเป็นการจงใจของพระเจ้า
เพื่อจะสอนคนอิสราเอลให้เข้าใจว่า การทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้านั้น ต้องทำอย่างครบถ้วน
จะขาดๆ เกินๆ นิดหน่อย ก็ไม่ได้

เมื่อไม่ครบ พระเจ้าสั่งคนอิสราเอล ให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้า

วันนี้ หากเป็นเหตุสุดวิสัย ที่เราไม่สามารถทำอะไรบางอย่าง ตามที่พระเจ้าบอกได้จริงๆ
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะทูลถามพระองค์ว่า
แล้วพระองค์ประสงค์ให้เราทำเช่นไรต่อไป?
ไม่คิดไปเองว่า โอ้!!! สุดวิสัย ทำไม่ได้ จึงไม่ทำอะไรเลยก็แล้วกัน

คำคม

“ พระเจ้าทรงกำหนดเราไว้ เพื่องานพิเศษบางอย่าง ”