สรุป ปฐมกาล 4

ภาพรวม

  • เมื่อมนุษย์ออกจากสวนเอเดนก็เริ่มเพิ่มพูนทวีจำนวนมากขึ้น และความชั่วร้ายของมนุษย์ก็ยิ่งทวีมากยิ่งขึ้นด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 4:1 กล่าวถึงเรื่องของมนุษย์เมื่อถูกขับออกไปนอกสวนเอเดน ว่า
เมื่ออาดัม​มี​เพศ​สัม​พันธ์​กับ​เอ​วา นาง​ก็​​ให้​กำเนิด​บุตร​ชื่อ​คาอิน และอาเบล
คาอิน นำ​พืช​ผล​จาก​ผืน​ดิน​มา​เป็น​ของ​ถวาย​พระเจ้า
ส่วน​อาเบล​ ​นำ​แกะ​หัว​ปี​จาก​ฝูง​และ​ไขมัน​ของ​แกะ​มา​ถวาย
พระ​เจ้าพอ​พระ​ทัย​อาเบล​และ​ของ​ถวาย​ของ​เขา
แต่​คาอิน​กับ​ของ​ถวาย​ของ​เขา​นั้น พระ​องค์​ไม่​พอ​พระ​ทัย

คาอิน​ก็​โกรธ​ยิ่ง​นัก ก้ม​หน้า​ลง
พระ​เจ้า​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “ทำไม​เจ้า​โกรธ?
ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เจ้า​ก็​จะ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ไม่​ใช่​หรือ?
ถ้า​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะ​ต้อง​เอา​ชนะ​บาป​นั้น”

วันหนึ่ง​คา​อิน​ชวนอาเบล​ไป​ที่​ทุ่ง​นา​ แล้วก็ฉวยโอกาสฆ่า​อาเบล​ที่นั่น
พระเจ้าตรัส​ถาม​คา​อิน​ว่า
“อาเบล​น้อง​ชาย​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?”
คา​อิน​ตอบว่า
“ข้า​พระ​องค์​ไม่​ทราบ ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​ดู​แล​น้อง​หรือ?”
พระ​องค์​ตรัส​ว่า
“เจ้า​ทำ​อะไร​ลง​ไป? เสียง​ของ​โลหิต​น้อง​ของ​เจ้า​ร้อง​ดัง​ขึ้น​มา​จาก​ดิน​ถึงเรา
บัด​นี้ เจ้า​จึง​ถูก​สาป​จาก​ดิน​ เมื่อ​เจ้า​เพาะ​ปลูก​บน​ดิน​จะ​ไม่​เกิด​ผล​มาก เจ้า​จะ​ต้อง​หลบ​หนี​และ​พเน​จร​ไป​ใน​โลก”

พระเจ้า​ทรง​ทำ​เครื่อง​หมาย​ไว้​ที่​ตัว​คา​อิน เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​พบ​เขา​จะ​ได้​ไม่​ฆ่า​เขา
คา​อิน​ออก​ไป​พ้น​พระ​พักตร์​พระ​เจ้าไป​อยู่​แผ่น​ดิน​โนด
คา​อิน​มี​​ภรรยา​ที่นั่น มี​บุตร​ชาย​ชื่อ​เอโนค
เอโนค​มี​โหลน​ชื่อ​ลา​เมค

ลูกหลานของลา​เมคได้​พัฒนา​ความ​สามารถ​ต่างๆ ออก​มา เช่น ​เลี้ยง​สัตว์ (ข้อ 20) ​ดีด​พิณ​เขา​คู่​และ​เป่า​ปี่ (ข้อ 21) ทำ​เครื่อง​มือ​ทอง​สัมฤทธิ์​และ​เครื่อง​มือ​เหล็ก (ข้อ 22)

ลา​เมค​มีภรรยา 2 คน (เป็นครั้งแรกที่บันทึกชายที่มีภรรยามากกว่า 1 คน)
ลาเมคคุยอวดให้ภรรยาทั้งสอง ฟังว่า เขาได้ฆ่าชายคนหนึ่ง และเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่ง เพราะชายคนนั้นทำให้เขาเจ็บ(เช่น อาจจะเผลอวิ่งชนเขา) และ เพราะเด็กคนนั้นทำร้ายเขา (อาจเพราะไปฆ่าพ่อของเด็กหนุ่มนั้น ก็เป็นได้)
ลาเมค คุยอวดว่า
“ถ้า​หาก​ทำ​ร้าย​คาอิน ต้อง​รับ​โทษ​คืน​เจ็ด​เท่า​แล้ว
เมื่อ​ทำ​ร้าย​ลาเมค​ก็​ต้อง​รับ​โทษ​เจ็ด​สิบ​เจ็ด​เท่า”

อาดัม​มี​บุตร​ชายอีก เรียก​ชื่อ​ว่า เสท
แล้ว​เสท​ก็​มี​บุตร​คน​หนึ่ง เรียก​ชื่อ​ว่า เอโนช ตั้ง​แต่​นั้น​มา​มนุษย์​เริ่ม​ออก​พระ​นาม​พระ​เจ้า

– เพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งงดงาม สวยงาม เป็นพระพรจากพระเจ้า ในภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า “รู้จัก” การมีเพศสัมพันธ์พระเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อสามีภรรยาจะรู้จักกันมากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น แต่ปัจจุบันบาปมันบิดเบือน เรื่อง sex มาทำให้เป็นเรื่องชั่วร้ายและโสโครก และผู้คนจำนวนมากก็หลงไปตามกับดักของมัน
– พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า ทำไมพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและไม่พอใจคาอิน แต่ถ้าสังเกตจากบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม พอจะคาดได้ว่า น่าจะเป็นเพราะอาเบลนำสิ่งดีที่สุดมาถวายแด่พระเจ้า แต่ คาอินไม่ทำเช่นนั้น หรือไม่พยายามที่จะทำเช่นนั้น
– เมื่อคาอินเปิดประตูใจของเขาให้แก่บาปแห่งการอิจฉา บาปก็พัฒนาเป้นความโกรธ พัฒนาต่อเป็นการไม่อยากมองหน้าพระเจ้า และพัฒนาต่อเป็นการฆ่าน้องชายร่วมสายโลหิต
พระเจ้าเตือนเรื่องนี้แก่เขาแล้ว แต่เขาไม่ฟัง
วันนี้ หากบาปแอบย่องเข้ามาในใจของเรา เรารู้ตัวเมื่อใด จงรีบไล่มันไปในทันที อย่ายอมญาติดีกับมัน มันประสงค์ร้าย หวังจะทำลายชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
– เมื่อพระเจ้าทรงถามคาอินว่าอาเลบอยู่ที่ไหน เขาตอบว่า “ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​ดู​แล​น้อง​หรือ?”
เขาไม่รู้ตัวว่า ในฐานะพี่ เขาสมควรดูแลและปกป้องน้อง
แต่บัดนี้เขากลับเป็นผู้ทำลายชีวิตของน้อง
หากคริสเตียนรู้ตัวจริงๆว่า หน้าที่ของเขาคือ ดูแลและปกป้องพี่น้อง พวกเขาคงจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างคาอินที่ทำลายน้อง
– เมื่อพระเจ้าลงโทษคาอิน ก็สำแดงพระเมตตาต่อเขาด้วยในการปกป้องเขา พระเจ้าของเราเป็นเช่นนี้เสมอ ยุติธรรมและเต็มด้วยพระเมตตา
– เมื่อคาอินถูกขับไล่ออกไป “คาอินได้ออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า” แสดงว่า ก่อนหน้านี้ เขาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และแสดงว่าอาดัม เอวา แม้ถูกขับออกจากสวนเอเดน พระเจ้าก็ยังจับจ้อง ดูพวกเขาด้วยความรัก ไม่ห่างหาย เพียงแต่บาปขวางกั้นไม่ให้เขามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้
– “เสียง​ของ​โลหิต​น้อง​ของ​เจ้า​ร้อง​ดัง​ขึ้น​มา​จาก​ดิน” ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง แม้วันนี้ อาเบลร้องทุกข์ไม่ได้เพราะตายแล้ว ถึงกระนั้นโลหิตของเขาก็ยังร้อง และพระเจ้าก็ได้ยินอยู่ดี นั่นคือ ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังซ่อนไว้จากพระเจ้าได้
วันนี้ แม้คนไม่เห็น แต่พระเจ้าก็ทรงทราบอยู่ดี
– เมื่อเวลาผ่านไป ความชั่วร้ายของมนุษย์ก็ทวีมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนคาอินฆ่าอาเบล คาอินบอกว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้”(ปฐก. 4:13)
หลายชั่วอายุคนต่อมา ลาเมค ผู้เป็นโหลนของลูกชายคาอิน
เมื่อเขาฆ่าคน เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อย เขาไม่รู้สึกผิด แต่รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
– คนที่จะฆ่าคาอิน มาจากไหน?
ก็คือ ลูกหลาน เหลน โหลน ของอาดัม เอวา นั่นแหละ เพราะว่า พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า อาดัมมีลูกแค่ 3 คน และใน ปฐก. 1:28 บอกชัดเจนพระเจ้าอวยพรให้อาดัมมีลูกดก
และไม่ได้บอกเหตุการณ์ คาอินฆ่าอาเบล เกิดขึ้นไม่นานหลังอาดัมเอวาออกจากสวนเอเดน เป็นไปได้ที่ เวลาผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว

คำคม

“ เวลาผ่านไป มนุษย์ชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น
แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ไม่เคยลดลงเลย ”