สรุป กันดารวิถี 7

ภาพรวม

  • ในพิธีมอบถวาย​​แท่น​บูชา​นั้น ผู้นำของคนอิสราเอล 12 คน ได้นำของมากมายมาถวายแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers07-82799

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 7 หลังจากพระคัมภีร์บันทึกเรื่อง การอวยพรของปุโรหิตต่อชุมชนอิสราเอลแล้ว ในบทที่ 7 นี้ พระคัมภีร์ได้บรรยายถึงสิ่งของที่ บรรดาผู้นำได้นำถวายแด่พระเจ้า ใน​วัน​ที่​จัด​ตั้ง​พลับ​พลา​เสร็จ​

เมื่อโมเสสได้ตั้ง​พลับ​พลา​เสร็จแล้ว ก็​เจิม​และ​ถวาย​พลับ​พลา​กับ​เครื่อง​ใช้​ทุก​อย่าง​ ​ให้​เป็น​ของ​บริ​สุทธิ์
แล้ว​บรรดา​ผู้​นำ 12 คน ​ของ​คน​อิส​รา​เอลที่พระเจ้าได้เลือกไว้สำหรับการทำสำมะโนประชากร ใน กันดารวิถี บทที่ 1

พวก​เขา​ได้นำ​ เกวียนและโค มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้าในวันนั้น โดย ผู้​นำ​สอง​คน​นำ​เกวียน​มา​ด้วย​กัน​ 1เล่ม​และ​นำ​โค​มา​คน​ละ​ตัว

พระเจ้าสั่งให้โมเสส​รับ​ของ​เหล่า​นี้​จาก​พวกเขา​ และ​จง​มอบ​ให้​แก่​เลวี​ตาม​งาน​ปรน​นิบัติ​ของ​เขา

โมเสส​จึง​นำ​เกวียน​และ​โค​ไป​มอบ​ให้​แก่​คน​เลวี โดย
– สิ่งที่มอบให้วงศ์วานเกอร์​โชน ที่รับผิดชอบขนม่านและเต็นท์พลับพลา ได้แก่ ​เกวียน 2 ​เล่ม​กับ​โค​ 2 ​คู่​
– สิ่งที่มอบให้วงศ์วานเมรารี​ ที่รับผิดชอบเสาและฐานพลับพลา ได้แก่ ​เกวียน 4 ​เล่ม​กับ​โค​ 4 ​คู่​
– แต่​ท่าน​ไม่​ได้​มอบ​อะไร​ให้​แก่​วงศ์วานโคฮาท เพราะ​งาน​ของ​พวก​เขา​เป็น​การ​หาม​สิ่ง​ของ​บริ​สุทธิ์

จากนั้น​​ผู้​นำ​ทั้ง 12 คนก็นำของมา​ถวาย​ เนื่อง​ใน​โอกาสการ​มอบ​ถวาย​แท่น​บูชา
แต่พระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า ให้​ผู้​นำ​เอา​ของ​ถวาย​ของ​เขา​มา​วัน​ละ 1 ​คน​
พวกเขาก็ทำตาม
พวกเขาแต่ละคนนำของมาถวายดังนี้
1. ​จาน​เงิน​ 1 ใบ​ ​หนัก 1.5 กิโล​กรัม และ ​ชาม​เงิน 1 ​ใบ ​หนัก 800 กรัม บรรจุแป้ง​อย่าง​ดี​เคล้า​น้ำ​มัน​​อยู่​เต็ม เพื่อเป็นธัญบูชา
2. ชาม​ทอง​คำ​ 1 ​ใบ ​หนัก 110 กรัม มี​เครื่อง​หอม​บรรจุ​เต็ม
3. ลูก​โค​ผู้ 1 ​ตัว​ แกะ​ผู้ 1​ตัว​หนึ่ง และ​ลูก​แกะ​ผู้​อายุ​ 1 ​ปี​ 1ตัว​ ​เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว
4. ​​แพะ​ผู้​ 1 ตัว​ เพื่อเป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป
5. ​โค​ผู้​ 2 ตัว แกะ​ผู้​ 5 ​ตัว แพะ​ผู้​ 5 ​ตัว และ​ลูก​แกะผู้​อายุ 1 ​ปี​ 5 ตัว​ เป็น​ศานติ​บูชา

เมื่อครบ 12 วัน ​ของ​ถวาย​ใน​งาน​มอบ​ถวาย​แท่น​บูชา​จาก​ผู้​นำ​ของ​คน​อิส​รา​เอล​ รวมทั้งสิ้น คือ
– เงิน​ที่​ใช้​ทำ​ภาช​นะ​ทั้ง​หมด​หนัก 27.6 กิโล​กรัม
– ทอง​คำ​ที่​ใช้​ทำ​ถ้วย​ทั้ง​หมด​หนัก 1.32 กิโล​กรัม
– สัตว์​สำหรับ​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว มี​ โค​ผู้​ 12 ​ตัว แกะ​ผู้​ 12 ​ตัว ลูก​แกะ​ผู้​อายุ​ 1 ​ปี​ 12 ​ตัว​ พร้อม​กับ​ธัญ​บูชา
– สัตว์สำหรับ​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป มี แพะ​ผู้​ 12 ตัว​
– สัตว์สำหรับศานติ​บูชา ​มี​โค​ผู้ 24 ตัว แกะ​ผู้ 60 ​ตัว แพะ​ผู้ 60 ตัว และ​ลูก​แกะ​ผู้​อายุ 1 ​ปี​ 60 ​ตัว

เมื่อ​โมเสส​เข้า​ไป​ใน​พลับพลา​เพื่อ​จะ​กราบ​ทูล​พระ​เจ้า
โมเสสก็​ได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​ของพระเจ้าตรัสจาก​พระ​ที่​นั่ง​กรุณา ซึ่ง​อยู่​บน​หีบพันธสัญญา
และ​พระ​เจ้าทรง​สนทนา​กับ​โมเสส

1. เมื่อโมเสสได้รับของถวายจากผู้นำ 12 คน เป็น เกวียน 6 เล่ม และ โค 12 ตัว แล้ว
โมเสสไม่ได้มอบให้แก่คนโคฮาท เพราะในการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญา และเครื่องใช้ในพลับพลานั้น ห้ามใส่เกวียนขน แต่ให้ใช้คนหามไป

เรื่องนี้เป็นคำอธิบาย สำหรับกรณีที่ดาวิดใช้คนไปนำหีบพันธสัญญามาจากบ้าน​อา​บี​นา​ดับ เพื่อนำไปยังเยรูซาเล็ม(1ซมอ.6) แต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าในครั้งแรกนั้น ดาวิดใช้เกวียนไปขนมา
และครั้งที่ 2 สำเร็จ เพราะดาวิดไปด้วยตนเอง และให้คนหามหีบพันธสัญญา มาเยรูซาเล็ม

2. ผู้นำ 12 คนนี้ พระเจ้าเป็นผู้เลือกมาเอง สังเกตได้ว่า เป็นคนที่มีหัวใจรักพระเจ้า ถวายของมากมายแด่พระเจ้า ซึ่งต่างจากผู้นำ 12 คน ใน กดว.13 ที่ส่งไปเป็นผู้สอดแนม ซึ่งพวกนั้นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้เรื่องในฝ่ายวิญญาณ

การเลือกสิ่งใดๆก็ตาม หากเราให้พระเจ้าทรงนำ ทีละขั้นทีละตอน ทีละย่างก้าว เราย่อมสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเสมอ

3. ของที่ผู้นำแต่ละคนนำมาถวายนั้น ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า พระเจ้าระบุให้พวกเขาถวายอะไร แต่ดูเหมือนพวกเขาถวายเหมือนกันหมดเลย ทุกคน
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพวกเขาสอบถามกัน หรือเป็นการดลใจจากพระเจ้า ให้พวกเขาเลือกเหมือนกันหมด

ภาพนี้ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของผู้นำกลุ่มนี้ ว่ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำตามการทรงนำของพระเจ้า

4. ของที่ผู้นำแต่ละคนนำมาถวาย พระคัมภีร์บอกว่า เป็นของพวกเขาเอง ซึ่งดูจากรายการแล้ว ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคน 1 คน แสดงให้เห็นถึงหัวใจของการถวายด้วยใจกว้างขวางของพวกเขา

ผู้นำที่ดีต้องมีหัวใจในการถวายสิ่งต่างๆแด่พระเจ้า ด้วยเต็มใจ

5. สัตว์ถวายที่ผู้นำ 12 คนนี้ นำมาถวาย น่าสนใจมาก
เป็น สัตว์สำหรับ ลบล้างบาป 1 ตัว (เครื่องบูชาลบล้างบาป)
เป็น สัตว์สำหรับ ขอบพระคุณ 3 ตัว (เครื่องบูชาเผาทั้งตัว)
เป็น สัตว์สำหรับ ถวายด้วยใจสมัคร 17 ตัว (เครื่องศานติบูชา)

น่าจะใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานกับพระเจ้า หรือทำสิ่งใดๆถวายแด่พระเจ้า
การอธิษฐานสารภาพเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ไม่ต้องมากเหทือนอย่างอื่น เพราะพระเยซูชำระบาปของเราแล้ว
การขอบคุณพระเจ้า ควรมีมากๆในชีวิตของเรา มากกว่าสารภาพ 3เท่าไปเลย
การทำสิ่งใดแด่พระเจ้าสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุด คือ ท่าทีในใจของเรา ทำอย่างเต็มใจ ทำแด่พระเจ้าที่เรารัก

6. ของถวาย จาก คน 12 คน คือ
เงิน​ 27.6 กิโล​กรัม , ทอง​คำ 1.32 กิโล​กรัม และ สัตว์​ 252 ​ตัว
ซึ่งมากเพียงพอ สำหรับการถวายเครื่องบูชา ตลอด 12 วัน ในพิธี​มอบ​ถวาย​แท่น​บูชา​

พระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้คนมาก ขอเพียงเป็นคนที่เต็มใจถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้า แม้จำนวนไม่มาก ก็มากเพียงพอสำหรับการทำให้พระราชกิจของพระองค์นั้นสำเร็จ

7. ลำดับของการถวายในครั้งนี้ หัวหน้าเผ่ายูดาห์ถวายเป็นคนแรก
น่าจะเป็นภาพเล็งถึง เครื่องบูชาที่ถวาย ที่ได้รับการยอมรับอันแรกมาจากเผ่ายูดาห์ แล้วการยอมรับของถวายจากเผ่าอื่นๆตามมา
เชื้อสายของพระเยซูคริสต์ ถ้านับจากลำดับพงศ์พันธุ์ ทรงมาจากเผ่ายูดาห์

8. ทั้งที่ผู้นำทั้ง 12 คน เป็นผู้ถวายสิ่งของมากมาย แต่ปรากฏว่า โมเสสกลับเป็นคนเดียวที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ได้สนทนากับพระเจ้า

การถวายของผู้นำเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ดี ที่พระเจ้าพอพระทัย
แต่ก็เป็นอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า ที่จะให้ใครเข้าเฝ้าพระองค์ ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณของถวายหรือคุณงามความดีที่เขาทำ

วันนี้ เราได้รับพระคุณของพระเจ้า ทำให้เราสามารถมีสิทธิเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ ไม่ใช่เพราะความดีของเรา แต่เป็นพระคุณของพระองค์

คำคม

“ การใช้สิ่งที่มีอย่างฉลาดที่สุด คือ ใช้เพื่อพระเจ้า ”