สรุป ปฐมกาล 48

ภาพรวม

  • ยาโคบไม่สบาย โยเซฟจึงพาลูกทั้งสอง คือ นมัสเสห์และเอฟราอิม มาเยี่ยม ยาโคบจึงอวยพรแก่หลานทั้งสองแล้วยกสิทธิให้แก่พวกเขาให้ได้รับพรเท่ากับลูกๆของยาโคบ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ปฐมกาล บทที่ 48 หลัง​จากยาโคบได้สั่งเสียโยเซฟเรื่องการฝังศพของตนแล้ว
ไม่นานหลังจากนั้น ยาโคบก็ล้ม​ป่วย
โยเซฟ​จึงพา​มนัส​เสห์​และ​เอฟ​รา​อิม ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เขามาเยี่ยมยาโคบ

ยาโคบ​จึง​พูด​กับ​โยเซฟ ถึงพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่ยาโคบ ว่าเชื้อสายของยาโคบจะป็น​ชน​ชาติ​หลาย​ชาติ และ​จะ​ได้ดิน​แดน​คานาอันเป็น​กรรม​สิทธิ์​

ยาโคบบอกว่า จะยกสิทธิให้ลูก​ทั้ง​สอง​ของ​โยเซฟ เป็น​บุตร​ของยาโคบ
ส่วน​บุตร​ของโยเซฟ​ที่​จะเกิด​มา​ภาย​หลัง ก็ให้​นับ​เป็น​บุตร​ของ​โยเซฟ

ยาโคบจึงเรียกบุตรทั้งสอง ของโยเซฟเข้ามาใกล้ เพื่อจะอวยพรแก่พวกเขา
ยาโคบก็ยื่น​มือ​ออก​ไขว้​กัน โดยยื่น​มือ​ขวา​ออก​วาง​บน​ศีรษะ​เอฟ​รา​อิม​ผู้​เป็น​น้อง และ​มือ​ซ้าย​วาง​ไว้​บน​ศีรษะ​มนัส​เสห์ผู้เป็น​บุตร​หัวปี

​โยเซฟจึงทักท้วงยาโคบ ว่า​ วาง​ไม่​ถูกคน
แต่ยาโคบ ตอบ​ว่า ถูกแล้ว เพราะน้อง​จะ​เป็น​ใหญ่​กว่า​พี่ และ​พงศ์​พันธุ์​ของ​น้อง​นั้น​จะ​เป็น​ชน​หลาย​หมู่​รวม​กัน

แล้วยาโคบก็​บอก​โยเซฟ​ว่า เขากำลัง​จะ​ตาย แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อยู่​กับ​ชนอิสราเอล และจะ​พา​พวก​เขากลับ​ไป​ดิน​แดน​ของ​บรรพ​บุรุษ​ของ​พวก​เขา
และยาโคบได้​ยก​เชเคม​ที่​เขา​ยึด​จาก​มือ​คน​อา​โม​ไรต์ ให้แก่ลูกหลานของโยเซฟ

– เมื่อโยเซฟพาลูกทั้งสองมาเยี่ยมปู่อย่างยาโคบ จึงมอบของขวัญแก่หลานทั้งสองให้ได้รับพระพร แบบเดียวกับลูกของยาโคบ
มองเผินๆ ดูตลกมาก เพราะยาโคบเพิ่งหนีตายจากคานาอัน มีทรัพย์สมบัติมากก็จริง แต่จะเทียบอะไรได้กับทรัพย์สมบัติมหาศาลที่โยเซฟผู้มีอำนาจล้นฟ้าในอียิปต์มีนั้น
โยเซฟมีสมบัติมากมายในอียิปต์ แต่ ยาโคบมีคำสัญญาแห่งพระพรอันเหลือล้นจากพระเจ้า
โยเซฟรู้ดีว่า พระพรจากยาโคบนั้นมีค่ามหาศาลเพียงใด จึงดีใจอย่างยิ่งที่ลูกทั้งสองของตนได้รับพระพรนี้
และรู้สึกไม่พอใจ เมื่อพระพรใหญ่ที่สุดไม่ได้ตกแก่บุตรหัวปีอย่างมนัสเสห์

พรจากมนุษย์หรือจะสู้พระพรจากพระเจ้า
วันนี้ พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระคำของพระองค์ ที่จะอวยพระพรแก่เรา ผู้เชื่อวางใจในพระองค์
คำสัญญานี้มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งโลกรวมกันเสียอีก
จงชื่นชมยินดีเถิด จะตื่นเต้นดีใจเถิด
และจงค้นดูพระสัญญาแห่งพระพรนั้นในพระคำของพระเจ้าเถิด
แล้วจงรับเอาด้วยความเชื่อเถิด

– โยเซฟมองตามสายตาของมนุษย์จึงเห็นว่า นมัสเสห์บุตรคนโต น่าจะได้รับพระพรมากกว่าบุตรคนรอง
แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ยาโคบ เห็นถึงเหตุการณ์ในอนาคต ยาโคบจึงอวยพรเอฟราอิมให้เป็นใหญ่กว่า ตามเหตุการณ์ที่กำลังขะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา
เอฟราอิม กลายเป็นเผ่าใหญ่และเผ่าสำคัญของอิสราเอล และเป็นผู้นำในการนำอิสราเอล 10 เผ่าแยกตัวออกจากราชวงศ์ของดาวิด(ยูดาห์) แล้วตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เชเคม ใน 1พกษ. 12:25
เป็นจริงดังคำกล่าวของยาโคบ

การอวยพรของยาโคบ ดูเหมือนไม่ใช่ตามใจของเขาเอง หรือของโยเซฟลูกรัก แต่ตามการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้า
การรับใช้ที่แท้จริง คือ การทำสิ่งใดๆที่สอดคล้องพระประสงค์ของพระเจ้า
วันนี้ จงแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะรู้ได้ว่า พระองค์ประสงค์ให้เราทำสิ่งใดในสถานการณ์วันนี้

คำคม

“ พระพรจากพระเจ้า ล้ำค่า มากกว่าพรจากมนุษย์มากมายนัก ”