สรุป อพยพ 24

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงเรียกโมเสสขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อรับพระราชทานแผ่น​ศิลา​ที่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ เมื่อโมเสสขึ้นไปแล้วก็มีเมฆและพระรัศมีของพระเจ้าปกคลุมภูเขาซีนายไว้

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus24-72705

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 24 เมื่อพระเจ้าบอกบัญญัติ 10 ประการ และกฏหมายต่างๆแก่โมเสสแล้ว

พระเจ้าก็สั่งโมเสส ให้นำอา​โรน นา​ดับ​กับ​อา​บีฮู และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล 70 คน
​ขึ้น​มา​เข้า​เฝ้า​และนมัสการพระเจ้าแบบอยู่ไกลๆ
ส่วนโมเสสก็ให้​เข้า​มา​ใกล้​พระ​เจ้าบนภูเขา

ดังนั้นโมเสส​จึง​นำ​คำตรัสและกฏหมายของพระเจ้าทั้ง​หมด​มา​ชี้​แจง​ให้​ประชา​ชน​ทราบ
ประชา​ชน​ทั้ง​หมด​ก็​ตอบ​ ​ว่า พวกเขา​จะ​ทำ​ตาม
แล้วโมเสสก็จารึกคำตรัส​ของพระเจ้าไว้​ทุก​คำ

เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสให้คนอิสราเอลสร้างแท่นแล้วถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
แล้ว​โมเสส​เอา​เลือด​โค​​ประ​พรม​ที่​แท่น​บูชา​นั้น
และอ่าน​หนัง​สือ​พันธ​สัญญา​ ให้​ประชา​ชน​ฟัง
พวก​เขา​จึงกล่าว​ว่า พวกเขาจะ​เชื่อฟังและทำ​ตาม
โมเสส​ก็​เอา​เลือด​ประ​พรม​ประชา​ชน​
แล้วบอกว่า “นี่​เป็น​โลหิต​แห่ง​พันธ​สัญญา ซึ่ง​พระ​เจ้าทรง​ทำ​กับ​พวก​เขา​ตาม​พระ​วจนะ​เหล่า​นี้”

จากนั้น​โมเสส​ กับ​อาโรน นาดับ​กับ​อาบี​ฮู และ​พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล 70 คน​ก็​ขึ้น​ไปบนภูเขา
แล้วพวกเขาก็ได้เห็นพระสิริของพระเจ้า เห็นพื้น​ที่​รอง​พระ​บาท​สุก​ใส​เหมือน​ท้อง​ฟ้า​

พระเจ้าทรงเรียกโมเสส ให้​ขึ้น​บน​ภูเขาสูงขึ้นอีก แล้ว​คอย​อยู่​ที่​นั่น เพราะพระเจ้าจะ​ให้​แผ่น​ศิลา​ที่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​แก่คนอิสราเอล

โมเสสจึงบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่า จะขึ้นไปบนภูเขาไม่นาน หากช่วงนี้ใคร​มี​เรื่อง​ราว​อะไร​ก็​จง​ไป​หา​อา​โรน​และ​เฮอร์​ แทนไปก่อน
แล้ว​โมเสส​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา พร้อมกับโยชูวา
แล้วมีเมฆ​และรัศมีของพระเจ้า ปก​คลุม​ภูเขา​ไว้ อยู่ 6วัน
พอ​ถึง​วัน​ที่​7 พระ​องค์​ทรง​เรียก​โมเสส​จาก​หมู่​เมฆ
คน​อิส​รา​เอล​มองจากเชิงเขา เห็นเหมือน​เปลว​ไฟ​ที่​ไหม้​อยู่​บน​ยอด​ภูเขา
ส่วนโมเสส​อยู่​บน​ภูเขา​นั้น 40​วัน​ 40​คืน

1. พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพระพรคนอิสราเอลหากเขาเชื่อฟังพระองค์
คนอิสราเอลสัญญาว่าจะเชื่อฟังทำตามทุกประการ
โมเสส แบ่งเลือดโคออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งประพรมแท่นบูชา หมายถึงส่วนของพระเจ้า
อีกส่วนประพรมประชาชน หมายถึงส่วนของคนอิสราเอล

ปรากฏว่าตลอดประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอล พวกเขาผิดสัญญาตลอดมา
แต่พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ

พระเยซู ใช้คำเดียวกันนี้ เมื่อทรงตั้งพิธีมหาสนิท ใน มธ. 26:28 เพราะ​ว่า​นี่​เป็น​โลหิต​ของ​เรา​อัน​เป็น​โลหิต​แห่ง​พันธ​สัญญา​ที่​หลั่ง​ออก​เพื่อ​ยก​บาป​โทษ​คน​จำนวน​มาก

เป็นพันธสัญญาใหม่ คือ ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์จะทรงชำระบาปทั้งสิ้นของเขา และให้เขากลายเป็นคนชอบธรรม และกลายเป็นบุตรของพระเจ้า

และพระเยซูจะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอน

2. พระเจ้าทรงเรียกโมเสสไปพบ บนภูเขา
โมเสสขึ้นไป รอถึง 6 วัน จนในวันที่ 7 จึงได้พบกับพระเจ้า

เมื่อเราเชื่อฟัง ทำตามคำสั่งของพระองค์แล้ว
ไม่จำเป็นที่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นจะเกิดขึ้นในทันที
เพราะพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดของพระองค์
ขอให้เรายังคงเชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อต่อไปเถิด

คำคม

“ เวลาของพระเจ้า แม้จะไม่ตรงกับเวลาในใจของเรา แต่นั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเรา ”