สรุป ผู้วินิจฉัย 2

ภาพรวม

  • คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า พวกเขาจึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู พวกเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ทรงเมตตาพวกเขา ส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยพวกเขา แล้วพวกเขาก็ละทิ้งพระองค์อีก

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/judges02-144169

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ผู้วินิจฉัย บทที่ 2 เมื่อคนอิสราเอลบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆในแผ่นดินคานาอัน แต่ไม่ขับไล่คนในแผ่นดินนั้นออกไป

ทูต​ของ​พระเจ้า​จาก​กิล​กาล​ ได้มาถึง​โบ​คิม แล้ว​กล่าว​ว่า
พระเจ้า​ได้​นำ​คนอิสราเอลออกมา​จาก​อียิปต์ ​​เข้า​มา​ยัง​แผ่น​ดิน​ที่ทรงสัญญาไว้
พระเจ้าทรงทำตาม​พันธ​สัญ​ญาทั้งสิ้น
และทรงห้ามไม่ให้คนอิสราเอล​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​กับ​ชาว​แผ่น​ดิน​นี้ และให้​ทำ​ลาย​แท่น​บูชา​ของ​พวก​เขา​เสีย

แต่​คนอิสราเอลกลับ​ไม่​เชื่อ​ฟังพระเจ้า

ดังนั้นพระเจ้า​จะ​ไม่ช่วยคนอิสราเอล​ขับ​ไล่​เขา​เหล่า​นั้น​ออก​ไป​ให้​พ้น​หน้าแล้ว
เขา​เหล่า​นั้น​​จะ​เป็น​หอก​ข้าง​แคร่​ของ​คนอิสราเอล
และ​บรรดา​พระ​ของ​เขา​เหล่า​นั้น​​จะ​เป็น​บ่วง​ดักคนอิสราเอล

เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​ปวงได้ยิน​แล้ว ประ​ชา​ชน​ก็​ส่ง​เสียง​ร้อง​ไห้
และ​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่พระเจ้า​ที่​นั่น
และเรียกที่นั่นว่า โบคิม แปลว่า ผู้ร้องไห้
(ชื่อเดิมของสถานที่นี้ น่าจะเป็น ชิโลห์ ที่ตั้งของพลับพลา ยชว. 19:51 )

ช่วงที่โย​ชู​วา และพวก​ผู้​ใหญ่​ที่ได้เห็น​พระ​ราช​กิจ​ยิ่ง​ใหญ่​ทั้ง​สิ้น​ของพระเจ้า ซึ่ง​ได้​ทรง​ทำ​เพื่อ​อิส​รา​เอล มีชีวิตอยู่ คนอิสราเอล​ได้​ปรน​นิบัติ​พระเจ้า
แต่เมื่อคนเหล่านี้ตายไปหมดแล้ว

​คน​อิสราเอลรุ่นใหม่ ก็​ไม่​รู้​จัก​พระเจ้า และ​ไม่​รู้​เรื่อง​พระ​ราช​กิจ​ที่​ทรง​ทำ​เพื่อ​อิส​รา​เอล
คน​อิส​รา​เอล​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตรพระเจ้า และ​ปรน​นิบัติ​บรรดา​พระ​บาอัลและ​พระ​อัช​ทา​โรท
พวก​เขา​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า ​ไป​ติด​ตาม​พระ​อื่น​ ทำ​ให้​พระเจ้าทรง​กริ้ว

ดัง​นั้น​พระเจ้า​จึง​ทรงทำให้พวกเขา​ไม่​สา​มารถ​ต่อ​ต้าน​ศัตรู​ได้
​ดัง​ที่​พระเจ้า​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ไว้​กับพวก​เขา
และ​พวกเขา​​ก็​เป็น​ทุกข์​ยิ่ง​นัก

แล้ว​พระเจ้า​ทรง​ให้​เกิด​ผู้​วินิจ​ฉัย มาช่วยพวกเขาให้​พ้น​มือศัตรู
เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​สง​สาร​พวกเขา เมื่อ​ทรง​ฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของพวก​เขา
แต่​เมื่อ​ผู้​วินิจ​ฉัย​นั้น​สิ้น​ชีวิต
ไม่​ช้า​เขา​ก็​หัน​ไป​จาก​พระเจ้า ไปหาพระอื่นอีก

​พระ​พิโรธ​ของ​พระเจ้า​จึง​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อคน​อิส​รา​เอล
และ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า
เพราะ​ชน​ชาติ​นี้​ได้​ละ​เมิด​พันธ​สัญ​ญาและ​ไม่​ยอม​ฟัง​เสียง​ของพระเจ้า
ดัง​นั้นพระเจ้า​จะ​ไม่​ขับ​ไล่​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​ ไป​จาก​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป
เพื่อพระเจ้าจะ​ใช้​ประ​ชา​ชาติ​เหล่า​นั้น​ทด​สอบ​คนอิส​รา​เอล ​ว่า
พวกเขา​จะ​ดำ​เนิน​ตาม​ทางของพระเจ้าหรือ​ไม่

1. พระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอ แต่คนอิสราเอลกลับผิดสัญญา
พระเจ้าจึงทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิญาณไว้ คือไม่ช่วยคนอิสราเอลให้สามารถรบชนะศัตรู

ก่อนหน้านี้คนอิสราเอลรบชนะศัตรูเรื่อยมา โดยการช่วยเหลือของพระเจ้า
แต่พวกเขา เข้าใจผิดคิดว่าเพราะว่าพวกเขาเก่งกว่าศัตรู
เมื่อพระเจ้าเลิกช่วยพวกเขา พวกเขาจึงรู้ความจริง ว่า
แท้จริงแล้ว พวกเขาไม่อาจต่อกรกับศัตรูได้เลย หากปราศจากพระเจ้า

ที่เรามีวันนี้ได้เพราะพระเจ้า อย่าให้เราลืมตัวและถอยห่างไปจากพระองค์

2. ทั้งที่คนอิสราเอลทำผิดต่อพระเจ้าก่อน
แต่พอพวกเขาตกที่นั่งลำบาก แล้วร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์
พระเจ้าก็ยังคงเมตตาพวกเขาอยู่ดี โดยส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยพวกเขา

วันนี้ ไม่ว่าเราผิดพลาดพลั้งไปสักเพียงใด
หากเรากลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ อย่างถ่อมใจ
พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน

3. เมื่อคนอิสราเอลยังคงดื้อรั้น ละทิ้งพระเจ้าต่อไป ไม่ว่าพระองค์จะเมตตาพวกเขาสักเพียงใด
พวกเขาจึงก้าวเข้าไปอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง คือ
มีคนต่างชาติและพระต่างด้าว เป็นตัวทดสอบพวกเขา
เพื่อให้พวกเขาพิสูจน์ตนเองว่า พวกเขากลับใจจริงๆ พวกเขาเดินในทางที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแต่พระองค์เดียว

โดยปกติพระเจ้าจะปกป้องเราให้พ้นจากการทดลอง เหมือนพระเจ้าบอกคนอิสราเอลให้ขับไล่คนคานาอันออกไปให้หมด
แต่หากเพราะความดื้อดึงของเราหรือความบาปที่เราทำ นำพาเรา วันนี้มาอยู่ในสภาวะที่หลีกจากการทดลองไม่ได้แล้ว
ก็ให้รู้เถิดว่า การทดลองนั้น จะเป็นบทพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า
ว่า ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ฉันยังจะเลือกพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์

คำคม

“ สิ่งที่เรากำลังเผชิญในวันนี้ เป็นบทพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า ”