สรุป กันดารวิถี 32

ภาพรวม

  • คนเผ่ารูเบนและเผ่ากาด มาขอโมเสส ให้พวกเขายึดครองดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน โดยพวกเขาไม่ต้องการส่วนแบ่งในดินแดนคานาอัน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers32-86399

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 32 หลังจากเหตุการณ์แก้แค้นคนมีเดียนแล้ว

คนเผ่ารูเบน​และ​​กาด ​มี​ฝูง​ปศุ​สัตว์​เป็น​จำนวน​มาก​ พวกเขา​​เห็น​แผ่น​ดิน​ยา​เซอร์ และ​แผ่น​ดิน​กิ​เล​อาด​ เป็น​ที่​เหมาะ​กับ​ฝูง​ปศุ​สัตว์
พวกเขาจึง​มา​หา​โมเสส เอ​เล​อา​ซาร์​ปุโร​หิต​และ​บรรดา​ผู้​นำ​ของ​ชุม​นุม​ชน​
เพื่อขอแผ่นดินฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
พวกเขาไม่ต้องการแผ่นดินคานาอัน คือ แผ่นดินฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

โมเสส​จึงพูด​กับ​พวกเขา ​ว่า พวกเขาจะทิ้งพี่น้องไม่ไปร่วม​ทำ​สง​คราม​ด้วยกันกับพี่น้องหรือ?
การทำเช่นนั้นจะทำให้ใจิต​ใจ​ของ​คน​อิส​รา​เอล​ท้อ​แท้​ ไม่อยากที่​จะ​ยก​ข้าม​ไป​ยัง​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​เจ้าได้​ประ​ทาน​แก่​พวก​เขา​แล้ว
รุ่นพ่อ​ของ​พวก​เขาทำ​เช่น​นั้นมาก่อน
เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ใช้​พวก​เขา​จาก​คา​เดช​บาร​เนีย​ให้​ไป​สอด​แนม​ดู​แผ่น​ดิน​นั้น
คือ​ทำ​ให้​จิต​ใจ​ของ​คน​อิส​รา​เอล​ท้อ​แท้​ ไม่อยากที่​จะ​ยก​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​คานาอัน
จึงทำให้พวกเขาไม่ได้เข้าแผ่นดินนั้น ต้องวนเวียนในถิ่นทุรกันดารถึง 40ปี
จนเหลือแต่ ​คาเลบ และ​โย​ชู​วา​ เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​สอง​ติด​ตาม​พระ​เจ้าอย่าง​สุด​ใจ

ดังนั้นการทำให้คนอิสราเอลท้อใจเช่นนี้ ​จะ​ทวี​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้าต่อ​อิส​รา​เอล​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น
เพราะ​ว่า​ถ้า​คนอิสราเอลหัน​จาก​การ​ติด​ตาม​พระ​เจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรง​ทอด​ทิ้ง​พวกเขา​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​อีก
จึงเรียกได้ว่าคนรูเบนและกาด ได้​​ทำ​ลาย​ชน​ชาติ​อิสราเอลทั้ง​หมด

พวกเขาจึงตอบโมเสส ​ว่า
พวกเขาจะให้ลูกและภรรยาอยู่ที่นี่ ส่วนพวก​เขาจะ​ถือ​อา​วุธ​ไป​เป็นกองหน้า​ ร่วมรบด้วยกันกับคน​อิส​รา​เอล จน​กว่า​คนอิสราเอลจะไป​ถึง​ที่​อยู่​ขอ​งตน
พวกเขา​จะ​ไม่​กลับ​บ้าน​จน​กว่า​คน​อิส​รา​เอล​จะ​ได้​รับ​มร​ดก​ของ​ตน

โมเสสจึงยอมตกลง
และเตือนว่า ถ้า​พวกเขาไม่​ทำ​ตามสัญญานี้ พวกเขา​ก็​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​เจ้า
จง​รู้​แน่​เถิด​ว่า บาป​ของ​พวกเขาจะ​ตาม​ทัน

โมเสส​จึงมอบ​ดิน​แดน​​แผ่น​ดิน​กิ​เล​อาดแก่​คน​เผ่า​กาด แก่​คน​เผ่า​รูเบน​และ​แก่​คน​ครึ่ง​เผ่า​ของ​เผ่า​มนัส​เสห์​

1. หลังจากที่คนอิสราเอลรบชนะ กษัตริย์​สิโหน​คน​อา​โม​ไรต์ และ​โอก​กษัตริย์​แห่ง​บา​ชาน และ​เมือง​ต่างๆ ​ที่​อยู่​โดยรอบ​แล้ว คนรูเบนและกาดซึ่งเป็นเผ่าที่มีปศุสัตว์จำนวนมาก จึงเห็นโอกาสที่จะเข้ายึดครองเพื่ออาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น โดยไม่ต้องการส่วนแบ่งในแผ่นดินคานาอันอีกต่อไป

พวกเขาจึงได้รับดินแดนที่ดีอย่างดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไป
แต่หมดโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งในดินแดนที่ดีที่สุด คือดินแดนคานาอัน ที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

สิ่งที่ดี จะเป็นศัตรูกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

แน่นอนการเข้ายึดแผ่นดินคานาอัน อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน เท่ากับเข้ายึดดินแดนที่รบชนะมาแล้ว
แต่ความจริงแล้ว การที่พระเจ้าได้สัญญาว่า
คนอิสราเอลจะได้รับแผ่นดินคานาอัน มันจะเป็นจริงแน่นอน
มันแน่นอนยิ่งกว่าดินแดนที่ยึดได้แล้วเสียอีก เพราะที่ยึดได้แล้วอาจโดนยึดคืนก็เป็นได้

บางคนเลือกทำแบบเผ่ารูเบน เผ่ากาด และมนัสเสห์ครึ่งเผ่า (ครึ่งเผ่านี้เห็น 2 เผ่าขอโมเสสได้สำเร็จ จึงขอมาแจมด้วย) คือ เลือกเอาที่ได้แน่ๆก่อนดีกว่า
เหมือนสำนวนไทยว่า เลือก สิบเบี้ยใกล้มือ เอาไว้ก่อนดีกว่า

การเลือกสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เลือกให้ อาจทำให้เราได้รับก็จริง
แต่จะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่เรา

2. โมเสสบอกคนเผ่ารูเบนและเผ่ากาด ว่า ถ้าพวกเขาทำให้คนอิสราเอลท้อใจ ไม่ยอมเข้าแผ่นดินคานาอัน พวกเขาก็จะอดเข้า แต่จะถือว่าคนเผ่ารูเบนและเผ่ากาด ได้เป็นผู้ทำลายคนอิสราเอลทั้งหมด

ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นท้อใจ จนไม่ต้องการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป
ผู้นั้นนับได้ว่าเป็นผู้ทำลายผู้อื่น

ตรงกันข้าม ผู้ที่หนุนใจผู้อื่นให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
ผู้นั้นนับได้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง

วันนี้ เราได้ทำอะไรให้คนอื่นท้อใจหรือเปล่า?
วันนี้ เราได้ทำอะไรบ้างเพื่อให้ผู้อื่นทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น?

คำคม

“ เลือกที่ดูเหมือนดีวันนี้ อาจพลาดสิ่งที่ใช่ในวันหน้า ”