สรุป กันดารวิถี 24

ภาพรวม

  • บาลาคพาบาลาอัมย้ายที่เป็นครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้สถานที่เหมาะสมสำหรับการแช่งคนอิสราเอล แต่แล้วเมื่อบาลาอัมเอ่ยปากพูดก็กลับกลายเป็นคำอวยพรอิสราเอลอยู่ดี

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers24-85199

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 24 หลังจากที่บาลาอัมกล่าวอวยพรอิสราเอล ถึง 2 ครั้ง แทนที่จะแช่ง บาลาคจึงพาบาลาอัม ไปที่ที่ 3 เพื่อให้ลองแช่งอิสราเอลอีกครั้ง

เมื่อ​บา​ลา​อัม​เห็น​ว่า​พระ​เจ้าพอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ให้​อวย​พร​อิส​รา​เอล
บา​ลา​อัม​จึง​ไม่​ไป​แสวง​หา​อาคม​อย่าง​ครั้ง​ก่อนๆ
แต่​มุ่ง​หน้า​ตรง​ไป​ยัง​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร มองดู​อิส​รา​เอล​ตั้ง​ค่าย​ตาม​เผ่า​ต่างๆ
แล้ว​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​มา​อยู่​บน​เขา
เขา​จึง​กล่าวอวยพรอิสราเอลอีก
และกล่าวว่า คน​ที่​อวย​พร​อิสราเอล​ก็​จะ​ได้​รับ​พร ผู้​ที่​สาป​แช่ง​อิสราเอล​ก็​จะ​ถูก​สาป​แช่ง

บา​ลาค​ก็​กริ้ว​บา​ลา​อัม กล่าวว่า
เขา​เชิญบาลาอัม​มา​ให้​สาป​แช่ง​พวก​ศัตรู​ของเขา แต่​บาลาอัมกลับ​อวย​พรศัตรูของ​เขา​ต่อ​เนื่อง​กัน​ถึง​ 3 ครั้ง
ดังนั้น บาลาอัม จง​กลับ​บ้านไป​เสีย บาลาค​จะไม่​ให้​เกียรติ​บาลาอัมอย่าง​สูงตามที่เคยบอกไว้อีกแล้ว

บา​ลา​อัม​บอกบา​ลาค​ว่า
เขาบอกไว้ก่อนจะมาแล้วว่า บาลาอัมต้องพูดตามที่พระเจ้าบอกเท่านั้น

ก่อนกลับบาลาอัม จึงพยากรณ์เกี่ยวกับโมอับและชนชาติต่างๆ ว่า
คนโมอับ , คนเอโดม , คนอามาเลข จะถูกคนอิสราเอลทำลาย
คนเคไนต์ จะถูกอัสซีเรียทำลาย
และจะมีอีกชนชาติหนึ่งมาทำลายอัสซีเรีย

แล้ว​บา​ลา​อัม​ก็​​กลับ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​ของ​เขา
บา​ลาค​ก็​ทรงไป​ตาม​ทาง​ของ​พระ​องค์​ด้วย

1. บาลาอัมเห็นว่า ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา เมื่อเขาไปเฝ้าเข้าพระเจ้า เพื่อขอฤทธิ์เดชในการอวยพรหรือแช่งสาป พระเจ้าก็ให้แต่อวยพรอิสราเอล
ดังนั้นครั้งที่ 3 นี้ เพื่อจะไม่ต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เลยไม่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าดีกว่า
ลุยเองเลย จะได้สามารถทำสิ่งที่บาลาคพอใจ แม้พระเจ้าจะไม่พอพระทัยก็ตาม
แล้วเขาจะได้รับเกียรติและลาภยศมากมาย
แต่แล้วสุดท้าย เมื่อเขากำลังจะเริ่มกล่าว พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำให้เขากล่าวอวยพรอิสราเอลอยู่ดี
และตัวบาลาอัม เอง จึงไม่ได้รับเกียรติและสิ่งดีใดๆ ทั้งจากบาลาคและจากพระเจ้า

วิธีหนึ่งที่จะไม่ต้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า คือ อย่าไปแสวงหาว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไร
เมื่อทำเช่นนั้น เราก็จะสามารถทำตามใจตัวเองได้อย่างสบายใจ

ซึ่งการกระทำเช่นนั้น ไม่ฉลาดเลย
เพราะผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ น้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะสำเร็จอยู่ดี
แต่เราจะไม่ได้ผลดีใดๆ จากการที่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในครั้งนั้น
หนำซ้ำ สิ่งที่เราทำตามใจปรารถนาของเราเอง สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดผลดีต่อเราเองด้วย

วันนี้ เราจะเลือกทำสิ่งใด
ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะพบกับพระพรยิ่งใหญ่
หรือ ทำตามใจปรารถนาของตนเอง ซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดผลดีที่ยั่งยืน

2. คนที่อวยพรคนที่พระเจ้าจะอวยพร จะได้รับพระพร
คนที่แช่งคนที่พระเจ้าจะอวยพร จะได้รับผลร้ายเสียเอง

ดังนั้น ให้เราอธิษฐานอวยพรพี่น้องในพระคริสต์อยู่เสมอ เพราะนั่นเป็นประตูแห่งพระพร
และหากมีใครมาพูดสิ่งไม่ดีต่อเรา ไม่ควรไปโกรธเขา แต่ควรรีบอธิษฐานเผื่อเขา เพื่อไม่ให้ผลร้ายนั้นกลับไปตกแก่เขาเสียเอง

คำคม

“ การจงใจไม่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นการจงใจขัดขืนน้ำพระทัยพระเจ้า ”