สรุป ผู้วินิจฉัย 17

ภาพรวม

  • แม่ของมีคาห์ สร้างรูปเคารพให้แก่มีคาห์ เขาจึงไปจ้างคนเลวีคนหนึ่งมาเป็นปุโรหิตประจำบ้านของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ผู้วินิจฉัย บทที่ 17 หลังจากเรื่องของแซมสันแล้ว ผู้เขียนพระธรรมผู้วินิจฉัยได้บันทึกอีกเรื่องหนึ่งต่อจากแซมสัน

มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ ชื่อ​ มี​คาห์ เป็น​ชาว​เทือก​เขา​เอฟ​รา​อิม
วันหนึ่งเขาได้ขโมยเงินของแม่ไป 1,100 แผ่น​
​แม่ของเขา ไม่ทราบว่าเป็นเขา จึง​ได้​แช่ง​สาปคนที่เอาไป
ต่อมาเมื่อแม่ทราบ และเขาเอาเงินมาคืน
แต่แม่ต้องการถวาย​แด่​พระ​ยาห์​เวห์ เพื่อมีคาห์
นางจึงนำ​เงิน 200 แผ่น​มอบ​ให้​ช่าง​เงิน ให้ทำ​เป็น​รูป​แกะ​สลัก​และ​รูป​หล่อ​โลหะ
แล้ววางรูป​นั้น​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​มี​คาห์

ใน​สมัย​นั้น​ไม่​มี​กษัตริย์​ใน​อิส​รา​เอล ทุก​คน​ก็​ทำ​ตาม​ที่​ตน​เอง​เห็น​ชอบ
มีคน​เลวี คนหนึ่ง​ จาก​เมือง​เบธ​เล​เฮม​ใน​ยู​ดาห์
เดินทางผ่าน​มาถึง​บ้าน​ของ​มีคาห์
มีคาห์จึงเชิญเขา ให้มา​เป็น​บิดา​และ​ปุโร​หิต​ของมีคาห์ โดยสัญญาว่า​จะ​ให้​เงิน​เขาปี​ละ 10 แผ่น ให้​เสื้อ​ผ้า​สำรับ​หนึ่ง และ​อาหาร​ด้วย

คน​เลวี​นั้น​ก็​พอใจ​ที่​จะ​อยู่​กับ​มีคาห์
และ​คน​เลวี​ก็​เป็น​เหมือน​ลูก​คน​หนึ่ง​ของ​เขา

มี​คาห์​ก็​แต่ง​ตั้ง​คน​นั้น​ ให้เป็น​ปุโร​หิต​ของ​เขา
และ​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา

มีคาห์​กล่าว​ว่า
“บัด​นี้​ข้าพ​เจ้า​ทราบ​แล้ว​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ดี​ต่อ​ข้าพ​เจ้า เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​มี​เลวี​คน​หนึ่ง​เป็น​ปุโร​หิต”

1. แม่ของมีคาห์ เผลอแช่งลูกที่ขโมยเงินไป จึงแก้ไขโดยพยายามถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อลูก เพื่อว่าพระพรของพระเจ้า จะได้ตกมายังลูก

เป็นท่าทีที่งดงาม ด้วยความรักของแม่
แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นางได้ทำรูปเคารพและเอโฟดขึ้น เพื่อจะนมัสการพระเจ้าได้โดยไม่ต้องไปถึงชิโลห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพลับพลา ที่อยู่ห่างไกล

การกระทำด้วยการขาดความรู้ในพระคำของนาง
แทนที่จะนำพระพรมาสู่ลูก กลับนำคำแช่งสาปมาสู่ลูก และยังเป็นเหตุชักจูงคนอิสราเอลให้หลงออกไปจากพระเจ้า

การกระทำด้วยท่าทีที่จริงใจ แต่ไม่สนใจว่าพระคำของพระเจ้า สั่งไว้ว่าอย่างไรนั้น
แทนที่จะเป็นพระพร แต่กลับจะนำเหตุร้ายมาสู่ตนได้

เราสมควรใส่ใจในคำแนะนำจากพระคำของพระเจ้า โดยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ

2. คนเลวี มีความรู้ความเข้าใจพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างดี
เมื่อมีคาห์ ชวนเขาทำสิ่งที่ขัดกับพระคำของพระเจ้า
แทนที่จะห้ามปราม หรือแนะนำสิ่งถูกต้องแก่มีคาห์
แต่เพราะเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนเอง ในยามบ้านเมืองยากลำบาก
เขาจึงเลือกความสบาย แทนที่จะเลือกทำตามพระคำของพระเจ้า

ซึ่งการเลือกเช่นนั้นกำลังนำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตัวเขาและผู้อื่น

วันนี้ เราจะเลือกข้างใด ระหว่าง การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือ การทำตามใจปรารถนาของตนเอง?

3. มีคาห์เข้าใจผิด คิดว่า การกระทำใดๆที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทุกการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย จึงทรงอวยพรเขา

แต่ความจริงแล้ว เราไม่อาจใช้การประสบความสำเร็จ วัดความพอพระทัยของพระเจ้าได้
แต่ต้องวัดด้วยพระคำของพระเจ้า
การกระทำใดๆที่ขัดกับพระคำของพระเจ้า
ย่อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งแม้วันนี้มันจะออกมาดูประสบความสำเร็จ
แต่สิ่งนั้นจะไม่ยั่งยืน อีกไม่นานมันก็จะหายไปสิ้น

คำคม

“ พระคำของพระเจ้า จะเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตไปสู่พระพร ”