สรุป กันดารวิถี 14

ภาพรวม

  • คนอิสราเอลคิดกบฎต่อพระเจ้า โดยคิดจะตั้งคนหนึ่งมาเป็นผู้นำแทนโมเสส เพื่อนำพวกเขากลับอียิปต์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers14-83990

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 14 เมื่อผู้สอดแนมผู้เข้าไปสำรวจดินแดนคะนาอัน กลับมารายงานผลการสำรวจให้ประชาชนทราบ ประชาชนก็เริ่มกบฏต่อพระเจ้า

หลังจากได้ยินความยากของการบุกเข้าคานาอัน ประชาชนก็​ร้อง​ไห้​ทั้งคืน​
แล้วพวกเขา ก็บ่น​ต่อว่า​โมเสส​และ​อาโรน ว่า ไม่ควรพาพวกเขามาตาย และ ลูก​เมีย​ของ​พวกเขาคง​ต้อง​ถูก​ปล้น​เอา​ไป

พวกเขาจึง​คิดที่จะ​ตั้ง​คน​หนึ่ง​ขึ้น​เป็น​หัว​หน้าแทนโมเสส แล้ว​กลับ​ไป​อียิปต์กันดีกว่า

โมเสส​กับ​อาโรน​ จึงซบ​หน้า​ลงอธิษฐานต่อพระเจ้า
ส่วนโย​ชู​วา​ ​กับ ​คา​เลบ ก็พูด​ว่า
แผ่น​ดิน​ที่ไป​สอด​แนม​ดู​มา​​นั้น​ เป็น​แผ่น​ดิน​ที่​ดี​เหลือ​เกิน
พระเจ้าจะ​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​นี้​แก่คนอิสราเอล
ขอ​เพียง​คนอิสราเอลไม่​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า และไม่กลัว​ชาว​แผ่น​ดิน​นั้น
เพราะพระเจ้าสถิตกับคนอิสราเอล ดังนั้นศัตรูเหล่านี้จึง​เป็น​เหมือน​ขนม​ปัง

แต่​ประชาชนไม่ฟัง แลัวคิดจะ​เอา​หิน​ขว้าง​เขา​ทั้ง​สอง
แล้วพระ​สิริ​ของ​พระเจ้าก็​ปรา​กฏขึ้นที่พลับพลา
และ​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า คนอิสราเอล​สบ​ประ​มาทพระเจ้า ที่​ไม่​เชื่อ​คำพูดของพระองค์
ดังนั้น​จะทรงประ​หารพวกเขาเสีย แล้วจะ​ทำ​ให้​โมเสส​เป็น​ประ​เทศ​ใหญ่​แทน

แต่​โมเสส​​ทูล​วิง​วอนเพื่อให้พระเจ้าจะทรงอภัยประชาชนเหล่านี้
แล้วพระเจ้าก็ทรงให้​อภัย​ตาม​คำ​ของ​โมเสส

พระเจ้าตรัสว่า
พรุ่ง​นี้​ให้คนอิสราเอล​กลับ​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ตาม​ทาง​ไป​ยัง​ทะเล​แดง
ทุกคนที่​มี​อายุ​ตั้ง​แต่ 20 ​ปี​ขึ้น​ไป​ผู้​ซึ่ง​สบ​ประ​มาท​พระเจ้า จะ​ไม่​ได้​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​นั้น แต่ ​คา​เลบและโยชูวา จะได้เข้า
แต่​บรรดา​ลูก​น้อย​ที่​คนเหล่านั้นว่า​จะ​ถูก​ปล้น​เอา​ไป​นั้น
พระเจ้า​จะ​ให้​พวก​เขา​เข้า​ไป
คนอิสราเอลจะ​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ถึง 40 ​ปี จน​กว่าซาก​ศพ​ของคนอิสราเอล​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​นี้​จะ​ครบ​ถ้วน
และผู้สอด​แนม​ 10 คน นั้น จะ​ตาย​ด้วย​โรค​ภัย​

เมื่อ​โมเสส​บอก​เรื่อง​นี้​ให้​คน​อิส​รา​เอล​ฟังแล้ว
ประ​ชา​ชน​ก็​ร้อง​ไห้​โศก​เศร้า​อย่าง​ยิ่ง

และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ลุก​ขึ้น​แต่​เช้า​แล้ว​ขึ้น​ไป​ที่​ยอด​เขา เพื่อต่อสู้กับคนคานาอัน
แต่​โมเสสห้าม ไม่ให้ไป เพราะจะ​พ่ายแพ้ศัตรู
แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ยัง​บัง​อาจ​ขึ้น​ไป​
แล้ว​คน​อา​มา​เลข​และ​คน​คา​นา​อัน ​โจม​ตี​และ​ขับ​ไล่​พวก​เขา​ไป​ถึง​ตำ​บล​โฮร​มาห์

1. คนอิสราเอลเชื่ออย่างไม่สงสัยว่า พระเจ้าจะไม่สามารถรักษาสัญญาได้อย่างแน่นอน พวกเขาจึงร้องไห้ และอยากจะกลับไปอียิปต์
ซึ่งการกระทำเช่นนี้ พระเจ้าทรงถือว่าเป็นการสบ​ประ​มาทพระเจ้า

เมื่อเราเริ่มเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าคงจะไม่รักษาสัญญาแน่นอน
เราก็จะเริ่มกลัวต่อสถานการณ์ที่เราเจอ และคิดจะทำอะไรบางอย่างแบบ ไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า หรือไม่ต้องรอคอยพระองค์

วันนี้ เรากำลังกระทำสิ่งที่สบประมาทพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?

2. เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน กดว. 11 เมื่อคนอิสราเอลบ่นเรื่องไม่มีเนื้อกิน จนโมเสสอยากจะตายด้วยซ้ำไป(กดว.11:15) พระเจ้าก็เต็มด้วยพระเมตตาและอดทนนาน ยังคงประทานนกคุ่มให้แก่พวกเขา

นั่นคือ โมเสสหมดความอดทนแล้ว พระเจ้ายังทรงอดทนได้

แต่ครั้งนี้ ดูเผินๆเหมือนพระเจ้าหมดความอดทนแล้ว และพอโมเสสมาช่วยทูลขอการอภัย พระองค์จึงทรงอดทนต่อไป

นั่นคือ พระเจ้ายังคงอดทนต่อคนอิสราเอลต่อไป แต่ที่ทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้ความเมตตาที่มีในตัวของโมเสส ผู้รับใช้ของพระองค์ปรากฏ และเพื่อพระองค์จะทรงสำแดงความโปรดปรานต่อผู้รับใช้ของพระองค์

วันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็เพื่อจะให้ความดีของเราปรากฏ หรือได้พัฒนาขึ้น และเพื่อพระเจ้าจะทรงสำแดงความเมตตาแก่เราผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์

3. การตัดสินของพระเจ้านั้นยุติธรรมเสมอ
พวกผู้ใหญ่สบประมาทพระเจ้า แต่เด็กๆไม่ได้ทำ
พระเจ้าจึงให้คนอิสราเอล วนเวียนในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี
เพื่อเป็นการลงโทษผู้ใหญ่ ไม่ให้เข้าคานาอัน
และเพื่อเป็นการเตรียมเด็กๆให้พร้อมสำหรับการทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้า
เตรียมให้พร้อมสำหรับการเข้าคานาอัน

ผู้สอดแนม 12 คน พระเจ้าไม่ได้เหมารวมแล้วลงโทษทั้งหมด
พระเจ้าลงโทษ 10 คนที่สบประมาทพระเจ้า
และอวยพระพรแก่ 2 คน ที่ยำเกรงพระเจ้า

สิ่งที่เกิดกับเรา พระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้แก่เราอย่างแน่นอน

4. เมื่อพระเจ้าบอกว่า คนอิสราเอลไม่ต้องเข้าไปคานาอันแล้ว ในช่วงนี้
แต่คนอิสราเอลยังดื้อรั้นบุกเข้าไปอยู่ดี จึงพบกับความพ่ายแพ้

การมองโลกในแง่ดี กับ ความเชื่อ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
การมองโลกนี้แง่ดี คิดไปเองว่า พวกเขาชนะคนคานาอันได้ แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้
ความเชื่อ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้า ถ้าพระเจ้าบอกว่าชนะได้ ก็มั่นใจได้เลยว่า ชนะแน่

การดำเนินชีวิตของเรา การมองโลกในแง่ดี ย่อมดีกว่า มองโลกในแง่ร้าย
แต่ย่อมเทียบไม่ได้กับ การเชื่อมั่นในคำสัญญาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

วันนี้ เราอ่านพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?
วันนี้ เราเชื่อในคำสัญญาจากพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?

คำคม

“ การไม่เชื่อคำสัญญาของพระเจ้า เป็นการสบประมาทพระองค์ ”