สรุป กันดารวิถี 8

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสั่งให้ชำระตัวของคนเลวีให้บริสุทธิ์เพื่อพร้อมในการปรนนิบัติงานที่พลับพลา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers08-83010

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 8 หลังจากที่บรรดาผู้นำของคนอิสราเอลนำของมาถวายแด่พระเจ้า เนื่องในโอกาสพิธรีถวายแท่นบูชาแล้ว
พระเจ้าก็​ตรัส​กับ​โมเสส​ เกี่ยวกับเรื่องว่าตะเกียง และการชำระคนเลวีดังนี้

การตั้งตะเกียง
​- ให้อาโรน​ตั้ง​ตะเกียง ทั้ง 7 ที่อยู่บนคันประทีป ให้​ส่อง​แสง​ไป​ด้าน​หน้า​คัน​ประ​ทีป

การชำระตัวเลวี
– ให้นำน้ำ​ชำระ​มา​ประ​พรม​คนเลวี​และ​ให้​พวก​เขา​โกน​ทั่ว​ทั้ง​ตัว ทั้ง​ให้​ซัก​เสื้อ​ผ้า
– ให้​พวกเขา​นำ​เครื่อง​ธัญ​บูชา และ ​ลูก​โค​ผู้​ 1 ตัวมาเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และ​ลูก​โค​ผู้​อีก​ตัว​หนึ่ง​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป นำมาให้ปุโรหิต
– ให้​พวก​คน​เลวี​ และ​ให้​ชุม​ชน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​ มา​ชุม​นุม​กัน ที่หน้าพลับพลา
– ​ให้​คน​อิส​รา​เอล​เอา​มือ​ของ​พวก​เขา​วาง​บน​คน​เลวี
– ​ให้​อาโรน​ถวาย​คน​เลวี​แด่​พระ​เจ้า​ เพื่อจะ​ทำ​งาน​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้าแทนคนอิสราเอลทั้งหมด
– แล้ว​คน​เลวี​จะ​เอา​มือ​ของ​ตน​วาง​บน​หัว​โค​ผู้​ทั้ง​สอง​ตัว
– แล้วจากนั้นก็ให้ปุโรหิตถวายวัวทั้งสองเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
– หลัง​จาก​นั้น คน​เลวี​จะ​เข้า​ไป​รับ​ใช้​ที่​พลับพลาได้ เป็นผู้ช่วยของปุโรหิตในงานยด้านต่างๆ

เพราะ​คนเลวีถูก​แยก​จาก​คน​อิส​รา​เอล​และ​มอบ​ให้​แก่​พระเจ้าอย่าง​สิ้น​เชิง
ดังนั้นพระเจ้าจึง​รับ​พวกเขา ​เป็น​ของ​พระองค์ เพื่อ​แทน​ที่​​บุตร​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ของ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล
เพราะ​ว่า​ลูก​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ได้​แยกไว้​เป็น​ของ​พระเจ้า

พระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
– ให้​คน​เลวี​ที่​มี​อายุ​ตั้ง​แต่ 25-50 ปี​ เข้า​ไป​ทำ​หน้า​ที่​ใน​งาน​รับ​ใช้​ที่พลับพลา
– พอ​อายุ 50 ปี​ก็​ให้​เขา​หยุด​ทำ​หน้า​ที่ แต่​อาจ​จะ​ช่วย​เหลือ​พี่​น้อง​ที่พลับพลาได้ แต่​ไม่​ต้อง​ลง​มือ​ทำ​เอง

1. บุตรหัวปีทุกคนของคนอิสราเอลต้องถวายขาดแด่พระเจ้า
แต่คนเลวีเป็นตัวแทนของบุตรหัวปีเหล่านั้น ทำหน้าที่ปรนนิบัตbพระเจ้าในพลับพลาแทนบุตรหัวปีเหล่านั้น
ดังนั้นคนเลวีจึงถือว่าเป็นคนที่ถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง

เมื่อเรามีโอกาสรับใช้พระเจ้าในด้านใดก็ตาม เราได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของพี่น้องในการรับใช้พระเจ้า
ดังนั้นเราสมควรทำอย่างเต็มกำลังของเรา ให้สมกับเกียรติที่ได้รับนี้

คำคม

“ การรับใช้พระเจ้า คือ เกียรติที่ยิ่งใหญ่ ”