สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 5

ภาพรวม

  • โมเสสทบทวนบัญญัติ 10 ประการ ให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ได้รับรู้อีกครั้ง

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy05-87821

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 5 เมื่อโมเสสกำชับคนอิสราเอลรุ่นใหม่ให้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแล้ว

โมเสสก็​ได้​เรียก​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​เข้า​มา แล้ว​สั่ง​พวกเขา ​ว่า
​ให้พวกเขาตั้งใจฟัง​กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมายของพระเจ้า เพื่อพวกเขา​จะ​ได้​เรียน​รู้​ที่​จะ​รัก​ษา​และ​ทำ​ตาม​ข้อ​ความ​เหล่า​นั้น

ที่ภูเขาโฮเรบ พระเจ้าตรัสจาก​ท่าม​กลาง​เพลิง ​ว่า
– ห้าม​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอก​เหนือ​จาก​พระองค์
– ห้าม​ทำ​รูป​เคารพ​สำหรับ​ตน ห้าม​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรน​นิบัติ​รูปเคารพ เพราะพระเจ้าทรงรักและหวงแหนคนอิสราเอล
– ห้าม​ใช้​พระ​นาม​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด มิฉะนั้น​จะ​ถูกลง​โทษ
– จง​รักษา​วัน​สะ​บา​โต ถือ​เป็น​วัน​บริ​สุทธิ์ ทั้งตัว​เจ้า​เอง รวมทั้ง​ บุตร​ หรือ​ทาส​ หรือ​สัตว์​ใช้​งาน หรือ​แขก​ ​ของ​เจ้า
เพราะพระเจ้าได้นำพวกเจ้าออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้ว
– จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ยืน​นาน และ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​เจ้า​
– ห้าม​ฆ่า​คน
– ห้าม​ล่วง​ประ​เวณี​ผัว​เมีย​เขา
– ห้าม​ลัก​ขโมย
– ห้าม​เป็น​พยาน​เท็จ​ใส่​ร้าย​เพื่อน​บ้าน
– ห้าม​โลภ​ คนหรือสิ่งของ ของ​เพื่อน​บ้าน

ซึ่งเมื่อคนอิสราเอล​ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง​ ก็กลัวยิ่งนัก
พวกเขาจึงมาขอให้​ โมเสสเป็นผู้เข้า​ไป​ใกล้ และ​ฟัง​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ตรัส แล้วค่อย​นำ​พระ​วจนะ​ มาบอกแก่พวกเขาดีกว่า และพวกเขา​จะ​ฟัง​และ​ทำ​ตาม
ซึ่งพระเจ้าก็ทรงอนุญาตตามคำของพวกเขา

และพระเจ้าตรัสว่า
“โอ อยาก​ให้​พวก​เขา​มี​ใจ​เช่น​นี้​อยู่​เสมอ คือ​ใจ​ที่​ยำ​เกรง​เรา​และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา เพื่อ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​พวก​เขา​ตลอด​ชั่ว​ลูก​หลาน​ของ​เขา​เป็น​นิตย์”

ดังนั้น วันนี้เมื่อโมเสสนำถ้อยคำของพระเจ้ามาบอกแก่พวกเขา
ก็ขอให้พวกเขาระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ อย่า​หัน​ไป​ทาง​ขวา​หรือ​ทาง​ซ้าย​เลย
แต่​ดำเนิน​ตาม​วิถี​ทาง​ทั้ง​สิ้น​ซึ่ง​พระ​​เจ้า​ ​ได้​ทรง​บัญชาไว้
เพื่อ​พวกเขา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ยืน​นานและ​เพื่อ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​พวกเขาเอง

1. โมเสสแนะนำคนอิสราเอลว่า วิธีที่จะสามารถรักษาและทำตามพระคำของพระเจ้าได้ นั้น ก็คือ ให้เอาใจใส่ จดจ่อต่อพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ

วันนี้ เราเอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากเพียงใด

2. เหตุผลสำคัญที่พระเจ้าให้คนอิสราเอลถือวันสะบาโต ถูกกล่าวไว้ในบทนี้ นั่นก็คือ เพื่อพวกเขาจะระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยเขาพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์
ตอนอยู่อียิปต์ พวกเขาเป็นทาส และไม่มีโอกาสได้พักเลย ต้องทำงานทุกวันตามที่เจ้านายบีบบังคับ
บัดนี้พระเจ้าช่วยเขาให้เป็นไทแล้ว และสิ่งที่สำแดงความเป็นไท คือ การได้หยุดพัก

วันนี้ พระเจ้าทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของโลกนี้ ทาสของความกังวลตามธรรมดาของโลกนี้ ทาสของการต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ
เราพ้นทาสเป็นไทในพระคริสต์แล้ว
และสัญลักษณ์ของการเป็นไท คือ การได้หยุดพักจากการงานหรือแรงกดดันแห่งโลกนี้

จงประกาศเสรีภาพในพระคริสต์ โดยการหยุดพักสัปดาห์ละ 1 วันเถิด

3. การให้เกียรติพ่อแม่ จะเป็นผลดีต่อเราเอง
วันนี้ เราให้เกียรติพ่อแม่ ด้วย คำพูดและการกระทำมากน้อยเพียงใด?
วันนี้ มีอะไรไหมที่เราต้องกลับใจใหม่ ในคำพูด หรือ การกระทำ ที่เป็นการดูแคลน หรือไม่ให้เกียรติ พ่อแม่ของเรา?

4. บัญญัติ 10 ประการ ใน 6 ข้อหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับมนุษย์
ดูเหมือน ข้อ สุดท้าย จะเป็นข้อยากที่สุด (ถ้าไม่นับว่าสมัยต่อมาพระเยซูมาอธิบายอย่างสมบูรณ์ว่า ยากที่สุดทุกข้อ)
เพราะว่า ข้ออื่นนั้น เป็นบาปที่ต้องมีการแสดงออกเป็นการกระทำบางอย่าง
แต่ข้อสุดท้าย แค่คิดโลภ ภรรยาหรือสามีหรือสิ่งของ ของเพื่อนบ้าน นั่นก็ทำบาปในข้อนี้เสียแล้ว

กฏหมายของพระเจ้าสูงส่ง เกินกว่าที่จะมีมนุษย์คนใดทำได้อย่างสมบูรณ์
เราทั้งหลายต้องการพระเยซูทรงช่วยเรา พ้นจากโทษของบาปทั้งหลาย

5. ใน ฉธบ. 5:29 เราได้เห็นความปรารถนาของพระเจ้าอย่างชัดเจน
สิ่งที่พระเจ้าอยากได้ คือ จิต​ใจของประชากรของพระองค์ที่​จะยำ​เกรง​พระองค์และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของพระองค์ อยู่เสมอเรื่อยไป

วันนี้ หากเราอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า อยากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้อย่างชัดเจนและแน่นอนจากพระคำตอนนี้ คือ
พระเจ้าอยากให้เรายำเกรงพระองค์และทำตามพระวจนะของพระองค์

หากเรากำลังจะแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อเลือกตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไร
จงเลือกการกระทำที่ ยำเกรงพระเจ้า และสอดคล้องกับพระคำของพระองค์ เถิด

6. ​การดำเนิน​ตาม​วิถี​ทาง​ในพระคำของพระเจ้า ​จะ​ทำให้เรามี​ชีวิตยืน​นานและ​​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​เราเองเสมอ
จงเลือกเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเถิด

คำคม

“ เชื่อฟัง ทำตามพระคำ จะไม่มีวันผิดหวัง ”