สรุป ปฐมกาล 01

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง เสร็จสมบูรณ์ ใน 6 วัน และเห็นว่าดียิ่งนัก

# สรุป

@ สิ่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 1 กล่าวถึง การทรงสร้างของพระเจ้า
เริ่มจาก ทรง​เนร​มิต​สร้าง​ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน
แผ่น​ดิน​ก็​​ว่าง​เปล่า ความ​มืด​อยู่​เหนือ​น้ำ
วันที่ 1 ทรงสร้างความ​สว่าง และ​ทรง​แยก​ความ​สว่าง​ออก​จาก​ความ​มืด
วันที่ 2 ทรงสร้างพื้นฟ้าแล้ว​ทรง​แยก​น้ำ​ที่​อยู่​ใต้​​พื้นฟ้า​ออก​จาก​น้ำ​ที่​อยู่​เหนือ​​พื้นฟ้า
วันที่ 3 ทรงให้น้ำ​ที่​อยู่​ใต้​ฟ้า​​อยู่​ใน​ที่​เดียว​กันเป็นทะเล และทรงให้แผ่นดินปรา​กฏ​ขึ้น ทรงสร้าง​พืช​บนแผ่นดิน
วันที่ 4 ทรงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ​ดวง​ดาว​ต่างๆ
วันที่ 5 ทรงสร้างสัตว์น้ำ ​สัตว์ปีก ทรง​อวย​พร​สัตว์​เหล่า​นั้น​ ให้​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น
วันที่ 6 ทรงสร้าง​สัตว์บก สัตว์​เลื้อย​คลาน และทรงสร้าง​มนุษย์​เป็นชายและหญิง ตาม​ฉายา​ของ​พระองค์ ให้​ปก​ครอง​สัตว์ทุกชนิด และปกครองแผ่นดินโลก ​ทรง​อวย​พร​มนุษย์ให้​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น​จน​เต็ม​แผ่น​ดิน ทรง​ให้​ธัญ​พืช​ที่​มี​เมล็ด​ทุก​ชนิด และ​ต้น​ไม้​ผล​ทุก​ชนิด​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ของ​มัน​ เป็น​อาหาร​ของมนุษย์
ส่วน​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​มี​ลม​หาย​ใจทั้งหมด​นั้น พระเจ้าทรง​ให้​พืช​เขียว​สด​ทั้งปวง​เป็น​อาหาร

– เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนั้น พระองค์ทรงสร้างอย่างดีและงดงาม แล้วทรงยกทุดอย่างให้มนุษย์ ช่างเป็นความรักพระเมตตาของพระเจ้าอย่างเหลือล้นแก่มนุษย์พวกเป็นเพียงแต่ผงคลี
– “วัน” ในภาษาฮีบรูในบทนี้ แปลได้อีกอย่างว่า “ช่วงเวลา” จึงไม่ได้หมายถึง วัน 24 ชม. เพราะในตอนต้นๆนั้น ดวงอาทิตย์ยังไม่ถูกสร้างเลย
– อาหารที่พระเจ้าสร้างแก่มนุษย์ตั้งแต่แรกนั้น คือ ​ธัญ​พืช​ที่​มี​เมล็ด​ทุก​ชนิด และ​ต้น​ไม้​ผล​ทุก​ชนิด​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ของ​มัน​ การกลับไปรับประทานอาหารเหล่านี้ให้มากยิ่งกว่าอาหารอื่นๆ ย่อมนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง
– สิ่งแรกที่พระเจ้าทรงกระทำในวันแรกนั้น คือ แยกความสว่างออกจากความมืด ดูเหมือนสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงกระทำให้ยุคนี้ก็คือ แยกความมืดออกไปจากความสว่าง พิพากษามารซาตานและคนอธรรม แล้วทิ้งลงในบึงไฟนรก
– พระเจ้าทรงอวยพรสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้าง ให้เกิดผลมากมาย ดูเหมือนการเกิดผลเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า ดังนั้นหากเราต้องการเกิดผลอย่างแท้จริง เราต้องการการอวยพระพรจากพระเจ้าอย่างยิ่ง

คำคม

“ เราสามารถเห็นความรักของพระเจ้าได้ จากทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ”