สรุป อพยพ 40

ภาพรวม

  • เมื่อการสร้างพลับพลาและอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้ว พระเจ้าจึงให้โมเสสเจิมสิ่งเหล่านั้นด้วยน้ำมัน แล้วสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์ แล้วพระสิริของพระเจ้าก็ลงมาปกคลุมเหนือพลับพลานั้น

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus40-75229

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 40 หลังจากที่คนอิสราเอลสร้างพลับพลาและสิ่งของในพลับพลาสำเร็จแล้ว ก็นำมาให้โมเสส

แล้วพระ​เจ้าจึง​สั่งกับ​โม​เสส​ว่า
ใน​วัน​ที่ 1 ​เดือน​ที่ 1 จง​ตั้ง​พลับ​พลา คือ​เต็นท์​นัด​พบ​ ขึ้น
แล้ววางสิ่งของต่างๆตามตำแหน่งที่พระเจ้าสั่ง
แล้ว​เอา​น้ำ​มัน​เจิม​มา​เจิม​พลับ​พลา​กับ​ทุก​สิ่ง​ที่ใช้กับใน​พลับ​พลา​นั้น
แล้ว​พลับ​พลา​นั้น​กับสิ่งเหล่านั้นก็จะ​บริ​สุทธิ์
แล้ว​ให้อา​โรน​กับ​บุตร​ของ​เขา​มา​ที่​ประ​ตู​เต็นท์​นัด​พบ
แล้ว​ใช้​น้ำ​ล้าง​ชำระ​ตัว​พวก​เขา​เสีย
แล้วให้พวกเขา​สวม​เสื้อ​ตำ​แหน่ง​ปุโรหิต และเจิม​พวกเขา​ให้​บริ​สุทธิ์
รูปจาก https://menorah-bible.jimdofree.com/english/structure-of-the-menorah/

รูปจาก https://hoshanarabbah.org/blog/2019/02/04/the-tabernacle-of-moses-an-overview/

โม​เสส​ก็ทำ​ทุก​สิ่ง​ตาม​ที่​พระเจ้าทรง​บัญชา​
ใน​วัน​ที่ 1 เดือน​ 1 ​ปี​ที่ 2 นับตั้งแต่วันที่พวกเขาออกจากอียิปต์
โมเสส​ก็​ทำ​งาน​ทุกอย่างเสร็จ​สมบูรณ์

แล้วก็​มี​เมฆ​มา​ปก​คลุม​เต็นท์​นัด​พบ​ไว้
และ​พระ​รัศมี​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ปรา​กฏ​อยู่​เต็ม​พลับ​พลา​
จนโม​เสสเอง​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์​นัด​พบ​ไม่​ได้

ตลอด​การ​เดิน​ทาง​ของ​คน​อิส​รา​เอล เมื่อ​ไร​ที่​เมฆ​นั้น​ลอย​ขึ้น​จาก​พลับพลา
พวก​เขา​ก็​จะออก​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ทุก​ครั้ง
แต่ถ้า​เมฆ​นั้น​ไม่​ได้​ลอย​ขึ้น​ไป พวก​เขา​ก็จะ​ไม่​ออก​เดิน​ทาง​
ตลอด​ทางของ​พวก​เขา​ ใน​ตอนกลาง​วัน​เมฆ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​เหนือ​พลับ​พลา
และ​ใน​ตอน​กลาง​คืน​มี​ไฟ​ใน​เมฆ​นั้น ก็ส่องสว่าง​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด

1. เมื่อพลับพลาและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ สร้างเสร็จแล้ว ของเหล่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์
จนกระทั่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกเจิม สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์ทันที

สังเกตได้ว่า ความสะอาดยังเท่าเดิม แต่หลังจากถูกเจิม สิ่งนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
ในทำนองเดียวกัน ชีวิตของเราบริสุทธิ์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความสะอาดในชีวิตของเรา
แต่ขึ้นอยู่การถูกเจิมให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูคริสต์

วันนี้ โดยทางพระเยซูคริสต์ เราได้รับการเจิมให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ดีงามของเราเอง
แต่โดยการเจิมของพระเยซูคริสต์ ทำให้เราบริสุทธิ์ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

2. เมื่องานสร้างพลับพลาและอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้ว ยังถือว่า ยังไม่สมบูรณ์
จนกระทั่งสิ่งของเหล่านั้น ถูกเจิมให้บริสุทธิ์
พระคัมภีร์บันทึกว่า งานเสร็จสมบูรณ์ (ข้อ 33)
แล้วหลังจากนั้น เมฆของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าก็มาปกคลุมพลับพลานั้น
แล้วที่นั่นก็เป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้า

หลังจากที่เรารับการเจิมให้บริสุทธิ์โดยทางพระเยซูคริสต์แล้ว
งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ร่างกายของเราพร้อมที่จะเป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้ว (1คร.3:16)
วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเราแล้ว ขอบคุณพระเจ้า
จากนี้ไป เราเองก็สมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
ตลอดวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้

3. พลับพลา , เต็นท์นัดพบ และ พระวิหาร
– ก่อนที่คนอิสราเอลจะสร้างพลับพลา ตามที่พระเจ้าสั่ง ใน อพย. 33:7 กล่าวเกี่ยวกับ “เต็นท์นัดพบ” ว่า “โมเสส​เคย​ตั้ง​เต็นท์​หลัง​หนึ่ง​ไว้​ข้าง​นอก​ไกล​จาก​ค่าย และ​เรียก​ว่า เต็นท์​นัด​พบ ต่อ​มา​ทุก​คน​ที่​ปรารถ​นา​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​ยาห์​เวห์ ก็​มัก​จะ​ออก​ไป​ยัง​เต็นท์​นัด​พบ​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​นอก​ค่าย”
– ต่อมาใน อพย 40 เมื่อพลับพลาสร้างเสร็จแล้ว การเข้าเฝ้าพระเจ้า จึงใช้ที่พลับพลาแทน เพราะวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเป็นที่นัดพบกับพระเจ้า ดังนั้น บางครั้งจึงเรียกพลับพลาว่า เต็นท์นัดพบ
– ต่อมา เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนขึ้นครองราช ก็ได้สร้างพระวิหารอันงดงามขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม โดยเลียนแบบโครงสร้างต่างๆ มาจากพลับพลาที่สร้างขึ้นในสมัยของโมเสสนี้

คำคม

“ โดยพระเยซู เราจึงบริสุทธิ์ และเป็นที่ทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ”