สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 2

ภาพรวม

  • โมเสสทบทวนให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ฟัง เรื่องพระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลตลอด 40 ปีในถิ่นทุกรกันดาร และพาพวกเขามาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน และช่วยให้พวกเขาชนะกษัตริย์สิโหน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy02-87408

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 2 เมื่อโมเสสทบทวนเหตุการณ์ ให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ฟัง ตั้งแต่การออกจากภูเขาโฮเรบ จนถึงการที่คนอิสราเอลไม่ยอมเข้าแผ่นดินคานาอันแล้ว โมเสสจึงกล่าวต่อไปว่า

คนอิสราเอล​ได้​เดิน​กลับ​เข้า​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ตาม​ทาง​สู่​ทะเล​แดง ตาม​ที่​พระเจ้าตรัส
และ​​ได้​เดิน​วน​เวียนในถิ่นทุรกันดารเกือบ 38 ปี

แล้วพระเจ้าก็ให้เดินทางขึ้นเหนือ มุ่งสู่แผ่นดินคานาอัน
แต่เส้นทางนั้นต้องผ่าน ประเทศเอโดม ซึ่งอยู่ในภูเขาเสอีร์ พวกเขาเป็นลูก​หลานของ​เอ​ซาว
พระเจ้าสั่ง ไม่ให้​คนอิสราเอลต่อ​สู้พวก​เขา เพราะพระเจ้า​ได้​ให้​ภูเขา​เส​อีร์​แก่​เอ​ซาว​เป็น​กรรม​สิทธิ์
เมื่อ​ก่อน​พวก​โฮรี​อยู่​ที่​เส​อีร์​ แต่​ลูก​หลาน​ของ​เอ​ซาว​ได้​มา​ทำลาย​เขา​เสีย และ​เข้า​อาศัย​แทน​ที่​เขา
พระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอล ใช้เงิน​ซื้อ​เสบียง​อาหาร​จาก​พวก​เขา
เพราะ​พระ​เจ้าได้​ทรง​อวย​พร​คนอิสราเอล​ใน​งาน​ทุก​อย่าง​ที่​มือ​ของพวกเขาทำ ตลอด 40 ปี คนอิสราเอล​ไม่​ขาด​สิ่ง​ใด​เลย ดังนั้นอย่าไปยึดประเทศของเอโดม

แต่เมื่อเอโดมไม่ยอมให้อิสราเอลผ่านทาง
แล้วคนอิสราเอลไม่อยากต่อสู้กับพวกเขา ​จึง​เดิน​เลี้ยว​ไป​เดิน​ตาม​ทาง​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​โม​อับ

แล้วพระเจ้าตรัสสั่งคนอิสราเอล ไม่ให้เป็น​ศัตรูและอย่าสู้รบ​กับ​พวก​โมอับ​
เพราะพระเจ้า​ได้​ให้​เมือง​อาร์​แก่​ คนโมอับลูก​หลาน​ของ​โลท​เป็น​กรรม​สิทธิ์​แล้ว
เมื่อ​ก่อน​คน​เอ​มิม​อยู่​ที่​นั่น เป็น​ชน​ชาติ​ใหญ่​และ​มี​จำนวน​มาก และ​สูง​อย่าง​คน​อา​นาค
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำลาย​พวก​เขา​เสีย และ​พวกโมอับได้​ยึด​ครอง​และ​เข้า​อยู่​แทน​ที่​เขา

พระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอล​ยก​เดิน​ข้าม​แม่​น้ำ​เศ​เรด
เมื่อถึงที่นั่น ​พวก​ผู้​ชาย​ใน​ค่าย​ที่​ออก​รบ​ได้​สมัยที่ไม่ยอมเข้าคานาอันนั้น ​ก็ตาย​หมดแล้ว
พระเจ้าจึงสั่งให้คนอิสราเอล​เดิน​ทาง​ข้าม​ลุ่ม​แม่​น้ำ​อาร​โนน

และ​เมื่อ​เข้า​ใกล้​ชาย​แดน​ของ​คน​อัม​โมน
แล้วพระเจ้าตรัสสั่งคนอิสราเอล ไม่ให้เป็น​ศัตรูและอย่าสู้รับ​กับ​พวกอัมโมน
เพราะพระเจ้า​ได้​ให้​เมืองเหล่านั้น คนอัมโมนแก่​ลูก​หลาน​ของ​โลท​เป็น​กรรม​สิทธิ์​แล้ว
เมื่อ​ก่อน​คน​เร​ฟา​อิม​เคย​อยู่​ที่​นั่น เป็นคนสูง​ใหญ่​เหมือน​คน​อา​นาคและ​มี​จำนวน​มาก แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำลาย​พวก​เขา​เสีย และ​พวก​อัม​โมน​ได้​ยึด​ครอง​และ​เข้า​อยู่​แทน​ที่​เขา

แล้วพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ​มอบ​สิโหน​ชาว​อา​โม​ไรต์​ผู้​เป็น​กษัตริย์​แห่ง​เฮช​โบน และ​ดิน​แดน​ของ​เขา​ให้แก่อิสราเอล
พระเจ้าจะ​ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​​ครั่น​คร้าม​และ​กลัวคน​อิสราเอล จนตัวสั่น

ดังนั้นโมเสส​จึง​ใช้​ผู้​สื่อ​สาร​ ไป​เข้า​เฝ้า​กษัตริย์สิโหน​ ว่า
ขอ​เดิน​ผ่าน​เมืองของเขาเพื่อไป​ยังคานาอัน โดยขอสัญญาว่าจะไม่เดินออกนอกทางเลย และยินดีใช้เงินซื้ออาหารและน้ำจากคนอาโมไรต์

แต่​กษัตริย์สิโหน​​ ไม่​ยอม​ กลับยกกองทัพ​ออก​มา​ต่อ​สู้​กับ​คนอิสราเอล​ที่​ยา​ฮาส
พระ​เจ้า​ทรง​ให้คนอิสราเอล​ตี​ทำลาย​พวกเขา​จนหมดสิ้น
แล้วยึด​เมือง​ทั้ง​หมด​ของพวก​เขา ตั้ง​แต่​อา​โร​เออร์​ที่​อยู่​ริม​ลุ่ม​แม่​น้ำ​อาร​โนน จน​ถึง​เมือง​กิ​เล​อาด
และ​ได้​ทำลาย​ผู้​ชาย​ผู้​หญิง​และ​เด็ก​ใน​ทุก​เมือง​ไม่​มี​ผู้​เหลือ​รอด​ชีวิต​เลยสักคนเดียว
เหลือ​แต่​ฝูง​สัตว์และ​ของ​ริบ​ใน​เมือง​ต่างๆเท่านั้น

​แต่​พระเจ้าห้ามไม่ให้คนอิสราเอลเข้า​ใกล้​แผ่น​ดิน​คน​อัม​โมน
คือ​ฝั่ง​แม่​น้ำ​ยับบอก​และ​เมือง​ที่​อยู่​บน​ภูเขา เพราะเป็นดินแดนลูกหลานของโลท

1. ดินแดนที่คนเอโดม ลูกหลานของเอซาว , โมอับและอัมโมน ลูกหลานของโลท ได้อาศัยอยู่ในเวลานั้น ก่อนหน้านี้ล้วนเป็นของชนชาติใหญ่ ที่มีกำลังพลมากมาย และรูปร่างสูงใหญ่
แต่เมื่อพระเจ้าทรงมอบให้แก่ลูกหลานของ เอซาว และของโลท
พวกเขาได้เข้ายึดดินแดนเหล่านั้นได้ทั้งหมด

โมเสสอธิบายสิ่งเหล่านี้ ให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ได้รับฟัง
เพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อ และมั่นใจว่า
พวกเขาสามารถเข้ายึดครองดินแดนคานาอัน ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขา ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

เราสามารถเพิ่มพูนความเชื่อของเราได้ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์กับพระเจ้า ของผู้อื่น
และตัวอย่างที่ดีที่สุด และหนักแน่นที่สุด คงไม่มีอะไรดีไปกว่า ตัวอย่างของเหล่าวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์
ยิ่งอ่าน ค้นดู และไตร่ตรองพระคัมภีร์มากเท่าใด ความเชื่อของเราก็จะยิ่งถูกพัฒนามากขึ้นเท่านั้น

2. เมื่ออิสราเอลต้องผ่าน เอโดมและโมอับ พระเจ้าสั่งอิสราเอล อย่าไปรบกับพวกเขา
เพราะพระเจ้าประทานดินแดนเหล่านั้นให้พวกเขา
และให้อิสราเอลจ่ายเงินซื้อน้ำซื้ออาหาร จากพวกเขา

เมื่อพระเจ้าตัดสินพระทัยให้อะไรแก่ผู้ใคร เช่นอำนาจ หรือโอกาส หรืออื่นๆ
เราก็ควรให้เกียรติการตัดสินใจของพระเจ้า
ไม่ไปพยายามแย่งชิงจากเขามา แม้เราจะคิดว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับก็ตาม

พระเจ้าให้คนอิสราเอลจ่ายเงินซื้อน้ำและอาหาร แทนที่จะต่อสู้แย่งชิงเอา
คนอิสราเอลอาจจะคิดว่า ไม่เห็นเข้าท่าเลย
พวกเขาเดินทางวนเวียนในถิ่นทุรกันดารมาตั้ง 40 ปี แล้ว
เงินทองที่ขนออกมาจากอียิปต์ บัดนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้ว
เพราะเอาไปเผาทำวัวทองคำก็มากโขอยู่
แล้วทำไมพระเจ้าให้เอาเงินไปซื้อจากพวกเอโดมและโมอับ ซึ่งพวกนี้ก็รวยอยู่แล้ว

ประเด็นนี้สังเกตได้จาก พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า
พระ​เจ้าได้​ทรง​อวย​พร​คนอิสราเอล​ใน​งาน​ทุก​อย่าง​ที่​มือ​ของพวกเขาทำ ตลอด 40 ปี คนอิสราเอล​ไม่​ขาด​สิ่ง​ใด​เลย
น่าจะเพราะพวกเขาคิดว่า ไม่เข้าท่า พระองค์จึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่า
พระเจ้าอวยพระพรเขามาตลอด 40 ปี แล้ว และยังจะอวยพระพรเขาอีกมากมาย มากกว่าเงินที่จะเสียไปนั้น

วันนี้ เมื่อพระเจ้าทรงนำให้เราทำสิ่งใดตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
อย่าขี้เหนียว พระองค์ทรงสามารถประทานให้มากกว่าที่เราใช้เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์มากมายนัก

3. กษัตริย์สิโหนและประชาชนทั้งสิ้นของเขา ถูกทำลาย เพราะเขาใจแข็งกระด้าง
วันนี้อย่าให้เรามีใจแข็งกระด้าง จนไม่ยอมยำเกรงพระเจ้า
เพราะนั่นจะนำอันตรายมาสู่ตัวเราเอง

คำคม

“ จงให้เกียรติการตัดสินใจของพระเจ้า ”