สรุป อพยพ 21

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงให้โมเสสสอนกฏหมายแก่ประชาชนอิสราเอลในเรื่องเกี่ยวกับ ทาส การทารุณ และความรับผิดชอบ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus21-72337

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 21 หลังจากที่พระเจ้าตรัสคำสั่งเกี่ยวกับบัญญัติ 10 ประการแล้ว

พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสสอนกฎหมาย ต่อ​ไป​นี้แก่ประชาชน
1. กฎหมายเกี่ยว​กับ​ทาส​
1.1 ถ้า​​ซื้อ​คน​ฮีบรู​ไว้​เป็น​ทาส พอครบ​ปี​ที่ 7 ต้องปล่อยเขาเป็นอิสระ
และถ้า ใน 6 ปีนั้นนายหาภรรยาให้เขา และเขามีบุตร ภรรยาและบุตรจะ​เป็น​คน​ของ​นาย
1.2 ถ้า​ทาส​ที่จะได้รับการปล่อยตัว มาบอกนายว่า ไม่​อยาก​เป็น​อิสระ
ให้​นาย​พา​ทาส​นั้น​ไป​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า แล้ว​ให้​นาย​เจาะ​หู​เขา​ด้วย​เหล็ก​ เขา​ก็​จะ​อยู่​ปรน​นิบัติ​นาย​ตลอด​ไป
1.3 ถ้าใคร​ขาย​บุตร​หญิง​เป็น​ทาส ถ้า​นาย​ไม่ต้องการ​ยก​เธอ​ขึ้น​เป็น​ภรรยา​ของตน หรือของบุตรชายของตน นาย​ต้อง​ยอม​ให้​เธอ​ถูก​ไถ่​คืน และนาย​ไม่​มี​สิทธิ์​จะ​ขาย​หญิง​นั้น​ให้​แก่​คนต่างชาติ
อย่างไรก็ดี ถ้ารับเป็นภรรยา แต่ไม่สามารถดูแลเรื่องอาหารการกิน เสื้อ​ผ้า และสิทธิในฐานะภรรยา
หญิง​นั้น​จะ​ไป​ก็​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​มี​ค่า​ไถ่ใดๆ

2. กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​การ​ทารุณ
2.1 ใครฆ่าคน​ตาย ​ต้อง​รับ​โทษ​ถึง​ตาย​
ยกเว้นการฆ่าคนตายโดยไม่​ได้​เจตนา​ฆ่า​ ก็ให้คนนั้นหนีไปที่ที่พระเจ้าจัดไว้(ในสมัยต่อมาเรียก “เมืองลี้ภัย”)
2.2 ใคร​ทุบ​ตี​พ่อแม่​ของ​ตน ต้องรับ​โทษ​ถึง​ตาย
2.3 ใคร​ลักพาตัว​คน​ไป​ขาย​ก็​ดี ต้องรับ​โทษ​ถึง​ตาย
2.4 ใคร​​แช่งด่า​พ่อแม่​ของ​ตน ต้องรับ​โทษ​ถึง​ตาย
2.5 ใครทะเลาะกัน แล้วทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บสาหัส ​จะ​ต้อง​เสีย​ค่า​ทำ​ขวัญ และ​ค่า​รักษา​พยา​บาล​จน​เขา​หาย​เป็น​ปกติ
2.6 ใคร​ทุบ​ตี​ทาสของ​ตน​ ​จน​ตาย ​ต้อง​ถูก​ปรับ​โทษ
2.7 ถ้า​ใครตี​กัน แล้ว​ไป​ถูก​หญิง​มี​ครรภ์​ แต่เด็ก​ไม่​มี​อันตราย ​จะ​ถูก​ปรับ​ตาม​แต่​สามี​ของ​หญิง​นั้น​จะ​เรียก​ร้อง และ​ตาม​ที่​ผู้​พิ​พาก​ษา​ตัด​สิน
แต่ถ้าเด็กได้รับ​อัน​ตราย ก็​ให้​วินิจ​ฉัย​ดัง​นี้​ คือ​
ชีวิต​แทน​ชีวิต ตา​แทน​ตา ฟัน​แทน​ฟัน มือ​แทน​มือ เท้า​แทน​เท้า
เด็กบาดเจ็บอย่างไร เขาต้องถูกลงโทษอย่างนั้น
2.8 ใครตี​​ทาส จนตา​บอด​หรือฟันหลุด เขา​ต้อง​ปล่อย​ทาส​ผู้​นั้น​เป็น​อิสระ

3. กฎ​หมาย​เกี่ยว​กับ​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​
3.1 ถ้า​โค​ขวิด​คนตาย จง​เอา​หิน​ขว้าง​โค​นั้น​ให้​ตาย
ถ้าโคนั้น ไม่เคยขวิดใครมาก่อน เจ้า​ของ​โค​ไม่​มี​โทษ
แต่​ถ้า​โค​เคย​ขวิด​คน​มาก่อน ให้​ลง​โทษ​เจ้า​ของให้​ถึง​ตาย​ด้วย
3.2 ถ้า​ใคร​เปิด​บ่อ​หรือ​ขุด​บ่อ​ แล้ว​มี​โค​หรือ​ลา​ตก​ลง​ไป เจ้า​ของ​บ่อ​ต้อง​ชด​ใช้ ส่วน​สัตว์​ที่​ตาย​นั้น​จะ​ตก​เป็น​ของ​เจ้า​ของ​บ่อ
3.3 ถ้า​โค​ของ​ใครทำ​ร้าย​โค​ของ​คน​อื่น​ จนตาย ต้อง​ขาย​โค​ที่​เป็น​นั้น แล้ว​มา​แบ่ง​เงิน​กัน และ​โค​ที่​ตาย​นั้น​ก็​ให้​แบ่ง​เท่าๆ กัน​ด้วย
แต่ถ้าโค​นั้น​เคย​ขวิด​มา​ก่อน แต่​เจ้า​ของ​ไม่​ได้​กัก​ขัง​ไว้ เจ้า​ของ​ต้อง​ชด​ใช้​โค​แทน​โค

1. กฎหมายเกี่ยวกับทาส ทำให้เห็นว่า ซื้อทาสชาวฮีบรูไม่คุ้มเลย ครบ 7 ปี ก็ต้องปล่อยตัวแล้ว ไม่ซื้อดีกว่า ทำให้ป้องกันการที่คนอิสราเอลจะตกเป็นทาสอีก

2. ทาสที่ยอมเป็นทาสของนายตลอดไป จะถูกเจาะหูด้วยเหล็กเป็นสัญลักษณ์ เรียกทาสประเภทนี้ว่า “ทาสสมัคร”
ซึ่งพระเยซูกล่าวถึงใน มธ. 20:27 “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​ได้​เป็น​เอก​เป็น​ต้น ผู้​นั้น​จะต้อง​เป็น​ทาส​สมัคร​ของ​พวก​ท่าน”
และอ.เปาโล ก็กล่าวทำนองเดียวกันใน อฟ. 6:6 “… แต่​จง​ทำ​เหมือน​อย่าง​ทาส​ของ​พระ​คริสต์​ คือ​กระทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ​”

วันนี้ เราพ้นจากการเป็นทาสของบาปแล้ว และเราสมัครใจ เป็นทาสสมัครของพระคริสต์ ซึ่งจะเป็นตลอดไป
อย่าลืมตัว ทำตัวเป็นเจ้านายเสียเอง

3. กฏหมายเรื่องทาสหญิงนั้น คิดดูแล้วซื้อมาไม่คุ้มเลย ไม่เอาดีกว่า จึงทำให้ต่อให้พ่ออยากขายลูกสาวก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อ เป็นกฎหมายปกป้องผู้หญิงโดยแท้

4. กฎหมายของพระเจ้า ชี้อย่างชัดเจนว่า การแช่งด่าหรือทำร้าย พ่อแม่นั้น เป็นสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า เทียบเท่ากับการฆ่าคนตายเลยทีเดียว

วันนี้ อย่าให้เรา ทำร้ายจิตใจของพ่อแม่ ด้วยคำพูด หรือการกระทำของเราเลย

5. กฏหมายเเกี่ยวกับการทำร้ายคนอื่น มีการปรับโทษที่รุนแรง เพื่อให้คนที่จะทะเลาะวิวาทหรือคิดว่าทำร้ายทาส ต้องคิดให้หนักก่อน เพราะไม่คุ้มเลยกับการทำร้ายคนอื่น

6. กฎ​หมาย​เกี่ยว​กับ​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ ชี้ให้เห็นว่า การรู้ว่าอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
แล้วคนนั้นยังประมาท ไม่สนใจความปลอดภัยของคนอื่น เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

วันนี้ การทำอะไรบางอย่าง หรือ การไม่ทำอะไรบางอย่าง ของเรา กำลังทำร้ายผู้อื่นอยู่หรือไม่?

คำคม

“ กฎเกณฑ์ของพระเจ้า ดีรอบคอบ ยุติธรรม และเต็มไปด้วยความรัก ”