สรุป กันดารวิถี 13

ภาพรวม

  • พระเจ้าสั่งให้โมเสสส่งผู้สอดแนมไปสอดแนมดูดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะยกให้แก่คนอิสราเอล

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers13-83876

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 13 หลังจากที่คนอิสราเอลยก​ออก​เดิน​ทาง​จาก​ ตำบล​ฮา​เซ​โรท ไป​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ปา​ราน แล้ว
พระเจ้า​ตรัส​สั่ง​โมเสส​ ให้​ส่ง​คนจากแต่ละเผ่า​ไป​สอด​แนม​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน​ที่​พระเจ้าทรง​ให้​แก่​คน​อิส​รา​เอล
โดยผู้ที่จะถูกส่งไปต้องเป็นคนหนึ่งใน​ผู้​นำ​ของ​เผ่านั้นๆ

โมเสส​จึงเลือกผู้นำมา 12 คน แล้วส่งคนเหล่านั้น​ไป​สอด​แนม​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน
เพื่อตรวจ​ดู​ว่า​แผ่น​ดิน​นั้น​และคนในแผ่นดินนั้นเป็น​อย่าง​ไร และ​ให้นำ​ผล​ไม้​ของ​แผ่น​ดิน​นั้น​กลับ​มาด้วย

คนเหล่านั้น​จึง​ขึ้น​ไป​สอด​แนมทั่ว​แผ่น​ดินนั้น อยู่ 40 วัน และ​พวก​เขา​ตัดองุ่น​พวง​หนึ่ง​จาก​ที่​นั่น ต้อง​ใช้​สอง​คน​หาม​ด้วย​ไม้​คาน และเก็บ​ลูก​ทับ​ทิม​และ​มะเดื่อ​มาด้วย

เมื่อพวกเขา​กลับ​มา​ยัง​โมเสส อาโรน และ​ชุม​นุม​ชน​อิส​รา​เอล ก็รายงานว่า ราย​งาน​ต่อ​ท่าน​ทั้ง​สอง​และ​ชุม​นุม​ชน​ทั้ง​หมด ทั้ง​ให้​ดู​ผล​ไม้​ของ​แผ่น​ดิน​นั้น
พวกเขาเล่าว่า แผ่นดินนั้นมี​น้ำ​นม​และ​น้ำ​ผึ้ง​ไหล​บริ​บูรณ์​จริง
แต่​​คน​ที่​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​นั้น​มี​กำลัง​มาก ​เมืองมีกำแพง​ป้อง​กัน​ที่​ใหญ่​โต​มาก และมีคนยักษ์อยู่ด้วย

แต่​คา​เลบ หนึ่งในคนที่ไปสอดแนม ​ได้​กล่าว​ว่า
ให้​เรา​ขึ้น​ไป​ยึดเมืองเหล่านั้นทัน​ที​เพราะ​เรา​จะ​ชนะ​แน่​นอน
แต่ผู้สอดแนมคนอื่น​กล่าว​ว่า
คนอิสราเอลไม่​สา​มารถ​เข้า​ไป​และ​ชนะ​คน​เหล่า​นั้น​ได้ เพราะ​พวก​เขา​มี​กำ​ลัง​มาก​กว่า​เรา
และบอกว่า แผ่นดินนั้นเป็น​แผ่น​ดิน​กิน​คน​
และชาว​เมือง​ทั้ง​หมด​รูป​ร่าง​ใหญ่​โต
เรา​เป็น​เหมือน​ตั๊ก​แตน ในสายของพวกเรา
และ​เรา​ก็​เป็น​เช่น​นั้น​ใน​สาย​ตา​ของ​พวก​เขา

1. ผู้สอดแนมทั้ง 12 คน ได้พบสิ่งเดียวกัน ได้มองดูสิ่งเดียวกัน ได้เจอสถานการณ์อย่างเดียวกัน
แต่เมื่อ 10 คนมองที่ปัญหาอุปสรรค พวกเขาจึงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดเมืองเหล่านั้น
แต่คาเลบและโยชูวา มองที่พระสัญญาของพระเจ้า เขาทั้งสองจึงมั่นใจว่า
คนอิสราเอลสามารถเข้าไปยึดครองได้แน่นอน

สถานการณ์ที่เราเผชิญวันนี้
หากเรามองที่สถานการณ์ เราจะพบแต่ปัญหามากมายเต็มไปหมด
แต่หากเรามองไปที่พระสัญญาของพระเจ้า ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ
เราจะเห็นพระพรมากมายท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้

2. เมื่อความกลัวเกิดขึ้น ปัญหาที่เห็นจะใหญ่โตมากเกินกว่าความเป็นจริงเสมอ
เหมือน ผู้สอดแนม 10 คน ที่รายงานว่า แผ่นดินคานาอันกินคนได้ และชาวเมืองทุกคนเป็นคนยักษ์หมดเลย
ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย

หากเราปล่อยให้ความหวาดกลัว เข้ามาครอบงำชีวิตของเรา
เราจะมองสถานการณ์ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง
ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง

คำคม

“ พระเจ้าของเรา กับ ปัญหาของเรา ใครใหญ่กว่ากัน? ”