สรุป กันดารวิถี 9

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกา ในวันที่ 14 เดือนที่ 1 ปีที่ 2 นับตั้งแต่ออกจากอียิปต์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers09-83156

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 9 เมื่อพระคัมภีร์บรรยายถึงการทำสำมะโนประชากร ในวันที่ 1 เดือนที่ 2 ปีที่ 2 นับตั้งแต่คนอิสราเอลออก​จาก​อียิปต์ และบรรยายถึงกฏเกณฑ์ต่างๆที่พระเจ้าตรัสแล้ว
ในบทนี้ พระคัมภีร์บรรยายย้อนกลับไป ในเหตุการณ์ 1 เดือนก่อนหน้านั้น คือใน​เดือน​ที่ 1 ปี​ที่​ 2

พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกา ในเย็นวันที่ 14 เดือนนั้น
ณ ถิ่นทุรกันดารซีนายนั้น คน​อิส​รา​เอล​ก็​ทำ​ทุก​อย่าง​ตาม​ที่​พระเจ้าตรัส​สั่ง​

แต่​มี​​ชาย​บาง​คน​เป็น​มล​ทิน​เพราะ​แตะ​ต้อง​ศพ จึง​ถือ​ปัสกา​ใน​วัน​นั้นไม่​ได้
พวก​เขา​จึง​มา​หา​โมเสส​และ​อาโรน​ใน​วัน​นั้น
โมเสสจึงนำเรื่องไปทูลถามพระเจ้า
พระ​เจ้าตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
– ให้พวกเขา​ถือ​ปัสกา​ใน​เวลา​เย็น​ของ​วัน​ที่ 14 เดือน​ที่ 2 แทน
– แต่ส่วน​คน​ที่​สะอาด​ แต่​ไม่​ยอม​ถือ​เทศ​กาล​ปัสกา ​ให้​คน​นั้น​ถูก​ตัด​ออก​จาก​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​อิสราเอล
– คน​ต่าง​ด้าว​ที่​อยู่​ท่าม​กลางคนอิสราเอล​จะต้อง​ถือ​เทศ​กาล​ปัสกา​แด่​พระ​เจ้าด้วย

ตั้งแต่ใน​วัน​ที่​จัด​ตั้ง​พลับ​พลา ก็มี​เมฆ​มา​ปก​คลุม​พลับ​พลา​ไว้
เมฆ​ปก​คลุม​ตอน​กลาง​วัน ส่วน​กลาง​คืน​ก็​ปรา​กฏ​เหมือน​เปลว​ไฟ​จน​รุ่ง​เช้า
เมื่อ​ไร​ที่​เมฆ​ลอย​ขึ้น​จาก​เต็นท์ คน​อิส​รา​เอล​ก็​จะ​ยก​ออก​เดิน​ทาง​ไป
และ​เมื่อ​เมฆ​นั้น​หยุด​อยู่​ที่​ไหน คน​อิส​รา​เอล​ก็​จะ​ตั้ง​ค่าย​ที่​นั่น
ไม่​ว่า​เมฆ​จะ​หยุด​อยู่​เหนือ​พลับ​พลา​ 2 ​วัน หรือ 1 ​เดือน หรือ​ 1​ปี คน​อิส​รา​เอล​ก็​จะ​อยู่​ใน​ค่าย​นาน​เท่า​นั้น​
โดย​ไม่​ยก​ออก​เดิน​ทาง

1. คนที่อยากถือปัสกา แต่ถือไม่ได้เป็นมลทินนั้น พระเจ้าไม่ได้ตำหนิ แต่ให้เลื่อนออกไปถือในอีก 1 เดือนต่อมาแทน

คนที่มีมลทิน ที่ปรารถนาจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น พระเจ้าไม่ปฏิเสธเขา
แต่พระองค์ก็ไม่ได้ให้เขาทำขณะที่มีมลทิน

คนบาป ไม่ว่าบาปสักเพียงใด หากปรารถนาจะแสวงหาพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธ
แต่ก็ต้องทำให้เขาพ้นบาปก่อน โดยทางพระเยวูคริสต์ เพื่อเขาสามารถมาเฝ้าเข้าพระเจ้าได้

2. คนที่ไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้า ไม่สมควรที่จะเป็นประชากรของพระเจ้า

3. การเดินทางของอิสราเอล ใช้เสาเมฆเสาไฟ เป็นตัวชี้นำ
บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจ ทำไมต้องอยู่นานขนาดนี้ หรือ ไม่เข้าใจทำไมอยู่แค่ประเดี๋ยวเดียว
แต่พวกเขายังคงตามการทรงนำของพระเจ้า
ดังนั้นพวกเขาจึงปลอดภัยตลอด 40 ปี ในถิ่นทุรกันดารนี้

วันนี้ ถ้าเราเชื่อฟังการทรงนำของพระคำของพระเจ้า ผ่านการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจะปลอดภัย ในทุกสถานการณ์

คำคม

“ คนที่จริงใจมาหาพระเจ้า พระองค์เต็มใจที่จะให้เขาพบพระองค์ ”