สรุป อพยพ 5

ภาพรวม

  • โมเสสและอาโรนเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะขอให้ฟาโรห์หล่อยคนอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร สักชั่วระยะหนึ่ง แต่ฟาโรห์ไม่ยอม และหาว่าคนอิสราเอลขี้เกียจ หาเรื่องอู้งาน จึงให้พวกเขาทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอีก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 5 เมื่อโมเสสและอาโรนกลับมาที่อียิปต์แล้ว
พวกเขาก็ไปเข้า​เฝ้า​ฟา​โรห์ ทูล​ว่า
พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล สั่งให้​ปล่อย​ประชา​กร​ของพระองค์​ไป
เพื่อ​​ฉลอง​เทศ​กาล​เลี้ยงใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ฟา​โรห์​ตรัส​ว่า ไม่​รู้​จัก​พระ​ยาห์​เวห์ และ​จะ​ไม่​ปล่อย​คน​อิส​รา​เอล​ไป​เด็ดขาด

เขา​ทั้ง​สอง​จึง​ทูล​ว่า ขอไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​เป็น​ระยะ​ทาง​แค่ 3 ​วัน
เพราะถ้า​ไม่​ไป พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลง​โทษ​พวก​อิสราเอล

ฟา​โรห์ก็ยังคงไม่ยอม แต่กลับให้​นาย​ทาส​และ​นาย​งาน​ของ​คนอิสราเอล
ไม่ต้องให้​ฟางเพื่อทำอิฐ​แก่คนอิสราเอล ให้คนอิสราเอลไปหาเอง
แต่​จำนวน​อิฐต้องทำให้ได้เท่าเดิม

ต่อมาเมื่อทำอิฐได้ไม่ครบตามจำนวน นาย​งาน​ของ​คน​อิส​รา​เอล
เขา​จึง​มา​ร้อง​ทูล​ฟา​โรห์ ว่าพวกเขาไม่ได้รับฟางในการทำอิฐ
ฟาโรห์​จึงตอบเขาว่า พวก​เจ้า​ขี้​เกียจ จึง​มา​ร้อง ขอ​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่​พระ​ยาห์​เวห์
ดังนั้นจึงไม่ให้ฟาง แต่จำนวนอิฐต้องได้เท่าเดิม

นาย​งานคนอิส​รา​เอล​ ก็​เห็น​ว่า​พวก​ตน​ตก​ที่​นั่ง​ลำบาก​แล้ว
เมื่อ​ออก​มา​จาก​เข้า​เฝ้า​ฟาโรห์
พวก​เขา​พบ​โม​เสส​กับ​อา​โรน​ยืน​คอย​อยู่
จึง​ตำหนิว่า เขาทั้งสองมา​ทำ​ให้คนอิสราเอล​เป็น​ที่​เกลียด​ชัง​ใน​สาย​ตาของ​ฟา​โรห์ และ​ข้า​ราช​การ​ของ​พระ​องค์ เหมือน​หนึ่ง​เอา​ดาบ​ใส่​มือ​พวก​เขา​ให้​ฆ่า​คนอิสราเอล​เสีย

โม​เสส​จึง​กลับ​ไป​ทูล​พระเจ้าว่า
ทำไม​พระ​องค์​ทรง​นำ​ความ​เลว​ร้าย​มา​สู่​คนอิสราเอลเช่นนี้?
ทำ​ไม​พระ​องค์​จึง​ทรง​ใช้เขามา?
เขายิ่งทูลฟา​โรห์ ฟา​โรห์​ก็ยิ่ง​ทำ​การ​เลว​ร้าย​แก่​คนอิสราเอล
และโมเสส​ก็​ไม่​ได้​ทรง​ช่วย​อะไรคนอิสราเอลเลย

1. ตอนเริ่มต้น โมเสสและอาโรน ขอพาคนอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้า เพียงไม่กี่วัน โดยให้เหตุผลว่าไม่งั้นพระเจ้าจะลงโทษพวกอิสราเอล

ฟังดูก็เป็นประโยคที่ อ่อนน้อมถ่อมตนและสมเหตุสมผลดี

แต่ไม่ตรงกับที่พระเจ้าบอกให้โมเสสพูด ใน อพยพ 4:23 ที่พระเจ้าสั่งให้บอกว่า “จงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเรา ถ้าเจ้าไม่ยอม เราจะประหารบุตรหัวปีของเจ้าเสีย ”
ซึ่งดูดุดันไปหน่อย โมเสสและอาโรนจึงเลือกไม่ใช้ประโยคนี้

แต่ดูเหมือนว่า ประโยคที่โมเสสและอาโรนอุตส่าห์เรียบเรียงขึ้นมา จะไม่ได้ผล
หน่ำซ้ำ ทำให้เกิดปัญหาตามมาต่อทั้งพวกเขาและต่อคนอิสราเอลอีกด้วย

วิธีการของพระเจ้า อาจจะดูขัดแย้งกับหลักการและเหตุผลของเรา
แต่ถ้าเราเชื่อฟังและเชื่อใจพระคำของพระเจ้า ก็เกิดผลดีเป็นแน่
หากเราไม่เชื่อใจ แล้วหันมาทำตามวิธีการแห่งสติปัญญาของเรา
มักสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหานั้นๆ

2. เมื่อผลของการเจรจากับฟาโรห์ ออกมาได้เป็นดังที่คาดไว้
โมเสสเริ่มหวั่นไหว เริ่มท้อใจ
เริ่มมีคำถามมากมายต่อพระเจ้า
เพราะเขาหารู้ไม่ทั้งหมดยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า

หากเรารู้ตัวว่า ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา อยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้า
เราก็จะไม่ตีโพยตีพายมากมาย เมื่อมีเหตุการร์ที่ไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา

วันนี้ เราเชื่อหรือไม่ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้น พระเจ้าทรงควบคุมอยู่?

คำคม

“ แม้ไม่เป็นไปตามแผนของเรา แต่ก็ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า ”