สรุป อพยพ 36

ภาพรวม

  • คนอิสราเอลนำของมากมายมาถวายเพื่อสร้างพลับพลา แล้วโมเสสก็มอบของถวายเหล่านั้นให้พวกช่างฝึมือลงมือสร้างพลับพลา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus36-74695

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 36 เมื่อคนอิสราเอลหลายคนได้ยินว่า พระเจ้าให้พวกเขาถวายสิ่งของเพื่อจะทำพลับพลาของพระเจ้า พวกเขาก็ได้นำสิ่งของมาถวายแด่พระเจ้า ด้วยสมัครใจ

โมเสส​จึง​เรียก ​เบ​ซา​เลล​และ​โอ​โฮ​ลี​อับ​กับ​ช่าง​ฝี​มือ​ทุก​คน ที่พระ​เจ้า​ประ​ทาน​สติ​ปัญ​ญา
ซึ่งคนเหล่านั้นทุกคนมีหัว​ใจ​ปรารถนาอยากทำงานนี้
พวกเขาทุกคน​ต่าง​ก็​ผละ​จาก​งาน​ของ​ตน มาทุ่มเทงานสร้างพลับพลาแทน
โมเสสก็ได้มอบของ​ถวาย​ทั้งหมดที่​คน​อิส​รา​เอล​นำ​มา​ถวาย​เพื่อ​สร้าง​พลับพลา ให้แก่พวกเขา

พวก​เขา​พา​กัน​มา​บอก​โมเสส​ว่า ประชา​ชน​นำ​ของ​มา​ถวาย​มาก​เกิน​ความ​ต้อง​การ​แล้ว
โมเสส​จึง​สั่ง​ให้​ประ​กาศ​​ว่า
อย่า​นำ​ของมาถวาย​สำหรับ​สร้าง​พลับพลาแล้ว เพราะได้มากเกินพอแล้ว

ช่าง​ฝี​มือ​ทุก​คน​ก็ได้ร่วมกัน​สร้าง​พลับ​พลาตามแบบที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ทุกประการ ใน อพยพบทที่ 26

1. พระคัมภีร์บรรยายว่า ช่างฝีมือที่มารับใช้พระเจ้าในการทำพลับพลานั้น
– พวกเขาทุกคนมีหัวใจเรียกร้องให้มาทำงานนี้
– พระเจ้าประทานความสามารถให้แก่พวกเขา
– พวกเขาทุกคน​ผละ​จาก​งาน​ของ​ตน มาทุ่มเทในการสร้างพลับพลา

คนที่มีใจปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า พระองค์จะประทานความสามารถที่จำเป็นนั้นๆแก่เขา
และคนที่มีใจปรารานาจะรับใช้พระเจ้าจริงๆ
เขาจะทุ่มเทให้กับงานรับใช้นั้น มากยิ่งกว่าหน้าที่การงานของตนเอง

2. คนอิสราเอลใน อพยพ บทที่ 32 ได้ละทิ้งพระเจ้า ไปนมัสการโคทองคำ
บทที่ 33 พวกเขาเสียใจที่พระเจ้า จะไม่ไปกับพวกเขา
ในบทนี้ แสดงถึงการกลับใจของพวกเขา พวกเขานำของมาถวายแด่พระเจ้า มากมายเหลือล้น
จนโมเสสต้องถึงกับประกาศว่า ไม่ต้องเอามาถวายอีกแล้วเยอะเกินไปแล้ว

การกลับใจที่แท้จริง จะมีการแสดงออกที่สอดคล้องกับการกลับใจเสมอ

แต่ที่น่าสนใจก็คือ แม้ตอนนี้พวกเขาจะกลับใจแล้วจริงๆ
แต่อีกไม่นาน พวกเขาก็ละทิ้งพระเจ้าอีกครั้ง
บาปในอดีตของเรา แก้ไขได้โดยการกลับใจในวันนี้
แต่การกลับใจในวันนี้ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
ในวันหน้าเรายังจะเดินในหนทางที่ถูกต้องนี้ต่อไป
ดังนั้น ควรสำรวจตนเองอยู่เสมอ เพื่อกลับใจอย่างทันท่วงทีที่เดินออกนอกทางไป

3. เมื่อพวกช่างฝีมือร่วมกันสร้างพลับพลานั้น
แม้ว่าพวกเขาจะเต็มไปด้วยสติปัญญามากมาย
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สร้างด้วยสติปัญญาที่ตนเองคิดเอง
แต่พวกเขาทำตามอย่างที่พระเจ้าบัญชาทุกประการ
พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรร แค่ใช้ตามแบบที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้

วันนี้ ไม่ว่าเราเก่งหรือฉลาดมากเพียงใดก็ตาม
การรับใช้ของเรา ก็ไม่ควรทำตามความคิดของตนเอง
แต่ควรทำตามแนวทางที่พระเจ้าบอกไว้ในพระคำของพระองค์

คำคม

“ คนที่มีหัวใจในการรับใช้พระเจ้า พระเจ้าจะประทานความสามารถในการรับใช้ให้แก่เขา ”