สรุป กันดารวิถี 12

ภาพรวม

  • อาโรนและมิเรียมต่อต้านโมเสส พระเจ้าจึงทำให้มิเรียมเป็นโรคเรื้อน จนพวกเขากลับใจ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers12-83757

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 12 เมื่อคนอิสราเอล​ออก​เดิน​จาก ขิบ​โรท​หัท​ธา​อา​วาห์ มาหยุดที่​ฮา​เซ​โรท แล้ว

​มิเรียม​กับ​อาโรน​ ผู้เป็นพี่สาวและพี่ชายของโมเสส ก็พูด​ต่อ​ต้าน​โมเสส​ใน​เรื่อง​ที่​โมเสสแต่ง​งาน​กับ​หญิง​ชาว​คูช ซึ่งอาจหมายถึงนางศิโปราห์ หรืออาจหมายถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่ง พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชัดเจน

แล้วก็ต่อต้านก็ลามไปถึง เรื่องที่ว่า พระ​เจ้า​ตรัส​ผ่าน​โมเสส​คน​เดียว​เท่า​นั้น​จริง​หรือ?
ใน​ทันใด​นั้น​พระ​เจ้าจึงตรัสสั่ง​โมเสส อาโรน และ​มิเรียม ​ให้​ออก​มา​ที่​พลับพลา
แล้วพระ​องค์​ทรง​เรียก​อาโรน​และ​มิเรียม ออก​มา​ข้าง​หน้า

พระ​องค์​ตรัส​ว่า พระองค์ตรัสกับ​โมเสส​เป็นพิเศษ ​แบบซึ่งๆ หน้า​อย่าง​ชัด​เจน​โดย​ไม่​พูด​เป็น​ปริศนา ไม่เหมือนสำแดงแก่คนอื่น เพราะโมเสส​ซื่อ​สัตย์
และ​พระเจ้ายังได้สำแดงให้โมเสส​เห็น​สัณ​ฐาน​ของ​พระเจ้าอีกด้วย
แล้ว ทำไม​อาโรนและมิเรียม จึง​กล้า​พูด​ต่อ​ต้าน​โมเสส​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระเจ้า เช่นนี้

แล้วมิเรียม​ก็​เป็น​โรค​เรื้อน​ขาว​เหมือน​หิมะ
อาโรน​จึงอ้อนวอน​โมเสส​ ให้ช่วยมิเรียมด้วย พวกเขาทำผิดไปแล้ว
แล้ว​โมเสส​ร้อง​ทูล​พระเจ้า

พระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า ให้​กัก​มิเรียมไว้​นอก​ค่าย 7 ​วัน แล้วก็จะหาย
ต่อมาเมื่อมิเรียมหายแล้ว ​ประ​ชา​ชน​ก็​ยก​ออก​เดิน​ทาง​จาก​ตำบล​ฮา​เซ​โรท
ไป​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ปา​ราน

1. การทักท้วงของอาโรนและมิเรียม ตอนแรกก็เป็นเรื่องการแต่งงานของโมเสส แต่ต่อมาพัฒนาลุกลามไปถึงเรื่องสิทธิอำนาจของโมเสส
คงเป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งสอง เห็นผู้ใหญ่ 70 คนเผยพระวจนะได้
จึงตั้งข้อสังเกตว่า พระเจ้าไม่จำเป็นต้องตรัสกับโมเสสคนเดียวนี่นา

ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตำหนิพวกเขา ที่ทักท้วงเรื่องการแต่งงานของโมเสส
แต่พระเจ้ากริ้วพวกเขา เมื่อก้าวล่วง สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้แก่โมเสส

การกระทำที่ถูกต้องอันหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าการกระทำครั้งต่อมาจะถูกต้องเสมอไป
สิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้มนุษย์ก้าวล่วงล้ำ คือ เรื่องสิทธิอำนาจ
เมื่อพระเจ้าจะประทานสิทธิอำนาจให้แก่ใคร เป็นสิทธิขาดของพระองค์
มนุษย์หน้าไหน ก็ไม่มีสิทธิเข้ามาก้าวก่าย ไม่ว่าจะมีเหตุผลที่ดีสักเพียงใดก็ตาม

2. พระคัมภีร์กล่าวว่า โมเสส​เป็น​คน​ถ่อม​ใจ​ยิ่ง​กว่า​คน​ทั้ง​หมด​บน​พื้น​แผ่น​ดิน
โมเสส จัดการกับการต่อต้านสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ ด้วยการไม่ทำอะไรเลย
เพียงแต่รอคอยพระเจ้าจัดการ
และพระเจ้าก็จัดการจริงๆ
จนในที่สุด คนเหล่านั้นก็เลิกต่อต้านและกลับยิ่งยำเกรงโมเสส

เราไม่ควรต่อต้านสิทธิอำนาจที่พระเจ้าเจิมตั้งเอาไว้
และถ้าหากใครมาต่อต้านสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานแก่เรา
เราก็ควรอธิษฐานเผื่อพวกเขา ให้รีบกลับใจก่อนจะสายเกินไป

3. อาโรนกับมิเรียม ร่วมกันต่อต้านโมเสส
ปรากฏว่า มิเรียมเป็นโรคเรื้อนคนเดียว อาโรนรอด
ซึ่งน่าจะเป็นเพราะอาโรนทำหน้าที่มหาปุโรหิต ถ้าเป็นมลทินด้วยโรคเรื้อนจะยุ่งกันใหญ่
และพระองค์รู้ว่า แค่ให้มิเรียมเป็นโรคเรื้อนคนเดียว ก็เพียงพอให้ทั้งสองคนกลับใจใหม่แล้ว

การตัดสินลงโทษใคร อย่างไรนั้น เป็นสิทธิขาดของพระเจ้า
ไม่ใช่ธุระของเรา
ขอให้เราเพียงแต่รู้ก็พอแล้วว่า พระเจ้าเลือกวิธีที่ดีที่สุด ด้วยพระสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์

คำคม

“ การให้เกียรติสิทธิอำนาจ เป็นการให้เกียรติพระเจ้า ”