สรุป ผู้วินิจฉัย 18

ภาพรวม

  • คนเผ่าดานมายึดรูปเคารพจากบ้านของมีคาห์ไปเป็นของเผ่าของตนและเชิญปุโรหิตในบ้านมีคาห์ไปเป็นของเผ่าของตนอีกด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ผู้วินิจฉัย บทที่ 18 หลังจากที่แม่ของมีคาห์ สร้างรูปเคารพให้แก่มีคาห์ เขาจึงไปจ้างคนเลวีคนหนึ่งมาเป็นปุโรหิตประจำบ้านของเขา

ช่วงเวลา​นั้น​คน​เผ่า​ดาน​ ยัง​แสวง​หา​ที่​ดินที่จะเข้ายึดครอง เพื่อ​เป็น​มรดก​ของ​ตน​
​คน​ดาน​จึง​ส่ง​คน​กล้า​หาญ 5 คน​ จาก​เมือง​โศ​ราห์ (เมืองบ้านเกิดของแซมสัน)และ​เมือง​เอช​ทา​โอล​
ไป​สอด​แนม​และ​สำ​รวจ​ดู​แผ่น​ดิน​นั้น

คนเหล่านั้นได้มาถึงบ้านของมีคาห์ และได้พบเลวี​ที่ทำหน้าที่​เป็น​ปุโร​หิต​ในบ้านของมีคาห์
พวกเขาจึงให้ ปุโรหิตคนนั้นช่วย​ทูล​ถาม​พระ​เจ้า​ให้​หน่อย ว่าการไปสำรวจนี้ะ​สำเร็จ​หรือ​ไม่
ปุโร​หิต​นั้น​จึง​ตอบว่า จะสำเร็จ

พวกเขา​ก็​ไป​ถึง​เมือง​ลาอิช
เห็น​ว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดี ​อยู่​ห่าง​ไกล​จาก​คน​ไซ​ดอน คงไม่มีใครยกมาช่วย
พวกเขาจึงกลับไปรายงานให้คนในเผ่าได้รับทราบ

คน​จาก​เผ่า​ดาน 600 คน จึง​ยก​ออก​จาก​เมือง​โศ​ราห์​และ​เมือง​เอช​ทา​โอล
เมื่อ​มา​ถึง​บ้าน​ของ​มี​คาห์
แล้ว​ชาย 5 คน​ที่​ไป​สอด​แนม​ดู​แผ่น​ดิน​นั้น ก็​เดิน​ขึ้น​ไป​นำ​เอา​รูป​เคารพของมีคาห์ไป และชวนปุโรหิตคนนั้นไปอยู่กับเผ่าดานด้วย เขาก็ไปด้วยอย่างเต็มใจและยินดี

แล้วมีคาห์กับคน​ที่​อยู่​ใน​บ้าน​ใกล้​เคียง​กับ​บ้าน​ของเขา ก็​ติด​ตาม​มาจน​ทัน​คน​ดาน
แต่เมื่อ​เห็น​ว่า​คนดานมี​กำ​ลัง​มาก​กว่า จึง​หัน​กลับ​ไป​บ้าน​ของ​ตน

คน​เผ่า​ดาน​ ก็เข้าโจมตี​เมือง​ลา​อิช และ​เอา​ไฟ​เผา​เมือง​นั้น​เสีย
แล้วสร้าง​เมือง​ใหม่ และ​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น
ตั้ง​ชื่อ​เมือง​นั้น​ว่า​ดาน

คน​ดาน​ตั้ง​รูป​เคารพไว้ที่นั่น
ส่วน​โย​นา​ธาน​บุตร​เกอร์​โชม บุตร​ของ​โม​เสส ​และ​บรรดา​บุตร​ชาย​ของเขา​ก็​เป็น​ปุโร​หิต​ให้​แก่​คน​เผ่า​ดาน
จน​ถึง​สมัย​ที่​แผ่น​ดิน​ตก​ไป​เป็น​เชลย

1. บาปที่มีคาห์ได้ทำไว้ ได้ลุกลามจนมำให้เผ่าดายทั้งเผ่าได้ทำบาปต่อพระเจ้า ในการกราบไวห้รูปเคารพ
เพราะคนดานอิจฉาสิ่งที่มีคาห์ได้กระทำ

หากเราอิจฉาคนทำชั่ว ในที่สุดเราจะติดกับการกระทำชั่วนั้นเสียเอง
สภษ. 24:1 “อย่า​อิจ​ฉา​คน​ชั่ว หรือ​ปรารถ​นา​อยู่​ร่วม​กับ​เขา”

2. เมื่อผู้สอดแนมจากดาน ถามปุโรหิตปลอม ณ สถานที่ที่ตั้งรูปเคารพในบ้านมีคาห์
แล้วปรากฏว่า คำตอบที่ได้รับมานั้นเป็นจริง
พวกเขาจึงคิดว่า รูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์ และปุโรหิตปลอมนี้ เป็นมาจากพระเจ้า
จนกลายเป็นบ่วงแร้วดักคนเผ่าดานเรื่อยมา

การประสบความสำเร็จ ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่า สิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
แต่การกระทำที่สอดคล้องพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ การเลียนแบบคนชั่ว จะนำเราไปสู่ผลที่คนชั่วพึงจะได้รับ ”