สรุป อพยพ 31

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสั่งโมเสสให้ตั้งเบซาเลลและโอโฮลีอับ ให้เป็นผู้ดูแลการสร้างอุปกรณ์ต่างๆตามที่พระเจ้าสั่งโมเสสไว้ และพระเจ้ากำหนดให้คนอิสราเอลพักในวันสะบาโต เพื่อประกาศว่าพวกเขาเป็นประขากรของพระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus31-73919

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 31 หลังจากพระเจ้าทรงสั่งโมเสสเรื่อง แท่นเผาเครื่องหอม และการถวายเงินของประชาชนแล้ว

​พระ​เจ้าก็​ตรัส​กับ​โมเสส​ เกี่ยวกับเรื่องคนที่จะมาทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้สำเร็จ ว่า​
ให้โมเสส เลือก เบ​ซาเลล ซึ่งเป็นผู้ที่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ทรง​ให้​เขา​มี​สติปัญญา ความ​เข้าใจ​และ​ความ​รู้​ใน​วิชาการ​ทุก​อย่าง​
ให้เขา​คิด​ออก​แบบอย่าง​ประณีต​ใน​การ​ทำ​สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้บัญชาไว้
และให้ตั้ง ​โอ​โฮ​ลี​อับ ผู้มีสมรรถภาพ​ในงาน​ฝีมือ เป็นผู้ช่วยของเขา

แล้วพระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โมเสส เกี่ยวกับวันสะบาโต ​ว่า​
ให้​ชน​ชาติ​อิสราเอล​ ​รักษา​วันสะบาโต​ของพระเจ้า​ไว้
เพราะ​นั่น​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​ระหว่าง​พระเจ้ากับ​ประชากรของพระเจ้า ตลอดไป
เพื่อพวกเขา​จะ​ได้​รู้​ว่า ​พระ​เจ้าทรงเป็นผู้ทำ​ให้พวกเขา​บริสุทธิ์​

ใครทำ​ให้​วัน​นั้น​เป็น​มลทิน​จะต้อง​ถูก​ลงโทษ​ถึง​ตาย
ใคร​ทำ​การ​งาน​ใน​วัน​นั้น จะถูก​กำจัด​ออก​เสีย​จากชุมชนอิสราเอล

ดังนั้นให้​ทำงาน​ 6 ​วัน แต่​ใน​วันที่​ 7 ​เป็น​วันสะบาโต
เป็น​วันหยุด​พัก​สงบ เป็น​วัน​บริสุทธิ์​แด่​พระ​เจ้า

วันสะบาโต เป็น​หมาย​สำคัญ​ระหว่างพระเจ้า​กับ​ชน​ชาติ​อิสราเอล​
ใน 6 ​วัน​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ และ​แผ่นดิน​โลก
แต่​ใน​วันที่​ 7 ​พระ​องค์​ได้​ทรง​งด​การ​งาน​ไว้
และ​ได้​ทรง​หย่อน​พระ​ทัย​ใน​วัน​นั้น’

เมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสแล้ว ​พระ​องค์​ได้​ประทาน​แผ่น​พระ​โอวาท​ 2 ​แผ่น ​จารึก​ด้วย​นิ้ว​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ ให้แก่โมเสส

1. สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสส ชายอายุ 80 ปี อดีตคนเลี้ยงแกะแห่งดินแดนมีเดียน นำให้ประชาชนทำนั้น ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากมาก หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาด้วยซ้ำไป

แต่เมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้ทำ พระองค์ก็ทรงเตรียม เบซาเลล และ โอโฮลีอับ สองสุดยอดฝีมืองานช่าง ไว้ให้แล้วด้วย ทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งโมเสส ให้นำประชาชนให้ทำนั้น จึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นจริงได้

วันนี้ เมื่อพระเจ้าทรงนำให้เราทำสิ่งใด อย่าลังเลที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
เพราะพระเจ้าได้เตรียม เบซาเลลและโอโฮลีอับ ไว้ให้เราแล้ว
และพวกเขาจะปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสม

ขอบคุณพระเจ้า

2. พระเจ้าตรัสว่า วันสะบาโตเป็นหมายสำคัญ ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์
เมื่อประชากรของพระเจ้า แยกวันหนึ่งออกเพื่อพระเจ้า (บริสุทธิ์ แปลว่า แยกออกเพื่อพระเจ้า)
จึงเป็นการประกาศว่าพวกเขาเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เพราะเขาแยก 1 วันออกเพื่อพระเจ้า

และในทำนองเดียวกัน พระเจ้าก็ทำเช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลก
พระองค์ทรงสร้างใน 6 วัน แล้ววันที่ 7 ทรงหยุดพักการงาน
ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงเหนื่อย พระเจ้าไม่เคยเหนื่อย
อสย. 40:28 ท่าน​ไม่​เคย​รู้​หรือ ท่าน​ไม่​เคย​ได้​ยิน​หรือ ​
พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เนืองนิตย์ คือ​
พระ​ผู้สร้าง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก
​พระ​องค์​มิได้​ทรง​อ่อน​เปลี้ย​หรือ​เหน็ด​เหนื่อย
ความ​เข้า​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​ก็​เหลือ​ที่​จะ​หยั่ง​รู้​ได้

แต่เหตุที่พระองค์ทรงหยุดพักการงานในวันที่ 7 ก็เพื่อเตรียมไว้
เป็นหมายสำคัญระหว่างพระองค์กับประชากรของพระองค์
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมานั่นเอง

เพื่อจะเป็นหมายสำคัญของทั้งสองฝ่าย
คือพระเจ้าก็ทำ และ ประชากรของพระองค์ก็ทำ
แสดงว่า เป็นพวกเดียวกัน

การรักษาวันสะบาโต พระเจ้าทรงกำหนดเพราะรักเรา
คือ เมื่อพระเจ้าจะกำหนดวิธีที่จะประกาศว่า คนคนนี้เป็นประชากรของพระองค์
พระองค์สามารถเลือก ร้อยแปดพันเก้า วิธี เช่น
ต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จเหมือนพระองค์ทำทุกอย่างสำเร็จ
หรือ ต้องอดทนต่อคนชั่วได้แบบสุดๆ เหมือนพระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานต่อคนบาป
แต่ขอบคุณพระเจ้า พระองค์เลือกวิธีที่น่ารักมาก สำหรับประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก
คือให้พวกเขา พักเหมือนพระองค์
และเพื่อให้หมายสำคัญนี้สำเร็จ พระองค์จึงต้องพักการงานในวันที่ 7 ทั้งที่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรเลย

สะบาโต พระองค์กำหนดไว้ เพราะรักเรา
เราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเหยียบย่ำวันสะบาโต ของขวัญจากสวรรค์

คำคม

“ จงเรียนที่จะหยุดพัก เมื่อพระเจ้าให้พัก ”