สรุป ปฐมกาล 13

ภาพรวม

  • เมื่ออับรามกลับมาจากอียิปต์ โลทก็แยกตัวออกไป และพระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพระพรแก่อับรามและเชื้อสายของเขาในดินแดนคะนาอันนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 13 หลังจากฟาโรห์ได้ให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่อับราม อับรามก็​ออก​จาก​อียิปต์​ไป​เนเกบ
ด้วย​ฝูง​ปศุ​สัตว์ เงิน​และ​ทอง​คำ มากมาย
จากนั้น​ก็เดินทางต่อจน​มา​ถึง​เบธ​เอล ​ที่​ก่อนหน้านี้เขาได้​สร้าง​แท่น​บูชา​ไว้ ​อับ​ราม​จึงนมัส​การพระเจ้าอีกที่นั่น

ฝ่าย​โลทหลานชายของ​อับราม​ ที่มาพร้อมกันนั้น ก็มี​ฝูง​แพะ แกะ และ​ฝูง​โค​กับ​เต็นท์​ด้วย
ปรากฏว่า ที่​ดิน​ที่​นั่น​ไม่​กว้าง​ขวาง​พอ​ให้​พวก​เขา​อยู่​ด้วย​กัน​ได้

อับราม​จึง​พูด​กับ​โลท​ว่า
“ขอ​อย่า​ให้​เรา​และ​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​เรา​ทะเลาะ​กัน​เลย เพราะ​เรา​เป็น​ญาติ​สนิท
ขอ​ให้​เจ้า​แยก​ไป​จาก​เรา​เถิด
ถ้า​เจ้า​ไป​ทาง​ซ้าย​เรา​ก็​จะ​ไป​ทาง​ขวา”

โลท​เห็นว่า​ลุ่ม​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​ ​มี​น้ำ​บริ​บูรณ์​อยู่​ทุก​แห่ง
โลท​จึง​เลือก​ที่​ลุ่ม​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน
โลท​ออก​เดิน​ทาง​ไป​ทิศ​ตะวัน​ออก
​อาศัย​อยู่​ท่าม​กลาง​เมืองต่างๆ ใน​ที่​ราบ และ​ย้าย​เต็นท์​ไป​ตั้ง​ถึง​เมือง​โสโดม
ซึ่งเป็นเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วร้าย และทำ​ผิด​บาป​ต่อ​พระเจ้า​มาก
ส่วนอับราม​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​คา​นา​อัน

เมื่อ​โลท​จาก​อับ​ราม​ไป​แล้ว
พระเจ้าตรัส​กับ​อับ​ราม​ว่า
“จง​เงย​หน้า​ดู​สถาน​ที่​ตั้ง​แต่​เจ้า​อยู่​นี้​ไป​ทาง​ทิศ​เหนือ ทิศ​ใต้ ทิศ​ตะวัน​ออก และ​ทิศ​ตะวัน​ตก
เพราะ​ดิน​แดน​ทั้ง​หมด​ที่​เจ้า​แล​เห็น​นี้ เรา​จะ​ยก​ให้​เจ้า​และ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​ตลอด​นิรันดร์
เรา​จะ​ทำ​ให้​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​มาก​เหมือน​ผง​คลี​ดิน…
จง​ลุก​ขึ้น​เดิน​ให้​ทั่ว​ดิน​แดน​นี้… เพราะ​ว่า​เรา​จะ​ยก​ดิน​แดน​นี้​ให้​เจ้า”

อับราม​จึง​ย้าย​เต็นท์​มา​อาศัย​อยู่​ที่​หมู่​ต้น​โอ๊ก​ของ​มัมเร ซึ่ง​อยู่​ที่​เฮ​โบรน
แล้ว​สร้าง​แท่น​บูชา​ถวาย​พระ​ยาห์​เวห์เจ้า​ที่นั่น

– เมื่อมาถึงคะนาอันใหม่ๆ อับรามยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เขาก็สรรเสริญพระเจ้า เมื่อออกจากอียิปต์ได้ทรัพย์สมบัติมามากมายแล้ว เขาก็ไม่ลืมพระเจ้า ยังคงสรรเสริญพระองค์
– เมื่อต้องแยกจากโลท อับรามมีน้ำใจให้โลทเลือกก่อน ถึงกระนั้นดินแดนที่เป็นฝั่งของอับราม ก็ยังเป็นดินแดนคะนาอันอยู่ดี ตามแผนการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่แรก
ไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรอย่างไร แผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จอยู่ดี แต่มนุษย์ที่เลือกทำจะได้รับผลจากการเลือกของตน
เช่นเดียวกับโลท ทั้งที่ รู้ว่าเมืองโสโดมเป็นเมืองชั่วร้ายและทำผิดต่อพระเจ้ามากมาย แต่ก็ยังเลือกไปอยู่ที่นั่นอยู่ดี เพราะดูเหมือนช่างอุดมสมบูรณ์
การเลือกสิ่งที่ใครๆมองก็ดูว่าดี แต่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่เคยนำสิ่งดีมาสู่ผู้เลือกเลย
– เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับรามถึงดินแดนที่จะยกให้แก่เชื้อสายของเขา สิ่งที่พระเจ้าทรงให้อับรามทำ คือ “เจ้า​จง​เงย​หน้า​แลดู​สถานที่ ตั้งแต่​เจ้า​อยู่​นี้​ไป​ทาง​ทิศ​เหนือ ทิศ​ใต้ ทิศ​ตะวันออก ทิศ​ตะวันตก​…จง​ลุก​ขึ้น​เดิน​ให้​ทั่ว​ดิน​แดน​นี้ให้​ทั่ว​ทั้ง​ด้าน​ยาว​ด้าน​กว้าง​เถิด…”
ก็เพื่อให้อับรามได้เห็นว่า พระพรที่พระเจ้าจะอวยพรแก่เขาและเชื้อสายของเขานั้นมากมายกว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงใด เมื่ออับรามได้เห็น สายตาแห่งความเชื่อของเขาคงจะทำให้เขาตื่นเต้นและชื่นชมยินดีอย่างยิ่งสำหรับพระพรเหลือล้นที่พระเจ้าจะทรงประทานแก่เขาและเชื้อสายของเขา
วันนี้ ให้เราลองไตร่ตรอง สำรวจ ค้นดู ว่า พระพรของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้ ที่จะประทานให้แก่เราในสวรรคสถานนั้น มากมายเหลือล้น และวิเศษสักเพียงใด
สิ่งเหล่านี้คงทำให้ ชีวิตของเราในวันนี้ เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีปัญญา

คำคม

“ การอวยพระพรนั้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เสมอ ”