สรุป ปฐมกาล 36

ภาพรวม

  • พระคัมภีร์บรรยายถึงเชื้อสายของเอซาวว่า ต่อมาได้กลายเป็นเจ้านายคนสำคัญๆในแคว้นเอโดม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 36 พูดถึง​เชื้อ​สาย​ของ​เอซาว เชื้อสายของชาวเสอีร์ ดังนี้
เอซาวและยาโคบมีทรัพย์สมบัติและฝูงสัตว์มากมาย จนไม่ทุ่งหญ้าไม่พอจะเลี้ยงฝูงสัตว์ของพวกเขา
เอซาวจึงได้แยกจากยาโคบ ย้ายไปอยู่ที่ภูเขาเสอีร์ ซึ่งกลายเป็นดินแดนของเอโดม ในเวลาต่อมา
(เอซาว คือ ต้นตระกูลของเอโดม)

เอซาว​ มี​ภรรยา 3 คน คือ​
1. อา​ดาห์ บุตร​เอ​โลน ​คน​ฮิตไทต์
2. โอ​โฮ​ลี​บา​มาห์​ บุตร​อา​นาห์​ คนฮี​ไวต์​
3. บา​เสมัท บุตร​อิชมาเอล​(ลูกอับราฮัม)

1. อา​ดาห์​ มี​บุตร​​ชื่อ​
— 1.1.เอ​ลี​ฟัส มีบุตรชื่อ
—— 1.1.1. เท​มาน
—— 1.1.2. โอ​มาห์
—— 1.1.3. เศโฟ
—— 1.1.4. กา​ทาม
—— 1.1.5. เคนัส​
—— 1.1.6. อามาเลข (ลูกภรรยาน้อย)
2. โอ​โฮ​ลี​บา​มาห์ ​มี​บุตร​​ชื่อ
— 2.1. เย​อูช
— 2.2. ยา​ลาม
— 2.3. โค​ราห์
3. ​บา​เสมัท​ มี​บุตร​ชาย​ ชื่อ
— 3.1. เร​อู​เอล​
—— 3.1.1. ​นา​หาท
—— 3.1.2. เศ-ราห์
—— 3.1.3. ชัม​มาห์
—— 3.4. ​มิสซาห์

เส​อีร์ คน​โฮ​รี มีบุตรชื่อ
— 1. โล​ทาน มีบุตรชื่อ
—— 1.1. ​โฮ​รี
—— 1.2. เฮ​มาน
— 2. โช​บาล
—— 2.1. อัล​วาน
—— 2.2. มา​นา​ฮาท
—— 2.3. เอ​บาล
—— 2.4. เชโฟ
—— 2.5. โอนัม​
— 3. ศิ​เบโอน
—— 3.1. อัย​ยาห์
—— 3.2. ​อา​นาห์ ผู้​ที่​ได้​พบ​น้ำพุ​ร้อน​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร
— 4. อา​นาห์​
—— 4.1. ดี​โชน
—— 4.2. โอ​โฮ​ลี​บา​มาห์(บุตรสาว)
— 5. ดี​โชน
—— 5.1. เฮมดาน
—— 5.2. เอ​ชบาน
—— 5.3. อิ​ธราน
—— 5.4. ​เคราน​
— 6. เอ​เซอร์
—— 6.1. บิล​ฮาน
—— 6.2. ศา​วาน
—— 6.3. อา​ขาน​
— 7. ​ดี​ชาน
—— 7.1. ​อูศ
—— 7.2. ​อา​รัน​
— 8. ​ทิม​นา (บุตรสาว)
ลูกหลานของเอซาว​เหล่า​นี้​ ต่อมาก็กลายเป็น​เจ้านาย​ของ​เขา​ของเอโดม

เชื้อสายของเอซาวและเชื้อสายของเสอีร์ ได้แต่งงานระหว่างกัน จนเกิดเป็นชนชาติเอโดม แห่งภูเขาเสอีร์ ในที่สุด

ต่อไปนี้​เป็น​กษัตริย์​ที่​ครอบ​ครอง​ใน​แคว้น​เอ​โดม
– ​เบลา​บุตร​ชายเบ​โอร์​
– โยบับ​บุตร​ชาย​เศ-ราห์​
– ​หุ​ชาม​ชาว​​เท​มาน
– ฮา​ดัด​บุตร​ชาย​ของเบ​ดัด​ ผู้​รบ​ชนะ​คน​มีเดียน​ใน​ประเทศ​โม​อับ​
– ​สัม​ลาห์​ชาว​เมือง​มัสเร​คาห์
– ชาอูล​ชาว​เมือง​เรโห​โบ​ท
– บาอัล​ฮานัน บุตร​ชายอัค​โบร์​
– ฮา​ดาร์

ต่อไปนี้​เป็น​ชื่อ​ตระกูลเจ้านาย​ของ​เอโดม ​
– ​ทิม​นา
– อัล​วาห์
– ​เยเธท​
– โอ​โฮ​ลี​บา​มาห์
– ​เอลาห์
– ปิ​โนน​
– ​เคนัส
– ​เท​มาน
– ​มิบ​ซาร์​
– ​มัก​ดี​เอล
– อิ​ราม

– ถึงแม้ว่าเอซาวไม่ได้รับพระพรของสิทธิบุตรหัวปี แต่เพราะเขาเป็นลูกชายของอิสอัค ผู้ที่พระเจ้าอวยพร และเป็นหลานชองอับราฮัม ผู้เชื่อวางใจในพระเจ้า
เขาจึงยังคงได้รับพระพรมากมาย จนต้องหาที่เลี้ยงสัตว์ใหม่

และต่อมาลูกหลานของเขาก็มีมากมาย และได้รับพระพรกลายเป็นใหญ่เป็นโต กลายเป็นต้นกำเนิดของชนชาติใหญ่อย่างเอโดม ที่มีเมืองหลวงคือเทมาน เมืองแห่งผู้มีสติปัญญา
แต่น่าเสียดายที่ เชื้อสายของเอซาว ไม่เลือกทางที่อับราฮัมเดิน
อับราฮัม ไม่ยอมให้ลูกของเขาแต่งานกับคนคะนาอัน
แต่เอซาวและลูกหลานของเขา ไปแต่งงานกับคนคะนาอัน และสุดท้ายพวกเขาก็ละทิ้งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง
และสุดท้ายอีก 1,000 กว่าปี ต่อมา พวกเขาก็ถูกศัตรูทำลายเสียสิ้น

สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระพรจะไปสู่คนในครัวเรือนของเขา และลูกหลานของเขา
และหากลูกหลานของเขา ยังคงยึดมั่นในความยำเกรงพระเจ้าต่อไป พระพรจากพระเจ้าก้จะอยู่กับพวกเขาสืบๆไปเ็นนิตย์

วันนี้ เราจงยำเกรงพระเจ้า และ สอนลูกหลานของเราให้ยำเกรงพระเจ้า เพราะนั่นเป็นมรดกที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถมอบให้แก่พวกเขาได้

คำคม

“ พระพรของพระเจ้ามีเหลือล้นสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้าและคนรอบข้างเขา ”