สรุป กันดารวิถี 22

ภาพรวม

  • บาลาค แห่งโมอับ กลัวคนอิสราเอลมาก จึงให้คนไปเชิญบาลาอัม มาช่วยแช่งคนอิสราเอล

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers22-85027

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 22 หลังจากที่คนคนอิสราเอลรบชนะกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน , กษัตริย์สิโหนแห่งอาโมไรต์ และกษัตริย์โอกแห่งบาชาน แล้ว

คนอิสราเอลก็ยกมาตั้งค่ายอยู่ ณ ที่ราบโมอับ ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค
เมื่อบาลาค ทราบสิ่งที่คนอิสราเอลทำกับคนอาโมไรต์

เมื่อคนโมอับรับรู้ถึงสิ่งที่คนอิสราเอลทำ ก็กลัวคนอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง

คนโมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของคนมีเดียนว่า
ฝูงชนพวกนี้จะมากินทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ เรา เหมือนโคกินหญ้าในทุ่ง

บาลาค กษัตริย์ของโมอับจึงทรงใช้พวกผู้ใหญ่ของโมอับและของมีเดียน พร้อมกับค่าทำอาถรรพ์ ไปพบบาลาอัม
เพื่อเชิญมาสาปแช่งคนอิสราเอล
เพราะเขาเชื่อว่า ถ้าบาลาอัมอวยพรคนไหน คนนั้นก็จะรับพรตามนั้น และถ้าบาลาอัมสาปแช่งคนไหน คนนั้นก็จะถูกสาปแช่ง

ดังนั้นเมื่อพวกเขามาถึงบาลาอัม
บาลาอัมก็บอกพวกเขาว่า ขอไปถามพระเจ้าก่อน
และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมตรัสว่า อย่าไปกับพวกเขาทั้งหลาย อย่าสาปแช่งชนชาตินั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพร

รุ่งเช้าบาลาอัมจึงบอกคนของบาลาคว่า พระเจ้าห้ามไม่ให้บาลาอัมไปกับพวกเขา

ต่อมาบาลาค จึงทรงส่งพวกเจ้านายไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนมากกว่าและมียศศักดิ์สูงกว่าพวกก่อน
พวกเขาพูดกับบาลาอัม ว่า
บาลาค บอกว่า ถ้าบาลาอัม มา บาลาคจะให้เกียรติอย่างสูงแก่บาลาอัมแน่นอน
แต่บาลาอัมตอบว่า แม้บาลาคจะประทานเงินและทองเต็มวังของพระองค์แก่เขา เขาก็ไม่อาจจะทำอะไรนอกเหนือคำสั่งของพระเจ้าได้

อย่างไรก็ดีขอไปถามพระเจ้าดูอีกที
และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมตรัสกับเขาว่า ให้ไปกับพวกเขา เพียงแต่เจ้าต้องทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่ง

ดังนั้นบาลาอัมก็ลุกขึ้นแต่เช้าและผูกอานลา แล้วไปกับพวกเจ้านายของโมอับ

แต่พระเจ้ากริ้วบาลาอัมเพราะเขาไป
ดังนั้นทูตของพระเจ้ามายืนขวางทางบาลาอัม
ส่วนบาลาอัมขี่ลาโดยมีคนใช้สองคนไปกับเขา
เมื่อลานั้นเห็นทูตสวรรค์ถือดาบในมือยืนขวางทางอยู่
ลาจึงไม่ยอมเดินไป ก็เลี้ยวออกจากทางบ้าง ดันตัวไปติดกำแพงบ้าง หมอบลงบ้าง
บาลาอัมก็โกรธ จึงเอาไม้เท้าของเขาตีลานั้น

แล้วพระเจ้าทรงเปิดปากลา มันจึงพูดกับบาลาอัมว่า
มันเป็นลาที่บาลาอัม ขี่อยู่ทุกวัน มันเคยทำเช่นนี้ไหม
ครั้งนี้ที่ทำเช่นนี้แสดงว่าพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรแก่บาลาอัม

แล้วพระเจ้าทรงเปิดตาบาลาอัม
เขาจึงเห็นทูตสวรรค์ยืนขวางทาง และถือดาบอยู่ในมือ
บาลาอัมก็ก้มลงกราบ

ทูตสวรรค์พูดกับบาลาอัมว่า ถ้าลาไม่ได้พาบาลาอัมหลีกไปจากทูตสวรรค์ ทูตนั้นคงฆ่าบาลาอัมแล้ว และให้ลารอดตายไป

แล้วบาลาอัมพูดกับทูตสวรรค์ว่า
เขาได้ทำบาปแล้ว เพราะไม่ทราบว่าทูตสวรรค์ยืนขวางทางอยู่
บัดนี้ถ้าทูตสวรรค์ไม่เห็นชอบให้เขาไปต่อ เขาก็จะกลับไป

แล้วทูตสวรรค์พูดกับบาลาอัมว่า
จงไปกับคนพวกนี้ แต่บาลาอัมต้องพูดเฉพาะคำที่จะสั่งให้พูดเท่านั้น
ดังนั้นบาลาอัมก็ไปกับพวกเจ้านายของบาลาค

บาลาคทรงออกไปรับบาลาอัม ที่เมืองของโมอับซึ่งอยู่ตรงพรมแดนด้านแม่น้ำอารโนน
บาลาอัมทูลบาลาคว่า เขาจะพูดได้ เฉพาะคำที่พระเจ้าทรงใส่ในปากของเขาเท่านั้น

แล้วบาลาคทรงพาบาลาอัมขึ้นไปยัง บาโมทบาอัล
และจากที่นั่นเขามองเห็นคนอิสราเอลส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุด

1. กดว. 13:33 คนอิสราเอลเคยคิดว่า พวกเขาเป็นเหมือน​ตั๊กแตน​​ใน​สายตา​ของ​คนคานาอัน
กดว. 14:9 โยชูวาบอกว่า คนคานาอันเป็นเหมือน​ขนม​ของคนอิสราเอล เพราะคนอิสราเอลมีพระเจ้า
แต่ในบทนี้ กษัตริย์บาลาคแห่งโมอับ กล่าวใน กดว. 22:4 ว่า คนอิสราเอลจะมากินพวกเขาเหมือน​วัว​กิน​หญ้า​ใน​นา

ผู้สอดแนม 10 คน ใน กดว.13 มองแบบมนุษย์ ตามหลักการเหตุผลแบบมนุษย์?
แต่โยชูวามองตามมุมมองฝ่ายวิญญาณ ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับคนอิสราเอล

และเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ยืนยันอย่างชัดเจนว่า โยชูวาเป็นฝ่ายคิดถูก

อย่าให้เรามองสถานการณ์วันนี้ โดยสายตาอย่างมนุษย์
แต่ให้มองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ สายตาแห่งความเชื่อว่า ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

2. พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้บาลาอัมไปกับพวกโมอับ
ดูเหมือนบาลาอัมจะเชื่อฟังในหนแรก
แต่พอบาลาคนำข้อเสนอที่น่าเย้ายวนมาให้ บาลาอัม เริ่มลังเล
ขอไปถามพระเจ้าอีก ทั้งที่เขาก็รู้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว
แล้วพระเจ้า จึงยอมให้เขาไป แต่เขาต้องตั้งใจไปพูดตามที่พระเจ้าสั่งเท่านั้น
แต่ดูเหมือน บาลาอัมไปด้วยความตั้งใจที่จะไปแช่งอิสราเอลตามคำขอของบาลาค

ซึ่งเราสังเกตได้จาก พระเจ้าทรงกริ้วเมื่อบาลาอัมออกเดินทาง
และเมื่อบาลาอัมพบทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์ต้องย้ำอีกครั้งให้พูดตามที่พระเจ้าบอก
พอบาลาอัม ตกลงใจจะทำเช่นนั้น ทูตนั้นจึงอนุญาตให้ไปต่อได้

เราหลอกพระเจ้าไม่ได้
สิ่งใดที่เราทำด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง จงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระเจ้าจะไม่ทรงพอพระทัย
แม้ภายนอกจะดูเหมือนเชื่อฟัง คนอื่นดูไม่ออก
แต่พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์พิจารณาการกระทำด้วยท่าทีในใจ

3. คำเทศนาของลา น่าสนใจมาก
ปกติลาตัวนี้ไม่ทำแบบนี้นี่นา วันนี้ทำแปลกขนาดนี้ แสดงว่าพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรแก่บาลาอัมแน่ๆ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับเรา
เป็นการดีที่เราจะทบทวนชีวิตของตนเองว่า
พระเจ้ากำลังทรงเตือนเราในเรื่องใดเป็นพิเศษอยู่หรือไม่

คำคม

“ พระเจ้าทรงคอยเตือนเราอยู่เสมอ ผ่านสถานการณ์รอบตัว ”