สรุป กันดารวิถี 21

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลมีชัยเหนือศัตรูที่บุกเข้ามาต่อสู้กับพวกเขา แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสส เรื่องอาหารการกิน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers21-84912

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 21 หลังจากที่เอโดมไม่ยอมให้คนอิสราเอลผ่านเมืองของพวกเขา อิสราเอลจึงออกเดินทาง ​จาก​คาเดช​มา​ถึง​ภูเขา​โฮร์ และอาโรนก็เสียชีวิตที่ภูเขาโฮร์

เมื่อ​กษัตริย์​เมือง​อาราด​ ชาว​คา​นา​อัน ​ผู้​อาศัย​อยู่​ใน​เน​เกบ ​ได้​ยิน​ว่า​อิส​รา​เอล​กำลังเดินทางผ่านมา
พระ​องค์จึง​มา​ต่อ​สู้​กับ​คน​อิส​รา​เอล​
และ​ทรง​จับ​บาง​คน​ไป​เป็น​เชลย

คน​อิส​รา​เอลอธิษฐานต่อพระเจ้า
และ​พระ​เจ้า​ทรง​ฟัง​เสียง​ของ​พวกเขา
คนอิสราเอล​ก็​ทำ​ลาย​ชาว​คา​นา​อัน​และ​บ้าน​เมือง​ของ​เขา​จน​สิ้น​ซาก
​จึง​เรียก​ตำบล​นั้น​ว่า​โฮร​มาห์ แปลว่า การทำลาย

แล้วคนอิสราเอลก็เดิน​จาก​ภูเขา​โฮร์​ตาม​ทาง​ที่​ไป​ทะเล​แดง
เพื่อ​จะ​อ้อม​แผ่น​ดิน​เอโดม
ประ​ชา​ชน​เกิด​ความ​ท้อ​แท้​ระหว่าง​ทาง
แล้ว​ประ​ชา​ชน​ก็​ต่อ​ว่า​พระ​เจ้า​และ​โมเสส​ว่า
ทำ​ไมถึง​พาพวกเขา​ออก​จาก​อียิปต์​ให้​มา​ตาย​ที่นี่
เพราะ​ไม่​มี​อาหาร​และ​ไม่​มี​น้ำ
และพวกเขา​เกลียดมานาจากสวรรค์ ​อา​หาร​อัน​ไร้​ค่า​นี้

​พระ​เจ้าจึง​ส่ง​พวก​งู​พิษ​มา​กัด​คน​อิส​รา​เอล​ตาย​เป็น​จำนวน​มาก
ประ​ชา​ชน​จึงมา​หา​โมเสส​กล่าว​ว่า
เรา​ทำ​บาป​เพราะ​เรา​ต่อ​ว่า​พระ​เจ้า​และ​ต่อ​ว่าโมเสส
ขอ​โมเสสทูลวิง​วอน​พระเจ้าให้​พระ​องค์​ทรง​นำ​งู​ไป​จาก​พวกเขา

​โมเสส​จึง​ทูล​วิง​วอน​เพื่อ​ประ​ชา​ชน
พระเจ้าสั่งโมเสส​ ให้​ทำ​งู​พิษ​ตัว​หนึ่ง​ติด​ไว้​บน​เสา และ​ทุก​คน​ที่​ถูก​งู​กัด​มอง​ดู​งู​นั้น ก็​จะ​ไม่ตาย

​โมเสส​จึง​ทำ​งู​ทอง​สัม​ฤทธิ์​ตัว​หนึ่ง และ​ติด​ไว้​บน​เสา
และ​เมื่อ​งู​กัด​ใคร ถ้า​คน​นั้น​มอง​ดู​งู​ทอง​สัม​ฤทธิ์​นั้น เขา​ก็​จะไม่ตาย

แล้ว​คน​อิส​รา​เอล​ก็​ออก​เดิน​ทาง จนมา​ถึง​หุบ​เขา​ใน​ถิ่น​ของ​โมอับ
อิส​รา​เอล​จึงส่ง​ผู้​สื่อ​สาร​ไป​เข้า​เฝ้า​สิโหน​ กษัตริย์​คน​อา​โม​ไรต์​ เพื่อขอผ่านทาง
แต่​สิโหน​ไม่​ยอม​ พระ​องค์​กลับทรง​รวบ​รวม​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ออก​สู้​กับ​คน​อิส​รา​เอล​
และ​คน​อิส​รา​เอล​ได้​สัง​หาร​สิโหนด้วย​ดาบ และ​ยึด​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​องค์
​ตั้ง​แต่​แม่​น้ำ​อาร​โนน​จน​ถึง​แม่​น้ำ​ยับ​บอก ไกล​ไป​จน​ถึง​ดิน​แดน​คน​อัม​โมน
คน​อิส​รา​เอล​เข้า​อาศัย​อยู่​ใน​ทุก​เมือง​ของ​คน​อา​โม​ไรต์​ใน​เเฮช​โบน​และเมือง​ยา​เซอร์ และ​ตาม​ชน​บท​ของ​เมือง​นั้นๆ
คน​อิส​รา​เอล​จึง​อา​ศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​คน​อา​โม​ไรต์
แล้ว​ขับ​ไล่​คน​อา​โม​ไรต์​ซึ่ง​อยู่​ที่​นั่นออกไปเสีย

แล้ว​โอก​กษัตริย์​บา​ชาน​ ก็​ทรง​ออก​มา​พร้อม​ด้วย​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ ​เพื่อ​สู้​รบกับอิสราเอล
แต่​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
อย่า​กลัว​เขา​เลย เพราะ​พระเจ้าได้​มอบ​เขา และ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​รวม​ทั้ง​แผ่น​ดิน​ของ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของโมเสส​แล้ว ดัง​นั้นคนอิสราเอลจึง​ฆ่า​โอก​ รวม​ทั้ง​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด จน​ไม่​เหลือ​สัก​คน​เดียว
และ​อิส​รา​เอล​ก็​เข้า​ยึด​แผ่น​ดิน​บาชาน

1. หลังจากที่คนอิสราเอลวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี เขาแทบไม่ได้เจอศัตรูเลย
บัดนี้ สงครามแรกเกิดขึ้น กษัตริย์​เมือง​อาราด​ ชาว​คา​นา​อัน มาโจมดีพวกเขา
พวกเขาบางคนถูกจับตัวไป
แต่เมื่อพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ประทานชัยชนะให้แก่พวกเขา

บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราพบกับความยากลำบาก แต่นั่นก็ไม่ใช่เพื่อทำลายเรา
แต่เพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์มากยิ่งขึ้น

2. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูอิสราเอลมาตลอด 40 ปี ไม่มีสักคนเดียวที่ตายเพราะอดอาหารหรืออดน้ำ
แต่พวกเขายังบ่นต่อว่าพระเจ้า และอกตัญญู โดยกล่าวว่า มานาอาหารจากสวรรค์เป็นอาหารไร้ค่า

หากเราไม่รู้จักสำนึกพระคุณของพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
เราจะถลำลึก ไปสู่การทำผิดต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ในวันนี้

3. คนอิสราเอลทำบาป งูจึงออกมากัดพวกเขา
แต่พระเจ้าให้โมเสสยกงูทองสัมฤทธิ์ขึ้น เพื่อว่าใครเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัส ว่ามองที่งูแล้วจะไม่ตาย คนนั้นก็จะรอดตาย
ซึ่งเรื่องนี้เป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซู
ยน. 3:14-15 โม​เสส​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​อย่าง​ไร บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​อย่าง​นั้น เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์
เชื่อคำตรัส ว่า มองงูทองสัมฤทธิ์ที่ถูกยกขึ้นก็รอดตาย แล้วมองงู จึงรอด
เชื่อคำตรัส ว่า วางใจพระเยซู ที่ถูกแขวนบนไม้กางเขน แล้วมาหาพระองค์ จึงรอดพ้นความพินาศชั่วนิรันดร์

4. คนอิสราเอลของผ่านทาง แต่สิโหนกษัตริย์อาโมไรต์ไม่ยอม แต่กลับยกทัพออกมาโจมตีอิสราเอล
ทำเหมือนกันกับเอโดม(กดว. 20:20) แต่อิสราเอลตอบสนองแตกต่างกัน
เนื่องจากเอโดมถือว่าเป็นญาติกันอิสราเอลจึงถอยหลบออกมา
แต่สำหรับอาโมไรต์ อิสราเอลต่อสู้กลับ จนได้รับชัยชนะอย่างสิ้นเชิง
เข้ายึดบ้านเมืองของคนอาโมไรต์ในบริเวณนั้นได้ทั้งหมด

การโจมตีของสิโหน กลับเป็นเหตุทำให้อิสราเอลได้เข้ายึดครองดินแดนของอาโมไรต์

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรา เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้า ปัญหานั้นจะกลับกลายเป็นนำพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

5. ใน กดว. 13:29 เมื่อผู้สอดแนม 12 คน กลับมารายงาน พวกเขาส่วนใหญ่ หวาดกลัว คน​อา​โม​ไรต์​อยู่​บน​ภูเขา คน​คา​นา​อัน​อา​ศัย​อยู่​ที่​ริม​ทะเล​ จนพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถพาพวกเขาเข้าไปยึดครองดินแดนคานาอันได้
ปรากฏว่าในบทนี้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อพวกเขาพึ่งพาพระเจ้า พวกเขาทำได้มากกว่าที่พวกเขาคิดมากมายนัก
กษัตริย์สิโหนแห่งอาโมไรต์และกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน พ่ายแพ้พวกเขาอย่างง่ายดาย ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ใช่แล้ว โดยกำลังความสามารถของเราเอง สิ่งที่เผชิญอาจจะยากมาก หรือเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ
แต่โดยการพึ่งพาพระเจ้าและใช้วิธีการของพระองค์
ทุกอย่างเป็นไปได้ เพราะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
และสำหรับผู้ที่พึ่งพาพระองค์อย่างวางใจ

คำคม

“ ไม่มีสิ่งใดยาก สำหรับผู้ที่พึ่งพาพระเจ้าอย่างวางใจ ”