สรุป กันดารวิถี 27

ภาพรวม

  • บุตรสาวของของ​เศ​โล​เฟ​หัด ได้มาร้องเรียนต่อโมเสส ขอส่วนแบ่งในมรดกที่ดินที่เป็นของบิดาผู้ล่วงลับ
    และพระเจ้าทรงบอกโมเสสถึงเรื่องการจากโลกนี้ไปของโมเสสที่กำลังจะมาถึง

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers27-85812

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 27 หลังจากที่โมเสสและเอเลอาซาร์ ได้นับประชากรตามคำสั่งของพระเจ้าแล้ว

บุตร​หญิง​​ของ​เศ​โล​เฟ​หัด​ เผ่า​มนัส​เสห์ ได้แก่ มา​ลาห์ โน​อาห์ โฮก​ลาห์ มิล​คาห์ และ​ทีร​ซาห์ ได้ มา​เข้า​พบ โมเสส​และ​เอ​เล​อา​ซาร์​ปุโร​หิต กล่าว​ว่า
พ่อ​ของ​พวกเธอ​ตาย​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​ท่าน​ไม่​มี​ลูก​ชาย
ทำไม​จึง​ลบ​ชื่อ​พ่อ​ของ​เธอ​จาก​ตระ​กูล​ ​เพราะ​เหตุ​ที่​ท่าน​ไม่​มี​ลูก​ชาย?
ขอ​โปรด​ให้​มรดก​แก่พวกเธอ ท่ามกลางพี่น้อง​ของพ่อด้วย

โมเสส​จึง​นำ​เรื่อง​นี้ไปทูลถามพระ​เจ้า
พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
​ให้​มอบกรรม​สิทธิ์​ที่​ดิน​เป็น​มรดก​แก่พวกเธอ ​ท่าม​กลาง​พี่​น้องของพ่อ​ของ​พวกเธอ และ​ให้​มรดก​ของ​พ่อตก​ทอด​มา​ถึง​พวกเธอ

จากนี้ไป ถ้า​ชาย​คน​หนึ่ง​ตาย​
-​ไม่​มี​บุตร​ชาย
ก็​ให้​มร​ดก​ของ​เขา​ตก​ทอด​ไป​ยัง​บุตร​หญิง​ของ​เขา
– ถ้า​เขา​ไม่​มี​บุตร​หญิง
ก็​ให้​มร​ดก​ของ​เขา​แก่​พี่​น้อง​ของ​เขา
– ถ้า​เขา​ไม่​มี​พี่​น้อง
ก็​ให้​มร​ดก​ของ​เขา​แก่​พี่​น้อง​บิดา​ของ​เขา
– ถ้า​บิดา​ของ​เขา​ไม่​มี​พี่​น้อง
ก็​ให้​มร​ดก​แก่​ญาติ​ที่​ถัด​จาก​เขา​ไป​ใน​ตระ​กูล​ของ​เขา

แล้วพระเจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
ให้ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​อา​บา​ริม​ แล้ว​มอง​ดู​แผ่น​ดินคานาอัน
แล้ว โมเสสก็​จะ​จาก​​โลกนี้ไป เหมือน​อย่าง​อาโรน
โมเสสจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้น
เพราะ​ว่า​โมเสสและอาโรน ​กบฏ​ต่อ​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า ​ที่เมรี​บาห์​

โมเสส​จึงทูล​พระเจ้า​ว่า
ขอทรง​แต่ง​ตั้ง​ชาย​คน​หนึ่ง​ให้ทำหน้าที่แทนโมเสส​ เพื่อ​ว่า​ชุม​นุม​ชน​ของ​พระเจ้าจะ​ไม่​เป็น​ดุจ​ฝูง​แกะ​ที่​ปราศ​จาก​ผู้​เลี้ยง
และ​พระเจ้าจึงให้โมเสส​เรียกโย​ชู​วา​มา​ยืน​ต่อ​หน้า​เอ​เล​อา​ซาร์​ปุโร​หิต​และ​ต่อ​หน้า​ชุม​นุม​ชน​ทั้ง​หมด แล้ว​วาง​มือ​​บน​เขา
แล้วมอบ​อำนาจ​ของ​โมเสส​แก่​เขา เพื่อ​ให้​ชุม​นุม​ชน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมดจะ​เชื่อ​ฟัง​เขา

แล้ว​โมเสส​ก็​ทำ​ตาม​ทุกสิ่งที่​พระ​เจ้าทรง​บัญชา​เขา

1. ตาม​ปกติแล้ว ​มรดก​ที่​ดิน​จะ​สืบ​ทอด​จาก​บิดา​ถึง​บุตร​ชาย แต่ เศโลเฟ​หัดไม่​มี​บุตร​ชาย มี​แต่​บุตร​สาว​ 5 คน พวกเธอจึง​มา​ร้อง​เรียน​เพื่อ​ขอ​สิทธิ์​รับ​มรดก​ที่​ดินในสิทธิ์​บิดาผู้ล่วงลับ

เมื่อพวกเธอกล้าขอ พระเจ้าก็พร้อมที่จะประทานให้
พระเจ้าไม่ได้ประทานแค่ตามที่พวกเธอขอเท่านั้น แต่ประทานมากยิ่งกว่านั้นอีก
คือจากนี้ไป ชายคนใดไม่มีบุตรชาย ก็ยังมีอีกหลายทอดที่จะรับมรดกของเขาได้

ให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามา ร้องทูลขอต่อพระเจ้า ผู้ทรงเมตตา พระองค์จะทรงโปรดประทานให้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอเสียอีก
เหมือนใน อฟ. 3:20 ที่กล่าวว่า “ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​ทูล​ขอ​หรือ​คิด โดย​ฤทธา​นุภาพ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​เรา”

พระองค์ประทานให้มากกว่าที่เราทูลขอเสียอีก

2. เรื่องบุตรสาวของเศ​โล​เฟ​หัด น่าสนใจมาก
ขณะนั้นคนอิสราเอลยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอันเลย
จะเข้าได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ พวกเขาหลายคนคงลุ้นกันอยู่

แต่ผู้หญิงเหล่านั้น เชื่อมั่น ราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว
เดือดเนื้อร้อนใจ ว่า จะไม่ได้ที่ดินตามสิทธิ์ของพ่อผู้ล่วงลับ
จนพวกเธอต้องรวบรวมความกล้า ทำอะไรบางอย่าง
เนื่องจากผิดวิสัยที่สตรีจะมีปากมีเสียง ในข้อเสนอใดๆในชุมชนเวลานั้น

ทั้งหมดนี้ เกิดจากการที่พวกเธอเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยว่า
พระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

ผมเชื่อว่า นั่นเป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที่พระเจ้าทรงสดับฟังคำเรียกร้องของพวกเธอ

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ อาจจะยังไม่เกิดขึ้น
หรืออาจจะไม่มีวี่แวว ว่า จะเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำไป
แล้วเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อพระสัญญานั้น
จงเรียนจากเหล่าบุตรสาวของเศ​โล​เฟ​หัดเถิด

3. พระเจ้าให้โมเสส ขึ้นไปบนภูเขา​อาบาริม เพื่อจะจากโลกนี้ไปที่นั่น เพราะภูเขา​อาบาริม​สามารถ​เห็น​แผ่นดิน​คานา​อัน​เกือบ​ทั้ง​หมด เป็น​เทือก​เขา​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​แผ่นดิน​โมอับ และ​อยู่​ทาง​ตะวันออก​เฉียงเหนือ​ของ​ทะเล​ตาย

แม้โมเสสจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอัน เนื่องจากการทำผิดบางอย่างของเขา
แต่พระเจ้าผู้พิพากษาอันเที่ยงธรรม ก็เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
ทรงให้เขาได้เห็นดินแดนคานาอัน เพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญา
สิ่งที่เขาทำมาตลอด 40 ปี จะไม่สูญเปล่าไป

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่าบางครั้งตัวเราเองจะอ่อนแอ หรือผิดพลาดพลั้งไปมากสักเพียงใดก็ตาม

4. บทเรียนสำคัญจากลักษณะชีวิตของโมเสส สุดยอดผู้นำ ที่ปรากฏในบทนี้ ได้แก่
ก.โมเสสพึ่งพาพระเจ้าอย่างถ่อมใจ
– เมื่อพวกผู้หญิงซึ่งไม่ค่อยมีความสำคัญเหล่านั้นมาร้องเรียนต่อโมเสส
แทนที่โมเสส ซึ่งยุ่งวุ่นวายมากมายอยู่แล้ว จะไล่ตะเพิดไป
โมเสสกลับฟังพวกเธอ แล้วนำเรื่องของพวกเธอมาถามพระเจ้า
– โมเสสมีอะไรก็ถามพระเจ้าก่อนเสมอ
ข. โมเสสยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า
– เมื่อพระเจ้าบอกว่า จะไม่ให้โมเสสเข้าแผ่นดินคานาอัน
โมเสสไม่เถียงหรือไม่ต่อรองสักคำเดียว
– โมเสสยอมรับการตัดสินของพระเจ้าเสมอ ถ้าพระเจ้าต้องการให้เป็นเช่นนั้น ขอให้เป็นไปตามนั้นเถิด
ค. โมเสสรักพระเจ้า สะท้อนออกมาเป็นรักประชากรของพระเจ้า
– เมื่อโมเสสกำลังจะหมดอำนาจลง เขาไม่หวงอำนาจเลย ยินดีเต็มใจปละปรารถนาให้พระเจ้า เลือกใครบางคนมาแทนเขา
เขาขอให้พระเจ้าเลือกคนมาแทนเขา ไม่ใช่เพื่อสิ่งที่เขาทำมามันจะได้คงอยู่สืบสานต่อไป
แต่ความสนใจของเขาอยู่ที่พระเจ้า
ที่เขาต้องการให้คนมาแทน ก็เพื่อประชาชนเหล่านี้ ซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า จะได้ไม่ปราศจากผู้เลี้ยง
เพราะเขารักพระเจ้า จึงสามารถรักประชาชนผู้ไม่น่ารักเหล่านี้ได้
– โมเสสรักคนของพระเจ้า เพราะเขารักพระเจ้า

ขอให้เราใช้ลักษณะชีวิตของโมเสสนี้ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเถิด

คำคม

“ พระสัญญาของพระเจ้า จะสำเร็จแน่นอน ”