สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 6

ภาพรวม

  • โมเสสย้ำกับคนอิสราเอลรุ่นใหม่ว่า สิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือ การรักพระเจ้า สุดจิตสุดใจสุดกำลังของเรา

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 เมื่อโมเสสได้กำชับให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ เชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการแล้ว โมเสสก็ย้ำต่อไปว่า

การที่คนอิสราเอลยำเกรงพระเจ้า รักษา​พระ​บัญ​ญัติ กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมายของพระองค์นั้น จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อพวกเขาเอง จะทำให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวแบบเต็มด้วยพระพร​ และ​จะเพิ่ม​ทวี​ยิ่ง​ขึ้น​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​มี​น้ำ​นม​และ​น้ำ​ผึ้ง​ไหล​บริ​บูรณ์

โมเสสย้ำว่า
พระ​ยาห์​เวห์​เท่า​นั้น​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​
​จง​รัก​พระองค์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​และ​สุด​กำลัง
และ​จง​ให้​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​ที่​พระเจ้าทรง​บัญชา​นี้​อยู่​ใน​ใจ​เสมอ
และจง​สั่งสอน​แก่​บุตร​หลาน​ด้วย
จง​เอาใจใส่คำสั่งของพระเจ้านี้ ตลอดเวลา

พระเจ้าจะนำพวกเขา ได้ครอบครอง​
– เมือง​ใหญ่​และ​ดี​ซึ่ง​พวกเขา​ไม่​ได้​สร้าง
– บ้าน​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ของ​ดี​ซึ่ง​พวกเขาไม่​ได้​สะสม​ไว้
– บ่อ​น้ำ​ซึ่ง​พวกเขา​ไม่​ได้​ขุด
– ​สวน​องุ่น​กับ​สวน​มะ​กอก​ซึ่ง​พวกเขา​ไม่​ได้​ปลูก​ไว้

ดังนั้นจง​ระวัง​ตัว อย่า​ลืม​พระ​เจ้า ​จง​ยำ​เกรง​และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์
อย่า​ติด​ตาม​พระ​อื่น เพราะ​ว่า​ พระ​เจ้า​ เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​หวง​แหน
อย่า​ทด​ลอง​​พระ​เจ้า​ เหมือน​ที่​​มัส​สาห์
จง​ตั้ง​ใจ​รักษา​บัญ​ญัติ​ ​พระ​โอวาท​ ​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระ​องค์

ใน​อนา​คต ถ้าลูกหลาน​ถาม​​ว่า
“พระ​โอวาท กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมาย​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​บัญชานั้น ​ความ​หมาย​ว่า​อะไร?”
ให้​ตอบ​​ว่า
“เมื่อก่อนเรา​เป็น​ทาส​ของ​ฟาโรห์​ใน​อียิปต์ และพระเจ้าทรง​ช่วยเราออกมาด้วย​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์
​ทรง​ประ​ทาน​แผ่น​ดิน​คานาอันนี้​แก่เรา
พระองค์ทรง​บัญชา​ให้​เรา ยำ​เกรง​​พระ​เจ้า​และทำตามกฏเกณฑ์ของพระองค์ ​เพื่อ​เป็น​ผล​ดี​แก่​เรา​เสมอ เพื่อ​จะ​ทรง​รักษา​ชีวิต​ของ​เรา​ไว้​ให้​คง​อยู่​
ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด​นี้​ ก็​จะ​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย”

1. การยำเกรงพระเจ้า และทำตามพระคำของพระเจ้า จะเป็นพระพรต่อตัวเราเอง และลูกหลานสืบไป

2. เป็นการดีที่จะจดจำ ประพฤติตาม และสอนลูกหลาน ในข้อความนี้
“ท่าน​จง​รัก​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​และ​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน”

3. เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรเรา จะทำให้เราได้รับมากยิ่งกว่า ดียิ่งกว่า ที่เราสมควรจะได้รับเสมอ

4. การปลูกฝังลูกหลาน ให้รักและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า เป็นมรดกยิ่งใหญ่ที่เราสามารถมอบแก่ลูกหลานของเราได้

คำคม

“ จงรักพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าของเรา อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังของเรา ”