สรุป อพยพ 23

ภาพรวม

  • พระเจ้าสั่งโมเสสให้สอนกฏหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับความ​ยุติ​ธรรม และการ​ยึด​ครองดิน​แดน​พระ​สัญ​ญา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus23-72583

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 23 นอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการคืน​ของ และเกี่ยว​กับ​จริย​ธรรม​ แล้ว
พระเจ้ายังสั่งให้โมเสส สอนกฎหมายอื่นๆแก่คนอิสราเอลด้วย

1. กฎหมายเกี่ยวกับความ​ยุติ​ธรรม
1.1 ห้าม​นำ​เรื่อง​เท็จ​ไป​เล่า​ต่อ เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการร่วม​มือ​กับ​คน​ชั่ว​โดย​เป็น​พยาน​ใจ​ร้าย
1.2 ห้าม​ทำ​ชั่ว​ตาม​อย่าง​คน​หมู่​มาก หรือ​ลำ​เอียง​เข้า​ข้าง​คน​หมู่​มาก
1.3 จงให้ความเป็นธรรมแก่คนยากจน แต๋ก็ห้าม​ลำเอียง​เข้า​ข้าง​คน​จน​ เช่นกัน
1.4 เมื่อ​พบ​ว่า สัตว์ของศัตรูหรือผู้ที่เกลียด​ชังเขา เดือดร้อนหรืออยู่ในอันตราย จงช่วยมัน
1.5 อย่าใส่​ความ​คน​อื่น
1.6 อย่า​ประ​หาร​คน​บริ​สุทธิ์ และ​คน​ชอบ​ธรรม
1.7 ห้าม​รับ​สิน​บน
1.8 ห้าม​ข่ม​เหง​คน​ต่าง​ด้าว เพราะ​ว่า​พวกเขา​ก็​เคย​เป็น​คน​ต่าง​ด้าว​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์​มา​ก่อน
1.9 ในปี​ที่ 7 ของการทำการเกษตร ​จง​งด​เสีย ปล่อย​ให้​นา​​ว่าง​ เพื่อ​คน​ยาก​จนจะได้เข้ามา​เก็บ​กิน และ​สัตว์ป่าก็จะได้​กิน
1.10 ​ใน​วัน​ที่ 7 ของการทำงาน จง​หยุด​พัก รวมทั้งสัตว์และคนใช้ด้วย
1.11 จง​ถือ​รักษาทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา​ให้​ดี
1.12 ห้าม​ออก​นาม​พระ​อื่นๆ
1.13 จง​ฉลอง​เทศ​กาล​เลี้ยง​ให้​เกียรติ​พระเจ้า ​ปี​ละ​ 3 ครั้ง ได้แก่
– เทศ​กาล​กิน​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ (ปัสกา)
– ​​เทศ​กาล​เลี้ยง​ฉลอง​การ​เก็บ​เกี่ยว​พืช​ผล​แรก (เพ็นเทคอสต์)
– เทศ​กาล​เลี้ยง​ฉลอง​การ​เก็บ​พืช​ผล​ปลาย​ปี (อยู่เพิง)
ให้​ผู้​ชาย​ทุก​คน​ เข้า​เฝ้า​พระเจ้า ​ปี​ละ​ 3 ​ครั้ง
1.14 จง​นำ​ส่วน​ที่​ดี​ที่​สุด​ของ​พืช​ผล​แรก มาถวายแด่พระ​เจ้า​
1.15 อย่า​ต้ม​เนื้อ​ลูก​แพะ​ด้วย​น้ำ​นม​ของ​แม่​มัน​เลย

2. กฎหมายเกี่ยวกับการ​ยึด​ครองดิน​แดน​พระ​สัญ​ญา
2.1 จง​เอา​ใจ​ใส่และเชื่อฟัง ​ทูตที่พระเจ้าส่งมานำคนอิสราเอล
ถ้าพวกเขาเชื่อ​ฟัง​และทำตามที่พระเจ้าสั่ง จริงๆ
พระเจ้าจะ​เป็น​ศัตรู​ต่อ​ศัตรู​ของ​พวกเขา
2.2 ห้าม​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรน​นิบัติ​บรรดา​พระ​ของ​คนคะนาอัน
2.3 ห้าม​ทำ​ตาม​แบบ​คนคะนาอัน แต่​จง​ทำ​ลาย​รูป​เคา​รพ​ของ​พวกเขา​ให้​สิ้น​ซาก
2.4 จง​ปรน​นิบัติ​​พระ​เจ้า​ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​อวย​พร​แก่​อาหาร​และ​น้ำ​ของ​เขา จะ​ไม่มีความ​เจ็บ​ป่วย​การ​แท้ง​ลูก หรือ​เป็น​หมัน​ ​แต่เขาจะมี​อายุ​ยืน​นาน
2.5 พระเจ้าจะไม่ขับไล่ชาวคะนาอันออกไปทั้งหมด​ใน​ปี​เดียว เพราะเกรง​ว่า​แผ่น​ดิน​จะ​รก​ร้าง​ไป และ​สัตว์​ป่า​จะ​ทวี​ขึ้นมากเกินไป
พวกเขา​จะ​ค่อยๆ ถูกไล่​ออกไป จน​คนอิสราเอล​ทวี​จำนวน​มากขึ้น แล้ว​ได้​ครอบ​ครอง​ดิน​แดน​นั้น​
2.6 ห้าม​ทำ​พันธ​สัญญา​กับ​ชาวคะนาอัน หรือ​กับ​บรรดา​พระ​ของ​พวก​เขา
2.7 ห้าม​ชาวคะนาอันอาศัย​ใน​ดิน​แดน​ของอิสราเอล เกรง​ว่า​พวก​เขา​จะ​ชัก​จูง​ให้คนอิสราเอล​ทำ​บาป​ต่อ​เรา

1. การเอาเรื่องไม่จริงไปแชร์ต่อ พระเจ้าถือว่า นั่นเป็นการร่วมมือกับพยานใจร้าย
ดังนั้น เรื่องของคนอื่น หากเราไม่ชัวร์จริงๆ อย่าแชร์

2. ใน อพย. 23:2 ชี้ให้เห็นว่า ความยุติธรรม สำคัญยิ่งกว่าการโหวตด้วยเสียงข้างมาก
วันนี้ แม้คนส่วนใหญ่จะเลือกทำอย่างนี้ก็ตาม แต่ถ้ามันขัดกับความยุติธรรมจงเลือกทำสิ่งที่แตกต่าง

3. ใน อพย. 23:3 ชี้ให้เห็นว่า การลำเอียงเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย แม้จะมีเหตุผลที่ดีที่จะลำเอียงก็ตาม เช่น ลำเอียงเพื่อช่วยคนยากจน หรือคนที่น่าสงสาร
วันนี้ เรากำลังลำเอียงอยู่หรือเปล่า?

4. ใน อพย. 23:4-5 ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเพิกเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้เราจะมีเหตุผลที่ดีที่จะเพิกเฉยก็ตาม เช่น เขาเกลียดเราก่อน หรือเขาทำตัวเป็นศัตรูกับเราเอง
วันนี้ เรากำลังเพิกเฉยต่อการช่วยเหลือใครอยู่หรือเปล่า?
เราอาจมีเหตุผลที่ดีมากมาย เช่น เราก็ปัญหาเยอะอยู่แล้ว , เรากำลังยุ่ง หรือ เขาทำตัวไม่น่าช่วยเลย
แต่เหตุผลที่ดีๆเหล่านี้ทั้งหมด ก็ไม่สามารถนำมาอ้าง เพื่อเราจะไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

5. สิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบ ได้แก่ ใส่​ความ​คน​อื่น , ทำร้ายคน​บริ​สุทธิ์ หรือ​คน​ชอบ​ธรรม , ​รับ​สิน​บน และ
ข่ม​เหง​ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้อ่อนแอกว่า
หากเรากำลังทำ หรือ คิดจะทำสิ่งเหล่านี้ จงกลับใจเสียใหม่

6. สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ได้แก่ การเมตตา​คน​ยาก​จน , การฟังเรื่องวันสะบาโต , การถือ​รักษาทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา , การระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ และ การนำส่วน​ที่​ดี​ที่​สุด​ มาถวายแด่พระ​เจ้า​
วันนี้ ในสิ่งเหล่านี้ มีอะไรบ้างที่เราสามารถพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นอีก?

7. “อย่า​ต้ม​เนื้อ​ลูก​แพะ​ด้วย​น้ำ​นม​ของ​แม่​มัน​เลย” เป็นพิธีกรรมของชาวคะนาอัน ซึ่งไร้ความปรานี
พระเจ้าไม่ต้องการให้คนอิสราเอล ทำพิธีกรรมใดๆ ตามแบบอย่างของชาวคะนาอัน

8. ใน อพย. 23:25-26 น่าสนใจมาก เมื่อพระเจ้าทรง​อวย​พร​แก่​อาหาร​และ​น้ำแล้ว ​ความ​เจ็บ​ป่วย​ , การ​แท้ง​ลูก , การเป็น​หมัน​ ​จะหมดไป และจะมี​อายุ​ยืน​นาน
ชี้ให้เห็นว่า อาหารและน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวนาน และไม่เป็นหมัน
ซึ่งอาหารและน้ำที่ดี ที่มาจากการกระทำของมนุษย์ หรือจะสู้อาหารและน้ำที่ดีที่มาจากการอวยพระพรของพระเจ้า
ดังนั้น การอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า และอวยพรอาหารทุกมื้อ เป็นการกระทำที่คุ้มค่าจริงๆ

9. พระเจ้าไม่ได้ขับไล่ชาวคะนาอันออกไปทั้งหมดในคราเดียว ก็เพื่อประโยชน์แก่คนอิสราเอล
วันนี้ ปัญหา หรือความยากลำบากต่างๆ หรือใครบางคน ที่พระเจ้ายังไม่ได้ขจัดมันออกไปทั้งหมดในทันที เพราะพระเจ้าต้องการใช้มันทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เรา
ดังนั้น จงขอบคุณพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ สถานการณ์ของเรา ในวันนี้เถิด

10. คนเข้าไปผูกพันอย่างลึกซึ้ง กับคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า
กำลังนำตนเองเข้าไปสู่บ่วงแร้ว ที่จะดึงเขาออกจากทางของพระเจ้า
ด้วยเหตุนี้จึงไม่สมควรที่จะแต่งงานกับคนที่ไม่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า
2คร. 6:14 อย่า​เข้า​เทียม​แอก​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ…

คำคม

“ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นดีเลิศ เพื่อนำประโยชน์ให้แก่เรา ”