สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 7

ภาพรวม

  • โมเสสตอกย้ำคนอิสราเอลให้เชื่อฟังพระเจ้า และอย่าเกี่ยวข้องหรือเลียนแบบพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคนในแผ่นดินคานาอัน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy07-88089

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 7 เมื่อโมเสสย้ำคนอิสราเอลให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังแล้ว ก็กล่าวย้ำต่อไปว่า

เมื่อ​​คนอิสราเอลเข้า​​ยึด​ครองแผ่นดินคานาอัน และ​ขับ​ไล่​ชน​ชาติทั้งหลาย ที่ใหญ่​โต​กว่า​และ​มี​กำลัง​มาก​กว่า​คนอิสราเอลไปแล้ว
คนอิสราเอลต้อง​ทำลายพวก​เขา​ให้​หมด​สิ้น และอย่า​ทำ​พันธ​สัญญา​ใดๆ หรือ​มี​ความ​เมต​ตา​ต่อ​พวกเขา​ เลย
เพราะพวก​เขา​จะ​ทำ​ให้​คนอิสราเอล ​หัน​จาก​การ​ติด​ตามพระเจ้า​ไป​ปรน​นิบัติ​พระ​อื่นๆ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น คนอิสราเอลจะถูก​ทำลาย​อย่าง​รวด​เร็ว

พระ​เจ้า​ทรง​เลือกคนอิสราเอลออก​จาก​ชน​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​
ให้​มา​เป็น​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์
เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​พระ​องค์ ที่พระเจ้า​ทรง​รัก​

ซึ่งการ​เลือก​นี้ ไม่​ใช่​เพราะ​คนอิสราเอลมีจำนวนมาก​กว่า​ชน​ชาติ​อื่น
แต่​เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​คนอิสราเอล และ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​คำ​ปฏิ​ญาณของพระ​องค์​

พระ​เจ้า​ทรง​รักษา​พันธ​สัญ​ญา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง ต่อ​บรรดา​ผู้​ที่​รัก​พระ​องค์​และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​ถึง​พัน​ชั่ว​อายุ​คน
และ​ทรง​ตอบ​แทน​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​พระ​องค์​ โดย​ทรง​ทำลาย​เขา​เสีย

ดัง​นั้น​จง​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​บัญ​ญัติ กฎ​เกณฑ์ และ​กฎ​หมาย ของพระเจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรง​รักพวกเขา ทรง​อวย​พร​พวกเขาและ​ทรง​ทำ​ให้​พวกเขา​ทวี​จำนวน​ขึ้น
แล้วพวกเขาจะ​ได้​รับ​พระ​พร​เหนือ​ชน​ทุก​ชาติ
พระองค์​จะ​ทรง​เอา​ความ​เจ็บ​ไข้​ไป​จาก​พวกเขา ​ให้ไป​เกิด​กับ​ผู้​ที่​เกลียด​ชังพวกเขา

​อย่า​กลัวชนชาติทั้งหลายในคานาอันเลย
แต่​จง​ระลึก​ถึง​การ​ที่​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​ทำ​หมาย​สำคัญ การ​อัศ​จรรย์ พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์ และ​พระ​กร​ที่​เหยียด​ออก มากมายเพียงใด เมื่อพระองค์​ทรง​นำพวกเขา​ออก​มาจากอียิปต์

และพระ​เจ้าจะ​ทรง​ใช้​ฝูง​แตน​มา​ท่าม​กลาง​คนในแผ่นดินคานาอัน เพื่อทำลาย​คนเหล่านั้นอีกด้วย

ดังนั้น ท่าน​อย่า​กลัว​คนในแผ่นดินคานาอัน เพราะ​พระ​เจ้า​ผู้ทรงสถิต​ท่าม​กลาง​คนอิสราเอล ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​เกรง​กลัว

​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ขับ​ไล่​ประชา​ชาติ​เหล่า​นี้​ ไป​ที​ละ​เล็ก​ที​ละ​น้อย เพื่อไม่ให้สัตว์​ป่า​​ทวี​จำนวน​แก่​คนอิสราเอล​มาก​เกินไป

จะ​ไม่​มี​ใคร​ยืน​หยัด​ต่อ​สู้​คนอิสราเอล​ได้ จน​กว่า​คนอิสราเอล​จะ​ทำลาย​คนแผ่นดินคานาอัน​เสียสิ้น

ด้วยเหตุนี้ ​จงทำลายรูปเคารพเสีย เพื่อไม่ให้คนอิสราเอล​เป็น​เหมือน​สิ่ง​เหล่านั้น
​จง​รัง​เกียจ​และ​เกลียด​มัน​อย่าง​ที่​สุด เพราะ​มัน​เป็น​สิ่ง​ที่​ต้อง​ทำ​ลาย​ถวายแด่พระเจ้า

1. พระเจ้าให้โมเสสย้ำคนอิสราเอล ไม่ให้เกี่ยวข้องหรือประนีประนอมกับค่านิยมอย่างโลก เพราะจะนำอันตรายมาสู่พวกเขา
ดังที่ยากอบกล่าวไว้ ใน ยก. 4:4 ว่า
คน​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ว่า​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก​นั้น​คือ​การ​เป็น​ศัตรูกับ​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ?
เพราะ​ฉะนั้น ใคร​ก็​ตาม​ที่​ต้อง​การ​เป็น​มิตร​กับ​โลก ก็​ตั้ง​ตัว​เป็น​ศัตรู​กับ​พระ​เจ้า

ขอให้เราตัดสินใจเสียแต่วันนี้ว่า
จะไม่เดินตามอย่างโลกนี้ แต่จะดำเนินตามทางแห่งพระวจนะของพระเจ้า

2. เหตุที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นดังสิ่งล้ำค่าที่พระองค์ทรงรัก
ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติใดๆของเรา แต่เพราะพระองค์ทรงเลือกที่จะรักเรา

ดังนั้นเราสมควรตอบสนองความรักของพระองค์นี้
ด้วยการรักตอบพระองค์ เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์

3. วิธีที่จะเอาชนะความกลัวคนในแผ่นดินคานาอันที่อยู่ตรงหน้า ก็คือ
มองย้อนกลับไปข้างหลัง ระลึกว่าในอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาอย่างไรบ้าง

วิธีเอาชนะความกลัวในวันนี้ คือ มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้เราเสมอมา

4. พระเจ้าจะทรงขับไล่คนแผ่นดินคานาอันออกไปทีละน้อย เพื่อไม่ให้แผ่นดินรกร้างและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายมากเกินไป

เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเรา ขจัดปัญหาออกไป หากมันยังไม่หมดไปในทันที ก็เพราะพระองค์มีเหตุผลบางอย่างที่หวังดีต่อเรา ให้เรายังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ต่อไป
พระองค์กำลังทำในวิธีการและเวลาของพระองค์

5. พระเจ้าทรงเกลียดชังศาสนาของชาวคานาอัน ที่มีการเอาเด็กทารกมาเผาบูชายันต์รูปเคารพ
ดังนั้นการที่คนอิสราเอลรัง​เกียจ​และ​เกลียด​มัน​อย่าง​ที่​สุด ​ทำ​ลาย​มัน จึงถือว่าเป็นการถวายแด่พระเจ้า

พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาป
ดังนั้นการที่เราละทิ้งบาป ทำลายความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบาป
จึงเป็นดังการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

คำคม

“ การหันหลังให้บาป เป็นการหันหน้าเข้าหาพระเจ้า ”