สรุป ปฐมกาล 26

ภาพรวม

  • อิสอัคพาครอบครัวหนีกันดารอาหารมาอยู่ในเมืองของฟิลิสเตีย พระเจ้าทรงอวยพรเขามากมายจนเป็นที่อิจฉาของผู้คน จนกษัตริย์ฟิลิสเตียต้องขอให้เขาย้ายออก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 26 หลังจากที่อิสอัคได้ลูกแฝดตอนอายุ 60 ปี ต่อ​มา​เกิด​การ​กัน​ดาร​อาหาร​ใน​ดิน​แดนที่เขาอยู่
อิสอัค​จึงคิดจะอพยพไปที่อื่น

พระ​เจ้าจึงมาบอกว่า อย่า​ไป​อียิปต์​เลย อาศัย​ใน​แผ่น​ดิน​คะนาอันต่อไป แล้วพระเจ้า​จะ​อยู่​กับ​เขา​และ​อวย​พร​เขาพระองค์​จะ​ทวี​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก​ขึ้น​ดัง​ดาว​บน​ฟ้า และ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด​ใน​โลก​จะ​ได้​รับ​พร​ก็​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เขา

อิสอัค​จึงไป​อาศัย​อยู่​ใน​เก-ราร์ ซึ่งเป็นของ​ชาว​ฟีลิส​เตีย
เขาบอกชาวเมืองนั้น ​ว่า เรเบคาห์เป็น​น้อง​สาว​ของเขา เพราะ​ท่าน​กลัว​ชาว​เมือง​จะ​ฆ่า​เขา​เพื่อ​แย่ง​​เร​เบ​คาห์
ต่อมาวันหนึ่ง อา​บี​เม​เลค​ กษัตริย์​ชาว​ฟีลิส​เตีย​ (น่าจะเป็นคนละอาบีเมเลค ใน ปฐก.20 สมัยของอับราฮัม เพราะเวลาผ่านมา 100 ปีแล้ว ) ทรง​มองลงมา เห็น​อิสอัค​กำลัง​ทำตัวใกล้ชิดสนิทสนทกับ​เร​เบ​คาห์แบบสามี​ภรรยา​

อา​บี​เมเลค​จึง​เรียกอิสอัค มาถาม จนรู้ความจริง​
อา​บี​เม​เลค​จึงตำหนิอิสอัคว่า ไม่ควรทำเช่นนี้ เพราะหากมีใครไปเอาเรเบคาห์มาเป็นภรรยา ความผิด​มา​สู่​พวก​เขา
อา​บี​เม​เลค​จึง​ทรง​บัญชา​ประ​ชา​ชน​ ว่า
“ใคร​แตะ​ต้อง​ชาย​คน​นี้​และ​ภรรยา​ของ​เขา จะ​ต้อง​ตาย​แน่”

อิสอัค​หว่าน​พืช​ใน​ดิน​แดน​นั้น ใน​ปี​เดียว​กัน​ก็​เก็บ​ผล​ได้​ 100 ​เท่า
เพราะพระเจ้า​ทรง​อวย​พร​เขา
อิสอัค​ก็​ร่ำ​รวย​และ​มั่ง​มี​ขึ้น​เรื่อยๆ ​มี​ฝูง​แกะ ฝูง​โค​และ​มี​บริ​วาร​มาก​มาย

ชาว​ฟีลิส​เตีย​ก็​อิจฉา​ท่าน จนรังแกอิสอัคโดยการ​เอา​ดิน​ถม​บ่อ​น้ำทุก​บ่อ​ ซึ่งเป็นของอิสอัค ที่คนใช้ของอับราฮัมเคยขุดไว้

เพื่อป้องกันการทะเลาะ อา​บี​เม​เลค​จึงขอให้​อิสอัค​ไป​เสีย​
อิสอัค​จึง​ไป​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​ลำ​ห้วย​เก-ราร์​ แล้วก็​ขุด​บ่อ​น้ำ ของ​อับ​รา​ฮัมที่ชาว​ฟีลิส​เตีย​เคย​ถม​ไว้
ปรากฏว่า คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​เก-ราร์​ก็​มาบอก​ว่า “น้ำ​นั้น​เป็น​ของ​เรา”

อิสอัคจึงไป​ขุด​บ่อ​น้ำ​อีก​บ่อ​หนึ่ง
แต่พวกเขาก็ตามมา​ทะเลาะ​กัน​ ​เรื่อง​บ่อ​นั้น​ด้วย

อิสอัคจึงย้าย​จาก​ที่​นั่น​ ไป​ขุด​อีก​บ่อ​หนึ่ง บริเวณ​ที่​กว้าง
คราวนี้พวกเขาก็ไม่ตามมาทะเลาะอีก

หลังจากนั้น อิสอัค​ก็​ออก​จาก​ที่​นั่น​ไป​ยังทางเหนือ ห่างออกไป ราว 30 กม.
พระ​เจ้า​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​เขา ตรัส​ว่า “…อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า​และ​จะ​อวย​พร​เจ้า และ​ทวี​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก​ขึ้น…”
เขา​จึง​สร้าง​แท่น​บูชา​ที่​นั่น และ​นมัส​การ​ที่นั่น
แล้ว​ขุด​บ่อ​น้ำ​บ่อ​หนึ่ง​ที่​นั่น​ด้วย

ต่อมาอา​บี​เม​เลคและทีม ได้ไป​หา​อิสอัค
พวก​เขา​บอกว่า พวกเขาเห็น​ชัด​เจน​แล้ว​ว่า พระเจ้าทรง​อยู่​กับ​ท่าน
พวกเขาจึงต้องการทำสันถวไมตรีกับอิสอัค ที่จะไม่ทำร้ายกันตลอดไป
อิสอัคก็ตอบตกลง และตอบรับพวกเขาอย่างดี

ในวันนั้น ​คน​ใช้​ของ​อิส​อัค​มา​บอก​ข่าวดีแก่เขา ​ว่า “เรา​พบ​น้ำ​แล้ว”
อิสอัคจึงจี้งชื่อบ่อ​นั้น​ว่า “ชิ​บาห์” แปลว่า สาบาน (ออกเสียงคล้าย “เชบา”)
เมือง​นั้น​จึง​มี​ชื่อ​ว่า “เบ​เออร์​เช​บา” ในเวลาต่อมา

เมื่อ​เอซาว​มี​อายุ 40 ปี เขา​ได้ภรรยาคน​ฮิตไทต์ 2 คน คือ ​ยูดิธ​ ​และ​ ​บา​เส​มัท
ซึ่งพวกนาง​ทำ​ให้​ชีวิต​อิส​อัค​และ​นาง​เร​เบ​คาห์​ ขม​ขื่น

– เกิดกันดารอาหารขึ้นในดินแดน ที่พระเจ้าบอกว่าจะอวยพร
ดูเหมือนสิ่งที่เห็น กับสิ่งที่พระเจ้าบอกจะไม่ใกล้เคียงกันเลย
แต่อิสอัคยังคงเชื่อฟังพระเจ้า อยู่ในดินแดนนั้นต่อไป
ซึ่งในเวลาต่อมาอีกไม่นาน เขาก็ได้กลายเป็นชายที่สุดมั่งคั่งในดินแดนนั้น

วันนี้ เราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้
มองดูสถานการณ์รอบข้างก็ไม่ใกล้เคียงเลย
จงยึดมั่นในความเชื่อต่อไป ในเวลาอีกไม่นานเกินรอ
เราจะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาอย่างเต็มขนาดอย่างแน่นอน

– น่าสังเกตว่า อิสอัค ทำพลาด เหมือนอับราฮัมบิดาของเขา เขาหวาดกลัว จนไม่กล้าพูดความจริง ทั้งที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา
การกระทำของเรา ไม่ได้มีผลแค่ต่อเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อลูกหลานของเราด้วย
ที่จะมีแนวโน้มทำผิดพลาดเหมือกับเรา
ดังนั้น จงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
และ ถ้าพลาดไปแล้ว จงนำมันมาเป็นบทเรียน สอนลูกหลานของเรา
เพื่อพวกเขาจะไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกับเรา

– คนฟลิสเตียอิจฉาและรังแกอิสอัค จนเขาต้องย้ายหนีถึง 4 ครั้ง สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ใช้บ่อสุดท้ายนั้นอยู่ดี แต่ย้ายไปอยู่ที่ชินาห์
แต่ผลสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ ก็คือยิ่งอิสอัคโดนแกล้ง แบบพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย
กลับยิ่งมั่งคั่ง จนเป็นที่เกรงกลัว ถึงขนาดกษัตริย์ของฟิลิสเตียต้องพาพวกมาทำสันถวไมตรีด้วย

เมื่อเราถูกเอาเปรียบ จงยำเกรงพระเจ้าต่อไป แล้วรอดูว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเรามากมายเพียงใดผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้น

– อิสอัค แม้ยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่เพราะพระเจ้าอวยพรเขา ใน​ปี​เดียว​เขา​ก็​เก็บ​ผล​ได้​ 100 ​เท่า
ไม่สำคัญเลยว่า เรามีอะไร หรือยังไม่มีอะไร ขอเพียงแต่พระเจ้าจะอวยพรเรา เราก็จะได้รับพระพรมากล้นเป็นแน่

– ภรรยาทั้งสองของเอซาว นอกจากไม่สร้างความชื่นใจให้อิสอัคและเรเบคาห์แล้ว ยังสร้างความขมขื่นใจให้อีกด้วย
เลือกคู่ครองผิด ไม่ใช่แค่ตนเองจะทนทุกข์ แต่คนรอบช้างก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

คำคม

“ ถ้าพระเจ้าจะอวยพร แม้เป็นคนเร่ร่อน ก็ยังมั่งมีได้ ”