สรุป อพยพ 37

ภาพรวม

  • เบซาเลลและโอโฮลีอับ กับทีมช่างฝีมือร่วมกัน สร้างหีบพันธสัญญา , ​โต๊ะ​ขนม​ปัง​เฉพาะ​พระ​พักตร์ , คัน​ประ​ทีปทองคำ และ แท่น​เผา​เครื่อง​หอม ถวายแด่พระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus37-74874

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 37 เมื่อโมเสสแต่งตั้งให้เบซาเลลและโอโฮลีอับ ดูแลช่างฝีมือในการสร้างพลับพลาและข้าวของเครื่องใช้ในพลับพลาแล้ว พวกเขาก็ลงมือสร้างพลับพลา

แล้วก็ลงมือสร้างหีบพันธสัญญา ด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ ตามแบบที่พระเจ้าสั่งไว้ทุกประการใน อพย. 25:10-22

รูปจาก https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/why-is-it-called-an-ark/

และ​ทำ​โต๊ะ​ขนม​ปัง​เฉพาะ​พระ​พักตร์ ด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ ตามแบบที่พระเจ้าสั่งไว้ทุกประการ ใน อพย. 25:23-30
รูปจาก https://www.slideshare.net/joymundukottackal/tabernacle-1506924

และทำ​คัน​ประ​ทีป ด้วย​ทอง​คำ​บริ​สุทธิ์ ตามแบบที่พระเจ้าสั่งไว้ทุกประการ ใน อพย. 25:31-40
รูปจาก https://www.sickleoftruthblog.com/2019/01/20/revelation-chapter-1-part-12/

และ​ทำ​แท่น​เผา​เครื่อง​หอม ด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ ตามแบบที่พระเจ้าสั่งไว้ทุกประการ ในอพย. 37:25-28
และปรุง​น้ำ​มัน​เจิม​และ​เครื่อง​หอม ตามแบบที่พระเจ้าสั่งไว้ทุกประการ ใน อพย. 30:23-36
รูปจาก https://www.slideshare.net/joymundukottackal/tabernacle-1506924

1. พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอล สร้างพลับพลาและสิ่งของในพลับพลา อย่างดี อย่างงดงาม ก็เพื่อประโยชน์สำหรับพวกเขาเอง
เพราะจะว่าไปแล้ว สิ่งที่พวกเขาสร้างแม้งดงามเพียงใด ก็ไม่งามเท่าดอกไม้สักดอกหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
แต่พระเจ้า ให้โอกาสพวกเขาได้กระทำอะไรบางอย่างแด่พระเจ้าของพวกเขา
ซึ่งสิ่งที่พระเจ้าสมควรจะได้รับจากพวกเขา ก็คือ การทำอย่างดีที่สุด สุดกำลัง สุดความสามารถถวายแด่พระองค์
พระเจ้าจึงทรงบอกเขาอย่างละเอียดและเน้นให้ทำอย่างปราณึต
เพื่อพระเจ้าจะอวยพระพรแก่พวกเขา ผู้ทำอย่างสุดกำลังถวายแด่พระเจ้า

วันนี้ ในสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า ความจริงแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆคือตัวเราเอง
และการที่จะทำอะไรถวายแด่พระเจ้านั้น เราสมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างสุดกำลัง สุดความสามารถของเรา

คำคม

“ พระเจ้าสมควรได้รับส่วนที่ดีที่สุดจากเรา ”