สรุป กันดารวิถี 16

ภาพรวม

  • โคราห์และพรรคพวก ต่อต้านโมเสส พระเจ้าจึงให้ธรณีสูบพวกเขา ต่อหน้าคนอิสราเอล แต่แทนที่คนอิสราเอลจะเกรงกลัว แต่กลับต่อต้านโมเสสแบบเดียวกับโคราห์ จนเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้น

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers16-84257

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 16 เมื่อพระเจ้าสั่งพวกเขาถึงสิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าแผ่นดินคานาอันแล้ว ก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น

โค​ราห์ ผู้เป็นเลวีวงศ์วาน​โค​ฮาท กับ ​ดาธาน , อา​บี​รัม​ และ​โอน พร้อม​คน 250 คน ซึ่ง​เป็น​ผู้​นำ​ของ​ประชา​ชน​ ได้ร่วมกัน​ต่อ​ต้าน​โมเสส และ​อาโรน

พวกเขา​กล่าว​หา​โมเสส​และ​อาโรน ​ว่า ทำ​ตัว​เหนือ​กว่า​คน​อื่น​และ​ถือ​อภิ​สิทธิ์​เหนือ​คน​อิสราเอลทั้งหลาย ​
พวก​เขา​​ต้อง​การ​ได้​รับ​สิทธิ​พิเศษ​ เข้าเฝ้าพระเจ้า และทำ​หน้า​ที่​ปุโรหิต เหมือนโมเสส และอาโรน

เมื่อ​โมเสส​ได้​ยิน​แล้ว​ก็​ซบ​หน้า​ลง
โมเสส​จึง​พูด​กับ​โค​ราห์​และ​พรรค​พวก​ของ​เขา​ว่า
ให้พระเจ้าตัดสินก็แล้วกัน
พรุ่ง​นี้​เช้า​ ให้​โค​ราห์​และ​พรรค​พวก​ของ​เขา​นำ​กระ​ถาง​ไฟ​มา
แล้ว​เอา​ไฟ​ใส่​ลง​ไป​พร้อม​กับ​เครื่อง​หอม​
แล้วให้พระเจ้าทรงตัดสิน

โมเสส​พูด​กับ​โค​ราห์​ว่า
การ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​แยก​พวกเขา​ออก​จาก​ชุม​นุม​ชน​อิส​รา​เอล
เพื่อ​นำ​พวก​เขา​ให้​มา​ใกล้​พระ​องค์ ให้​ทำ​หน้า​ที่​ใน​พลับ​พลา​ ยังไม่พออีกหรือ?
จึงยัง​แสวง​หา​ตำ​แหน่ง​ปุโร​หิต​ด้วยอีก​หรือ?
การต่อต้านการเลือกของพระเจ้า ก็​เป็น​การ​ต่อ​สู้​พระ​เจ้า

โมเสส​ส่ง​คน​ไป​เรียก​ดา​ธาน​และ​อา​บี​รัม​ มาพบ แต่​เขา​ทั้ง​สอง​ไม่ยอมมา จงใจปฏิเสธสิทธิอำนาจของโมเสส
และได้กล่าวว่า แผ่น​ดิน​ที่​มี​น้ำ​นม​และ​น้ำ​ผึ้ง​ไหล​บริ​บูรณ์ นั้น คืออียิปต์ โมเสสดันพาคนอิสราเอลออกมาตายในถิ่นทุรกันดาร ไม่ได้พาเข้าสู่คานาอัน

โมเสส​โกรธ​มาก​ จึงไป​ทูล​พระ​เจ้า​

วันรุ่งขึ้น โค​ราห์​ กับพรรคพวก ก็มาที่หน้าพลับพลา พร้อมด้วยกระถางไฟ พบกับโมเสสและอาโรน และประชาชนทั้งหมดก็มาด้วย

พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส​และ​อาโรน​ว่า
พระองค์​จะ​ผลาญ​คนอิสราเอล​เสีย​ใน​พริบ​ตา​เดียว
แต่เขาทั้งสองได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อประชาชนอิสราเอล

พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
ให้บอก​กับ​ประชา​ชน​ว่า ให้​ออก​ห่าง​จาก​ที่​อยู่​ของ​โค​ราห์ ดา​ธาน และ​อาบีรัม

แล้ว​โมเสส​ก็​​ไป​หา​ดา​ธาน​และ​อา​บี​รัม และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล​ก็​ตาม​ไป
แล้วประชาชน​ก็​ออก​ห่าง​จาก​รอบๆ ที่​อยู่​ของ​โค​ราห์ ดา​ธาน และ​อา​บี​รัม

แล้วแผ่น​ดิน​ใต้​ที่​พวก​เขา​ยืน​อยู่​ก็​แยก​ออก
และ​​กลืน​เขา​ทั้ง​หลาย​กับ​ครัว​เรือน และ​คน​ทั้ง​หมด​ของ​โค​ราห์​กับ​ข้าว​ของ​ทั้ง​หมด​ของ​เขา
และ​แผ่น​ดิน​ก็​ปิดกลับเหมือนเดิม

และ​ไฟ​ออก​มา​จาก​พระ​เจ้า เผา​ผลาญ​คน​ทั้ง 250 คน ที่​ถวาย​เครื่อง​หอม​นั้น

แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
ให้ปุโร​หิต นำ​กระ​ถาง​ไฟ​ออก​จาก​กองไฟ เพราะ​กระ​ถาง​ไฟ​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​บริ​สุทธิ์
แล้วนำมา​ตี​แผ่​ออก​เป็น​แผ่น​คลุม​แท่น​บูชา เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์​แก่​คน​อิส​รา​เอล

พอ​รุ่ง​ขึ้น​ประชา​ชน​​ก็​บ่น​ว่า​และ​ต่อต้าน​ โมเสสกับอาโรน ​ว่า ทำ​ให้​คน​ของ​พระ​เจ้าเสีย​ชีวิต
แล้วเมฆก็​มา​ปก​คลุมพลับพลา และ​พระ​สิริ​ของ​พระเจ้า​ก็​ปรา​กฏ
พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส​ว่า พระองค์​จะ​ผลาญ​เขา​ทั้ง​หลาย​เสีย​ใน​พริบ​ตา​เดียว
โมเสสและอาโรน ก็ทูลวิงวอนพระเจ้าเพื่อประชาชนเหล่านั้น

แล้วก็เกิดภัยพิบัติขึ้นท่ามกลางประชาชน
โมเสส​พูด​กับ​อาโรน​ว่า ให้รีบเอา​กระ​ถาง​ไฟ ใส่​ไฟ​จาก​แท่น​บูชาและ​ใส่​เครื่อง​หอม​ และ​รีบ​นำ​ไป​ที่​ประชา​ชน เพื่อ​ลบ​มล​ทิน​บาป​ของ​ประชาชนนั้น

อาโรนก็ทำตาม
อาโรน​ยืน​อยู่​ระหว่าง​คน​ตาย​กับ​คน​เป็น แล้ว​ภัย​พิบัติ​ก็​ถูก​ระงับ​ไป
มีคน​ที่​ตาย​ด้วย​ภัย​พิบัติ​ 14,700 คน ไม่​นับ​คน​ที่​ตาย​ด้วย​เรื่อง​ของ​โค​ราห์

1. การบ่นหรือต่อต้าน การทรงเลือกของพระเจ้า เป็นการต่อต้านพระเจ้า
เหมือนกับกำลังบอกว่า พระเจ้าเลือกผิด

วันนี้ บุคคลที่เราพบเจอ และสถานการณ์ที่เรากำลังประสบ ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า
แทนที่จะบ่นหรือต่อต้าน สิ่งเหล่านี้
เราควรที่จะถามพระเจ้ามากกว่า ว่า พระองค์ประสงค์ให้เราทำอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้

2. โมเสสถูกลบหลู่ ถูกใส่ร้าย ถูกต่อต้านอย่างอกตัญญู โมเสสโกรธมาก
โมเสสจึงทูลต่อพระเจ้า

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาและแรงกดดันทุกชนิดที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรา คือ อธิษฐาน

3. โคราห์ เป็นเลวี วงศ์วานโคฮาท ซึ่งเป็นกลุ่มเลวีที่ได้ทำงานสำคัญที่สุด คือ ทำหน้าที่ หาม ขนย้าย สิ่งบริสุทธิ์ที่สุด รวมทั้งหีบพันธสัญญา ด้วย
แต่ดูเหมือนนั่นยังไม่เพียงพอสำหรับโคราห์ เขาต้องการมากกว่าที่พระเจ้าประทานให้แก่เขา
และเมื่อเขาปล่อยให้ความโลภ เข้าครอบงำจิตใจ จึงนำภัยมหันต์มาสู่ชีวิตของเขาและครอบครัว

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าเห็นสมควรว่า เราควรจะได้รับ พระองค์ก็ได้ประทานแก่เราแล้ว
เราควรชื่นชม และขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่ได้ประทานให้แก่เราแล้ว
แทนที่จะ บ่น ตำหนิ ต่อว่า หรือ ทำสิ่งใดๆทำนองนี้ เพื่อให้ได้สิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าเรายังไม่สมควรจะได้รับในเวลานี้

4. เหตุที่มีประชาชนเสียชีวิตเพราะภัย​พิบัติ​ ถึง 14,700 คน ก็เพราะว่า เมื่อพวกเขาเห็นการลงโทษของพระเจ้า เหนือโคราห์และพรรคพวก ผู้ต่อต้านสิทธิอำนาจจากพระเจ้า
แทนที่พวกเขาจะสำนึก กลับใจ แต่กลับทำเหมือนอย่างเดียวกับโคราห์

เมื่อการลงทัณฑ์จากพระเจ้ามาถึง แทนที่จะยำเกรง แต่กลับไม่เกรงกลัว
นั่นเป็นการเร่งให้การลงทัณฑ์ที่หนักขึ้นอีกมาสู่ชีวิต

วันนี้ หากพระเจ้าเตือนสติเราด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าชื่นใจบางอย่าง
นั่นเพราะพระองค์ทรงรักเรา จึงตีสอนเรา
ฮบ. 12:6 เพราะ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ตี​สอน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก …
อย่าให้เรามีใจแข็งกระด้าง ดื้อดึงต่อไป

ดังนั้นให้เราถ่อมใจลง และกลับใจใหม่
เพื่อพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนการตีสอน ให้กลายเป็นพระพรสำหรับเรา

5. เมื่อภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้น สิ่งที่อาโรนปุโรหิตทำ คือ
วิ่งเข้าไปอยู่ท่ามกลางประชาชน และถือกระถางไฟเผาเครื่องหอม เพื่อให้ภัยพิบัตินั้นหยุดลง

กระถางไฟเผาเครื่องหอม นั่นใน วว. 8:3-4 อธิบายชัดเจนว่า คือ คำอธิษฐาน
วว. 8:3-4 “และ​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ถือ​กระ​ถาง​ไฟ​ทอง​คำ​ออก​มา​และ​ยืน​อยู่​ที่​แท่น​บู​ชา พระ​เจ้า​ประ​ทาน​เครื่อง​หอม​มาก​มาย​แก่​ทูต​องค์​นั้น เพื่อ​ให้​ถวาย​ร่วม​กับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ธรร​มิก​ชน​ทั้ง​หมด​บน​แท่น​บูชา​ทอง​คำ ที่​อยู่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​นั้น และ​ควัน​เครื่อง​หอม​นั้น​ก็​ลอย​ขึ้น​ไป​พร้อม​กับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ธรร​มิก​ชน​ทั้ง​หลาย จาก​มือ​ทูต​สวรรค์​สู่​เบื้อง​พระ​พักตร์​ของ​พระ​เจ้า”

ท่ามกลางภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หรือเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา
สิ่งที่เราสมควรทำอย่างที่สุด เพื่อจะระงับ หรือทุเลาภัยพิบัตินั้น ก็คือ
อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างสุดใจ เพื่อประเทศของเรา สังคมของเรา และครอบครัวของเรา

คำคม

“ การต่อต้านการตั้งแต่งของพระเจ้า เป็นการลบหลู่พระเจ้า ”