สรุป อพยพ 11

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงให้โมเสสเตือนฟาโรห์ถึงภัยพิบัติประการสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในอียิปต์ จนฟาโรห์และคนอียิปต์ จะรีบไล่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 11 เมื่อฟาโรห์ยังคงไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป แม้อียิปต์จะพบภัยพิบัติถึง 9 ประการแล้วก็ตาม
ฟาโรห์จึงไล่โมเสสและอาโรนออกไปจากวัง แล้วบอกว่าถ้าเห็นหน้าอีกครั้งจะฆ๋าให้ตายเสีย

เวลานั้น​โม​เสส ​เป็น​ที่​นับ​ถือ​และเกรงกลัวมาก​ของชาวอียิปต์ทั้งปวง
โมเสส จึงประ​กาศ​แก่ฟาโรห์ ด้วยความโกรธ​อย่าง​ยิ่งว่า

พระเจ้าตรัส​ดัง​นี้​ว่า เวลา​ประ​มาณ​เที่ยง​คืน
พระเจ้าจะ​ประหาร​ลูก​หัว​ปี​ทั้ง​หมด​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์​
ตั้ง​แต่​พระ​ราช​บุตร​หัว​ปี​ของ​ฟา​โรห์​ จน​ถึง​บุตร​หัว​ปี​ของ​ทาส​หญิง​ผู้​อยู่​หลัง​เครื่อง​โม่​แป้ง
ทั้ง​ลูก​หัว​ปี​ของ​สัตว์​ด้วย
แล้ว​จะ​มี​การ​ร้องไห้​เสียง​ดัง​ทั่ว​แผ่น​ดิน​อียิปต์​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​มี​มา​ก่อน
ส่วน​คน​หรือ​สัตว์​ของคน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​สิ้น​จะปลอดภัย
แล้วข้า​ราช​การ​​ของ​ฟาโรห์จะ​​มา​กราบ​ลง​ต่อ​หน้าโมเสส
เพื่อขอ​ให้​โมเสสกับ​ประ​ชา​กร​ที่​ติด​ตาม​โมเสส ไป​เสีย​จากอียิปต์
​จาก​นั้นโมเสส​ก็​จะ​ออก​ไป

เหตุที่โมเสสประกาศกับฟาโรห์อย่างนั้น ก็เพราะว่า
พระ​เจ้าจึง​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
พระองค์​จะ​นำ​ภัย​พิบัติ​มา​สู่​ฟา​โรห์​และ​อียิปต์​อีก​อย่าง​เดียว
แล้ว​ฟา​โรห์​จะ​รีบ​ไล่คนอิสราเอลออก​จาก​อียิปต์​จน​หมด​อย่าง​แน่นอน
ดังนั้นโมเสส จง​บอก​ประชา​ชน​ทั้ง​ชาย​และ​หญิง​
ให้​ขอ​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​จาก​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน
พระ​เจ้าจะ​ทรง​ให้คนอิสราเอลเป็น​ที่​โปรด​ปราน​ใน​สาย​ตา​คน​อียิปต์

บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือ
​พระเจ้าตรัส​กับ​โม​เสส​ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่า
ฟา​โรห์​จะ​ไม่​ยอม​ฟัง​โมเสสและอาโรน
เพื่อ​การ​อัศ​จรรย์​ของพระองค์จะ​ทวี​ขึ้น​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็เพราะใจ​ของ​ฟาโรห์​กระ​ด้าง​
​ไม่​ทรง​ยอม​ปล่อย​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​ออก​ไป​จาก​แผ่น​ดิน​ของเขา

1. โมเสส ผู้ต้องหนีตายจากอียิปต์เมื่อ 40 ปีก่อน ซึ่งเวลานั้นเขาไม่เป็นที่ยอมรับนับถือแม้แต่จากชนชาติของเขาเอง
ตอนนี้ เขาอายุถึง 80 ปีแล้ว ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากอียิปต์ก็ลืมไปแทบหมดสิ้นแล้ว กลายเป็นคนเลียงแพะแกะในต่างแดน
แต่เพราะเขายอมให้พระเจ้าทรงใช้
บัดนี้ เขากลับเป็นที่นับถือไม่เพียงแต่ในคนอิสราเอลเท่านั้น แม้แต่ข้าราชการและประชาชนของอียิปต์ก็ยังนับถือเขาอย่างมากอีกด้วย

เมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เรา ตามวิธีการของพระองค์
ไม่ว่าเราจะต่ำต้อยหรืออ่นแอสักเพียงใดก็ตาม
ชีวิตของเรา ก็สามารถเป็นพระพรและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้

2. พระเจ้าประสงค์ให้คนอิสราเอลออกจากอียิปต์
แต่ฟาโรห์และพวกข้าราชการ ไม่ต้องการให้ไป
สุดท้ายแล้วทั้งฟาโรห์และพวกข้าราชการ ก็ต้องมาปราบขอร้องให้โมเสสช่วยพาคนอิสราเอลออกไปด้วยเถิด

ไม่ว่าความประสงค์ของมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ตาม
แต่ในที่สุดพระประสงค์ของพระเจ้า จะสำเร็จ

วิธีที่ฉลาดที่สุดสำหรับมนุษย์ในการเลือกตัดสินใจ
คือ เลือกที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
เพราะนั่นจะนำความสำเร็จ นำผลดีและพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเรา

3. โดยความช่วยเหลือของโยเซฟเมื่อ 400 ปีก่อน ทำให้อียิปต์มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมาย
แต่ต่อมาคนอียิปต์จับคนอิสราเอลทั้งหมดไปเป็นทาส ยึดทรัพย์สมบัติของคนอิสราเอลไป
บัดนี้ พระเจ้าทรงดลใจให้คนอียิปต์ ยอมมอบ​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​มากมายแก่คนอิสราเอล

ในเรื่องนี้ นอกจากเราจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าแล้ว
เรายังเห็นการจัดเตรียมของพระองค์ในเวลาของพระองค์
เพราะช่วงเวลาหลายร้อยปีที่เป็นทาสในอียิปต์ ​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​ย่อมไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือจำเป็นอะไรเลย
แต่บัดนี้คนอิสราเอลกำลังจะอกไปสร้างประเทศใหม่
​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอิสราเอลแล้ว

พูดง่ายๆคือ พระเจ้าให้ฝากไว้ก่อนหลายร้อยปี
พอถึงเวลาจะเป็นต้องใช้ ก็เอากลับคืนมา

วันนี้ พระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา
หากเรายังไม่ได้รับ หรือเราต้องสูญเสียมันไป
คำตอบง่ายๆก็คือว่า พระเจ้าทรงเห็นว่า ยังไม่ใบ่เวลาที่เราจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้น
วันใด ที่พระเจ้าทรงเห็นว่า เราจำเป็นแล้ว พระองค์จะประทานมาให้แก่เราอย่างแน่นอน

คำคม

“ ยิ่งไม่กลับใจ ยิ่งนำภัยมาสู่ตน ”