สรุป ปฐมกาล 6

ภาพรวม

  • ยิ่งเวลาผ่านไปมนุษย์ก็ยิ่งชั่วร้ายมากขึ้นทุกที และความชั่วร้ายนั้น กำลังเรียกให้การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงพวกเขาโดยเร็ววัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 6 กล่าวว่าเมื่อ​มนุษย์​​ทวี​มาก​ขึ้น​ ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​มนุษย์​ก็มี​มาก​บน​แผ่น​ดิน และ​เห็น​ว่า​เค้า​ความ​คิด​ใน​ใจ​ทั้ง​หมด​ของ​พวกเขา​ล้วน​เป็น​เรื่อง​ชั่ว​ร้าย​ตลอด​เวลา
คน​ทั้ง​โลก​เสื่อม​ทราม​ไป​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​เจ้า และ​แผ่น​ดิน​ก็​เต็ม​ด้วย​ความ​โหด​ร้าย
​มนุษย์​ทั้ง​หมด​ประ​พฤติ​ตน​เสื่อม​ทราม​บน​แผ่น​ดิน
พระเจ้าทรง​เสีย​พระ​ทัย​ที่​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ไว้​บน​แผ่น​ดิน​และ​โทมนัส​ยิ่ง​นัก
พระเจ้าจึงตรัส​ว่า
“เรา​จะ​กวาด​ล้าง​มนุษย์​ที่​เรา​ได้​สร้าง​มา​นี้​ไป​เสีย​จาก​แผ่น​ดิน
ทั้ง​มนุษย์​และ​สัตว์​ใช้​งาน กับ​สัตว์​เลื้อย​คลาน​และ​นก​ใน​อากาศ​ด้วย
เพราะ​ว่า​เรา​เสีย​ใจ​ที่​ได้​สร้าง​พวก​เขา”

แต่​โนอาห์​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า
โนอาห์​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ดี​พร้อม​ใน​สมัย​ของ​เขา เขา​ดำเนิน​กับ​พระ​เจ้าเสมอ
โนอาห์​มี​บุตร​ 3 ​คน ชื่อ​เชม(ต้นตระกูลคนผิวเหลือง) ฮาม(ต้นตระกูลคนผิวดำ) และ​ยาเฟท(ต้นตระกูลคนผิวขาว)

พระ​เจ้า​ตรัส​แก่​โนอาห์​ว่า
“เรา​จะ​ให้​มนุษย์​และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​สิ้น​สุด​ต่อ​หน้า​เรา
ด้วย​เหตุ​ว่า แผ่น​ดิน​โลก​เต็ม​ด้วย​ความ​โหด​ร้าย​เพราะ​การ​กระทำ​ของ​มนุษย์
ดูเถิด เรา​จะ​ทำ​ลาย​พวก​เขา​พร้อม​กับ​แผ่น​ดิน​โลก…”

พระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์สร้างเรือด้วยไม้​สน​โกเฟอร์
ยาว 133 ม. กว้าง 22 ม. สูง 13 ม.
เพราะ​พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​น้ำ​ท่วม​แผ่น​ดิน เพื่อ​ทำลาย​มนุษย์​และ​สัตว์​ใต้​ฟ้า​ ให้​ตาย​สิ้น
และทรงสั่งให้โนอาห์ และภรรยา บรรดา​บุตร​ชาย บุตรสะใภ้ เข้าไปในเรือ
และนำสัตว์ต่างๆ อย่าง​ละ​คู่​เข้า​ไป​ไว้​ใน​เรือด้วย รวมทั้งอาหารสำหรับ ครอบครัวของเขาและของสัตว์ต่างๆ
โนอาห์​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ทุก​ประการ

– ปฐก. 6:2 บุตร​ชาย​ของ​พระ​เจ้า หมายถึง หลานเหลนโหลนของอาดัม เชื้อสายของเสท ซึ่งยังดำเนินกับพระเจ้า ​
บุตร​หญิง​ของ​มนุษย์​ หมายถึง หลานเหลนโหลนของอาดัม เชื้อสายของลูกอาดัมคนอื่น ซึ่งละทิ้งพระเจ้า
ดังนั้น เมื่อเชื้อสายของเสท ไปแต่งงานกับ เชื้อสายของลูกอาดัมคนอื่น จึงพากันละทิ้งพระเจ้าไปตามๆกัน
– ปฐก. 6:3 บอกว่า ​วัน​เวลา​ของ​มนุษย์ ​คือ 120 ปี หลังจากน้ำท่วมโลกเป็นต้นมา มนุษย์มีอายุสั้นลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสมัยโมเสสเป็นต้นไป มนุษย์เกือบทั้งหมดมีอายุไม่เกิน 120 ปี (เป็นไปได้ว่า เป็นเพราะ อาหารและสภาวะอากาศเปลี่ยแปลงไปอย่างสิ้นเชิง)
– ปฐก. 6:6 พระ​เจ้าเสีย​พระ​ทัย​ที่​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ไว้​บน​แผ่น​ดิน​ ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าไม่รู้มาก่อนว่ามนุษย์จะชั่วได้ขนาดนี้ เพราะพระองค์ทรงสัพพัญญูทรงราบตอนจบตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพระเจ้าทรงทราบแล้วว่ามนุษย์จะชั่วขนาดนี้ แต่ในข้อนี้หมายถึง พระเจ้าเสียใจในการกระทำชั่วร้ายของมนุษย์ที่กระทำต่อกันบนแผ่นดิน
– เมื่อพระเจ้าจะทรงช่วยโนอาห์ให้พ้นการถูกทำลายล้างนั้น พระองค์ทรงบอกการสร้างเรือแก่โนอาห์อย่างละเอียด การเจาะช่องต่างๆที่จำเป็น รวมทั้งบอกสิ่งที่ต้องนำขึ้นไป
เป็นที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บอกเขาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แค่เตรียมตัวไว้ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว แล้วพระเจ้าจะบอกเองทีละขั้นทีละตอน
ในการผ่านวิกฤตของชีวิต เราเชื่อฟังทำตามพระเจ้า ทีละขั้นทีละตอน นั่นก็เพียงพอแล้ว เหตุการณ์มันจะเกิดเมื่อไหร่ เกิดอย่างไร ถ้าจำเป็นที่เราต้องรู้พระเจ้าจะบอกแก่เราเอง

คำคม

“ เมื่อน้ำกำลังจะท่วมโลก ก็ยังมีเรือโนอาห์
ในยามพระพิโรธของพระเจ้า ก็ยังพบพระเมตตาของพระองค์ ”