สรุป อพยพ 3

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองกับโมเสสที่ภูเขาโฮเรบ และทรงใช้เขาไปนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์
  • สามารถรับชมรายละเอียดคำอธิบายเพิ่มเติม ของ อพยพบทที่ 3 ที่นี่ครับ >>
    https://www.youtube.com/watch?v=s70fzkv2Wcg&t=774s

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 3 หลังจากที่​โมเสสหนีไปอาศัยอยู่ในมีเดียน ราว 40 ปี
วันหนึ่ง ขณะที่เขากำ​ลัง​เลี้ยง​ฝูง​แพะ​แกะ​ของเยโธร (พ่อ​ตาของโมเสส)
เขาก็พาฝูงแพะแกะหาหญ้ากิน จนมา​ถึง​ภูเขา​โฮ​เรบ(ซีนาย)

ที่นั่น โม​เสส​มองเห็น​พุ่ม​ไม้ มี​ไฟ​ลุก​โชน​อยู่ แต่​มิได้​ไหม้
จึงแวะเข้าไปดู
พระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสที่นั่น ว่า
พระองค์ทรง​เห็น​ความ​ทุกข์​ของ​คนอิสราเอลที่อยู่​ใน​อียิปต์
ทรง​ได้​ยิน​เสียง​ร้อง​ของ​พวก​เขา
พระองค์จึงจะ​มา​เพื่อ​จะ​ช่วย​เขา​ให้​รอด​จาก​มือ​ชาว​อียิปต์
และ​นำ​เขา​ออก​จาก​อียิปต์ ไปยัง​แผ่น​ดิน​ของ​
– คน​คา​นา​อัน
– คน​ฮิต​ไทต์
– คน​อา​โม​ไรต์
– คน​เปริส​ซี
– คน​ฮีไวต์
– ​คน​เย​บุส
ที่​มี​น้ำ​นม​และ​น้ำ​ผึ้ง​ไหล​บริ​บูรณ์

พระเจ้าทรงใช้โมสสให้​ไป​เข้าเฝ้า​ฟา​โรห์
เพื่อ​จะนำ​คน​อิส​รา​เอล​ออก​จาก​อียิปต์

แต่ โมเสส​จึง​ทูล​พระ​เจ้า​ว่า เขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
พระ​องค์​ตรัส​ว่า พระเจ้า​จะ​อยู่​กับโมเสส เขาจะทำสำเร็จแน่ แล้วจะ​นำคนอิสราเอล​ออก​จาก​อียิปต์​แล้วจะ​มา​นมัส​การ​พระ​เจ้า​บน​ภูเขา​นี้

โมเสส​จึงทูลถามพระนามของพระ​เจ้า
พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “เรา​เป็น​ผู้​ซึ่ง​เรา​เป็น” (“ยาห์เวห์”)
“นี่​เป็น​นาม​ของ​เรา​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์ เป็น​อนุ​สรณ์​ของ​เรา​ตลอด​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์”

พระเจ้าบอกกับโมเสสว่า ให้ไปบอกกับพวก​อิสราเอล พวกเขา​จะ​เชื่อ​ฟัง​คำ​ของ​โมเสส
แล้วให้โมเสสกับ​พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​คน​อิส​รา​เอล​ พา​กัน​ไป​เข้า​เฝ้า​กษัตริย์​อียิปต์​
เพื่อขอเดิน​ทาง​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​เป็น​ระยะ​ทาง 3 วัน เพื่อ​จะ​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่​พระ​ยาห์​เวห์​

แล้ว​บอกว่า​กษัตริย์​อียิปต์​จะ​ไม่​ยอม
แต่​พระเจ้าจะ​บัง​คับเขา​ด้วย​มือ​อัน​เข้ม​แข็ง​ของพระองค์

แล้วก่อนออกมา พระเจ้า​จะ​ให้​คนอิสราเอลเป็น​ที่​โปรด​ปราน​ของ​คน​อียิปต์
ดังนั้นให้​ผู้​หญิง​ทุก​คน​ขอ​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​และ​เสื้อ​ผ้า​จาก​เพื่อน​บ้าน
แล้ว​เอา​เครื่อง​แต่ง​ตัว​นั้น​ไป​แต่ง​ให้​บุตร​ชาย​บุตร​หญิง
ด้วย​วิธี​นี้​แหละ คนอิสราเอลจะ​ได้​ริบ​เอา​สิ่ง​ของ​ของ​คน​อียิปต์
ที่พวกเขาได้ยึดไปจากคนอิสราเอลก่อนหน้านี้กลับคืนมา

1. เมื่อพระเจ้าจะทรงช่วยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาส พระองค์ทรงเลือกที่จะช่วยผ่านโมเสส

เมื่อพระเจ้าจะทรงช่วยมนุษย์ออกจากการเป็นทาสบาป พระองค์ทรงเลือกที่จะช่วยผ่านพระเยซูคริสต์

เมื่อพระเจ้าจะทรงช่วยคนไทยให้ออกจากการพิพากษาด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเลือกที่จะช่วยผ่านการประกาศของเราทั้งหลาย

2. แม้โมเสสจะเป็นเพียงคนเลี้ยงแพะแกะธรรมดาๆ คนหนึ่งในมีเดียน
แต่เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเขา
ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขาไปทำ จะสำเร็จเป็นแน่

วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา
ดังนั้น สิ่งที่เรากำลังเชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น จะสำเร็จเป็นแน่

3. พระเจ้าให้โมเสสขอฟาโรห์ไปแค่ เดินทาง 3 วัน ไปกลับ คงประมาณ 1 สัปดาห์
เพื่อให้เห็นว่า ขนาด 3 วัน ยังไม่ให้เลย
แต่เมื่อพระเจ้าทรงกระทำการ ฟาโรห์กลับรีบไล่คนอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์ไปเร็วด้วยซ้ำไป

เมื่อพระเจ้าทรงให้เราทำอะไร(ตามพระคำของพระเจ้า) อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
แต่เมื่อเราเริ่มทำตามในส่วนของเรา
เราจะเข้าใจได้เมื่อถีงเวลาที่พระเจ้าทรงทำส่วนของพระองค์

4. ก่อนหน้านี้ในสมัยของโยเซฟ คนอิสราเอลมั่งคั่งมากมาย
แต่ต่อมาเมื่อกษัตริย์องค์ใหม่ กำหนดให้คนอิสราเอสเป็นทาสใช้แรงงาน
แน่นอน ทรัพย์สินของพวกเขาทั้งหมด ย่อมถูกคนอียิปต์ยึดไปเสีย

เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม ทรงทำให้ทรัพย์สมบัติที่สมควรเป็นของพวกเขา
กลับคืนมาสู่พวกเขาอีกครั้ง และดูเหมือนมากยิ่งกว่าที่สูญเสียไปเสียอีก

วันนี้ หากเราไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกยึดสิ่งที่สมควรเป็นของเราไปจากเรา
ให้เราร้องทูลต่อพระเจ้า เหมือนที่อิสราเอลทำ
แล้วรอคอยเวลาของพระองค์
พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะประทานความยุติธรรมให้แก่เราอย่างแน่นอน

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเรา เราจะทำตามน้ำพระทัยสำเร็จ เป็นแน่ ”