สรุป ผู้วินิจฉัย 19

ภาพรวม

  • คนในเมืองกิเบอาห์พยายามจะข่มขืนชายเลวีคนหนึ่ง เขาจึงส่งภรรยาน้อยของเขาไปให้พวกนั้นข่มชืนจนตายแทน แล้วเขาก็ส่งชิ้นส่วนร่างกายของหญิงนั้นไปยังเผ่าต่างๆของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ผู้วินิจฉัย บทที่ 19 นอกจากเรื่องคนเผ่าดานมายึดรูปเคารพจากบ้านของมีคาห์ไปเป็นของเผ่าของตนและเชิญปุโรหิตในบ้านมีคาห์ไปเป็นของเผ่าของตนแล้ว ผู้เขียนพระธรรมผู้วินิจฉัยได้บันทึกอีกเรื่องหนึ่งด้วย

​มี​คน​เลวี​คน​หนึ่ง​ ​อยู่​ใน​เทือก​เขา​เอฟ​รา​อิม
เขา​รับ​หญิง​คน​หนึ่ง ​จาก​เมือง​เบธ​เล​เฮม ​ใน​ยู​ดาห์ ​มา​เป็น​ภรรยา​น้อย
แต่​นางนอก​ใจ​เขา​ และ​ทิ้ง​เขา​กลับ​ไป​อยู่​บ้าน​บิดา​ของ​นาง​ที่​เมือง​เบธ​เล​เฮม
4 ​เดือน ต่อมา สามี​ของ​นาง​ก็​ไปตาม​นางให้​กลับ​มา
เมื่อ​บิดา​ของ​นาง เห็นดังนั้น​ก็​ยินดี​อย่างยิ่ง
จึงชวนเขาพักอยู่ที่นั่นหลายวัน

จนใน​วัน​ที่​ห้า ​เขา​ก็​เดิน​ทาง​ไป​พร้อม​กับ​ภรรยา​น้อย​ จน​ถึง​ที่​ตรง​ข้าม​เมือง​เย​บุส (คือ​เย​รู​ซา​เล็ม)
คน​ใช้​​ของ​เขา จึงเสนอว่า ให้แวะ​เข้า​ค้างคืนในเมือง​ของ​คน​เย​บุส

แต่เขา​ไม่​ต้องการแวะ​เข้า​เมือง​ของ​คน​ต่าง​ด้าว จึงเดินทางต่อไปถึง​เมือง​กิเบ​อาห์ ​ซึ่ง​เป็น​ของ​คน​เบน​ยา​มิน​
ดวง​อา​ทิตย์​ก็​ตก เขา​ก็​เข้า​ไป​นั่ง​อยู่​ที่​ลาน​เมือง
เพราะ​ไม่​มี​ใคร​เชิญ​พวก​เขา​เข้า​ไป​ค้าง​ใน​บ้าน

มีผู้​อาวุโส​คน​หนึ่ง​ ​เลิก​งาน​จาก​ไร่​นา​ ​ได่เชิญชาย​นั้น​เข้า​บ้าน
เอา​อาหาร​ให้​ลา ต่าง​ก็​ล้าง​เท้า​ของ​ตน แล้ว​ก็​กิน​และ​ดื่ม

​คน​อันธ​พาล​ในเมืองนั้น ได้มา​ล้อม​บ้าน​ไว้ ทุบ​ประ​ตู และร้องบอกให้ส่ง​ชาย​นั้นออกมา ให้พวกเขาข่ม​ขืน

ขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุน
ชาย​นั้น​จึง​ฉวย​ภรรยา​น้อย​ของ​ตน​ผลัก​นาง​ออก​ไป​ให้​พวก​เขา
เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​ข่ม​ขืน​นาง​อย่าง​ทา​รุณ​ตลอด​คืน​จน​รุ่ง​เช้า
พอ​รุ่ง​สาง พวก​เขา​ก็​ปล่อย​นาง​ไป
แล้วนางมามาล้มลงตายที่หน้าประตูบ้านที่ชายนั้นพักอยู่

เขา​จึง​เอา​นาง​ขึ้น​หลัง​ลา และ​เดิน​ทาง​ไป​บ้าน​ของ​ตน
เมื่อ​ถึง​บ้าน​แล้ว เขาก็​เอา​มีด​หั่น​ศพ​นาง​ออก​เป็น​ท่อนๆ ได้​ 12 ​ท่อน​
แล้ว​จึง​ส่ง​ไป​ทั่ว​เขต​แดน​อิส​รา​เอล

ทุก​คน​ที่​เห็น​ก็​พูด​ว่า
“เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มี​ใคร​เคย​พบ​เคย​เห็น​ตั้ง​แต่​คน​อิส​รา​เอล​ออก​จาก​อียิปต์​จน​ถึง​วัน​นี้
จง​ตรึก​ตรอง​ปรึก​ษา​กัน​ดู​แล้ว​ก็​ว่า​กัน​ไป​เถิด”

1. การที่คนเลวีคนนั้น ไปรับภรรยากลับมาเป็นการนำบาปมาสู่แผ่นดิน ดังที่กล่าวไว้ใน ฉธบ. 24:4
“สามี​คน​เดิม​ที่​ได้​ไล่​นาง​ไป​นั้น​จะ​รับ​นาง​ที่​มลทิน​แล้ว​มา​เป็น​ภรรยา​อีก​ไม่​ได้
เพราะ​เป็น​สิ่ง​พึง​รัง​เกียจ​แด่​พระ​ยาห์​เวห์
อย่า​นำ​ความ​บาป​มา​สู่​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​แก่​ท่าน​ให้​เป็น​มรดก”

ความบาปที่คนเลวีคนนี้ทำเริ่มจาก
เพราะเห็นแก่ภรรยาน้อย จึงยอมไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า
แล้วทวีความรุนแรงจนเป็นความเห็นแก่ตัว
เพระาเห็นแก่ชีวิตของตนเอง จึงส่งภรรยาน้อยไป ที่ตนเห็นว่าสำคัญกว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้น ไปตายแทนตน
และต่อมาเหตุการณ์ของเขากำลังจะนำมาซึ่งสงครามระหว่างคนอิสราเอลกันเองจนมีผู้คนล้มตายมากมาย

เมื่อเราเริ่มไม่เชื่อฟังพระเจ้า ตอนแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่บาปนั้นหากไม่กลับใจจะทวีความรุนแรงขึ้น
จนสร้างความเสียหายมากมายได้

2. คนในเมืองกิเบอาห์ ปล่อยปละละเลยให้อันธพาลในเมืองทำสิ่งชั่วร้ายเลวทราม โดยไม่ได้จัดอะไรเลย
จึงได้นำความพินาศใหญ่ยิ่งมาสู่เมืองของตนและเผ่าของตน

การปล่อยปละละเลยไม่จัดการกับความชั่วร้าย
จะนำภัยมาสู่ตนเอง

คำคม

“ ความชั่วร้าย หากไม่จัดการจะลุกลามใหญ่โต ”