สรุป เฉลยธรรมบัญญัติ 8

ภาพรวม

  • โมเสสเตือนคนอิสราเอล ไม่ให้พวกเขาลืมพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาได้ครอบครองดินแดนคานาอันแล้ว

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/deuteronomy08-88263

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 8 เมื่อโมเสสย้ำเตือนคนอิสราเอล ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระของคนต่างชาติแล้ว โมเสสก็ย้ำต่อไปว่า

ให้คนอิสราเอลระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตามพระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อ​จะ​มี​ชีวิต​และ​ทวี​จำนวน​มาก​ขึ้น และ​เข้า​ไป​ยึด​ครอง​แผ่น​ดิน​คานาอันได้สำเร็จ

ให้คนอิสราเอล​ระลึก​ว่า พระ​เจ้าทรง​นำ​พวกเขา​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ถึง​ 40 ปี นั้น
ก็เพื่อ​จะ​ทรง​ทำ​ให้​พวกเขาถ่อม​ใจ และ​ทรง​ทด​สอบ​จิต​ใจ​ของ​พวกเขา ว่า​พวกเขา​จะ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​หรือ​ไม่
ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แด่พวกเขาเอง ในบั้นปลาย

เมื่อพระเจ้าทรง​ปล่อย​พวกเขา​หิว แล้วก็​ทรง​เลี้ยง​พวกเขา​ด้วย​มานา
ซึ่ง​จนบัดนี้ก็ยัง​ไม่​รู้​ว่า​เป็น​อะไร
เพื่อ​พวกเขาจะเข้า​ใจ​ว่า
มนุษย์​ไม่​ได้​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​อาหาร​เพียง​สิ่ง​เดียว
แต่​มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ได้​ด้วย​ทุก​สิ่ง​ที่​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระเจ้า

ตลอด 40 ​ปี​นั้น เสื้อ​ผ้า​ของ​พวกเขา​ก็​ไม่​ขาด และ​เท้า​​ก็​ไม่​บวม

ให้พวกเขา​ตระ​หนัก​ ​ว่า พระ​เจ้า​​ทรง​ตี​สอนพวกเขา เหมือน​กับ​บิดา​ตี​สอน​บุตร​
ดังนั้น พวกเขาต้อง​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า​ โดย​การดำเนิน​ตาม​ทาง​ของ​พระ​องค์​และ​ยำ​เกรง​พระ​องค์

​พระ​เจ้า​​จะ​ทรง​พา​พวกเขา​เข้า​ไป​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​ดี ​จะ​มีอาหารรับ​ประ​ทาน​อย่าง​อุดม​สม​บูรณ์ และ​จะ​ไม่​ขาด​อะไร​เลย ด้วยเหตุนี้ ให้​ระวัง​ตัวให้ดี เมื่อพวกเขาอิ่มหนำ ได้อยู่ในบ้านดีๆ แล้ว
อย่า​ลืมพระ​เจ้า​โดย​ไม่​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ กฎ​หมาย​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระ​องค์

เพราะเมื่อสบายแล้ว เกรงว่า​ใจ​ของ​พวกเขาจะ​ผยอง​ขึ้น
และ​ลืมพระ​เจ้า
​แล้วนึก​ใน​ใจ​ว่า “กำลัง​และ​เรี่ยว​แรง​ของ​ข้า​นำ​ทรัพย์​มี​ค่า​นี้​มา​ให้​ข้า”

ถ้าพวกเขา​ลืม​​พระ​เจ้า​ และ​ไป​ติด​ตาม​และปรนนิบัติพระ​อื่น
โมเสสย้ำเตือนพวกเขาว่า พวกเขาจะ​ต้อง​พินาศ​แน่​นอน
เช่น​เดียว​กับ​ประ​ชา​ชาติในคานาอัน​ซึ่ง​พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​พินาศ​ไป​นั้น

1. เหตุที่พระเจ้าคนอิสราเอลต้องวนเวียนในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีนั้น
ก็เพราะว่า ใจของพวกเขาเย่อหยิ่งเกินไป พระเจ้าจำเป็นต้องใช้ถิ่นทุรกันดาร 40 ปี ถึงจะทำให้พวกเขายอมถ่อมใจลงได้
และยังเป็นการทดสอลจิตใจของพวกเขา ว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าหรือไม่
ซึ่งการทดสอบนี้ ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่รู้ แต่เพื่อให้พวกเขารู้ตัวเองว่าต้องถ่อมใจลงยอมเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า และเพื่อพวกเขาจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การเชื่อฟังพระคำของพระเจ้านั้น คุ้มค่าจริงๆ
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองในอนาคต เมื่อเข้าไปในดินแดนคานาอันแล้ว

วันนี้ การที่พระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งเกิดขึ้นกับเรา เพราะพระเจ้ากำลังพัฒนาชีวิตของเรา
เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองในอนาคต
จำเป็นต้องมีบางอย่างเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อเราจะถ่อมใจลง และเพื่อเราจะมีประสบการณ์ว่า การเชื่อฟังพระเจ้านั้นได้ผลคุ้มค่าจริงๆ

2. พระเจ้าทรงตีสอนคนอิสราเอล เหมือนบิดาที่ตีสอนบุตรที่รัก
แน่นอน หากบุตรที่รักไม่ทำสิ่งที่จะเป็นโทษต่อตัวเขาเองในอนาคต บิดาย่อมไม่ตีเขาเป็นแน่
แต่หากบุตรกำลังทำเช่นนั้น บิดาที่ดีที่รักบุตร ย่อมไม่ละเลยการตีสอนบุตรเป็นแน่

เมื่อพระเจ้าทรงตีสอนคนอิสราเอล 40 ปี ในถิ่นทุรกันดารนั้น
พระองค์ก็ทรงปกป้องพวกเขาไปในตัวด้วย
เสื้อผ้าของเขาไม่ขาด เท้าก็ไม่บวม

เราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคต
ฮบ. 12:6 “เพราะ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ตี​สอน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​รับ​ใคร​เป็น​บุตร พระ​องค์​ก็​ทรง​เฆี่ยน​ตี​คน​นั้น”
แต่เมื่อพระองค์ทรงตีสอนเรานั้น
พระองค์จะทรงปกป้องเรา ไม่ให้มีภยันตรายเกิดขึ้นกับเราได้

3. พระคำของพระเจ้าเตือนว่า เมื่อสบายแล้ว อย่าลืมพระเจ้า
เมื่อมีทุกอย่างในทุกวันนี้ อย่านึกในใจว่า ที่ได้มาเพราะความเก่ง ความฉลาด หรือความขยันขันแข็งของเราเอง
แต่ควรรู้ตัวอยู่เสมอว่า ที่เรามีวันนี้ได้ ก็เพราะพระเจ้าทรงเมตตาเรา

วิธีที่จะสังเกตว่า เราลืมพระเจ้าหรือไม่ก็คือ
เมื่อใครก็ตามที่ลืมพระเจ้า เขาจะเริ่มไม่ทำตามพระคำของพระองค์

วันนี้ เรายังเต็มใจเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้าอยู่หรือไม่?

คำคม

“ พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เราประสบ เพื่อให้เราถ่อมใจและเติบโต ”