สรุป กันดารวิถี 35

ภาพรวม

  • พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลว่า เมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้ว ให้แบ่งเมืองให้เผ่าเลวี 48 เมือง โดยให้กำหนดเป็นเมืองลี้ภัย 6 เมือง

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/numbers35-86820

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

กันดารวิถี บทที่ 35 เมื่อพระเจ้าให้โมเสสแบ่งดินแดนคะนาอันที่จะเข้ายึดครองให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆแล้ว

พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส อีกว่า
ให้คน​อิส​รา​เอล​ยก​เมือง​และ​​ทุ่ง​หญ้า​รอบๆ เมือง​จาก​มร​ดก​ที่​พวก​เขา​ได้​รับ​เป็น​กรรม​สิทธิ์​นั้น ให้แก่​คน​เลวี​​บ้าง
โดยเมืองที่จะยกให้นั้น
ให้​วัดจาก​ตัว​เมือง ออกไปทั้ง 4 ทิศ ทิศละ 900 เมตร
และ​มี​ขอบ​เขต​นับ​จาก​กำแพง​เมือง​ห่าง​ออก​ไปอีก 450 เมตร​โดย​รอบ

เมือง​ทั้ง​หมด​ที่​ยก​ให้​คน​เลวี​คือ​ 48 เมือง รวม​ทั้ง​ทุ่ง​หญ้า​ของ​เมือง​เหล่า​นั้น​ด้วย
เมืองเหล่านั้น ให้​เอา​เมือง​มาก​หน่อย​จาก​เผ่า​ใหญ่ และ​เอา​เมือง​น้อย​หน่อย​จาก​เผ่า​เล็ก

จากเมืองเหล่านั้น ให้เลือก​เป็น​เมือง​ลี้​ภัย 6 เมือง
โดยที่ 3 เมืองอยู่ในคานาอัน อีก 3 เมืองอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
เพื่อ​ให้​ผู้​ที่​ฆ่า​คน​โดย​ไม่​เจต​นา​หลบ​หนี​ไป​อยู่​ที่​นั่น​ได้
เพื่อ​ไม่​ให้​ผู้​ฆ่า​คน​ต้อง​ตาย​ก่อน​ที่​เขา​จะ​ยืน​ต่อ​หน้า​ชุม​นุม​ชน​และ​รับ​การ​พิพาก​ษา

กฏการพิพากษาเรื่องการฆ่าคนตายมีดังนี้
ถ้า​ใคร​ทำร้ายคน​ด้วย​เครื่อง​มือ​เหล็ก ด้วย​ก้อน​หิน​ใน​มือ​ที่​มี​ขนาด​ฆ่า​คน​ได้ หรือทำร้ายผู้อื่น​เพราะ​เป็น​ศัตรู​กัน
​จน​คน​นั้น​ตาย เขา​ก็​เป็น​ฆาต​กร ​ต้อง​ถูก​ประ​หาร​ชีวิต

ให้​ผู้​แก้​แค้น​แทน​โลหิต​ประ​หาร​ชีวิต​คน​นั้น​เมื่อ​พบ​เขา

แต่​ถ้า​ใคร​แทง​ถูก​คน​อื่น หรือขว้างถูกคนอื่น ​โดย​เป็นอุบัติเหตุ แล้ว​คน​นั้น​ตาย
แต่​เขา​ไม่​ได้​เป็น​ศัตรู และ​ไม่​ได้​มุ่ง​ทำ​ร้าย​คน​นั้น
ให้​ชุม​นุม​ชน​นำ​ตัว​เขา​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ลี้​ภัย​ที่​เขา​หลบ​หนี​ไป​อยู่​นั้น
ให้​เขา​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​จน​กว่า​มหาปุโร​หิต​ผู้​ได้​รับ​การ​เจิม​ ​จะ​ถึง​แก่​กรรม
จากนั้นเขาก็จะ​กลับ​ไป​ยัง​ที่​ดิน​ซึ่ง​เขา​ถือ​กรรม​สิทธิ์​ได้

แต่​ถ้า​เมื่อ​ไร​​คนนั้น​ออก​จาก​เขต​เมือง​ลี้​ภัย
และ​ผู้​แก้​แค้น​แทน​โลหิต​พบ​คน​นั้นเข้า แล้ว​​ฆ่าเขาเสีย ผู้ฆ่าก็​ไม่​มี​ความ​ผิด​จาก​การ​ฆ่า​คน

ฆาต​กร​ที่จะถูก​ประ​หาร​ชีวิตนั้น ต้องมีพยานมากกว่า หนึ่งคน ยืนยันความผิดของเขาก่อน
ห้ามรับเงินเพื่อไถ่ถอนความผิดของผู้​ฆ่า​คน​ที่​มี​ความ​ผิด​ถึง​ตาย เพราะ​เขา​ต้อง​ตาย​แน่​นอน
ห้าม​รับเงินเพื่อ​ไถ่ถอนความผิดของ​คน​ที่​หลบ​หนี​ไป​ยัง​เมือง​ลี้​ภัย เพื่อ​ให้​กลับ​มา​อยู่​ใน​ที่​ดิน​ของ​เขา​ก่อน​ที่​มหา​ปุโร​หิต​จะ​ถึง​แก่​กรรม
มิฉะนั้น​จะเป็นการ​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​ที่​เจ้า​อยู่​เป็น​มล​ทิน เพราะ​โล​หิต​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​เป็น​มล​ทิน
และ​ไม่​มี​อะไร​ที่​จะ​ชำระ​แผ่น​ดิน​ให้​หมด​มล​ทิน​จาก​โล​หิต​ที่​หลั่ง​ลง​บน​นั้น
นอก​จาก​โล​หิต​ของ​ผู้​นั้นที่​ทำ​ให้​โล​หิต​หลั่ง​ลง

1. เมื่อพระเจ้าประทานมรดกแก่คนอิสราเอล แล้วพระองค์ก็สั่งให้พวกเขาถวายคืนแด่พระเจ้า โดยมอบส่วนเหล่านั้นแก่คนเลวีผู้รับใช้ปรนนิบัติพระเจ้า

ซึ่งถ้าคิดเผินๆจะเห็นว่า ขั้นตอนมันยุ่งยากไป
พระเจ้าก็แค่มอบมรดกแก่คนเผ่าเลวีด้วยเลยตอนแบ่งมรดกให้คนอิสราเอลเผ่าอื่นๆ นั่นก็จบแล้ว

แต่ที่พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น น่าจะเป็นเพราะ พระองค์ประสงค์ให้คนอิสราเอล รักตอบความรักที่พระองค์ทรงประทานแก่เขา
ด้วยการถวายบางส่วนที่ได้รับมาแด่พระเจ้า
เพื่อพระเจ้าจะอวยพระพรพวกเขาผู้ที่พระองค์ทรงรักให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

เรื่องนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการถวายสิบลดแด่พระเจ้า
ความจริงแล้ว พระพรที่เราจะได้รับนั้น คือ 9 ส่วน
แต่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา 10 ส่วน
เพื่อเราจะนำ 1 ส่วนนั้น มาถวายแด่พระเจ้า
เพื่อให้เรามีโอกาสตอบสนองต่อความรักที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา
และเพื่อจะทรงอวยพระพรแก่เราให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

2. พระเจ้าให้คนอิสราเอลกำหนดเมือง​ลี้​ภัย 6 เมือง โดยกระจายให้ทั่วถึงทั้ง 12 เผ่า
เพื่อให้ผู้ทำผิดคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหนีไปลี้ภัย และต้องอยู่ที่นั่นห้ามออกมา จนกว่ามหาปุโรหิตในช่วงเวลานั้นจะตายลง
เมื่อมหาปุโรหิตตายแล้ว เขาก็จะพ้นโทษ

สดด. 46:1 พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และ​เป็น​กำลัง​ของ​เรา เป็น​ความ​ช่วย​เหลือ​ที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยแก่คนบาปอย่างเรา
และโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ มหาปุโรหิตของเรา
เราจึงพ้นโทษบาปแล้ว ขอบคุณพระเจ้า

3. บาปทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน และมลทินนั้นจะลบล้างให้หมดไป ก็โดยเลือดของคนที่ทำบาปนั้น
เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
เราอยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในเรา
ดังนั้นพระเยซูจึงเป็นตัวแทนของเราได้อย่างสมบูรณ์
การหลั่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จนตายนั้น จึงถือเสมือนว่าเราได้หลั่งโลหิตทั้งหมด ชำระมลทินแล้ว
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่มีบาปอีกต่อไป เพราะพระเยซูทรงรับโทษบาปแทนเราทั้งสิ้นแล้ว
ขอบคุณพระเยซู

คำคม

“ เพราะพระเยซูทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา เราจึงปลอดภัยอย่างแน่นอน ”