สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 4

ภาพรวม

  • โมเสสกำชับให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ รักษาและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy04-87677

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 4 หลังจากที่โมเสสได้ทบทวนเรื่องการรบชนะสิโหนและกษัตริย์โอก ให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ฟังแล้ว โมเสสจึงสั่งว่า

ให้คน​อิส​รา​เอล ฟัง​และปฏิบัติตามกฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมายของพระเจ้า
​เพื่อพวกเขาจะ​มี​ชีวิต​อยู่ และ​เข้า​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​คานาอันได้สำเร็จ

อย่าให้พวกเขา​แต่ง​เติม​หรือตัดออก ถ้อย​คำจากพระเจ้า
เพื่อ​พวกเขา​จะ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของพระ​เจ้า​ไว้ได้อย่างครบถ้วน

พวกเขาได้​เห็น ​สิ่ง​ที่​พระเจ้าทรง​ทำลาย​คนเหล่านั้น​ที่​ติด​ตาม​พระ​บา​อัล​เป​โอร์แล้ว
แต่เพราะพวกเขา​ยึด​​พระ​เจ้า​ไว้​อย่าง​มั่น​คง จึงยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ถึง​วัน​นี้

ดังนั้นให้พวกเขา​รักษา​และ​ทำ​ตาม​ กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมาย​ ที่พระเจ้าทรง​บัญ​ชา​ไว้
เพราะ​การ​ทำเช่น​นั้น​ จะ​แสดง​ถึง​สติ​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ​ของ​พวกเขาต่อ​หน้า​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

เพราะ​ไม่มี​ชน​ชาติ​ใด​ที่​มี​พระ​เจ้าสถิต​อยู่​ใกล้ และทรงสดับฟังใน​ทุก​สิ่ง​ที่​พวกเขาร้อง​ทูล​
และ​มี​กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมาย​อัน​ชอบ​ธรรม​ดัง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของพระเจ้า

ดังนั้นพวกเขาต้อง​ระวัง​ตัว และ​รักษา​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ตน​ให้​ดี
ไม่​​ลืม​พระราชกิจของพระเจ้าที่พวกเขา​ได้​เห็น​นั้น และให้สอน​ลูก​​หลาน ให้ทราบ​เรื่อง​เหล่า​นี้ด้วย

​ที่​โฮเรบ นั้น พวกเขาได้​ยิน​เสียง​พระ​ดำรัส​แต่​ไม่​เห็น​รูป​สัณ​ฐานของพระเจ้า
​พระ​องค์​ทรง​บัญชา​​ให้​พวกปฏิ​บัติ​ตาม​ พระ​บัญ​ญัติ​ของพระองค์
เมื่อพวกเขาเข้าไป​ยึด​ครอง​แผ่นดินคานาอันแล้ว

ดังนั้นพวกเขาต้องระวัง​ ไม่หลง​ทำ​รูป​เคารพ​ หรือนมัสการ กราบไหว้ ดวงดาวบน​ท้อง​ฟ้า
ให้ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่าลืม​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​เพลิง​ที่​เผา​ผลาญ ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ที่​หวง​แหน

ต่อไปภายหน้า เมื่อเข้าใน​แผ่น​ดิน​คานาอัน​เป็น​เวลา​นานแล้ว
พวกเขาหลง​ทำ​รูป​เคา​รพ และ​ทำ​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า​
พวกเขาจะ​พินาศ​อย่าง​สิ้น​เชิง​จาก​แผ่น​ดิน​​นั้น
พวกเขา​จะถูกทำ​ให้​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
และ​​จะ​เหลือ​จำนวน​น้อย

แต่ ณ ที่​นั่น​พวกเขา​จะ​แสวง​หา​พระ​เจ้า ด้วย​สุด​จิต​และ​สุด​ใจ แล้วพวกเขาจะ​พบ​พระ​องค์
พวกเขาจะ​กลับ​มา​หา​​พระ​เจ้า​ และ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​​พระ​เจ้า​​ทรง​พระ​กรุณา พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ละ​ทิ้ง​​หรือ​ทำลาย​พวก​เขาหรือ​ลืม​พันธ​สัญ​ญาของพระองค์

ไม่เคยมี​ชน​ชาติ​ใด​ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​เจ้า ​ตรัส​ออก​มา​จาก​กลาง​เพลิง
ดัง​ที่​พวกเขา​ได้​ยิน​และ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ได้
ไม่เคย​มี​พระ​เจ้า​องค์​ใด​ได้​ทรง​​ไป​นำ​ชน​ชาติ​หนึ่ง​จาก​ท่าม​กลาง​อีก​ชน​ชาติ​หนึ่ง​
ด้วย​การ​ลอง​ใจ ด้วย​หมาย​สำคัญ ด้วย​การ​อัศ​จรรย์ ด้วย​สงคราม ด้วย​พระ​หัตถ์​ทรง​ฤทธิ์​และ​ด้วย​พระ​กร​ที่​เหยียด​ออก​และ​ด้วย​เหตุ​น่า​กลัว​อย่าง​ยิ่ง ดังพระเจ้าทรง​ทำ​เพื่อ​พวกเขา

พระ​องค์​ทรง​ให้​พวก​เขาได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​และเห็น​เพลิง​ใหญ่​ของ​พระ​องค์​จาก​ฟ้า เพื่อ​ให้​พวกเขา​มี​วินัย

พระเจ้าทรง​ขับ​ไล่​ประ​ชา​ชาติ​ที่​ใหญ่​กว่า​และ​มี​กำลัง​มาก​กว่าพวกเขา และ​ประ​ทาน​แผ่น​ดินให้​แก่พวกเขา
ดังนั้นพวกเขาต้องรักษา​กฎ​เกณฑ์​และ​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
เพื่อพวกเขาและ​ลูก​หลาน​ ​จะ​ไป​ดี​มา​ดี และ​วัน​คืนจะ​ยืน​นาน​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​นั้นตลอด​ไป

แล้ว​โมเสส​แยก​เมือง​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก​ฟาก​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​ ​ไว้​ 3 เมือง ให้เป็นเมืองลี้ภัย
ได้แก่ เมือง​เบ​เซอร์​ ​เผ่า​รูเบน และ​เมือง​รา​โมท​ใน​กิ​เล​อาด เผ่า​กาด และ​เมือง​โก​ลาน​ใน​บา​ชาน เผ่า​มนัส​เสห์

โมเสส​ก็ย้ำต่อ​คน​อิส​รา​เอล ถึง พระ​โอวาท กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมาย ของพระเจ้า

1. เรา​รักษา​พระโอวาทของพระเจ้า โดย ไม่บิดเบือนหรือตัดทอนพระคำของพระเจ้า และ​ทำ​ตามพระคำของพระเจ้า
ซึ่งการทำเช่นนั้น จะทำให้เรามี​สติ​ปัญ​ญา​และ​ความ​เข้า​ใจ จากพระเจ้าในการดำเนินชีวิต

วันนี้ เรานำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด?

2. ​พระ​เจ้า​ ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ที่​หวง​แหน
พระองค์ทรงหวงแหนเรา เพราะ​ว่าพระองค์ทรงรักเรา
เหมือนสามีที่รักภรรยาสุดหัวใจ ย่อมหวงแหนไม่ยอมให้ ภรรยานอกใจไปหลับนอนกับชายอื่น

ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย หากเราผู้ที่พระเจ้าทรงรักสุดหัวใจ
ปันใจไปให้กับสิ่งอื่น นอกจากพระองค์

3. โมเสสเตือนว่า คนอิสราเอลได้รับสิทธิพิเศษที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ คอยช่วยเหลือ คอยปกป้อง คอยตอบคำร้องทูลของพวกเขา
ดังนั้นพวกเขาสมควรจะปฏิบัติต่อพระองค์อย่างเหมาะสม ด้วยการเชื่อฟังทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชา

วันนี้พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่เรา ให้สิทธิพิเศษแก่เราอย่างมากมาย เราสมควรที่จะสำนึกพระคุณของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและถวายพระเกียรติแด่พระองค์

4. ไม่ว่าเราผิดพลาดพลั้งไปมากเพียงใด จะหลงไปจากพระเจ้าไกลแค่ไหนก็ตาม
ถ้าเรากลับ​มา​หา​​พระ​เจ้า และ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์ แสวง​หา​พระ​องค์ด้วย​สุด​จิต​และ​สุด​ใจ
แล้วเราจะ​พบ​พระ​องค์
เพราะ​ว่า​​พระ​เจ้า​​ทรง​พระ​กรุณา และไม่ลืม​พันธ​สัญ​ญาของพระองค์

ถ้าวันนี้ เราหลงไปไกลห่างจากพระเจ้า จงรีบกลับมาหาพระองค์เถิด พระองค์กำลังรอคอยเราอยู่

คำคม

“ เรากลับมาหาพระเจ้าได้ทุกเวลา ”