สรุป กันดารวิถี 19

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงให้คนอิสราเอลเผาโคสีแดงเป็นเครื่องบูชา แล้วนำขี้เถ้าจากการเผามาทำเป็นน้ำชำระมลทินจากการแตะต้องศพคนตาย

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers19-84639

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 19 เมื่อพระเจ้าตรัสกับอาโรนเรื่องหน้าที่และส่วนแบ่งของปุโรหิตและคนเลวีแล้ว

พระ​เจ้าก็​ตรัส​กับ​โมเสส​และ​อาโรน ​ว่า
ให้คน​อิส​รา​เอล​นำ​โค​​ ไปฆ่าที่นอกค่าย ต่อหน้า​เอ​เล​อา​ซาร์​ปุโร​หิต(บุตรของอาโรน) โดยโคนั้นต้อง
– เป็นตัว​เมีย​
– มีสี​แดง
– ไม่​พิการ​
– ​ไม่​มี​ตำหนิ
– ยัง​ไม่​เคย​เข้า​เทียม​แอก​มาก่อน

แล้วเอ​เล​อา​ซาร์​ ​จะ​เอา​นิ้ว​มือ​จุ่ม​เลือด​โค แล้ว​พรม​ที่​ข้าง​หน้า​พลับพลา 7 ​ครั้ง
แล้ว​ให้​เผา​โค​​นั้น​ ทั้ง​หนัง เนื้อ และ​เลือด กับ​มูล​ของ​มัน
แล้ว​ปุโร​หิต​จะ​เอา​ไม้​สน​สีดาร์ ไม้​หุสบ​กับ​ด้าย​สี​แดง​โยน​เข้า​ไป​ใน​ไฟ​ ​นั้น

แล้ว​ปุโร​หิต​และคนที่เผาโค จะ​ซัก​เสื้อ​ผ้าและ​ชำระ​ร่าง​กาย​ของ​พวกเขา​ใน​น้ำ
หลัง​จาก​นั้น​จึง​เข้า​ไป​ใน​ค่าย
และจะ​เป็น​มล​ทิน​อยู่​จน​ถึง​เวลา​เย็น

ให้​ผู้​ชาย​ที่​สะอาด​เก็บ​ขี้​เถ้า​ และ​นำ​ไป​ไว้​ใน​ที่​สะอาด​นอก​ค่าย
ขี้​เถ้า​นั้น​จะเป็น​เหมือน​น้ำ​ชำระ​มล​ทิน​สำหรับ​คน​อิส​รา​เอล

คน​ที่​เก็บ​ขี้​เถ้า​ของ​โค​ตัว​เมียนั้น​ต้อง​ซัก​เสื้อ​ผ้า​ของ​ตน
และ​เขา​จะ​เป็น​มล​ทิน​อยู่​จน​ถึง​เวลา​เย็น

ใคร​ที่​แตะ​ต้อง​ศพ​ ต้อง​เป็น​มล​ทิน​อยู่ 7 ​วัน
​คน​ที่​เป็น​มล​ทิน​ต้อง​เอา​ขี้​เถ้า​จาก​การ​เผา​โคสีแดงนั้นและ​เอา​น้ำ​จากแหล่งน้ำที่ไหล ​เติม​เข้า​ไป​ใน​ภาชนะ
แล้ว​ให้​คน​สะอาด​เอา​กิ่ง​หุสบ​จุ่ม​น้ำ​นั้น
แล้ว​ประ​พรม​ที่​เต็นท์ เครื่อง​ใช้​ทั้ง​หมด ในเต็นท์ที่มีคนตาย และบน​​คน​ที่​เป็นมลทิน
ต้อง​ชำระ​ตัว​ด้วย​น้ำนี้​ใน​วัน​ที่​ 3 และ​วัน​ที่ 7
แล้ว​ใน​วัน​ที่​ 7 ต้อง​ซัก​เสื้อ​ผ้า​และ​อาบ​น้ำ
แล้ว​เขา​จะ​สะอาด​ใน​เวลา​เย็น

​คน​ที่​เป็น​มล​ทิน​และ​ไม่​ชำระ​ตัว เขา​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​ท่าม​กลางคนอิสราเอล

1. พิธี​ถวาย​โค​สีแดง ในบทนี้ค่อน​ข้าง​แตก​ต่าง​จาก​การ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​​อื่นๆ
การ​ถวาย​เครื่อง​บูชาอื่นๆ จะทำ​ภาย​ใน​ค่าย​และ​ไม่​มี​การ​เผา​หนังและจะ​มี​การ​นำ​เลือด​ไป​ประ​พรม​ที่​แท่น​บูชา
แต่​ใน​บทนี้ ฆ่า​โค​ที่​นอก​ค่าย​และ​เผา​ทุก​อย่าง​ของ​โค​และ​นำ​เลือด​ไป​ประพรม​ข้าง​หน้า​พลับพลา
ยิ่งกว่านั้น ปุโรหิต​ผู้​ทำ​พิธี​จะ​เป็น​มลทิน​ หลัง​ทำ​พิธีเสร็จ อีกด้วย

ผลของพิธีนี้ทำให้ได้ขี้เถ้าจากซากของโค ซึ่งจะนำมาผสมน้ำใช้ชำระมลทินของผู้ที่แตะต้องศพ

เนื่องจากใน กดว. 16:49 คน​ที่​ตาย​ด้วย​ภัย​พิบัติ​มี 14,700 คน ไม่​นับ​คน​ที่​ตาย​ด้วย​เรื่อง​ของ​โค​ราห์
สังเกตว่ามีคนตายเป็นจำนวนมาก และคนอิสราเอลจำเป็นต้องแตะต้องศพเหล่านั้น
จึงมีพิธีนี้ขึ้น และสามารถใช้เป็นกฏเกณฑ์สำหรับกรณีอื่นๆต่อไปอีกได้ด้วย

เมื่อมีคนตายจำนวนมาก คนอิสราเอลจำเป็นต้องจัดการเรื่องศพ ซึ่งการจัดการนั้นจะทำให้พวกเขาเป็นมลทิน
พระเจ้าไม่ได้ลดมาตรฐานเรื่องความบริสุทธิ์ลง เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แต่พระองค์ให้มีขั้นตอนบางอย่าง เพื่อให้คนอิสราเอลยังคงรักษามาตรฐานเรื่องความบริสุทธิ์เอาไว้

เราไม่สามารถใช้เหตุผลใดๆมาอ้าง เพื่อลดมาตรฐานการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้
หากมีอุปสรรคใดๆ ทำให้การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
เป็นการดีที่เราจะเข้าหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์
ขอพระองค์ทรงประทานทางออกให้แก่เรา ที่เรายังคงจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในสถานการณ์นั้นๆ

2. คนที่เป็นมลทิน แต่ไม่ยอมชำระตัว จะถูกขับออกจากชนชาติอิสราเอล

เมื่อพระเจ้าเปิดหนทางแห่งการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้
หากใครยังคงเลือกไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
เขาเองต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเขา

คำคม

“ ไม่มีข้ออ้างใดๆมีน้ำหนักมากพอ ที่จะให้เราไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”