สรุป ปฐมกาล 43

ภาพรวม

  • พวกพี่ๆกลับมาซื้อข้าวที่อียิปต์อีกครั้ง คราวนี้นำเบนยามินมาด้วย ตามคำสั่งของโยเซฟ โยเซฟก็ต้อนรับพวกเขาอย่างดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 43 สิเมโอนถูกกักตัวไว้ที่อียิปต์ แต่ยาโคบก็ไม่ยอมให้นำเบนยามินไปอียิปต์เพื่อช่วยสิเมโอนกลับมา
ต่อมาการ​กัน​ดาร​อา​หาร​ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
และเมื่อเสบียงอาหารในครอบ​ครัว​ของยา​โคบ​​หมด​แล้ว
ยาโคบ​จึง​บอก​ให้พวกลูกๆ ให้ไป​ซื้อ​อา​หารจากอียิปต์มาอีก
แต่​ยู​ดาห์​ตอบ​ยาโคบ​ว่า ถ้าจะกลับไปอีกต้องนำเบนยามินไปด้วยเท่านั้น
เพราะเจ้านายของอียิปต์(โยเซฟ) ได้สั่งกำชับเอาไว้

ยาโคบก็มีท่าทีไม่ยินยอม
แต่เมื่อยูดาห์ยืนกรานหนักแน่น ว่า
จะรับผิดชอบนำเบนยามินกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้

ในที่สุดยาโคบก็ยอม
และแนะนำให้ลูกๆเอาของกำนัลไปด้วยและนำเงินไป 2 เท่า เพื่อคืนเงินที่ติดกลับมาทั้งก่อน

เมื่อพวกเขามาถึงอียิปต์
​โยเซฟ​เห็น​เบน​ยา​มิน​มา​กับ​พวก​เขา
จึง​สั่งต้อนรับพวกเขาอย่างดี แล้วเชิญมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันในบ้านของโยเซฟ

พวกพี่ๆก็กลัว คิดว่า คง​เป็น​เพราะ​เงิน​ที่​ติด​มา​ใน​กระ​สอบ​ครั้ง​ก่อน
โยเซฟจึงมาพวกเขามาจัดการที่บ้าน

พวก​เขา​จึงพยายามอธิบายกับ​ผู้​ดู​แล​บ้าน​ของ​โยเซฟ
ว่าเงินที่ติดกลับไปในกระสอบนั้น พวกเขาไม่ได้เป็นคนทำ
และพวกเขาได้​นำ​เงิน​นั้น​ กลับ​มาด้วยเพื่อคืน​ให้
แต่ผู้​ดู​แล​ ​ตอบ​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​ประทาน​​ทรัพย์นั้นให้​อยู่​ใน​กระ​สอบ​ของ​พวกเขา
ทางอียิปต์ได้รับเงิน​ของ​พวกเขา​แล้ว

แล้วเขา​ก็​พา​สิ​เม​โอน​ออก​มา​หา​พวก​เขา

เมื่อ​โยเซฟ​กลับ​มา​บ้าน
พวก​เขา​ก็​เอา​ของ​กำ​นัล​ ให้​โยเซฟ​ แล้ว​โน้มตัว​ถึง​ดิน​คำนับ​โยเซฟ
โยเซฟ​ก็ถาม​ถึง​ทุกข์​สุข​ของบิดา​ของพวกเขา

โยเซฟ​มอง​ดู​เบน​ยา​มิน​น้อง​ชาย​แม่​เดียว​กัน
ก็รู้สึก​สงสาร​น้อง
โยเซฟจึง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง แล้วร้อง​ไห้​

เมื่อโยเซฟออกมาอีกครั้ง
ก็ให้จัดอาหารแก่พวกพี่​น้อง​ พวกเขาก็​ประ​หลาด​ใจมาก
อาหารที่จัดให้นั้น โยเซฟให้จัดให้เบนยามินเป็น 5 ​เท่า ของพวกพี่ๆ

– โยเซฟได้กำชับพวกพี่ๆว่า พวกเขา​จะ​ไม่สามารถซื้อขายกับอียิปต์ได้อีก ​ถ้า​เบนยามิน​ไม่​ได้​มา​ด้วย
เป็นการปกป้องเบนยามิน ไปในตัว เพราะหมายความว่า ถ้าเบนยามินเป็นอะไรไป พวกเขาจะอดตายแน่

– ผู้ดูแลบ้านของโยเซฟ ยังยำเกรงและให้เกียรติพระเจ้า น่าจะเป็นเพราะเขาเห็นชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าของโยเซฟ
เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า จะส่งผลให้คนรอบข้างได้มีโอกาสรู้จักับพระเจ้าด้วย

– เหตุที่โยเซฟยังไม่เปิดเผยตัวต่อพวกพี่ๆ น่าจะเป็นเพราะเขาให้โอกาสพวกพี่ๆ สำแดงการกลับใจให้เป็นที่ประจักษ์
หากโยเซฟเปิดเผยตัวในบทนี้ จะไม่มีโอกาสได้เห็นการกลับใจจริงๆของพวกพี่ๆในบทต่อมา
พระเจ้าทรงรู้ดีที่สุด ว่า เมื่อไหร่ที่ ควรจะอนุญาตให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา เพื่อประโยชน์สูงสุดของเรา

คำคม

“ มีเวลาที่ดีที่สุด สำหรับทุกสิ่งเสมอ และ พระเจ้าทรงทราบเวลานั้น ”