สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 3

ภาพรวม

  • โมเสสทบทวนให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ฟัง เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงทำให้คนอิสราเอลรบชนะกษัตริย์โอกแห่งบาชาน และเมืองทั้งหลายที่เขาปกครองอยู่

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy03-87524

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 3 นอกจากโมเสสจะทบทวนให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ฟัง เรื่องการรบชนะกษัตริย์สิโหน แล้ว โมเสสยังกล่าวถึงเรื่องอื่นอีกดังนี้

เมื่อคนอิสราเอลกำลัง​ไป​ยัง​ทาง​สู่​บา​ชาน แล้ว​โอก​กษัตริย์​แห่ง​บา​ชาน​ก็ยกกองทัพออก​มา​สู้​รบ​กับคนอิสราเอล ที่​เอ​เดร​อี

​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​มอบ​พวกเขาไว้​ใน​มือ​ของคนอิสราเอล ​พวก​เขาจึงพ่ายแพ้และถูกฆ่าตาย​จนหมด
คนอิสราเอลจึงเข้า​ยึด​เอา​เมือง​ทั้ง​หมด​ของ​พวกเขา​ รวม​ 60 ​เมือง
เมือง​เหล่า​นี้ ​มี​กำแพง​สูง มี​ประตู มี​ดาล​ประตู และ​ยัง​มี​หมู่​บ้าน​อีก​มาก​ที่​ไม่​มี​กำแพง

คนอิสราเอลได้ทำลายพวกเขา​อย่าง​สิ้น​เชิง ทั้ง​ผู้​ชาย ผู้​หญิง​และ​เด็ก​ใน​ทุก​เมือง
แล้วได้ยึดฝูง​สัตว์​​และ​ของมีค่า​ทั้งหมดจาก​เมือง​เหล่า​นั้น มาเป็นของตน

ดังนั้นคนอิสราเอลจึงได้ยึดดินแดนของ​กษัตริย์​ทั้ง​สอง​ของ​คน​อา​โม​ไรต์
ตั้ง​แต่​แม่​น้ำ​อาร​โนน​ถึง​ภูเขา​เฮอร์​โมน

โมเสสได้ยกดินแดน ​ตั้ง​แต่​อา​โร​เออร์​ซึ่ง​อยู่​ริม​แม่​น้ำ​อาร​โนน และ​แดน​เทือก​เขา​กิ​เล​อาด​ครึ่ง​หนึ่ง​กับ​เมือง​ใน​พื้น​ที่​นั้น ให้​แก่​เผ่า​รูเบน​และ​เผ่า​กาด
ส่วน​กิ​เล​อาด​ที่​ยัง​เหลือ​อยู่​กับ​บา​ชาน​ทั้ง​หมด ยกให้แก่​เผ่า​มนัส​เสห์​ครึ่ง​เผ่า

และโมเสสได้สั่งคนอิสราเอล 2 เผ่า ครึ่งนี้ ว่า
พระ​เจ้า​​ทรง​ให้​พวก​เขา​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​นี้ แต่​ทหาร​พร้อม​รบ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวกเขา ต้อง​ยก​ข้าม​แม่น้ำจอร์แดนไป​กับคน​อิส​รา​เอล​เผ่าอื่นๆ
ส่วน​ภรรยา บุตร​เล็กๆ กับ​ฝูง​ปศุ​สัตว์​ของ​พวกเขา ให้อยู่​ใน​เขต​เมือง​ที่ได้รับไปนี้ก่อน
จน​กว่า​พระเจ้า​จะ​ประ​ทาน​การ​หยุด​พัก คือเมื่อคนอิสราเอลเข้า​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน แล้ว ​พวก​เขา​จึง​จะ​กลับ​มา​ยัง​ที่​อยู่​ของ​ตน

เวลานั้นโมเสสสั่ง​โย​ชู​วา​ว่า
เขา​ได้​เห็น​ทุก​อย่าง​ที่​​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​กับ​กษัตริย์​ทั้ง​สอง​นั้น​แล้ว
​พระ​เจ้าจะ​ทรง​ทำ​กับ​ดินแดนคานาอัน​เช่น​เดียว​กัน
ดังนั้นอย่า​กลัว​พวก​เขา​เลย เพราะ​​พระ​เจ้า​​จะ​ทรง​สู้​รบ​เพื่อ​คนอิสราเอล

เมื่อพระเจ้าตรัสว่า จะไม่ให้โมเสสเข้าในแผ่นดินคานาอัน
โมเสสได้​อ้อน​วอน​พระเจ้า​ ว่า ขอ​ทรง​อนุ​ญาต​ให้​เขา​ข้าม​ไป​ดู​แผ่น​ดินคานาอัน สักนิดเถิด
แต่พระเจ้าทรงไม่ยอม และ​​ตรัส​ว่า
“พอ​แล้ว เจ้า​อย่า​พูด​เรื่อง​นี้​กับ​เรา​อีก​ต่อ​ไป”

ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงให้โมเสส​ขึ้น​ไป​ถึง​ยอด​ปิส​กาห์​และ​มอง​ดู​แผ่นดินคานาอัน ทั้งทิศ​ตะวัน​ตก ทิศ​เหนือ ทิศ​ใต้ และ​ทิศ​ตะวัน​ออก แทน

และทรงบอกให้โมเสส กำชับ ​หนุน​ใจ ​เสริม​กำลัง​ โยชูวา ​ให้​เข้ม​แข็ง
เพราะ​เขา​จะ​ต้อง​นำคนอิสราเอลเข้า​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​คานาอัน

แล้วคนอิสราเอลจึงมา​อยู่​ใน​หุบ​เขา​ตรง​ข้าม​กับ​เบธ​เปโอร์

1. เมื่อกษัตริย์บาชานแห่งโอก ยกกองทัพออกมาต่อสู้กับคนอิสราเอล
คนอิสราเอลสามารถเอาชนะพวกเขา และเข้า​ยึด​เอา​เมือง​ทั้ง​หมด​ของ​พวกเขา​ที่มี​กำแพง​สูง มี​ประตูเมืองแน่นหนา ได้ถึง​ 60 ​เมือง

แม้กำแพงเมืองเหล่านั้นจะไม่แข็งแรง ใหญ่โตเท่ากับกำแพงเมืองเยรีโค
แต่การที่คนอิสราเอลได้มีโอกาสรบชนะเมืองเหล่านี้
เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้คนอิสราเอล สามารถเอาชนะเมืองที่มีกำแพงใหญ่โตอย่างเมืองเยรีโคได้ ในเวลาต่อมา

ประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าในวันนี้ ทั้งเล็กและใหญ่ กำลังเตรียมชีวิตของเรา
เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

2. ในการทำสงครามกับกษัตริย์สิโหนและกษัตริย์โอก สองกษัตริย์แห่งอาโมไรต์นี้
พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลให้ฆ่าให้หมดทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก (เรื่องนี้ผมเคยอธิบายไว้ในแล้วใน กดว.31)

ดังนั้นเมื่อคนอิสราเอลเข้าในแผ่นดินคานาอัน การที่ต้องกำจัดคนในบางเมืองให้หมดสิ้น (ไม่ใช่ทุกเมือง)
จึงไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับพวกเขา
ซึ่งสิ่งนี้พระเจ้าเรียกร้องให้พวกเขาเชื่อฟังพระองค์
แม้พวกเขาได้เห็นผลดีของการเชื่อฟังพระเจ้า ในทั้งสองกรณีแล้ว
แต่เมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน พวกเขาก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์อยู่ดี

การเชื่อฟังพระเจ้าในปัจจุบัน พัฒนาให้เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าในอนาคตได้ง่ายขึ้น
หากเราจดจำและไตร่ตรอง อยู่เสมอ เกี่ยวกับ ผลของการที่เราได้เชื่อฟังพระเจ้า

3. เมื่อพระเจ้าบอกโมเสสว่า เขาจะไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน โมเสสผิดหวังมาก
และพยายามอ้อนวอนพระเจ้า เพื่อขอเข้าไปดูสักนิดก็ยังดี
จนพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้ว
ดูเหมือนพระเจ้า ยืนกรานไม่ยอมให้โมเสส เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน
เพราะพระเจ้ามีแผนการที่ลึกซึ้งเกินกว่าความเข้าใจ
อย่างน้อยก็ทำให้โยชูวาต้อง ใช้ความเชื่อ และความเข้มแข็งกล้าหาญอย่างมาก ในการนำคนอิสราเอลเข้ายึดเมืองเยรีโค

แต่แม้พระเจ้าไม่ยอมให้โมเสสเข้าคานาอัน แต่พระเจ้าก็ยังตอบคำอธิษฐานของโมเสส
คือให้เขาขึ้นไปบนภูเขาแล้วมองเห็นแผ่นดินคานาอันทั้ง 4 ทิศ

พระเจ้าเข้มงวด แต่ใจดี เสมอ

คำคม

“ ประสบการณ์เพิ่มความเชื่อ และ ความเชื่อเพิ่มประสบการณ์ ”