สรุป อพยพ 19

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย แล้วทรงเรียกโมเสสและอาโรน ขึ้นไปเฝ้าพระองค์บนภูเขาต่อหน้าต่อตาประชาชน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus19-71657

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 19 เมื่อ​อิส​รา​เอล​ออก​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ ได้ผ่าน “ถิ่น​ทุรกันดาร​ชูร์” (อพย.15:22) แล้วผ่าน “ถิ่น​ทุรกันดาร​สิน” (อพย.16:1) แล้วในเดือนที่ 3 ก็มาถึง “ถิ่น​ทุรกันดาร​ซี​นาย”

คน​อิส​รา​เอล​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​​หน้า​ภูเขาซีนาย
แล้วโมเสส​ก็ขึ้น​ไป​บนภูเขา เพื่อเข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า

พระเจ้าสั่งให้โมเสส บอกคน​อิส​รา​เอล​ ว่า
พวก​เขา​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ทำ​กับ​คน​อียิปต์​แล้ว
พระเจ้าได้ยก​ชู​พวก​เขา​ขึ้น ​ดุจ​ดัง​ด้วย​ปีก​นก​อินทรี
เพื่อ​นำ​พวก​เขา​มา​ถึง​พระเจ้า
ดังนั้น ถ้า​พวก​เขา​ฟัง​เสียง​ของพระเจ้า​จริงๆ และ​รักษา​พันธ​สัญญา​ของ​พระองค์​ไว้
พวก​เขา​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​พระองค์
พวก​เขา​จะ​เป็น​อา​ณา​จักร​ปุโร​หิต และ​เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์​สำหรับพระองค์

โมเสส​จึงประ​กาศ​ข้อ​ความนี้​ต่อคนอิสราเอล
แล้วประชา​ชน​ทั้ง​สิ้น​ ก็​ตอบ​พร้อม​กัน​ว่า พวกเขาจะ​ทำ​ตาม
โมเสส​จึง​นำ​ถ้อย​คำ​ของ​ประชา​ชน​ กลับ​ไป​กราบ​ทูล​พระ​เจ้า

พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
พระองค์จะ​มา​หาโมเสส​ใน​เมฆ​หนา​ทึบ
เพื่อให้​ประชา​ชน​ได้​ยิน​ขณะ​ที่พระเจ้าพูด​กับ​โมเสส
ประชาชน​จะ​ได้​เชื่อ​ถือ​โมเสส​เสมอ

พระเจ้าสั่ง​โมเสส ให้บอกกับประชาชน ว่า
ให้ชำระ​พวก​เขา​ให้​บริ​สุทธิ์​ใน​ 2 วัน และ​​ซัก​เสื้อ​ผ้า​ให้​สะอาด
และเตรียม​ตัว​ไว้​ให้​พร้อม
เพราะ​ใน​วัน​ที่ 3 พระ​เจ้าจะ​เสด็จ​ลง​มา​บน​ภูเขา​ซีนาย ​ต่อ​หน้า​ประชา​ชน​ทั้ง​ปวง
อย่า​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​หรือ​ถูก​ต้อง​เชิง​เขา​นั้น
ใคร​ถูก​ต้อง​ภูเขา​ต้อง​มี​โทษ​ถึง​ตาย
ถ้าพบใครทำผิดในเรื่องนี้ ห้าม​เอา​มือ​ถูก​ต้อง​คนนั้น
แต่​ให้​เอา​หิน​ขว้าง​หรือ​ยิง​ด้วย​ลูก​ศร
จะ​เป็น​สัตว์​ก็​ดี​หรือ​เป็น​มนุษย์​ก็​ดี ห้าม​ไว้​ชีวิต
ห้ามขึ้นภูเขาจนกว่าจะ​มี​เสียง​แตร​เป่า​ยาว

โมเสส​ลง​จาก​ภูเขา​ แล้วสั่งประชาชนตามที่พระเจ้าสั่งนั้น

ต่อมา ​รุ่ง​เช้า​วัน​ที่​ 3 ก็​เกิด​ฟ้า​ร้อง​ฟ้า​แลบ มี​เมฆ​หนา​ทึบ​ปก​คลุม​ภูเขา​นั้น
​มี​เสียง​แตร​ดัง​สนั่น จน​ประชา​ชน​ทุก​คน​ พา​กัน​กลัว​จน​ตัว​สั่น

โมเสส​ก็​นำ​ประชา​ชน​ออก​จาก​ค่าย​ไป​เข้าเฝ้า​พระ​เจ้า
พวก​เขา​มา​ยืน​อยู่​ที่​ตีน​เขา
ภูเขา​ซีนาย​มี​ควัน​หุ้ม​อยู่​ทั้ง​หมด
เมื่อพระเจ้าเสด็จ​ลง​มา​บน​ภูเขา​นั้น มี​เพลิง และ​ควัน​ก็​พลุ่ง​ขึ้น​เหมือน​ควัน​จาก​เตา​เผา
ภูเขา​ทั้ง​ลูก​ก็​สั่น​สะ​เทือน​อย่าง​รุน​แรง
และเสียง​แตร​ยิ่ง​ดัง​ขึ้น

โมเสส​ก็​กราบ​ทูล แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​ตอบ​เป็น​เสียง​ฟ้า​ร้อง
พระเจ้าทรง​เรียก​โมเสส​ให้​ขึ้น​ไป​บน​ยอด​เขา
โมเสส​ก็​ขึ้น​ไป

พระเจ้า​จึง​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า
​จง​ลง​ไป​ทัน​ที แล้ว​กลับ​ขึ้น​มา​อีก​พา​อาโรน​ขึ้น​มา​ด้วย
แต่​อย่า​ให้​พวก​ปุโร​หิต​และ​ประชา​ชน​ล่วง​ล้ำ​ขึ้น​มา เพื่อพวกเขา​จะไม่ถูก​ลง​โทษ​

โมเสส​ก็​ลง​ไป​บอก​ประชา​ชน​ตาม​นั้น

1. ภายใน 3 เดือน ที่ออกจากอียิปต์ พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอล พบกับถิ่นทุรกันดาร ถึง 3 แห่ง
แต่ถิ่นทุรกันดาร ทั้ง 3 แห่งนั้น ไม่ได้ทำร้ายคนอิสราเอลเลย
ตรงกันข้ามกลับทำให้พวกเขา เติบโตขึ้นในความเชื่อ และเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา

หากวันนี้ พระเจ้าทรงนำเราให้พบกับถิ่นทุรกันดาร ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเรา แต่เพื่อให้เราพัฒนาความเชื่อ ความไว้วางใจในพระเจ้า และได้เห็น ได้มีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อจะอวยพรเราท่ามกลางถิ่นทุรกันดารนั้น

2. พระเจ้าตรัสว่า ถ้าคนอิสราเอล ฟัง​เสียง​ และ​รักษา​พันธ​สัญญา​ของ​พระองค์​ไว้
พวก​เขา​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​พระองค์
นั่นคือ ถ้าเขาดื้อดึง ละเมิดกฏเกณฑ์ของพระองค์
พวกเขาก็กำลังทำตัวไร้ค่า

แต่เนื่องจากไม่มีมนุษย์คนใดเลย ตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้าได้ครบถ้วน
ดังนั้น มนุษย์ทั้งหลายจึงทำตัวเป็นสิ่งไร้ค่า
ดังที่กล่าวไว้ใน ยรม. 2:5 ​ว่า “…เขา​ห่าง​เหิน​จาก​เรา และ​ไป​ติด​ตาม​สิ่ง​ไร้​ค่า และ​ได้​กลาย​เป็น​สิ่ง​ไร้​ค่า”

แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ทรงประทานพระเยซูมาเพื่อช่วยเรา
ให้เรากลับกลายเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพระเจ้าอีกครั้ง โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ที่หลั่งออกบนไม้กางเขนเพื่อเรา

3. พระเจ้าทรงทำให้​ประชา​ชน​ได้​ยิน​ขณะ​ที่พระเจ้าพูด​กับ​โมเสส เพื่อประชาชน​จะ​ได้​เชื่อ​ถือ​โมเสส​เสมอ

พระเจ้าเป็นคนสั่งโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ ไปยังดินแดนคะนาอัน
พระองค์เอง จึงเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำคนอิสราเอล
นั่นคือ ทำให้คนอิสราเอลเชื่อฟังโมเสส

เมื่อพระเจ้าทรงใช้ให้เราทำสิ่งใด
พระเจ้าผู้มอบหมายงานนั้นแก่เรา จะเป็นผู้ประทานสิทธิอำนาจในการทำงานนั้นให้แก่เราเอง
โดยวิธีการของพระองค์

4. การที่มนุษย์จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้น เป็นเรื่องใหญ่โตและสำคัญมาก
คนอิสราเอลต้อง เตรียมตัว 2 วัน ซักเสื้อผ้าให้สะอาดด้วย ห้ามเข้าใกล้ก่อนเวลาด้วยเพราะอาจตายได้
และเข้าเฝ้าได้แบบห่างๆ เฉพาะคนที่พระเจ้าทรงเลือกเท่านั้นจึงเข้าไปใกล้ได้

วันนี้ โดยทางพระเยซูคริสต์ เราได้รับสิทธิพิเศษที่สุด
เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ เสมอทุกที่ ทุกเวลา
เพียงเราจะถ่อมใจลง เปิดใจออก เข้าเฝ้าพระองค์ พูดคุยกับพระองค์
เพราะวันนี้ พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลเลย
แต่ทรงประทับอยู่ภายในเรา ทรงพร้อมที่จะให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้ตลอดเวลา

จงอย่าปล่อยให้พระองค์ คอยนาน
จงรีบเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเถิด

คำคม

“ การเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ”